КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

ЧИ Є РЕАЛЬНА РІЗНИЦЯ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ЩОДО РЕЙТИНГІВ ПАРТІЙ? МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ДВОХ ОПИТУВАНЬ

Володимир Паніотто,  Валерій Хмелько.

Комунікація соціологів із суспільством у період виборів (а вибори в нас перманентні) дуже ускладнюється.  Це пов'язане з тим, що різні політичні сили незалежно від їхньої ідеологічної спрямованості намагаються використовувати соціологічні дані  для маніпулювання громадською думкою.
Вважається, що чим вище опублікований рейтинг, тим більше виборців буде голосувати за цю партію. (До речі, дослідження показують, що це правда тільки в тому розумінні, що виборці не бажають голосувати за партії, що мають рейтинг нижче прохідного бар'єра,  а для успішних партій високий рейтинг перед виборами може дещо демобілізувати прихильників цих партій і приводити до зменшення їхньої участі у голосуванні).   Під час виборів публікується стільки фальшивої “соціологічної”  інформації неіснуючих центрів, інтерактивних опитувань,  опитувань на частині населення  (наприклад, телефонних опитувань у великих містах), які інтерпретуються як думка всього населення, що все це підриває довіру до реальних соціологічних даних і знижує їхню цінність.   На професійні соціологічні центри поширюється низький рівень довіри до політиків, і всі відмінності в рейтингах трактуються як продажність того або іншого центру.  
Тому ми хотіли б дати деякі методологічні коментарі до наших даних. Очевидно, що схожими між собою (у границях помилки вибірки) повинні бути лише рейтинги, які:

1)    отримані приблизно в той самий період часу,
2)    по однакових списках партій (або кандидатів) і
3)    за допомогою однакових питань. 

Очевидно також, що порівнювати потрібно однакові показники (соціологи розраховують, принаймні, відсоток стосовно всіх опитаних, відсоток стосовно всіх, хто планує прийти на вибори й відсоток стосовно всіх, хто планує прийти й визначився зі своїм вибором). Менш очевидним є вплив контексту анкети ( зокрема, які питання стоять перед питанням про рейтинг). 

Детальніше читайте тут: 


4.5.2012
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
Год:
Месяц: