KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
tel. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Як планують відпочивати українці, червень 2010 р.

Протягом 11-20 червня 2010 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2028 респонденти, що мешкають в усіх областях України та Криму (включно з містом Києвом) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1,0% - для показників близьких до 5%.


Дослідження показало, що загалом по Україні, 66% населення не планують відпочивати; серед них 25% тих, хто не має можливості кудись поїхати.

Крім того:

 

  • На другому місці за популярністю відповідей – відпочинок у Карпатах, Криму та  інших містах (16%)
  • Провести відпустку на дачі або в заміському будинку планують 6% опитаних, поїхати до родичів у село – 5%;
  • Поїздку на відпочинок за кордон планує лише 1% опитаних українців.

 

За регіональним розподілом:

Серед представників Західного регіону більшість тих, хто не може собі дозволити кудись поїхати на відпочинок, (36%), на другому місці мешканці Центрального регіону (22%); у Східному регіону так відповіли 20%, в Південному – 18%.

  •  Більшість тих, хто планує залишитись вдома, навпаки – у Південному (47%) та Східному (44%)  регіонах; у Центральному регіоні планують залишитись вдома 43%  опитаних, у Західному - 32 %.
  •  У Східному регіоні 22% опитаних планують їхати відпочивати до Криму, Карпат та інших місць України; у Південному - 18% , у Центральному - 14%  та у Західному регіоні - 11% опитаних;
  •  Серед мешканців Центрального регіону більше за інших опитаних планують  провести відпочинок на дачі або в заміському будинку (9%). У Східному регіоні таку відповідь дали 6% опитаних, у Південному та Західному регіонах однаково - 5% опитаних;
  •  Поїздку до родичів у село запланували 8% мешканців Західного регіону, 6% - Центрального, так однаково 3% мешканців Південного та Східного регіону.

 

Розподіли за іншими показниками:

  • Серед жінок більше тих, хто планує залишитися вдома під час відпустки ніж серед чоловіків (відповідно 45% та 38%); проте серед чоловіків більше тих, хто збирається відпочивати у Карпатах, Криму та інших місцях України (відповідно 19% чоловіків та 13% жінок). Відпочивати на дачах та у заміських будинках дещо більше бажають жінки (7%) ніж чоловіки (5%), така сама ситуація із відпочинком у селі – 7% жінок та 4% чоловіків.
  • Серед опитаних з неповною вищою освітою (РУ, ФЗУ, ПТУ пiсля 7-8 класiв) більше тих, хто не має можливості кудись поїхати на відпочинок (33%), найменше таких серед опитаних з вищою освітою (14%); серед людей з початковою освітою більшість залишаються на відпочинок вдома (69%), найменше таких серед опитаних з неповною вищою освітою (13%). У Криму та Карпатах планують відпочивати 34% серед людей з неповною вищою освітою, 27% - з вищою освітою. Відпочинок за кордоном запланували 2% представників з вищою освітою та 1% - з середньою спеціальною освітою.
  • Тих, хто не має можливості поїхати відпочити, більшість серед людей пенсійного віку (70 + – 27%), серед представників категорії 50-59 років – 44%, 40-49 років – 41%, 30-39 років – 31%; менш за все таких серед молоді 18-29 років (27%). Більшість тих, хто планує відпочивати у Криму чи Карпатах, серед представників 18-29 років та 30-39 років (28% та 24%); серед представників категорії 40-49 років – 14%, 50-59 років – 13%; менш за все таких серед людей пенсійного віку (60-69 років – 7% та 70 + – 2%). За кордоном відпочивати планують однаково 2% представників наймолодшої вікової категорії опитаних – 18-29 років та представників категорії 40-49 років; у категоріях 30-39 та 50-59 років  так відповіли по 1% опитаних.

Додаток

 

Як Ви особисто плануєте провестия свiй лiтнiй вiдпочинок?

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Залишуся вдома 42.1 32.4 43.2 47.0 44.4
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 23.5 35.7 22.4 17.7 19.5
Поїду до Криму, Карпат та iнших мiсць України 16.0 11.0 13.6 17.9 22.2
На дачi, у замiському будинку 6.2 4.5 8.7 5.1 5.9
Поїду до родичiв в село 5.1 8.3 6.1 3.2 2.7
Поїду за кордон 1.1 1.3 0.7 1.7 0.9
ВАЖКО СКАЗАТИ 6.0 6.7 5.4 7.5 4.3
Итого 100 100 100 100 100

 

За статтю:

  чоловiк жiнка
Залишуся вдома 38.3 45.2
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 24.1 22.9
Поїду до Криму, Карпат та iнших мiсць України 19.3 13.4
ВАЖКО СКАЗАТИ 7.1 5.2
На дачi, у замiському будинку 5.3 6.9
Поїду до родичiв в село 4.4 5.6
Поїду за кордон 1.4 0.8
 Итого 100 100

 

За рівнем освіти:

  Початкова (менше 7 класiв) Неповна середня (менше 10 класiв) РУ, ФЗУ, ПТУ пiсля 7-8 класiв Повна середня, загальна (10-11 класiв) СПТУ, ПТУ пiсля 10-11 класiв Середня спецiальна (технiкум тощо) Неповна вища (3 курси i бiльше) Повна вища
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 29.0 29.9 33.3 27.4 32.0 21.0 26.7 14.8
Залишуся вдома 69.4 61.7 54.9 45.1 36.0 42.9 13.3 35.1
На дачi, у замiському будинку 1.6 0.9 3.9 5.1 6.2 8.1 4.4 7.5
Поїду до родичiв в село 0.0 1.9 2.0 5.5 5.1 6.2 5.6 4.9
Поїду до Криму, Карпат та iнших мiсць України 0.0 4.7 0.0 10.8 12.4 15.6 34.4 27.6
Поїду за кордон 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7 1.0 0.0 2.1
ВАЖКО СКАЗАТИ 0.0 0.9 5.9 5.3 6.7 5.2 15.6 8.0
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

 

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 19.6 21.3 25.5 25.5 23.6 27.1
Залишуся вдома 26.6 31.5 40.5 44.0 61.3 62.2
На дачi, у замiському будинку 4.9 5.7 6.7 8.9 6.2 5.6
Поїду до родичiв в село 8.7 6.0 5.9 4.3 1.4 0.8
Поїду до Криму, Карпат та iнших мiсць України 27.9 24.1 13.7 12.8 6.5 2.4
Поїду за кордон 2.0 1.1 1.5 1.4 0.0 0.0
ВАЖКО СКАЗАТИ 10.3 10.2 6.2 3.2 1.0 2.0
Итого 100 100 100 100 100 100

 


14.7.2010
Go up | Back
FILTR BY DATE
Year:
Month: