KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення населення України до постаті Сталіна

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

З 24 травня по 7 червня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021  респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

 • Серед українців в цілому переважає негативне ставлення до Сталіна – 40% ставиться до нього з ворожістю, страхом чи ненавистю, 25% ставиться байдуже і 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням).  
 • «Мудрим керівником» вважають Сталіна 31% населення (47% з цим не згодні), однак 72% згодні з тим, що «Сталiн - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей». 61% населення зазначили, що НЕ вважають, що «наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок». Три чверті опитаних вказали, що НЕ хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.
 • Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Якщо наразі серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян – половина (52%).

 

Серед населення України більш розповсюджене негативне ставлення до Сталіна та його ролі в історії. Так, близько половини громадян не згодні з визначенням Сталіна ні як мудрого керівника, що привів СРСР до могутності та процвітання, ні як прототипу керівника, без якого народе не зможе обійтись. А позитивний спектр емоцій у ставленні до Сталіна (16%) у два з половиною рази менший, ніж негативний.

Відносно більш позитивно ставляться та підтримують Сталіна у Південному та певною мірою у Східному регіоні, люди старшого віку і з низьким рівнем достатку.

Порівняно з 2012 роком, у 2016-му позитивне ставлення до Сталіна знизилося, і цей спад характерний для 2018-2019 років (Графік 1). В основному, це пов’язано з поступовим зменшенням частки тих, хто ставиться з повагою до Сталіна. Якщо порівнювати з минулим, у цьому році збільшилась частка тих, хто з ворожістю і роздратуванням ставиться до Сталіна, і дещо зменшилась частка тих, хто відчуває страх або ненависть до його постаті (Таблиця 7).

                                                                                                     

 • Емоційний спектр у ставленні українців до Сталіна тяжіє до негативного полюсу40% респондентів визначили своє ставлення до нього як «страх», чи «ворожість, роздратування», або «відраза, ненависть». Натомість найбільше повагу до керівника СРСР виявляють представники старшого покоління (Графік 2), зокрема серед респондентів 70 років і старше таких близько 20%.

 

 • Більше половини населення (58%) відзначили, що точно не хотіли б працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн. Таке ставлення більш характерне для Західного та Східного регіонів, а також молодшого населення (до 49 років).

 

 • Щодо твердження про те, що «Сталін був великим вождем», то серед населення немає визначеної одностайності : відносна більшість (38%) не згодні з таким судженням, 29% не можуть визначитись, а чверть опитаних згодні з цим твердженням (Таблиця 4).

 

 • Якщо «мудрим керівником» вважають Сталіна 31% громадян України, то в Західному регіоні так думають 19%, а в Східному – 46% (Таблиця 1). 72% українців згодні, що Сталін був «жорстоким, нелюдським тираном» (і в Західному та Східному регіоні таких найбільше – 80%). П’ята частина опитаних згодні, що український народ ніколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, який прийде i наведе порядок (причому відносно більше таких респондентів у Південному регіоні (Таблиця 1)).

 

Щодо ставлення до Сталіна у різних соціально-демографічних групах:

 • Стать – чоловіки вирізняються дещо негативнішим ставленням до Сталіна. Так, чоловіки частіше за жінок не погоджувались з твердженнями про те, що Сталін – це великий вождь/мудрий керівник/незамінний тип керівника, який прийде і наведе порядок. Також чоловіки частіше висловлювали негативний спектр емоцій щодо Сталіна (43% проти 38%) за рахунок порівняно більшої частки тих, хто висловлював ворожість, а також відразу, ненависть.
 • Вік. Представники старшого покоління в цілому виявляють більше схвалення, ніж молодше. Так, наприклад, 35% респондентів старше 50 років визначають Сталіна як мудрого керівника (проти 28% серед вікової групи 18-49 років), також чверть респондентів цієї вікової групи згодні із судженням, що народу не обійтись без такого керівника, як Сталін (проти 19%). Серед людей старше 50 років порівняно більше і тих, хто згоден, що Сталін був великим вождем (29% проти 23%), а також тих, хто хотів би жити і працювати при такому керівнику країни (15% проти 9%). Щодо емоційного сприйняття, то чим молодші респонденти, тим більше серед них тих, хто байдуже ставиться до Сталіна, і менше тих, хто ставиться позитивно.
 • Регіон. Позитивнішим ставленням до Сталіна за емоційним спектром суттєво вирізняється Південний регіон: 23% респондентів цього регіону висловили позитивні емоції щодо Сталіна, 28% - негативні (тоді як в інших регіонах негативні емоції висловлювали 40-50% респондентів). І якщо на Півдні з відразою, ненавистю ставляться до Сталіна 6%, то на Заході – близько 28%. У всіх регіонах більшість респондентів не бажали б працювати при такому керiвнику країни, як Сталiн, але найбільше не сприймають такого керівника в Західному (82%) та Східному регіонах (79%). Мудрим керівником та великим вождем частіше визнають Сталіна на Сході. В той же час, жорстоким тираном найчастіше Сталіна називали у Західному та Східному регіонах, а незамінним типом керівника – відносно частіше на Півдні (Таблиця 1).
 • Достаток родини. Також ставлення до Сталіна різниться залежно від рівня достатку родини респондента : більш позитивне ставлення до керівника СРСР спостерігається серед найбідніших прошарків населення. Так, частка тих, хто вважає Сталіна мудрим керівником, серед респондентів з дуже низьким та низьким рівнем достатку становить 34%, а от серед респондентів з високим рівнем достатку – 24%. Також, серед населення з найнижчим достатком більша (28%) частка тих, хто вважає такий тип керівника незамінним, якщо порівнювати з більш заможними (17-22%) (Таблиця 2). Так само, респонденти з нижчим рівнем достатку більше виявляли повагу до Сталіна (і значно менше – ворожість) та бажання працювати при такому керівникові, як він. Чим вищий рівень фінансового забезпечення, тим частіше висловлювались негативні емоції щодо Сталіна.
 • Освіта. Серед людей з середньою загальною та середньою спеціальною освітою дещо переважає байдуже ставлення до Сталіна, серед людей з вищою освітою – емоції ворожості та ненависті, серед людей з неповною середньою освітою майже однаково поширені як повага, так і ворожість. Якщо 22% респондентів з неповною середньою освітою не погоджуються з судженням, що Сталін – жорстокий, нелюдський тиран, то серед інших освітніх груп такихудвічі менше (Таблиця 3). Серед людей з вищою освітою більше (50%) незгодних з тим, що Сталін був великим вождем, ніж серед людей з середньою загальною освітою (43%).

 

Ставлення до Сталіна серед населення України та Росії [1]: порівняльний аспект. Якщо в Україні більш розповсюджене негативне ставлення до особистості Сталіна (40%), яке дещо посилилось протягом останніх двох років порівняно з 2012-м, то в Росії, навпаки, домінує позитивне ставлення до нього, а переживання негативних почуттів порівняно з 2016 роком знизилось і залишається на рівні 12-13% (Графік 3). При цьому частки респондентів, налаштованих до вождя нейтрально, практично ідентичні в обох країнах (Таблиця 9). Ілюстрацією значно більш позитивного сприйняття Сталіна в Росії, ніж в Україні, можна вважати і те, що в березні 2019 року 70% росіян оцінили роль Сталіна в житті їхньої країни як цілком або скоріше позитивну.

Коментар наукового співробітника «Левада-центру» Каріни Піпії щодо громадської думки про Сталіна в російському суспільстві:

«У російській громадській думці відзначається зниження частки опитаних, які ухиляються від змістовної відповіді (тих, кому важко відповісти) або демонструють негативні оцінки як безпосередньо самого Сталіна (від 2018 до 2019 року найбільш помітно зросла кількість тих, хто відноситься з «повагою» до вождя - на 12 п.п.), так і його ролі в історії країни (думку про позитивні заслуги якого підтримує все більше число жителів Росії, досягнувши максимального значення в 2019-му за всі роки досліджень).

Значуща вікова диференціація у ставленні до вождя відсутня – у всіх вікових когортах / поколіннєвих групах наразі позитивне сприйняття Сталіна домінує над негативним, хоча 18-24-річні жителі Росії в цілому частіше за інших висловлюють «байдуже» ставлення. Водночас динаміка думок від 2012 до 2019 року навіть у наймолодшій віковій групі свідчить про прийняття норми старших поколінь – молодь стала частіше висловлювати позитивні оцінки і рідше уникати відповіді на питання про вождя.

Незважаючи на те, що уявлення про невиправданість людських жертв в сталінську епоху, як і раніше, переважає в російському суспільстві (його висловлювали 45% опитаних в 2019 році), частка прихильників протилежної думки збільшується – на тлі зростання незнання факту репресій в СРСР загалом.

Підтримка позитивного образу Сталіна і романтизація радянської епохи характерна не лише для респондентів з комуністичними поглядами, але й для прихильників інших політичних партій. До того ж з міфологізації радянського минулого в цілому (і вождя зокрема) поступово вимивається пам'ять про значущість комуністичної ідеології і, навпаки, гіперболізується уявлення про соціальну справедливість і порядок у радянському суспільстві, що багато в чому спровоковане незадовільними оцінками сьогодення, особливо, в соціально-економічній сфері: низькими доходами, сильною нерівністю та корупцією.»

 

Графік 1 Динаміка ставлення до Сталіна серед населення України (укрупнена шкала[2]), % опитаних

Графік 2 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цiлому ставитеся до Сталiна?» за віком, % опитаних
 
Графік 3 Динаміка позитивного ставлення (захоплення, повага, симпатія) до Сталіна серед населення України та Росії, % опитаних

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

А зараз декілька запитань про Сталіна, постать якого продовжує викликати суперечки в нашій країні.

ST0. Чи згодні Ви або не згодні з наступним судженням - «Сталін був великим вождем»?

Не згоден 1
Важко сказати напевне 2
Згоден 3
НЕМАЄ ВІДПОВІДІ 4


ST1. Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь. ПОКАЖІТЬ КАРТКУ ST1, ОДНА ВІДПОВІДЬ

З захопленням 1 Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛІН 8
З повагою 2 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 88
З симпатією 3 ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 99
Байдуже 4    
З ворожістю, роздратуванням 5    
Зі страхом 6    
З відразою, ненавистю 7    

 

ST2. Ви особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Певно, так 1 Мабуть, ні 3 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 8
Мабуть, так 2 Певно, ні 4 ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 9

 

ST3. Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? (ПОКАЖІТЬ КАРТКУ ST3, ЗАЧИТАЙТЕ ОДИН ЗА ОДНИМ, ОДНА ВІДПОВІДЬ У КОЖНОМУ РЯДКУ)

  Повністю згодний Скоріше згодний Скорішене згодний Зовсім не згодний ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання 1 2 3 4 8 9
2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей 1 2 3 4 8 9
3. Наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок 1 2 3 4 8 9

 


ТАБЛИЦІ

 

Таблиця 1 Регіональний розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей», «3. Наш народ нiколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, що прийде i наведе порядок»», % опитаних

Регіон Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран Без Сталіна не обійтись
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Західний 19.2 62.2 18.7 80.6 6.4 13.0 16.0 69.5 14.5
Центральний 27.6 48.8 23.5 68.8 11.5 19.8 20.6 59.4 19.9
Південний 40.5 34.1 25.4 61.2 13.7 25.1 28.6 52.4 19.0
Східний 45.9 33.2 20.9 79.7 9.4 10.9 20.0 67.1 12.9
Україна в цілому 31.1 46.6 22.3 71.6 10.4 18.1 21.3 61.4 17.3

 

Таблиця 2 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей», «3. Наш народ нiколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, що прийде i наведе порядок»»,за рівнем достатку родини респондента, % опитаних

Рівень достатку Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран Без Сталіна не обійтись
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Дуже низький 33.9 42.5 23.6 65.5 12.9 21.6 28.3 51.2 20.6
Низький 33.7 43.6 22.7 74.5 11.4 14.1 21.8 62.3 15.9
Середній 31.3 47.9 20.8 71.5 10.2 18.4 21.7 62.3 16.0
Високий 24.5 57.4 18.1 72.0 8.2 19.8 17.0 68.0 14.9
Україна в цілому 31.1 46.6 22.3 71.6 10.4 18.1 21.3 61.4 17.3

 

Таблиця 3 Розподіл відповідей на запитання «Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями про Сталіна? : «1. Сталін - мудрий керівник, що привів СРСР до могутності та процвітання», «2. Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей», «3. Наш народ нiколи не зможе обiйтися без керiвника такого типу, як Сталiн, що прийде i наведе порядок»», за рівнем освіти респондента, % опитаних

Рівень освіти Сталін – мудрий керівник Сталін – жорстокий тиран Без Сталіна не обійтись
Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова Згодні Не згодні ВС/Відмова
Неповна середня 30.6 46.7 22.7 68.3 21.5 10.2 22.5 61.1 16.4
Середня 31.1 42.9 26.0 71.0 10.0 19.0 22.4 58.1 19.6
Середня спеціальна 32.9 46.0 21.1 71.9 10.6 17.5 22.5 61.0 16.4
Вища 30.0 50.5 19.6 73.2 8.6 18.1 19.5 65.3 15.3
Україна в цілому 31.1 46.6 22.3 71.6 10.4 18.1 21.3 61.4 17.3

 

Таблиця 4 Розподіл відповідей на запитання «Чи згодні Ви або не згодні з наступним судженням - 'Сталін був великим вождем'?» серед усього населення, % опитаних

Не згоден 38.1
Важко сказати напевне 29.2
Згоден 25.5
Немає відповіді 7.1
РАЗОМ 100

 

Таблиця 5 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед усього населення, % опитаних

  %  
З захопленням 2 16%
З повагою 11
З симпатією 3
Байдуже 25 25%
З ворожiстю, роздратуванням 18 40%
Зi страхом 7
З відразою, ненавистю 15
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 2 19%
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 13
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 4
РАЗОМ 100 100%

 

Таблиця 6 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед усього населення за роками, % опитаних

  2012,% 2016, % 2018, % 2019, %
З захопленням 2 1 1 2
З повагою 16 13 10 11
З симпатiєю 5 3 3 3
Байдуже 27 26 29.5 25
З ворожiстю, роздратуванням 15 13 13 18
Зi страхом 8 8 11 7
З вiдразою, ненавистю 14 17 18 15
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 1 1 2 2
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 11 17 13 13
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 1 2 1.5 4
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 7 Ставлення до Сталіна (укрупнена шкала) серед усього населення за роками, % опитаних

  2012,% 2016, % 2018, % 2019, %
Позитивне ставлення 23 17 14 16
Байдуже 27 26 29.5 25
Негативне ставлення 37 38 42 40
Відмова, важко відповісти 13 19 16.5 19
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 8 Розподіл відповідей на запитання «Ви особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін?» серед усього населення, % опитаних

Певно, так 4.2
Мабуть, так 7.4
Мабуть, ні 15.0
Певно, ні 58.1
Відмова, важко відповісти 15.3
РАЗОМ 100

 

Таблиця 9 Розподіл відповідей на запитання «Як Ви особисто в цілому ставитеся до Сталіна?Дайте одну відповідь.» серед населення України та Росії, % опитаних

  Думка жителів України (КМІС, травень-червень 2019 р.) Думка жителів  Росії (Левада-Центр, березень 2019 р.)
З захопленням 2 4
З повагою 11 41.5
З симпатією 3 6
Байдуже 25 26.5
З ворожiстю, роздратуванням 18 6
Зi страхом 7 5
З відразою, ненавистю 15 3
Я НЕ ЗНАЮ, ХТО ТАКИЙ СТАЛIН 2 1
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ/ВІДМОВА 17 7

 

З приводу коментарів можна звертатися до Ліани Новікової: l.novikova@kiis.com.ua 


[1] Опитування в Росії проводилось дослідницькою організацією «Левада-Центр» протягом 21-27 березня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 1638  респондентів віком від 18 років і старше, які мешкають у 137 населених пунктах.

[2] Позитивне ставлення – захоплення, повага, симпатія. Негативне ставлення – ворожість (роздратування), страх, відраза (ненависть).


11.7.2019
Go up | Back
FILTR BY DATE
Year:
Month: