KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Відчуття наслідків економічної кризи населення України та його готовність до протестів

Протягом 3-12 квітня 2009 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 1984 респонденти, що мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Наслідків кризи не відчули  менше, ніж 5% населення.

Відчули наслідки кризи приблизно 95% населення України,

зокрема -

 • 84% - людей відчули кризу через зростання цін і тарифів;
 • 44% - через зниження рівня своїх доходів;
 • 10% - через затримки виплат заробітної плати чи пенсій;
 • 10% - через втрату роботи.   

 

 
 • Зростання цін і тарифів більше відчули на собі жінки ніж чоловіки (48% проти 44%). Це може бути пов‘язано із тим, що жінки частіше роблять покупки, ніж чоловіки; Зростання цін більш за інших відчули пенсіонери (62%) та люди з низьким рівнем освіти (середня та нижче) - 60%; представники сільської місцевості сильніше відчули зростання цін, ніж жителі міст – 52% проти 44%;
 • Втрати роботи дещо поширеніші серед чоловіків ніж серед жінок - 7% проти 5%; це кризове явище майже в однаковій мірі торкнулася представників усіх вікових категорій (7-8%), крім пенсійного – 1%;
 • Зниження рівня доходів більше за інших відчули на собі люди з середньою спеціальною та вищою освітою (близько 27%);

 

За регіональним розподілом:

 

 • Підвищення цін і тарифів у Східному регіоні відчули 45% мешканців, у Західному – 48%, у Південному – 47%, у Центральному – 44%.
 • Зниження рівня доходів у Східному регіоні відчули 27% мешканців, у Західному – 25%, у Південному – 23%, у Центральному – 25%.
 • Затримку заробітної плати та пенсій відчули 9% мешканців Східного регіону, близько 6% – Південного і Центрального та 3% – Західного.
 • Втрату роботи в усіх регіонах відчула майже однакова частка мешканців: у Західному – 11,3%, Центральному – 10,8%, Південному – 11,4%, Східному – 11,2%.

 

Ми вирішили прослідкувати, як пов‘язана ступінь готовності до протестів населення України із кризою. Ми поділили існуючі види акцій протесту на два типи: законні акції (страйки,  санкціоновані мітинги та демонстрації, бойкот) та незаконні акції (несанкціоновані мітинги та демонстрації, захоплення будівель, пікетування державних установ і т.д.).

 

Дані вказують на те, що:

 • Більше за інших схильні до участі в протестах ті, хто постраждав від зниження рівня доходів та відчув на собі підвищення цін та тарифів. Більшість схильна приймати участь у законних акціях протесту (66%).
 • Категорії населення, які вважають себе безробітними (ті хто втратив роботу та відправлені у неоплачувану відпустку) та ошуканими (ті кому затримають виплати, хто виплачує кредит й ті, хто втратили частину доходів) згодні брати участь як в законних, так і в незаконних акціях протесту. Так, 9% тих хто втратив роботу та 8% тих, хто втратили частину заощаджень, готові прийняти участь у незаконних акціях протесту.

Додаток

Чи Ви особисто відчули наслідки економічної кризи? Якщо так, то в чому це виявилося?

 

  Україна в цілому, %, лютий 2009 Україна в цілому, %, квітень 2009
Зросли цiни i тарифи 80.4 84.3
Знизився рiвень моїх доходiв 43.7 43.9
Менi затримують виплату заробiтної плати, пенсiї 13.5 10.2
Я втратив роботу 11 9.5
Менi стало важче виплачувати кредит 8.6 7.8
Я втратив частину своїх заощаджень 7.8 7.0
Я поки що не вiдчув наслiдкiв кризи 6.6 4.5
Я не можу зняти грошi з депозиту 5.1 5.0
Мене вiдправили в неоплачувану вiдпустку 4.6 3.2
Я не можу отримати кредит 3.7 3.0
Інше 2.3 0.1
ВАЖКО СКАЗАТИ 0.7 0.8

 

За регіонами

 

  Західний Центральний Південний Східний
Зросли ціни і тарифи 47.9 44.2 47.2 45.3
Знизився рівень моїх доходів 24.7 24.5 23.2 26.5
Мені затримують виплату заробітної плати, пенсії 3.0 6.1 5.0 8.5
Я втратив роботу 5.9 5.8 7.0 4.5
Мені стало важче виплачувати кредит 3.2 4.7 5.9 4.4
Я втратив частину своїх заощаджень 3.8 4.1 4.4 3.4
Я не можу зняти гроші з депозиту 3.7 3.1 2.6 1.6
Я поки що не відчув наслідків кризи 4.6 2.3 1.5 1.6
Мене відправили в неоплачувану відпустку 1.1 2.2 1.7 2.3
Я не можу отримати кредит 1.8 2.1 1.3 1.7
Інше 0.0 0.1 0.0 0.1
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 0.3 0.9 0.4 0.1

 


За типом поселення:

  Сільське населення Міське населення
 Зросли цiни i тарифи 51.7 43.5
 Знизився рiвень моїх доходiв 22.2 25.6
 Я втратив роботу 7.6 5.1
 Я втратив частину своїх заощаджень 3.8 4.0
Менi затримують виплату заробiтної плати, пенсiї 3.5 6.6
 Я поки що не вiдчув наслiдкiв кризи 3.5 2.0
 Менi стало важче виплачувати кредит 2.6 5.4
 Я не можу зняти грошi з депозиту 2.3 3.0
 Мене вiдправили в неоплачувану вiдпустку 1.2 2.1
 Я не можу отримати кредит 1.2 2.0
 ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 0.4 0.5
 Iнше 0.1 0.0

 

За віком:

  18-29 30-44 45-59 60 +
 Зросли цiни i тарифи 39.5 40.4 45.0 62.2
 Знизився рiвень моїх доходiв 25.1 26.8 25.8 19.7
 Я втратив роботу 8.0 6.8 6.7 1.0
Менi затримують виплату заробiтної плати, пенсiї 6.8 6.1 6.1 3.3
 Менi стало важче виплачувати кредит 6.2 5.8 4.0 1.9
 Я втратив частину своїх заощаджень 2.7 4.1 4.3 4.7
 Мене вiдправили в неоплачувану вiдпустку 2.1 2.8 1.8 0.3
 Я не можу зняти грошi з депозиту 3.3 2.7 2.7 2.6
 Я поки що не вiдчув наслiдкiв кризи 2.9 2.3 1.6 3.1
 Я не можу отримати кредит 2.4 2.1 1.6 0.7
 ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 1.2 0.1 0.3 0.5
 Iнше 0.0 0.0 0.2 0.0

 

За рівнем освіти:

  Неповна середня (та нижче) Середня Середня спеціальна Вища
 Зросли цiни i тарифи 59.7 47.2 42.0 43.4
 Знизився рiвень моїх доходiв 20.5 22.5 26.8 26.4
Менi затримують виплату заробiтної плати, пенсiї 3.1 6.0 6.2 5.5
 Менi стало важче виплачувати кредит 2.2 4.2 5.6 4.9
 Я втратив роботу 2.9 8.4 5.5 4.0
 Я втратив частину своїх заощаджень 4.4 3.7 4.0 4.0
 Я не можу зняти грошi з депозиту 1.7 2.3 3.0 3.7
 Мене вiдправили в неоплачувану вiдпустку 0.5 1.7 2.5 1.9
 Я не можу отримати кредит 0.3 1.1 1.9 2.9
 Я поки що не вiдчув наслiдкiв кризи 4.2 2.2 1.9 2.6
 Iнше 0.1 0.1 0.0 0.0
 ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 0.3 0.4 0.4 0.7

 

Залежність готовності до участі в протестах від ступеню відчуття наслідків кризи

 

  участь у законних акціях протесту участь у незаконних акціях протесту
Зросли ціни і тарифи 39.5 32.3
Знизився рівень моїх доходів 26 23.6
Мені затримують виплату заробітної плати, пенсії 8 7.1
Я втратив роботу 7.5 8.7
Мені стало важче виплачувати кредит 5.9 7.8
Я втратив частину своїх заощаджень 4.2 7.8
Я не можу зняти гроші з депозиту 2.6 5
Я не можу отримати кредит 2.3 3.4
Мене відправили в неоплачувану відпустку 2.2 3.4
Я поки що не відчув наслідків кризи 1.1 0.3

 


27.4.2009
Go up | Back
FILTR BY DATE
Year:
Month: