КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Обізнаність українців щодо аварії на Чорнобильській АЕС

Прес-реліз підготовлений менеджером проектів КМІС Олександром Бевзюком-Волошиним

Упродовж 13-15 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% .

 

Більшість респондентів (69%) змогли пригадати принаймні рік, в якому відбулася аварія. Проте, лише трохи більше половини опитаних (52%) знають точну дату. Незважаючи на те, що опитування проводилось у дати, близькі до роковин аварії, майже третина населення України (31%) не змогли пригадати рік аварії, майже половина населення (48%) на знають точну дату.

У порівнянні з опитуванням, яке проводилося рік тому[1], частка українців, які змогли пригадати точну дату аварії на ЧАЕС зросла з 40% до 52%, а частка тих, хто знає принаймні рік майже не змінилася (опитування 2020 року зафіксувало 68% таких українців). 

За статтю:

Дещо більше чоловіків, ніж жінок знають хоча б рік, коли трапилася трагедія – 73% серед чоловіків та 66% серед жінок (розбіжність значуща на рівні 0,01), але рівень обізнаності щодо точної дати в розрізі статей майже не відрізняється. (Таблиця 1.1)

За віком:

Рівень обізнаності щодо року аварії нижчий серед молодшого покоління (тільки 51% респондентів змогли назвати правильну відповідь) та приблизно однаковий у респондентів віком від 30 років.  Українці віком 50 – 69 років (на час аварії їм було від 15 до 34 років) найкраще знають точну дату. (Таблиця 1.2)

За типом поселення:

Дату та рік аварії змогло краще пригадати міське населення (Таблиця 1.3)56% серед міського населення та 43% серед сільського назвали правильну відповідь (розбіжність значуща на рівні 0,01).

За регіонами:

Те саме стосується і респондентів з Центрального макрорегіону60% респондентів обрали правильний варіант відповіді, Західний47%, Південний48%, Східний - 48%. (Таблиця 1.4).

За рівнем освіти:

Респонденти з вищою освітою також краще знають, коли сталася аварія – точну дату і рік назвали 59% опитаних з вищою освітою та 46% з початковою та середньою. (Таблиця 1.5)

 

Найбільше респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції. Ще 26% опитаних ймовірною причиною аварії називає поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу. Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станції (11%) та нещасний випадок (8%).

За статтю:

Серед жінок трохи більше, ніж серед чоловіків тих, хто вважає, що причиною аварії став нещасний випадок – такої думки дотримуються 11% жінок та 6% чоловіків (розбіжність значуща на рівні 0,01). (Таблиця 2.1)

За віком:

Серед респондентів у вікових категоріях 18 – 29 років та 30 – 39 років дещо вищий рівень, ніж серед інших вікових груп тих, які вважають, що причиною аварії став нещасний випадок: 18-29 років – так думає 11% опитаних, 30-39 років – 11%, 40-49 років – 4%, 50-59 років – 6%, 60-69 років – 10%, 70 років та старші – 7%. (Таблиця 2.2)

За типом поселення:

Те ж саме стосується і опитаних з сільської місцевості. Серед сільського населення трохи більше, ніж серед міського тих, хто вважає, що причиною аварії на ЧАЕС став нещасний випадок – 11% та 7% відповідно (розбіжність значуща на рівні 0,01). (Таблиця 2.3)

За регіонами:

Серед респондентів з Південного та Східного макрорегіонів дещо більше, ніж серед респондентів з інших частин України побутує думка, що причиною аварії став нещасний випадок. Південний макрорегіон12%, Східний13%, Західний6%, Центральний6%. (Таблиця 2.4)

За рівнем освіти:

Українці з вищою освітою більш схильні до «компромісного» варіанту причини аварії, ніж українці з початковою та середньою освітою. Поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу називає причиною аварії 34% опитаних з вищою освітою та 19% з початковою та середньою освітою. (Таблиця 2.5)

           

  

Формулювання запитань анкети

Ч1. Назвіть, якщо пам’ятаєте, число, місяць та рік, коли трапилася аварія на Чорнобильській атомній електростанції.

НЕ ПРОПОНУЙТЕ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ

26 КВІТНЯ 1986 РОКУ 1
Інше число 1986 року 2
ІНША ДАТА 3
ВАЖКО СКАЗАТИ 7

 

Ч2. На Вашу думку, яка була основна причина аварії на ЧАЕС? ОДНА ВІДПОВІДЬ

Нещасний випадок 1
Помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станції 2
Помилки керівництва та/або персоналу станції 3
Поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу 4
Інше (ЗАПИШІТЬ) ________________________ 5
ВАЖКО СКАЗАТИ 7

 

                                                          

Таблиця 1

Обізнаність щодо дати аварії на Чорнобильській атомній електростанції Серед усіх респондентів, %
 
Дата 2020 2021
26 квітня 1986 року 40,4 51,9
Інше число 1986 року 27,8 17,5
Інша дата 10,1 13,5
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 21,7 17,1

 

Таблиця 1.1

Обізнаність щодо дати аварії на Чорнобильській атомній електростанції Розподіл за статтю, %
 
Дата Чоловіки (N=928) Жінки(N=1074)
26 квітня 1986 року 51,1 52,6
Інше число 1986 року 22,0 13,7
Інша дата 12,2 14,6
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 14,7 19,1

 

Таблиця 1.2

Обізнаність щодо дати аварії на Чорнобильській атомній електростанції Розподіл за віковими групами, %

Дата 18-29 років
(N=276)
30-39 років
(N=366)
40-49 років
(N=352)
50-59 років
(N=386)
60-69 років
(N=378)
70 років і старші
(N=244)
26 квітня 1986 року 36,0 49,7 49,6 61,2 61,9 55,5
Інше число 1986 року 14,7 24,8 22,2 16,3 11,6 11,7
Інша дата 15,8 11,1 11,9 12,7 13,8 17,5
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 33,5 14,5 16,3 9,8 12,7 15,3

 

Таблиця 1.3

Обізнаність щодо дати аварії на Чорнобильській атомній електростанції Розподіл за типом населеного пункту, %
 
Дата Міське населення
(N=1551)
Сільське населення
(N=451)
26 квітня 1986 року 56,2 43,2
Інше число 1986 року 16,1 20,2
Інша дата 13,6 13,3
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 14,1 23,2

 

Таблиця 1.4

Обізнаність щодо дати аварії на Чорнобильській атомній електростанції Розподіл за макрорегіонами[2], %
 
Дата Західний
(N=429)
Центральний
(N=722)
Південний
(N=570)
Східний
(N=281)
26 квітня 1986 року 47,2 60,2 47,8 47,9
Інше число 1986 року 20,6 15,0 19,3 14,5
Інша дата 13,7 11,4 13,9 17,6
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 18,5 13,3 19,1 20,0

 


 

Таблиця 1.5

Обізнаність щодо дати аварії на Чорнобильській атомній електростанції Розподіл за рівнем освіти, %
 
Дата Вища (повна та неповна)
(N=922)
Початкова та середня
(N=1076)
26 квітня 1986 року 59,3 46,0
Інше число 1986 року 16,4 18,3
Інша дата 13,4 13,5
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 10,9 22,2

 

 

Таблиця 2

Думки щодо причин аварії на ЧАЕС. Серед усіх респондентів
 
Ймовірна причина аварії %
Помилки керівництва та/або персоналу станції 35,8
Поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу 25,6
Помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станції 11,2
Нещасний випадок 8,4
Інше 7,6
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 11,5

Варіанти відповіді упорядковано за зменшенням значення

 

Таблиця 2.1

Думки щодо причин аварії на ЧАЕС. Розподіл за статтю, %
 
Ймовірна причина аварії Чоловіки
(N=928)
Жінки
(N=1074)
Нещасний випадок 5,8 10,5
Помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станці 11,3 11,1
Помилки керівництва та/або персоналу станції 38,6 33,4
Поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу 25,6 25,6
Інше 9,5 6,0
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 9,3 13,3

 

Таблиця 2.2

Думки щодо причин аварії на ЧАЕС.  Розподіл за віковими групами, %
 
Ймовірна причина аварії 18-29 років(N=276) 30-39 років(N=366) 40-49 років(N=352) 50-59 років(N=386) 60-69 років(N=378) 70 років і старші(N=244)
Нещасний випадок 11,3 11,4 3,7 6,3 9,5 7,4
Помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станці 11,7 9,0 9,4 12,0 13,5 12,3
Помилки керівництва та/або персоналу станції 43,2 34,8 36,3 34,5 32,8 32,0
Поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу 26,7 29,0 28,5 28,1 19,8 18,6
Інше 1,3 5,8 8,9 7,8 11,2 12,2
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 5,8 9,9 13,3 11,2 13,1 17,5

 

Таблиця 2.3

Думки щодо причин аварії на ЧАЕС. Розподіл за типом населеного пункту, %
 
Ймовірна причина аварії Міське населення
(N=1551)
Сільське населення
(N=451)
Нещасний випадок 6,9 11,3
Помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станці 11,1 11,4
Помилки керівництва та/або персоналу станції 35,4 36,6
Поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу 28,0 20,9
Інше 7,8 7,2
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 10,9 12,7

 

Таблиця 2.4

Думки щодо причин аварії на ЧАЕС. Розподіл за макрорегіонами, %
 
Ймовірна причина аварії Західний
(N=429)
Центральний
(N=722)
Південний
(N=570)
Східний
(N=281)
Нещасний випадок 5,7 6,3 11,5 12,9
Помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станці 10,4 14,0 11,7 4,8
Помилки керівництва та/або персоналу станції 36,6 36,7 35,5 32,4
Поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу 28,5 25,1 24,1 24,1
Інше 7,7 7,9 5,9 9,5
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 11,1 10,0 11,2 16,2

 

Таблиця 2.5

Думки щодо причин аварії на ЧАЕС. Розподіл за рівнем освіти, %
 
Ймовірна причина аварії Вища (повна та неповна)
(N=922)
Початкова та середня
(N=1076)
Нещасний випадок 6,9 9,6
Помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станці 10,1 12,0
Помилки керівництва та/або персоналу станції 33,0 38,2
Поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу 33,7 18,9
Інше 8,0 7,3
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 8,3 14,1

 

 


[1] Дані надано Замовником. Замовник: Коршунов Валерій - громадський активіст Чорнобиля, член Громадської Ради ДАЗВ, голова МГО "Європейський Інститут Чорнобиля".

Дослідження проводилось до фільму "АРТЕФАКТ ЧОРНОБИЛЯ" – український сучасний документальний фільм про розслідування Чорнобильської катастрофи на основі нещодавно розсекречених архівів КДБ, та її наслідків для України та всього світу зараз.

«Чорнобильська інформаційна катастрофа» - це запланована інформаційна кампанія радянського уряду з метою замовчування причин аварії, масштабів радіаційного забруднення та приховування наслідків її діяльності.

Випадок Чорнобиля чітко показує світові, що таке інформаційна катастрофа та які жертви можуть бути спричинені пропагандою, спотворенням інформації та фейковими новинами сьогодні.

При використанні та посиланні на дослідження обов'язково треба згадувати замовника та виконавця дослідження

[2] Склад макрорегіонів: Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Східний макрорегіон – Донецька, Луганська і Харківська області.


10.5.2021
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: