КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНЦІВ ДО УЧАСТІ В АКЦІЯХ СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ, ГРУДЕНЬ 2021

Прес-реліз підготувала Ольга Черьомухіна

Упродовж 3-11 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням)  опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

 

Вступний коментар.  КМІС використовує запозичений з деяких міжнародних проектів перелік форм протесту, що включає і участь у виборчих компаніях. Питання про те чи є участь у виборчій компанії формою протесту чи навпаки, виконанням громадянського обов’язку і лояльною до влади поведінкою, є дискусійним.  Частина виборців приймає участь у виборах, щоб висловити свій протест, частина – щоб підтримати владу.  Ми залишили участь у виборах в переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими як українськими, так і міжнародними дослідженнями. 

 

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, частка тих, хто стверджує, що НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2020-2021 рр. змінилась з 57% у 2020р. на 64% у 2021р.

У грудні 2021 року в акціях  протесту готові брати участь 32,4% дорослих жителів України,  зокрема 15,7% українців вбачають свою участь у виборчій компанії як формі протесту, 11,3% - у санкціонованих мітингах та демонстраціях, 10,3% - зборі підписів під колективними відозвами. Порівняно із попереднім роком рівень готовності до участі в акціях соціального протесту знизився на 5,6% порівняно з 2020р..

 

Графік 1. Готовність українців до протестів, грудень 2021 р., % (упорядковано за зменшенням)

 

 

За регіонами:

 

  • Найнижчий рівеньготовності до участі в акціях протесту спостерігається у Східному регіоні (69,8% не готові до протестів), найвищий – у Центральному (58% не готові до протестів). У Західному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 65,4% та 66,7% відповідно)
  • Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, найменше тих, хто готовий брати участь у виборчій компанії у Східному та Західному регіонах (12,7% та 15,1% відповідно), найбільше у Центральному регіоні (17%) та у Південному – 16,4%. В іншому значущих розбіжностей за регіональним розподілом немає

За статтю: 

  • Більше половини опитаних жінок не готові брати участь у протестах (66,8%), серед чоловіків таких (59,9%).
  • Чоловіки дещо більше готові брати участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях (13,9% проти 9%)

За типом поселення (місто-село): 

  • Рівень готовності до протестів у міського населення вищий ніж у сільського (34,5% проти 27,9%)
  • Серед різних видів протестів найбільша різниця спостерігається у готовності до участі у виборчій кампанії (міське населення – 16,8%, сільське населення – 13,8%) та участі у санкціонованих мітингах та демонстраціях (міське населення – 12,6%, сільське населення – 8,6%), в інших значущих розбіжностей не виявлено.

 

На графіку 2 можна побачити динаміку готовності українців до протестів за 12 років (2009-2021 рр).  Рівень готовності до протестів розраховувався наступним чином – 100% мінус кількість тих, хто відповів, що «не готовий до участі у протестах», мінус ті, що відповіли «важко сказати та відмова відповідати»

Графік 2. Динаміка готовності українців до протестів за 12 років, 2009-2021 рр

 

 

Коментар гендиректора КМІС професора В.Паніотто.

Виявилося, що мій коментар минулого року повністю адекватний і зараз. Дивіться за цим активним посиланням на нашому YouTube каналі: Коментар Володимира Паніотто

 

Додаток 1. Формулювання питання в анкеті

8. В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді. ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ 8. ВІДМІТЬТЕ ВСЕ НАЗВАНЕ РЕСПОНДЕНТОМ 

Участь у виборчій кампанії 1
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 3
Загроза страйком 4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 6
Участь у страйках 7
Голодування протесту 8
Пікетування державних установ 9
Захоплення будівель 10
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 11
Інше (ЗАПИШІТЬ) ______________ 12
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 13
ВАЖКО СКАЗАТИ  14
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 15

 

Додаток 2. Таблиці

Таблиця 1. «В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь?  Розподіл за статтю 

  чоловік жінка
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 59,9 66,8
Участь у виборчій кампанії 16,4 15,2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 13,9 9
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 10,6 10,1
Участь у страйках 3,9 1,2
Пікетування державних установ 3,9 0,8
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,8 1,4
Загроза страйком 3,2 1
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3 1,5
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 2,2 0,5
Голодування протесту 1,9 1,2
Захоплення будівель 1,7 0,5
Інше (ЗАПИШІТЬ) 2,3 2,4
ВАЖКО СКАЗАТИ  5,1 2,3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,6 0,3

 

 

 

Таблиця 2. «В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Розподіл за регіонами 

 

  Західний Центральний Південний Східний
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 65,4 58 66,7 69,8
Участь у виборчій кампанії 15,1 17 16,4 12,7
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 11 10,2 9,5 11,2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 11 12,4 10,3 10,4
Пікетування державних установ 3,3 2,3 1,8 0,7
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,9 3,2 1,6 0,7
Участь у страйках 2,9 2,9 1,4 1,9
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 2,6 2,4 1,4 1,5
Загроза страйком 2 3,2 1 0,7
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,7 1,7 0,8 0
Голодування протесту 1,1 0,9 1,2 4,5
Захоплення будівель 0,7 1,9 0,6 0,4
Інше (ЗАПИШІТЬ) 1,7 2,9 2,6 1,5
ВАЖКО СКАЗАТИ  4,4 4 2,6 2,2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 1 0,2 0

 

Рівень готовності до участі в акціях протесту (за регіонами):
Західний Центральний Південний Східний
30,2 37 30,5 28

 

 

 

 

 

Таблиця 3. «В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Розподіл за місцем проживання 

 

  Міське населення Сільське населення
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 62,7 65,7
Участь у виборчій кампанії 16,8 13,8
Санкціоновані мітинги і демонстрації 12,6 8,6
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 10,8 9,5
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,6 2,1
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 2,6 1,2
Участь у страйках 2,5 2,1
Пікетування державних установ 2,2 2,4
Загроза страйком 2 1,8
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,3 1,2
Голодування протесту 1,2 2,1
Захоплення будівель 0,9 1,2
Інше (ЗАПИШІТЬ) 2,6 1,8
ВАЖКО СКАЗАТИ  2,6 5,5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,2 0,9

 

 

Рівень готовності до протестів (за типом поселення):
Міське населення Сільське населення
34,5 27,9

 

 

Динаміка готовності участі у акціях соціального протесту (2009-2021 рр), %:

 

  Лют.2006 Кві.09 Вер.12 Лис.13 Лют.14 Гру14 Гру 16 Гру.17 Гру18 Гру.19 Гру.20 Гру.21
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 51 52,4 59,1 56,4 50,3 48,8 45,6 53,2 49,2 48,8 57,1 63,7
Участь у виборчій кампанії 21,6 23,7 18,5 26,1 30,8 29 35,4 28,9 32 34,1 15,8 15,7
Санкціоновані мітинги і демонстрації 16,6 15,8 13,8 11,9 17,3 15,8 11,9 9,6 11,1 10,7 10,1 11,3
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,4 11,3 11,7 13,2 18,5 16,5 15,5 16,5 16,2 15,6 12,7 10,3
ВАЖКО СКАЗАТИ 8 4,9 6,9 6,4 7,5 7,9 4,4 5,3 5,9 3,5 3,2 3,5
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,8 2,4 2,9 2,9 3,6 2,6 2,9 2,8 4 2,9 3,2 2,4
Участь у страйках 7,7 7,6 4,4 4,2 5 5,8 3,4 2,9 3,3 3,6 3 2,4
Інше (ЗАПИШІТЬ) 0,4 0,5 0,5 0,3 1,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 2,8 2,3
Пікетування державних установ 4,8 4 2,8 1,6 4,5 4 2,3 2 2,5 1,8 2,9 2,2
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,6 3,6 3,1 3,2 4,6 3 2,4 2,3 3,8 2,1 2,6 2,1
Загроза страйком 5 3,2 3 2,2 3,3 2,3 2,8 1,7 3,7 2,9 2 2
Голодування протесту 0,9 1,1 1,1 0,5 0,5 0,9 1,2 0,7 0,9 0,9 1,7 1,5
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,8 1,5 0,6 0,4 1 1,2 0,7 0,6 0,8 1 1,9 1,2
Захоплення будівель 1,6 1,3 1,2 0,5 1,1 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 1,1 1
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 0 0 0 0 0 1,5 1,2 0,8 0 1,3 0,4


 

 


13.1.2022
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: