KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення населення України та Росії до українсько-російських відносин

Українсько-російські відносини – тема, що цікавить як українських так і російських дослідників громадської думки. У цьому прес-релізі ми порівнюємо дані двох паралельних досліджень, проведених за взаємною домовленістю в Україні (КМІС) та Росії (Левада-Центр).

Протягом 4-13 квітня Київський міжнародний інститут соціології  методом інтерв’ю провів опитування 2037 респондентів, відібраних в усіх областях України, АР Крим та Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України у віці від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.5% для показників близьких до 50%, 3,0% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%.

Дослідження Левада-Центру проводилося 14-17 березня 2008 року. Було опитано 1600 росіян. Статистична похибка не перевищує (без урахування дизайн-ефекту)  3%.

В обох дослідженнях ставилося три запитання стосовно українсько-російських відносин з однаковим формулюванням.

(питання КМІС) Як Ви в цілому ставитеся зараз до Росії? 

(питання Центру Левада) Як Ви в цілому ставитеся зараз до України?

Варіанти відповідей Ставлення в Україні до Росії (%) Ставлення в Росії до України (%)
дуже добре 47.3 5.5
в цілому добре 40.7 49.2
в цілому погано 4.5 27.3
дуже погано 2.3 6.2
ВАЖКО СКАЗАТИ 5.1 11.9
Разом 100 100

З порівняльної таблиці видно, що в Україні ставлення  до Росії в цілому позитивне у абсолютної більшості опитаних (88%). В Росії ж позитивно ставляться до України лише 55% дорослого населення.  Особливо велика різниця у кількості тих, хто ставиться дуже добре до сусідньої держави – якщо до України та ставиться лише близько 6% росіян, то  серед українців  дуже добре до Росії ставиться 47%, тобто на 41% більше.  Значна різниця також у негативному ставленні – за даними Центру Левади  34% росіян негативно ставиться до України, а в Україні негативне ставлення до Росії  має лише 7% опитаних. Можна констатувати, що в цілому українці набагато краще ставляться до Росії, ніж росіяни до України.  

Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?

Варіанти відповідей в Україні,  дані КМІС (%) в Росії, дані Центру Левади (%)
відносини України з Росією повинні бути такими самими ,як з іншими країнами – із закритими кордонами, візами, митницями 10.2 18.5
Україна й Росія повинні бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць 66.7 56.5
Україна й Росія повинні об’єднатися в одну державу 20.3 18.8
ВАЖКО СКАЗАТИ 2.8 6.2
Разом 100 100

Щодо другого питання, думки росіян та українців відрізняються набагато менше. Так кількість бажаючих об’єднання в одну державу (20% серед українців і 19% серед росіян) майже співпадає,  що, власне, показує, що стереотипне уявлення про бажання більшості росіян мати Україну у складі єдиної російської держави, невірне. Щонайменше 75% росіян вважає, що Україна має залишатися незалежною державою. Більшість в Росії (57%) та Україні (67%) висловлюється за дружні стосунки між нашими країнами як та незалежними державами. 

Наскільки велику загрозу безпеки Росії створило б зараз приєднання України до НАТО?

Варіанти відповідей в Україні,  дані КМІС (%) в Росії, дані Центру Левади (%)
серйозну загрозу 26.1 30.3
деяку загрозу 17.4 30.1
невелику загрозу 7.8 14.4
ніякої загрози 26.1 12.2
ВАЖКО СКАЗАТИ 22.6 13.0
Разом 100 100

Як бачимо, 60% росіян вважають приєднання України до НАТО загрозою безпеки Росії. В Україні цей відсоток нижче (44%), але також є досить високим.

Тих, хто не вважає приєднання України до НАТО загрозою для Росії серед українців щонайменш вдвічі більше (26%), ніж серед росіян (12%).


18.4.2008
Go up | Back
FILTR BY DATE
Year:
Month: