КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ, 2021

Прес-реліз підготувала Ліана Новікова

Упродовж 3-11 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням)  опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.

Згідно з дослідженням КМІС, не менше двох третин (69%) опитаних пережили якусь стресову ситуацію протягом 2021 року, і це найвищий показник за останні 10 років вимірювань. Порівняно з попереднім «доковідним» періодом (2013-2019 рр.), у 2020-21 роках приблизно вдвічі вища частка тих, хто пережив смерть близьких. Якщо до 2020 року цей показник не перевищував 9%, то у 2020 він склав 17%, а у 2021 дорівнював 19% респондентів.  Зросла також частка тих, хто пережив власну важку хворобу чи операцію (18% у 2021 році у порівнянні з 15% у 2020).  У той же час, в останні роки (2019-2021), спостерігається значуще менша частка тих, хто відчував свою безпорадність чи втратив віру у власні сили, порівняно з 2013-2018 рр.

Лише 29% опитаних не переживали жодної стресової ситуації протягом 2021 року, що значно менше порівняно з 2019 роком, до пандемії (49%). Відносно 2020 року (32%) показник знизився на 3 відсоткових пункти, але ця різниця статистично незначуща. Схоже, що за останні два роки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя українців і певною мірою виснажила громадян: у 2020-2021 році відбулося значне зростання частки тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких, втратив роботу.

Найчастіше в 2021 році українці переживали такі види стресових ситуацій:

 • Смерть близьких довелося пережити 19% опитаних, що на 3 відсоткових пунктів більше, ніж у 2020 році.
 • Пережили самі важку хворобу чи операцію 18% опитаних, що на 3 відсоткових пунктів більше, ніж у 2020 році.
 • Важку хворобу близьких пережили 16% респондентів, так само, як і в 2020 році.
 • Втратили роботу та стали вимушено безробітними 11% опитаних, що на 2 відсоткових пункти менше, ніж у 2020 році.
 • Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 10% опитаних, так само, як і в 2020 році.

Графік 1. Стресові ситуації, які переживали українці в 2021 році, %   (14% опитаних переживали інші стресові ситуації, яких немає в цьому списку)

 

 

Певною мірою інтегральним показником, який би характеризував загальний рівень стресів у суспільстві, може бути відсоток тих, хто не переживав жодних стресових ситуацій (Графік 2). Як можна побачити, переважно кращим становище було в 2013 році, до конфлікту на сході України: 48% опитаних не переживали жодних стресових ситуацій. У 2014 та 2015 становище було найгіршим, стреси не переживали лише 35% та 34% населення відповідно (тобто дві третини населення переживали щонайменше один з видів стресу). У 2016 і 2017 ситуація покращувалася, частка людей, які не переживали стресових ситуацій, зросла до 42%, але в 2018-му знову знизилася до рівня 2016 року. Однак у 2019 році цей показник знову пішов угору і складав 49%. Проте 2020 рік і пандемія COVID принесли нові випробування, які суттєво підвищили загальний рівень стресу українців. Це відобразилось у значному зниженні частки тих, хто не переживав стресів – протягом останніх двох років цей показник складає приблизно 30%, тобто 70% населення переживають той чи інший вид стресу.

Графік 2.  Відсоток опитаних, які не переживали жодних стресових ситуацій, динаміка 2013-2021 рр.

 

 

За віком:

 • Серед людей старше 50 років більше тих, хто протягом минулого року пережили власну важку хворобу чи операцію (від 21% у віковій групі 50-59 років до 33% у віковій групі 70+ років), порівняно з людьми молодше 50 років (8-13%).
 • Натомість, серед старших респондентів традиційно менше частка тих, хто втратив роботу і залишився безробітним – серед тих, хто старше 60 років, цю подію протягом року пережили 2-3%, тоді як серед тих, хто молодше 60 років – 11-17%.
 • Примітно, що протягом 2021 року втрату віри в людей частіше переживали наймолодші респонденти (15% серед осіб 18-29 років), ніж найстарші (5-7% серед осіб старше 60 років).
 • Загалом, опитані віком 18-39 років переживали менше стресів (серед них стреси протягом 2021 року пережили 61-64%) порівняно з опитаними віком старше 70 років, серед яких стрес пережили 75%.

 

За статтю:

 • У цілому протягом 2021 року жінки дещо частіше переживали стресові ситуації: серед чоловіків принаймні одну стресову ситуацію пережили 63% опитаних, а серед жінок – 73%.
 • Жінки частіше переживали важку хворобу близьких (17% серед жінок проти 13% серед чоловіків), смерть близьких (22% проти 15%), а також власну важку хворобу чи операцію (22% проти 13%). Також, протягом минулого року жінки дещо частіше за чоловіків відчували власну безпорадність (9% серед жінок проти 6% серед чоловіків).   Слід зауважити, що тривалість життя жінок в Україні приблизно на 10 років більша, ніж чоловіків, тому серед жінок набагато більше осіб похилого віку, вища захворюваність і смертність.

 

За типом населеного пункту (місто-село):

 • У 2021 році сільське населення дещо частіше переживало стресові ситуації: серед жителів міст стреси пережили 67% опитаних, тоді як серед жителів сіл – 73%.
 • Сільські жителі частіше, ніж міські, переживали хворобу або операцію (21% серед селян проти 17% серед містян), а також частіше відчували власну безпорадність (9% проти 6%). 

 

За рівнем фінансового забезпечення сім’ї:

 • Респонденти з високим рівнем фінансового становища мають загалом найменший рівень стресів (серед них тільки 53% пережили який-небудь стрес) порівняно з респондентами із дуже низьким, низьким чи середнім достатком (серед них 71-78% переживали стресові ситуації протягом року).
 • Люди з низьким і дуже низьким фінансовим забезпеченням значно частіше, ніж люди з середнім і високим фінансовим забезпеченням, переживали важку хворобу/операцію та опинялись без засобів до існування.
 • Серед опитаних з високим рівнем достатку тільки 3% респондентів відчували власну безпорадність, тоді як серед опитаних інших категорій достатку ця частка складає 7-12%.
 • Втрата роботи (і вимушене безробіття) також найменше стосується найбільш забезпечених громадян – серед опитаних із високим рівнем достатку 4% респондентів втратили роботу в 2021 році, тоді як серед опитаних інших категорій достатку ця частка складає 11-16%.

 

Додаток 1. Формулювання запитання з анкети.

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року?

ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ. МОЖЛИВО ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ

Пережити важку хворобу, операцію 1 Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 11
Пережити важку хворобу близьких 2 Втратити віру у власні сили 12
Пережити смерть близьких 3 Серйозно конфліктувати з оточуючими 13
Жити у стані, близькому до самогубства 4 Наражатися на погрози, залякування 14
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 5 Пережити бомбардування, обстріл 15
Постраждати від нападу чи пограбування 6 Переживати інші стресові ситуації 16
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 7 ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 17
Опинитися без засобів до існування 8 ВАЖКО СКАЗАТИ 18
Відчувати свою безпорадність 9 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 19
Звертатися за допомогою до суду 10    

 

Додаток 2. Таблиці

Таблиця 1.  У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року? % тих, хто переживав ті чи інші ситуації

  2013 р. 2014р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.
Пережити важку хворобу, операцію 9 7 11 11 9 12 15 15 18
Пережити важку хворобу близьких 12 10 14 13 12 9 13 16 16
Пережити смерть близьких 7 6 9 9 7 9 9 16 19
Жити у стані, близькому до самогубства 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 6 8 9 6 7 5 6 13 11
Постраждати від нападу чи пограбування 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 2 2 3 4 2 2 2 4 4
Опинитися без засобів до існування 5 6 6 9 8 6 3 6 6
Відчувати свою безпорадність 12 12 13 13 13 10 5 5 7
Звертатися за допомогою до суду 2 2 2 1 2 3 1 2 3
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 9 8 9 14 8 8 6 10 10
Втратити віру у власні сили 6 5 7 8 7 6 4 3 3
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 4 3 3 3 2 1 2 2
Наражатися на погрози, залякування - 2 1 1 2 2 0 2 2
Пережити бомбардування, обстріл - 7 6 1 1 1 0 2 2
Переживати інші стресові ситуації 15 28 22 12 16 13 9 11 14
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА)  48  35 34 37  42 38 49 32 29
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 4 2 5 5 10 1 2 2

 

За даними останнього Омнібусу, грудень 2021 р.:

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року?

Вікові групи:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Пережити важку хворобу, операцію 8 13 13 21 27 33
Пережити важку хворобу близьких 16 15 18 16 12 17
Пережити смерть близьких 17 11 20 21 21 22
Жити у стані, близькому до самогубства 1 1 1 0 0 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 11 14 17 17 3 2
Постраждати від нападу чи пограбування 2 2 1 1 2 2
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 3 5 4 3 3 6
Опинитися без засобів до існування 4 4 5 8 8 6
Відчувати свою безпорадність 6 5 9 7 7 9
Звертатися за допомогою до суду 1 3 4 3 2 3
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 15 12 11 8 5 7
Втратити віру у власні сили 5 3 2 3 1 4
Серйозно конфліктувати з оточуючими 3 2 2 1 1 1
Наражатися на погрози, залякування 2 2 2 3 2 2
Пережити бомбардування, обстріл 0 2 2 3 2 5
Переживати інші стресові ситуації 14 16 15 11 12 15
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 35 37 25 26 27 21
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 2 3 2 3 3

 

Стать:

  Україна в цілому Чоловіки Жінки
Пережити важку хворобу, операцію 18 13 22
Пережити важку хворобу близьких 16 13 17
Пережити смерть близьких 19 15 22
Жити у стані, близькому до самогубства 1 1 0
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 11 11 11
Постраждати від нападу чи пограбування 1 2 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 4 5 3
Опинитися без засобів до існування 6 5 7
Відчувати свою безпорадність 7 6 9
Звертатися за допомогою до суду 3 3 2
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 10 11 9
Втратити віру у власні сили 3 2 4
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 3 1
Наражатися на погрози, залякування 2 2 2
Пережити бомбардування, обстріл 2 3 2
Переживати інші стресові ситуації 14 14 15
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 29 34 25
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 3 2

 

За типом населеного пункту:

  Міське населення Сільське населення
Пережити важку хворобу, операцію 17 21
Пережити важку хворобу близьких 16 15
Пережити смерть близьких 18 19
Жити у стані, близькому до самогубства 1 0
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 11 12
Постраждати від нападу чи пограбування 2 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 4 4
Опинитися без засобів до існування 6 5
Відчувати свою безпорадність 6 9
Звертатися за допомогою до суду 3 2
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 10 11
Втратити віру у власні сили 3 3
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 2
Наражатися на погрози, залякування 2 2
Пережити бомбардування, обстріл 2 2
Переживати інші стресові ситуації 14 14
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 31 25
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 2

 

Рівень фінансового забезпечення сім’ї (самооцінка)[i]:

  Дуже низький Низький Середній Високий
Пережити важку хворобу, операцію 32 24 15 10
Пережити важку хворобу близьких 18 18 15 13
Пережити смерть близьких 22 18 21 14
Жити у стані, близькому до самогубства 2 0 0 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 16 14 11 4
Постраждати від нападу чи пограбування 4 1 1 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 7 3 4 2
Опинитися без засобів до існування 16 10 4 0
Відчувати свою безпорадність 12 10 7 3
Звертатися за допомогою до суду 3 2 3 3
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 11 9 11 10
Втратити віру у власні сили 5 3 3 2
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 1 2 1
Наражатися на погрози, залякування 4 2 2 1
Пережити бомбардування, обстріл 4 2 2 1
Переживати інші стресові ситуації 15 14 14 10
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 18 23 28 46
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 4 3 2 2

 

З приводу коментарів можна звертатись до Ліани Новікової, l.novikova@kiis.com.ua[i] Дуже низький рівень – не вистачає грошей навіть на їжу. Низький рівень – вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко. Середній рівень – вистачає грошей на їжу, одяг і можуть дещо відкладати. Високий рівень – можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі або все, що забажають.

 

 


3.2.2022
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: