КИЕВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОЦИОЛОГИИ
социологические и
маркетинговые
исследования
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Готовність українців до участі в акціях соціального протесту

Прес-реліз підготував Роман Сігов

 

З 1 по 30 грудня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2034  респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, у грудні 2018 року в акціях  протесту готові брати участь 44% дорослих жителів України. Порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року, ідорівнює 44% у 2018. У той же час, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту дорівнювала 53% у 2017 році, у 2018 році – 49%.

Найбільша кількість людей, як і раніше, готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (32%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).

Від 3% до 4% респондентів зазначали, що готові взяти участь у таких акціях, як бойкот, несанкціоновані мітинги і демонстрації, загроза страйком, страйк, пікетування державних установ.      

Коментар. Питання про те чи є участь у виборчій компанії формою протесту чи навпаки, виконанням громадянського обов’язку і лояльною до влади поведінкою, є дискусійним.  Частина виборців приймає участь у виборах, щоб висловити свій протест, частина – щоб підтримати владу.  Ми залишили участь у виборах в переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими як українськими, так і міжнародними дослідженнями.

 

Графік 1.


Графік 2.

За регіонами:

  • Рівеньготовності до участі в акціях протесту в цілому не сильно відрізняється між регіонами.
  • Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, то мешканці Західного та Центрального регіонів значно менше, ніж Східного та Південного, готові брати участь у виборчій кампанії та збирати підписи під колективними відозвами. Разом з тим, на Заході та в Центрі країни частішою є готовність бойкотувати і загрожувати страйком, аніж на Сході та Півдні. Мешканці Західного регіону частіше, ніж інші, готові брати участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях та пікетуванні державних установ.

 

За статтю:

  • Загалом рівеньготовності до участі в акціях протесту серед чоловіків і жінок не має значної різниці. Разом з тим, за окремими видами акцій протесту присутня слабка різниця. Так, є підстави вважати, що чоловіки частіше, ніж жінки готові бойкотувати, брати участь у страйках, захоплювати будівлі (5,4%, 4,6%, 1,3% чоловіків і 2,8%, 2,3%, 0,3% жінок).  

 

За типом населеного пункту (місто-село):

  • ·       Достатніх підстав для виявлення статистично значущої різниці між містом та селом у цьому дослідженні не спостерігається.

 

За рівнем освіти:

  • Спостерігається закономірність : чим вищий рівень освіти, тим вищий рівень готовності до участі в акціях протесту (від 37% серед респондентів з неповною середньою освітою до 47% серед респондентів з вищою освітою).
  • Щодо окремих видів акцій протесту, то респонденти з вищою та середньою спеціальною освітою більше готові долучитись до збору підписів під відозвами порівняно з респондентами з неповною середньою освітою. Так, до збору підписів готові долучитись 16,8% респондентів з вищою освітою та 17,3% з середньою спеціальною, а серед респондентів із неповною середньою освітою ця частка становить 10,8%. Схожою є ситуація у більшості видів протесту, окрім участі у страйках, щодо яких рівень готовності серед респондентів з неповною середньою освітою є доволі високим (4,8%), відносно інших опитаних, насамперед, із повною середньою освітою (1,2%).

 

За віком:

  • Основна вікова відмінність полягає в тому, що люди старше 70 років рідше готові брати участь в акціях протесту. Так, 59% респондентів 70 років і старше зазначили, що не готові до участі в акціях протесту. Якщо серед найстаршої вікової групи 7% готові взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях, то серед інших вікових груп цей показник складає від 9% до 15%.
  • Разом з тим, не слід стверджувати, що готовність брати участь в акціях протесту лінійно залежна від віку. Зокрема, такий вид активності, як збір підписів під колективними відозвами, є більш поширений серед людей віком 40-49 років, аніж серед 20-29-річних (18,2% проти12,8%).
  • Санкціоновані та несанкціоновані мітинги і демонстрації та пікетування державних установ є більш поширеними серед наймолодшої категорії 18-29 років, аніж серед людей найстарших поколінь.

 

Додаток 1. Формулювання питання в анкеті

8. В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді.

ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ 8. ВІДМІТЬТЕ ВСЕ НАЗВАНЕ РЕСПОНДЕНТОМ


Участь у виборчій кампанії 1
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 3
Загроза страйком 4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 6
Участь у страйках 7
Голодування протесту 8
Пікетування державних установ 9
Захоплення будівель 10
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 11
Інше (ЗАПИШІТЬ) ______________ 12
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 13
ВАЖКО СКАЗАТИ  14
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 15

 

Додаток 2. Таблиці

В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді. Упорядковано за зменшенням відсотків у 2018 році

  Гру.18 Гру.14
Участь у виборчій кампанії 32,0% 29,0%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 16,2% 16,5%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 11,1% 15,8%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 4,0% 2,6%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,8% 3,0%
Загроза страйком 3,7% 2,3%
Участь у страйках 3,3% 5,8%
Пікетування державних установ 2,5% 4,0%
Голодування протесту 0,9% 0,9%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 0,8% 1,2%
Захоплення будівель 0,7% 0,7%
Інше 0,1% 0,4%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 49,2% 48,8%
ВАЖКО СКАЗАТИ  5,9% 7,9%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8% Не було

 

Динаміка готовності брати участь в акціях протесту
Лютий 2009 41%
Липень 2009 43%
Грудень 2009 41%
Травень 2010 40%
Жовтень 2010 39%
Березень 2011 38%
Серпень 2011 37%
Січень 2012 36%
Червень 2012 35%
Листопад 2012 34%
Квітень 2013 34%
Вересень 2013 37%
Лютий 2014 42%
Липень 2014 42%
Грудень 2014 43%
Лютий 2015 43%
Липень 2015 44%
Грудень 2016 49%
Липень 2017 47%
Грудень 2017 40%
Грудень 2018 44%

 

За регіонами:

2018 Західний Центральний Південний Східний
Участь у виборчій кампанії 27,00% 28,90% 37,70% 39,30%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 13,50% 11,40% 21,40% 24,70%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 16,80% 10,70% 5,60% 10,90%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5,20% 4,80% 1,10% 4,50%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 6,80% 4,00% 1,10% 1,90%
Загроза страйком 5,40% 5,50% 0,90% 0,70%
Участь у страйках 7,00% 1,70% 1,50% 3,70%
Пікетування державних установ 6,00% 1,20% 1,00% 1,30%
Голодування протесту 1,30% 1,50% 0,00% 0,00%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 2,00% 0,60% 0,00% 0,50%
Захоплення будівель 1,30% 0,70% 0,40% 0,50%
Інше 0,00% 0,00% 0,20% 0,00%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 48,40% 49,30% 50,80% 47,80%
ВАЖКО СКАЗАТИ  9,70% 5,40% 3,00% 5,30%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,40% 0,80% 0,50% 0,00%

 
 

За статтю:

2018 Чоловіки Жінки
Участь у виборчій кампанії 30,90% 32,80%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 14,90% 17,30%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 12,20% 10,20%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5,40% 2,80%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 4,70% 3,00%
Загроза страйком 4,70% 2,90%
Участь у страйках 4,60% 2,30%
Пікетування державних установ 3,10% 1,90%
Голодування протесту 1,30% 0,50%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,30% 0,50%
Захоплення будівель 1,30% 0,30%
Інше 0,10% 0,00%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 46,00% 52,00%
ВАЖКО СКАЗАТИ  8,30% 4,00%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,10% 0,50%

 

За типом населеного пункту (місто-село):

2018 Міське населення Сільське населення
Участь у виборчій кампанії 32,30% 31,20%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,30% 14,00%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 11,20% 10,80%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 4,30% 3,20%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 4,00% 3,40%
Загроза страйком 3,90% 3,40%
Участь у страйках 3,10% 3,80%
Пікетування державних установ 2,80% 1,90%
Голодування протесту 0,90% 0,80%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 0,90% 0,60%
Захоплення будівель 1,00% 0,30%
Інше 0,10% 0,00%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 47,60% 52,50%
ВАЖКО СКАЗАТИ  6,20% 5,30%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,80% 0,70%

 


За рівнем освіти:

2018 Неповна середня Повна середня Середня спеціальна Вища
Участь у виборчій кампанії 26,00% 33,70% 32,00% 31,70%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 10,80% 13,20% 17,30% 16,80%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 5,90% 5,40% 11,20% 14,40%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,70% 1,90% 4,00% 5,10%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 0,00% 1,50% 4,40% 4,50%
Загроза страйком 3,40% 2,10% 3,80% 4,30%
Участь у страйках 4,80% 1,20% 3,50% 3,90%
Пікетування державних установ 2,30% 1,10% 2,30% 3,40%
Голодування протесту 0,00% 0,20% 0,90% 1,20%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,10% 0,40% 0,70% 1,20%
Захоплення будівель 0,00% 0,00% 0,90% 1,10%
Інше 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 59,90% 52,50% 48,90% 47,00%
ВАЖКО СКАЗАТИ  3,20% 5,60% 7,00% 5,10%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,00% 0,80% 0,70% 0,90%

 

За віком:

2018 18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70+ років
Участь у виборчій кампанії 31,10% 29,20% 35,20% 36,80% 32,70% 26,10%
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,60% 12,80% 18,20% 17,40% 16,30% 14,50%
Санкціоновані мітинги і демонстрації 15,00% 9,40% 10,80% 12,20% 10,20% 7,00%
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 4,80% 5,40% 4,50% 2,60% 2,60% 2,90%
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 4,90% 4,20% 2,80% 3,50% 4,50% 2,10%
Загроза страйком 4,10% 3,30% 4,10% 4,50% 2,90% 2,90%
Участь у страйках 3,30% 4,20% 4,00% 3,90% 1,60% 2,30%
Пікетування державних установ 3,10% 2,20% 2,40% 2,70% 2,80% 1,40%
Голодування протесту 0,50% 1,10% 0,80% 1,60% 0,70% 0,40%
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,60% 0,90% 0,60% 1,40% 0,00% 0,00%
Захоплення будівель 1,40% 0,90% 0,90% 0,80% 0,00% 0,00%
Інше 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00%
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 45,30% 53,70% 45,10% 44,20% 51,00% 59,30%
ВАЖКО СКАЗАТИ  7,90% 4,40% 7,00% 5,60% 6,30% 3,70%
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,60% 0,50% 0,80% 0,60% 0,30% 0,50%

 

Динаміка готовності участі у акціях соціального протесту (2009-2018 рр., альтернативи – в анкетному порядку)

  Лютий 2009 Квітень 2009 Вересень 2012 Листопад 2013 Лютий 2014 Грудень 2014 Грудень 2016 Грудень 2017 Грудень 2018
Участь у виборчій кампанії 21,6 23,7 18,5 26,1 30,8 29,0 35,4 28,9 32,0
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,4 11,3 11,7 13,2 18,5 16,5 15,5 16,5 16,2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 16,6 15,8 13,8 11,9 17,3 15,8 11,9 9,6 11,1
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,8 2,4 2,9 2,9 3,6 2,6 2,9 2,8 4,0
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,6 3,6 3,1 3,2 4,6 3,0 2,4 2,3 3,8
Загроза страйком 5,0 3,2 3,0 2,2 3,3 2,3 2,8 1,7 3,7
Участь у страйках 7,7 7,6 4,4 4,2 5,0 5,8 3,4 2,9 3,3
Пікетування державних установ 4,8 4,0 2,8 1,6 4,5 4,0 2,3 2,0 2,5
Голодування протесту 0,9 1,1 1,1 0,5 0,5 0,9 1,2 0,7 0,9
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,8 1,5 0,6 0,4 1,0 1,2 0,7 0,6 0,8
Захоплення будівель 1,6 1,3 1,2 0,5 1,1 0,7 0,9 0,7 0,7
Інше 0,4 0,5 0,5 0,3 1,1 0,4 0,4 0,3 0,1
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 51,0 52,4 59,1 56,4 50,3 48,8 45,6 53,2 49,2
ВАЖКО СКАЗАТИ  8,0 4,9 6,9 6,4 7,5 7,9 4,4 5,3 5,9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ не було не було не було не було не було не було 1,5 1,2 0,8

З приводу коментарів можна звертатись до Романа Сігова, r.sigov@kiis.com.ua

 


6.2.2019
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
Год:
Месяц: