KYIV
INTERNATIONAL
INSTITUTE of
SOCIOLOGY
sociological and
marketing
research
tel. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Applied filters:economy
 X 
22
august
2019
Громадська думка України на 28-му році незалежності держави

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Київським міжнародним інститутом соціології  на замовлення Фонду «Демократичні  ініціативи» імені Ілька Кучеріва  з 8 по 20 серпня 2019 року.  Опитування проводилося в 103 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, які контролюється Україною.  Усього було опитано  2040 респондентів, які за своїми характеристиками представляють доросле населення України (старше 18 років).  Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування    фінансово підтримане Міжнародним Фондом «Відродження». Деякі питання були  включені на замовлення  проекту Центру політико-правових реформ. 

Для порівняння змін громадської думки долучаються результати опитувань, проведених у різний час Фондом  «ДІ» разом зі своїми партнерами – Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології, а також деякі дані Моніторингу Інституту соціології НАН України. 

25
july
2019
Satisfaction with different aspects of life and how life is going on in general

Out of various aspects of life, satisfaction with which was evaluated in the study, the majority of the Ukrainians are satisfied with their family, children, relationships with people around, personal life and their knowledge and skills. In particular, 77% are more or less satisfied with their family, 9% are more or less dissatisfied (the average satisfaction rate on a scale from 1 "completely unsatisfactory" to 5   “completely satisfactory” is 4.3 points). Also, 78% are satisfied with the behavior of their children, the development of children`s personal qualities, 6% of those who have kids are not satisfied (the average is 4.3). Further, 77% are satisfied with their behavior towards other people, 4% are not satisfied (the average is 4.2); 76% are satisfied with the attitude they receive from others, 6% are not satisfied (the average is 4.2). Also, 70% are satisfied with their knowledge, experience, skills, 7% are not satisfied (the average is 4.1); 63% are satisfied with their personal (intimate) life, 10% are not satisfied (the average is 4.1).

31
may
2019
Гендерний аналіз викликів у експортній діяльності для українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП)

Канадсько-український проект з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) презентував результати дослідження «Видимі та невидимі бар’єри: Гендерний аналіз викликів у експортній діяльності для українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП)». Презентація дослідження відбулася під час круглого столу за участю представників міжнародних та громадських організацій, урядових інституцій, наукових та освітніх закладів, а також бізнесу.

Головна мета дослідження - надати зацікавленим сторонам корисні стратегічні рекомендації щодо зменшення ген­дерних бар'єрів у торгівлі для ММСП у власності та під керівництвом жінок.

25
february
2019
Підписання контракту і задоволеність сімейним лікарем: Лютий 2019 року
  • 75% респондентів відповіли «так» на запитання «Ви чи хто-небудь у Вашій сім'ї підписав контракт із Вашим сімейним лікарем?» (з них 10,6% відповіли, що зробили це в 2019 році, 64,5% – у 2018 році). Ще 22% респондентів відповіли «ні», а 3% не змогли відповісти на запитання. У жовтні 2018 році 61,6% респондентів стверджували, що вони чи хтось з членів родини підписав контракт з сімейним лікарем;
  • В Таблиці нижче % тих, хто підписав контракт, наводиться у розрізі окремих соціально-демографічних груп населення.
18
february
2019
Stressful situations in the lives of the ukrainians, 2018

According to a recent KIIS study, 52% of those polled experienced some sort of stressful situation. Compared to 2017, the number of such situations has not changed significantly (it was 53% in 2017). There is a decrease in the total proportion of respondents who felt helpless and lost faith in themselves (17 percentage points in 2018 versus 21 percentage points in 2017), as well as in the proportion of those who lost their job and found themselves without livelihood (11 percent points versus 15 percentage points respectively). At the same time, the share of people who experienced other stressful situations decreased by three percentage points, that is from 16 in 2017 to 13 in 2018.

 

FILTR BY DATE
Year:
Month: