KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Стресові ситуації в житті українців, 2019

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

З 1 по 12 грудня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2043  респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2.8% для показників, близьких до 25%, 2.0% - для показників, близьких до 10%, 1.4% - для показників, близьких до 5%.

Згідно з дослідженням КМІС, 50% опитаних протягом 2019 року пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно з 2018 роком їх кількість суттєво не змінилася (у 2018-му таких було 52%). Спостерігається збільшення частки респондентів, які пережили важку хворобу близьких, порівняно з 2018 роком (13 відсоткових пунктів у 2019 р. проти 9 у 2018 р.), а також зросла частка тих, хто сам пережив важку хворобу чи операцію, порівняно з попередніми роками вимірювань (2013-2018 рр.). Водночас, порівняно з попередніми роками вимірювань у 2019-му значуще зменшилась частка тих, кому довелось опинитися без засобів до існування, відчувати свою безпорадність, втратити вiру у власні сили або переживати інші (не зазначені в анкеті) стресові ситуації.

Кількість тих, хто не пережив жодної стресової ситуації, збільшилася на 11 процентних пунктів (було 38% у 2018, стало 49% - у 2019). Ця частка вперше за час російсько-українського воєнного конфлікту досягла відповідного показника 2013 року (тоді вона становила 48%).  

Найчастіше в 2019 році українці переживали такі види стресових ситуацій:

 • Пережили важку хворобу, операцію 15% опитаних, що на 3 відсоткових пункти більше, ніж у 2018 році
 • Важку хворобу близьких довелося пережити 13% респондентів, що на 4 відсоткових пункти більше, ніж у 2018 році
 • Смерть близьких пережили 9% опитаних, так само, як і в 2018 році
 • Втратили роботу та стали вимушено безробітними 6% опитаних проти 5% у 2018 році, різниця незначуща
 • Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 6% опитаних проти 8% у 2018 році, різниця незначуща
 • Відчували свою безпорадність 5% респондентів, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж у 2018 році.

Графік 1. Стресові ситуації, які переживали українці в 2019 році, %   (9% опитаних переживали інші стресові ситуації, яких немає в цьому списку)

Певною мірою  інтегральним показником, який би характеризував загальний рівень стресів у суспільстві, може бути відсоток тих, хто не переживав жодних стресових ситуацій (Графік 2). Як можна побачити, переважно кращим становище було в 2013 році, до конфлікту на сході України: 48% опитаних не переживали жодних стресових ситуацій. У 2014 та 2015 становище було найгіршим, стреси не переживали лише 35% та 34% населення відповідно (тобто дві третини населення переживали щонайменше один з видів стресу). У 2016 і 2017 ситуація покращувалася, частка людей, які не переживали стресових ситуацій, зросла до 42%, але в 2018-му знову знизилася до рівня 2016 року. Однак у 2019 році цей показник знову пішов угору (і складає 49%), сягнувши довоєнного рівня.

Графік 2.  Відсоток опитаних, які не переживали жодних стресів, динаміка 2013-2019 рр. 

 

За віком:

 • Третина людей, старших за 70 років, переживали протягом останнього року хворобу чи операцію. Це значно більше, ніж у всіх інших вікових групах (8-19%). У той же час, людям старше 60 років рідше доводилося пережити втрату роботи (1-2%), ніж людям віком до 60 років (7-11%).
 • Респонденти віком 18-29 років значно рідше (6%) переживали важку хворобу близьких порівняно з респондентами старше 40 років (15-17%). Також наймолодші респонденти рідше (6%) переживали смерть близьких порівняно з віковою групою 50-59 років (13%).
 • Найменше стресів переживала молодь, з віком рівень стресів збільшувався. У віковій когорті 18-29 років стреси протягом 2019 року переживали 35%, у когорті 30-39 років 44%, у когорті 40-49 років 51%, у віковій групі 50-69 років 56%, а серед тих, хто старше 70 років – 61%.

 

За статтю:

 • Загалом, протягом 2019 року жінки дещо частіше переживали стресові ситуації: серед чоловіків стресову ситуацію пережили 46% опитаних, а серед жінок – 52%.
 • Жінки дещо частіше переживали важку хворобу близьких (15% серед жінок проти 11% серед чоловіків), відчували власну безпорадність (7% проти 4%), опинялися без засобів до існування (4% проти 2%), а також частіше переживали якісь інші стресові ситуації (10% проти 7%).  Можливо це пов’язано з тим, що в Україні жінки живуть суттєво довше, ніж чоловіки. За нашими даними,  вікова група старших 70 років (яка найбільше схильна до стресів) складається переважно з жінок – жінок у цій групі 70%, а чоловіків лише 30%.

 

За типом населеного пункту (місто-село):

 • У 2019 році сільське населення частіше переживало стресові ситуації: серед жителів міст стресову ситуацію пережили 48% опитаних, а серед жителів сіл – 54%.
 • Сільські жителі частіше, ніж міські, переживали самі хворобу чи операцію (18% серед селян проти 14% серед містян), важку хворобу близьких (17% проти 12%), смерть близьких (11% проти 9%), а також частіше переживали якісь інші стресові ситуації (11% проти 8%). 
 • Мешканці міст порівняно частіше переживали такі стреси, як втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю (7% серед містян проти 4% серед селян) та постраждати від крадіжки чи шахрайства (3% проти 1%).

За рівнем фінансового забезпечення сім’ї:

 • Респонденти з середнім та високим рівнем фінансового становища мають загалом менший рівень стресів (серед них 58% і 63% відповідно зазначили, що не переживали жодних стресів), ніж респонденти з низьким і дуже низьким рівнем фінансового становища (серед яких менше половини вказали на відсутність стресів).
 • Люди з низьким і дуже низьким фінансовим забезпеченням значно частіше, ніж люди з середнім і високим фінансовим забезпеченням, переживали важку хворобу/операцію, опинялися без засобів до існування, відчували власну безпорадність та втрачали віру у власні сили.
 • Чим вищий рівень фінансового забезпечення, тим менша частка тих, хто переживали втрату роботи і вимушене безробіття.

 

Додаток 1. Формулювання запитання з анкети.

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року?

ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ. МОЖЛИВО ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ

Пережити важку хворобу, операцію 1 Звертатися за допомогою до суду 10
Пережити важку хворобу близьких 2 Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 11
Пережити смерть близьких 3 Втратити віру у власні сили 12
Жити у стані, близькому до самогубства 4 Серйозно конфліктувати з оточуючими 13
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 5 Наражатися на погрози, залякування 14
Постраждати від нападу чи пограбування 6 Пережити бомбардування, обстріл 15
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 7 Переживати інші стресові ситуації 16
Опинитися без засобів до існування 8 ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 17
Відчувати свою безпорадність 9 ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 18

 


 

Додаток 2. Таблиці

Таблиця 1.  У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року? % тих, хто переживав ті чи інші ситуації

  2013 р. 2014р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Пережити важку хворобу, операцію 9 7 11 11 9 12 15
Пережити важку хворобу близьких 12 10 14 13 12 9 13
Пережити смерть близьких 7 6 9 9 7 9 9
Жити у станi, близькому до самогубства 0 1 0 0 1 1 1
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 6 8 9 6 7 5 6
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1 1 1 1 1 1 1
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2 2 3 4 2 2 2
Опинитися без засобiв до існування 5 6 6 9 8 6 3
Вiдчувати свою безпораднiсть 12 12 13 13 13 10 5
Звертатися за допомогою до суду 2 2 2 1 2 3 1
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 9 8 9 14 8 8 6
Втратити вiру у власнi сили 6 5 7 8 7 6 4
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 2 4 3 3 3 2 1
Наражатися на погрози, залякування - 2 1 1 2 2 0
Пережити бомбардування, обстріл - 7 6 1 1 1 0
Пережити інші стресові ситуації 15 28 22 12 16 13 9
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА)  48  35 34 37  42 38 49
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 4 2 5 5 10 1

 

За даними останнього Омнібусу, грудень 2019 р.:

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року?

Вікові групи:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Пережити важку хворобу, операцію 8 9 12 16 19 33
Пережити важку хворобу близьких 6 10 15 17 16 17
Пережити смерть близьких 6 8 10 13 12 9
Жити у стані, близькому до самогубства 1 2 1 1 0 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 8 11 7 7 2 1
Постраждати від нападу чи пограбування 0 2 1 1 1 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 3 2 3 2 2 2
Опинитися без засобів до існування 2 3 3 5 5 2
Відчувати свою безпорадність 4 4 4 8 8 7
Звертатися за допомогою до суду 1 2 1 2 2 1
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 7 8 7 7 3 3
Втратити віру у власні сили 3 3 4 3 4 4
Серйозно конфліктувати з оточуючими 3 2 1 3 0 0
Наражатися на погрози, залякування 0 1 1 0 0 0
Пережити бомбардування, обстріл 0 1 0 0 0 0
Переживати інші стресові ситуації 8 9 8 10 9 9
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 64 55 48 42 43 39
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 1 1 2 2 1

 

Стать:

  Україна в цілому, % Чоловіки Жінки
Пережити важку хворобу, операцію 15 14 16
Пережити важку хворобу близьких 13 11 15
Пережити смерть близьких 9 10 9
Жити у стані, близькому до самогубства 1 1 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 6 8 6
Постраждати від нападу чи пограбування 1 2 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 2 2 2
Опинитися без засобів до існування 3 2 4
Відчувати свою безпорадність 5 4 7
Звертатися за допомогою до суду 1 1 2
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 6 5 7
Втратити віру у власні сили 4 3 4
Серйозно конфліктувати з оточуючими 1 2 1
Наражатися на погрози, залякування 0 1 0
Пережити бомбардування, обстріл 0 0 0
Переживати інші стресові ситуації 9 7 10
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 49 52 47
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1 2 1

 

За типом населеного пункту:

  Міське населення Сільське населення
Пережити важку хворобу, операцію 14 18
Пережити важку хворобу близьких 12 17
Пережити смерть близьких 9 11
Жити у стані, близькому до самогубства 1 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 6 7
Постраждати від нападу чи пограбування 1 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 3 1
Опинитися без засобів до існування 3 3
Відчувати свою безпорадність 6 5
Звертатися за допомогою до суду 2 1
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 7 4
Втратити віру у власні сили 3 4
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 1
Наражатися на погрози, залякування 0 1
Пережити бомбардування, обстріл 0 0
Переживати інші стресові ситуації 8 11
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 51 46
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 0

 

Рівень фінансового забезпечення сім’ї (самооцінка)[i]:

  Дуже низький Низький Середній Високий
Пережити важку хворобу, операцію 26 18 11 7
Пережити важку хворобу близьких 16 15 11 16
Пережити смерть близьких 15 10 8 8
Жити у стані, близькому до самогубства 1 1 1 0
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 10 8 5 3
Постраждати від нападу чи пограбування 1 1 2 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 2 3 2 2
Опинитися без засобів до існування 8 5 2 0
Відчувати свою безпорадність 12 7 3 1
Звертатися за допомогою до суду 0 2 1 1
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 5 6 5 8
Втратити віру у власні сили 8 4 2 2
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 2 1 1
Наражатися на погрози, залякування 0 1 0 0
Пережити бомбардування, обстріл 1 0 0 0
Переживати інші стресові ситуації 8 9 10 2
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 33 41 58 63
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 1 1 2

 

З приводу коментарів можна звертатись до Ліани Новікової, l.novikova.kiis.com.ua, моб. 0934970764


[i] Дуже низький рівень – не вистачає грошей навіть на їжу. Низький рівень – вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко. Середній рівень – вистачає грошей на їжу, одяг і можуть дещо відкладати. Високий рівень – можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі або все, що забажають.

 

 


10.1.2020
Go up | Back
FILTR BY DATE
Year:
Month: