KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
tel. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Cтресові ситуації в житті українців у першому десятиріччі нового століття (2010 рік у порівнянні з 2000-ним)

Протягом 8-17 лютого 2010 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають у 144 населених пунктах усіх областей України та Криму (включно з містом Києвом) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1,0% - для показників близьких до 5%.


Як змінилася ситуація із стресами в житті українців за 10 років – тема цього прес-релізу.

Згідно з останнім дослідженням КМІС 68% опитаних протягом року пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно із 2000 роком їхня кількість зменшилася на 9% (з 77% до 68%). Кількість тих, хто не пережив протягом року жодної стресової ситуації, відповідно збільшилась з 22% у 2000 році до 31% - у 2010.

Найчастіше у 2010 році українці переживали п’ять видів стресових ситуацій:

 • Важку хворобу близьких пережили 16% опитаних (у 2000 році – 22%);
 • Важку хворобу та операцію пережили 14% ( у 2000 р. – 19%);
 • Смерть близьких пережили  13% опитаних (у 2000 р. – 16%);
 • Постраждали від втрати роботи 12% українців – стільки ж, скільки й у 2000 році (хоча у  2005 році такої ситуації зазнали вдвічі менше українців – лише 6%);
 • Про втрату віри в людей вказали 11% опитаних (цей показник залишається відносно стабільним протягом усіх 10 років).

За статтю:

 • Загалом, жінки впродовж року переживали дещо більше стресових ситуацій ніж чоловіки: серед чоловіків  стресову ситуацію пережили 66% опитаних, серед жінок – 72%;
 • Тих, хто переніс важку хворобу, операцію та хворобу близьких, більше серед жінок (16% та 17%) ніж серед чоловіків (12% та 14%);
 • Від безробіття більше постраждалих серед чоловіків (16%) ніж  серед жінок (10%);
 • Тих, хто відчував свою безпорадність, більше серед жінок (13%) ніж серед чоловіків (8%).

За віком:

 • Люди старші за 60 років частіше інших стикаються із хворобами, операціями (26%), хворобами та операціями близьких (20%) та смертю близьких (15%);
 • Втратили роботу практично однакові частки представники різних вікових категорій (окрім пенсіонерів): у віці від 18 до 29 років – 16%, від 30 до 44 та від 45 до 59 років – 17%;
 • Серед людей пенсійного віку 15% відчували свою безпорадність – більше ніж серед представників інших вікових груп.

За освітою:

 • Від втрати роботи більше за інших постраждало людей із середньою (15%) та середньою спеціальною освітою (14%);
 • Дещо більше тих, хто відчуває свою безпорадність, серед людей із середньою освітою (13%);

За регіональним розподілом:

 • Дещо більше постраждалих від стресових ситуацій у Західному та Південному регіонах;
 • Пережили важку хворобу та операцію 16% у Західному та Південному регіонах проти 12% у Центральному та 14% у Східному;
 • Однакова кількість опитаних (по 19% опитаних) пережили хворобу близьких у Західному та Південному регіонах ( у Східному та Центральному значно менше – відповідно 12% та 13%);
 • На стрес, пов‘язаний із смертю близьких також більше вказували у Західному та Центральному регіонах (15% у кожному). У Центральному та Східному регіонах про це казали лише 8% опитаних.
 • Більше постраждалих від втрати роботи також у Західному та Південному регіонах країни (15%). В Центрі на безробіття вказали 10% опитаних, на Сході – 8%;
 • Південний регіон виявився «лідером» по кількості тих, хто втратив віру в людей (19%).

 

За 10 років не змінилася кількість тих, то постраждав від втрати роботи, та практично не змінилася кількість тих, хто втратив віру в людей (11%).

Проте суттєво зменшилася кількість тих, хто опинився без засобів до існування (з 16% до 6%), хто втратив віру у свої сили (з 13% до 6%),  та тих, хто відчуває свою безпорадність (з 16% до 11%).

 

Додаток

За даними останнього Омнібусу, лютий, 2010 р.:

 

У яких iз цих ситуацiй Вам доводилося бувати впродовж року?

  Україна в цілому, % чоловіки, % жінки, %
Пережити важку хворобу, операцiю 15.8 11.5 16.4
Пережити важку хворобу близьких 14.2 13.9 17.4
Пережити смерть близьких 12.5 10.0 14.5
Жити у станi, близькому до самогубства 0.4 0.2 0.5
Втратити роботу i бути вимушено безробiтним 12.2 15.5 9.5
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1.5 2.2 0.9
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2.6 2.4 2.8
Опинитися без засобiв до iснування 5.9 4.5 7.0
Вiдчувати свою безпораднiсть 10.6 7.9 12.9
Звертатися за допомогою до суду 3.7 2.8 4.4
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 10.7 10.4 11.0
Втратити вiру у власнi сили 5.6 4.0 6.8
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 3.3 3.6 3.1
Переживати iншi стресовi ситуацiї 21.3 19.6 22.7
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 30.7 34.0 28.0
ТСНЗ 1.0 0.7 1.3

 

Вік:

  18-29 років 30-44 років 45-59 років 60 +
Пережити важку хворобу, операцiю 5.3 8.5 15.0 26.4
Пережити важку хворобу близьких 12.8 13.3 17.0 19.5
Пережити смерть близьких 9.7 11.7 12.6 15.4
Жити у станi, близькому до самогубства 0.2 0.4 0.4 0.5
Втратити роботу i бути вимушено безробiтним 15.5 17.2 16.6 0.7
Постраждати вiд нападу чи пограбування 0.4 2.0 1.8 1.4
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2.9 2.6 1.9 3.1
Опинитися без засобiв до iснування 4.0 8.7 6.6 4.0
Вiдчувати свою безпораднiсть 6.4 11.1 9.7 14.5
Звертатися за допомогою до суду 3.5 4.8 3.3 3.1
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 10.4 11.5 12.6 8.5
Втратити вiру у власнi сили 3.8 4.6 6.4 7.2
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 6.9 3.5 1.6 1.8
Переживати iншi стресовi ситуацiї 22.6 21.1 23.6 18.4
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 35.0 32.9 27.4 28.0
ТСНЗ 1.1 0.9 0.8 1.1

 

 Освіта:

  Неповна середня (та нижче) Середня Середня спеціальна Вища
Пережити важку хворобу, операцiю 27.4 13.5 13.6 10.4
Пережити важку хворобу близьких 17.8 16.3 18.6 11.7
Пережити смерть близьких 15.3 11.7 11.9 13.1
Жити у станi, близькому до самогубства 0.9 0.4 0.2 0.4
Втратити роботу i бути вимушено безробiтним 7.8 14.7 13.9 9.4
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1.7 1.0 0.9 2.5
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 0.4 2.2 2.9 3.8
Опинитися без засобiв до iснування 6.1 8.1 5.4 3.6
Вiдчувати свою безпораднiсть 10.0 12.9 10.3 8.6
Звертатися за допомогою до суду 2.6 3.4 3.8 4.3
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 4.8 10.8 13.2 11.0
Втратити вiру у власнi сили 8.3 6.7 4.5 4.1
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 0.9 3.0 3.4 4.7
Переживати iншi стресовi ситуацiї 20.4 19.1 25.7 20.0
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 26.5 30.2 27.1 36.3
ТСНЗ 0.9 1.3 0.7 0.7
За регіонами:

  Макрорегіони
  Західний Центральний Південний Східний
Пережити важку хворобу, операцiю 15.9 11.9 15.7 13.7
Пережити важку хворобу близьких 19.3 13.1 19.1 12.1
Пережити смерть близьких 16.8 9.4 15.2 8.9
Жити у станi, близькому до самогубства 0.5 0.5 0.6 0.2
Втратити роботу i бути вимушено безробiтним 14.9 10.3 15.3 8.3
Постраждати вiд нападу чи пограбування 0.7 1.5 2.6 0.9
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2.0 1.7 4.4 2.2
Опинитися без засобiв до iснування 5.4 4.1 8.5 5.4
Вiдчувати свою безпораднiсть 7.5 7.0 16.5 11.7
Звертатися за допомогою до суду 4.8 2.8 3.7 3.8
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 7.0 4.6 18.9 12.6
Втратити вiру у власнi сили 4.1 3.5 6.7 8.5
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 2.0 3.0 5.0 2.7
Переживати iншi стресовi ситуацiї 18.8 18.9 27.4 19.5
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 25.9 39.5 20.3 36.1
ТСНЗ 2.9 0.3 0.2 1.1

 

Динаміка за 10 років

  2000 рік, % 2005 рік, % 2010 рік, %
Пережити важку хворобу близьких 21.6 16.0 15.8
Пережити важку хворобу, операцiю 19.1 14.2 14.2
Пережити смерть близьких 16.2 13.2 12.5
Втратити роботу i бути вимушено безробiтним 11.7 6.2 12.2
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 11.1 12.0 10.7
Вiдчувати свою безпораднiсть 16.1 11.9 10.6
Опинитися без засобiв до iснування 15.6 5.8 5.9
Втратити вiру у власнi сили 12.7 6.7 5.6
Звертатися за допомогою до суду 3.5 2.5 3.7
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 3.5 4.6 3.3
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 4.7 3.5 2.6
Постраждати вiд нападу чи пограбування 2.5 2.0 1.5
Жити у станi, близькому до самогубства 2.1 0.7 0.4
Переживати iншi стресовi ситуацiї 17.0 18.5 21.3
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 21.8 32.7 30.7
ТСНЗ 1.5 1.4 1.0

10.3.2010
Go up | Back
FILTR BY DATE
Year:
Month: