КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самооцінка щастя населенням України, грудень 2021

Самооцінка щастя населенням України, грудень 2021

Прес-реліз підготувала Юлія Сахно

Упродовж 3-11 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням)  опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

 

 

Відповідно до результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у грудні 2021 року щасливими або скоріше щасливими себе відчували 71% жителів України, 13% почувалися частково щасливими, частково ні, і 15% скоріше або зовсім не вважали себе щасливими.

 

 

Порівняно із минулим роком рівень щастя в Україні практично не змінився (у квітні 2020 року частка щасливих становила 68%,у грудні 2021 – 71%, різниця у межах похибки), і лишається вищим, аніж у період 2015-2017 рр. Зростання рівня щастя після 2017 року значною мірою пов'язане із покращенням матеріального становища населення у цей період.

 

 

*За 2012-2013 роки наведено середньорічний показник. Із травня 2015 року наведено дані для України без тимчасово окупованих територій (АР Крим, частина Донецької та Луганської областей). Рівень щастя – відсоток тих, хто вважає себе щасливою / скоріше щасливою людиною. Рівень добробуту – відсоток тих, кому вистачає не лише на їжу та одяг. 

 

Рівень щастя лишається неоднаковим для різних категорій населення країни.

За віком:

  • Рівень щастя є найвищим серед молодих людей віком 18-39 років (81%) та з віком зменшується, зокрема у групі віком 40-59 років щасливими є  67%, серед людей старше 60 років - 62%.

За рівнем добробуту:

  • Багатші люди, як правило, частіше кажуть, що вони щасливі, ніж бідні. Серед людей із низьким достатком (не вистачає на їжу або вистачає лише на їжу) щасливими себе вважають 56%, серед людей із середнім достатком (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) – 76%, серед людей із високим достатком (можуть дозволити собі дорогі покупки без особливих складнощів) – 86%.

За рівнем освіти:

  • Освіта має позитивний вплив на усвідомлення себе щасливим – чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Так, серед людей з неповною середньою освітою, щасливими себе вважають 61% опитаних, серед людей з вищою освітою – 79%.

За місцем проживання:

  • Дещо більше щасливих людей – серед мешканців західних областей (75%), і менше – в південних областях (66%), на сході (69%) і в центрі (71%). Попри це, міські жителі на загал більш щасливі (72%), аніж ті, хто живе в сільській місцевості (67%).

За статтю:

  • За самооцінкою, чоловіки і жінки загалом приблизно однаковою мірою щасливі: серед чоловіків щасливими себе назвали 69%, серед жінок – 72% (різниця – у межах похибки).

 

Коментар аналітикині КМІСу Юлії Сахно.

Поточне опитування показує, що, попри пандемію та інші проблеми, жителі країни наразі почуваються такою ж мірою щасливими, як і два роки тому. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди сприймають COVID-19 як загальну зовнішню загрозу, яка впливає на всіх, що може породжувати певне почуття солідарності та підтримки тих, хто захворів. Також попередні дослідження КМІС засвідчили, що самооцінка щастя насамперед залежить від задоволеності власним життям (зокрема -  сім'єю, особистим, інтимним життям, роботою, матеріальним становищем, здоров'ям), і меншою мірою пов'язана зі сприйняттям загальних проблем чи загроз (таких як стан справ у країні, екологія, тощо). Навіть війна на сході України призвела до суттєвого падіння рівня щастя лише на тих територіях, де безпосередньо відбувалися військові дії, і практично не вплинула на самооцінку щастя у інших регіонах. Тобто доки проблеми лишаються віддаленими, вони практично не впливають на те, чи почувається людина щасливою.

 

Коментар гендиректора КМІСу Володимира Паніотто.

В тому ж грудні  2021 КМІС спільно з фондом «Демократичні ініціативи» приймав участь у міжнародному проекті «Кінець року» асоціації  Геллап Міжнародний (Gallup International), який здійснювався в 44 країн світу.   https://dif.org.ua/article/ukraina-u-svitovikh-tendentsiyakh-shcho-ukraintsi-ta-reshta-svitu-ochikuyut-vid-2022-roku?fbclid=IwAR3tqNeahgS_WRETb58RAsxZ66YxlCGajACnmFklr_jcEJdvjFYb93vHG8w

У проекті розраховується, так званий, індекс щастя, що дорівнює відсотку щасливих мінус відсоток нещасливих.  За даними нашого дослідження щасливих 51%, нещасливих 31%, ні те ні інше 19%, а індекс щастя 20% (51%-31%).  Україна зайняла 38 місце з 44 країн (Росія з індексом щастя 18% зайняла 40 місце, потрапивши в п’ятірку найнещасніших країн світу).  Чому дані цього проекту так відрізняються – 51% щасливих, а не 71%.  Справа в тому, що в проекті Гелап запитували «In general, do you personally feel very happy, happy, neither happy nor unhappy, unhappy or very unhappy about your life?».  І перекладається це не як почуття щастя, а як задоволеність своїм життям: «У цілому, я Ви можете оцінити ставлення до свого життя: Ви ним дуже задоволені, задоволені, ані задоволені, ані незадоволені, незадоволені, дуже незадоволені?».      Звичайно, це близькі поняття, але все ж вони відрізняються – задоволеність життям є більш раціональним поняттям, пов’язаним з оцінкою  тих чи інших сторін життя, а почуття щастя – більш емоційним.   В останні роки рівень задоволеності життям приблизно на 20 відсоткових пунктів нижче, ніж рівень щастя (так в 2020 було 68% відсотків щасливих і 48% задоволених життям).

 

ДОДАТОК. Таблиці

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за віком, грудень 2021, %

  3 вікові групи
18-39 років 40-59 років 60 років і старше
Так 49,8 39,4 43,2
Скоріше так, ніж ні 31,0 27,9 18,4
І так, і ні 10,6 12,8 16,5
Скоріше ні, ніж так 5,0 7,5 7,2
Ні 2,6 9,4 13,4
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 1,0 2,8 1,3
РАЗОМ 100 100 100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за самооцінкою рівня добробуту, квітень 2021, %

  Рівень матеріального добробуту
Не вистачає грошей навіть на їжу / вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко Вистачає грошей на їжу, одяг і можуть дещо відкладати Можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі / все, що захочуть
Так 36,2 44,8 54,1
Скоріше так, ніж ні 19,9 31,2 32,2
І так, і ні 17,2 12,4 7,5
Скоріше ні, ніж так 9,4 6,0 2,4
Ні 15,0 3,7 3,4
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 2,2 1,8 0,4
РАЗОМ 100 100 100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за рівнем освіти, грудень 2021, %

  4 освітні групи
неповна середня повна середня середня спеціальна вища
Так 49,6 44,4 45,7 42,5
Скоріше так, ніж ні 11,3 12,4 23,1 36,1
І так, і ні 10,0 15,2 15,6 10,9
Скоріше ні, ніж так 7,0 7,6 6,8 5,6
Ні 18,0 17,3 6,9 4,2
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 4,1 3,1 1,9 0,7
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за макрорегіонами, грудень 2021, %

  4 макрорегіони
Захід Центр Південь Схід
Так 51,6 41,5 41,2 42,4
Скоріше так, ніж ні 23,5 29,2 25,2 26,5
І так, і ні 10,2 11,7 17,1 14,8
Скоріше ні, ніж так 5,7 6,4 7,8 6,1
Ні 6,1 9,8 8,0 8,2
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 2,9 1,4 0,7 2,1
РАЗОМ 100 100 100 100

Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область (без окупованих територій).

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за типом місцевості, грудень 2021, %

  Тип місцевості
Місто Село
Так 41,3 50,1
Скоріше так, ніж ні 30,9 17,2
І так, і ні 12,9 13,4
Скоріше ні, ніж так 6,5 6,6
Ні 7,0 10,4
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 1,4 2,3
РАЗОМ 100 100

 

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Розподіл за статтю, грудень 2021, %

  Стать
Чоловік Жінка
Так 44,4 44,2
Скоріше так, ніж ні 24,8 27,5
І так, і ні 12,2 13,8
Скоріше ні, ніж так 7,1 6,0
Ні 8,9 7,5
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА 2,5 1,0
РАЗОМ 100 100

 

 

Динаміка відчуття щастя в Україні (2001-2022)*, %

  Так Скоріше так, ніж ні І так, і ні Скоріше ні, ніж так Ні Важко сказати РАЗОМ
Січ.2001 20,0 18,1 27,5 13,6 18,9 1,9 100
Лис.2002 22,9 26,0 22,4 16,6 10,4 1,8 100
Лис.2003 24,0 28,0 24,0 14,0 8,0 2,0 100
Гру.2005 21,7 25,2 26,8 13,5 11,4 1,3 100
Жов.2006 22,8 29,4 24,9 10,8 9,1 3,0 100
Гру.2007 28,0 26,2 21,2 12,3 10,5 1,8 100
Бер.2008 28,1 28,9 20,8 11,5 7,7 3,1 100
Чер.2009 30,3 28,3 21,1 9,8 7,3 3,2 100
Чер.2010 33,1 31,9 18,9 9,2 5,2 1,7 100
Лют.2011 34,0 29,2 17,0 9,0 7,9 2,9 100
Лют.-Лис.2012 21,8 35,3 26,3 9,0 4,0 3,6 100
Лют.-Лис.2013 24,3 33,8 24,4 9,8 5,3 2,5 100
Лют.2014 22,0 37,7 23,3 8,0 4,3 4,7 100
Тра.2015 24,4 34,4 20,8 9,8 7,1 3,5 100
Тра.2015 26,0 28,1 20,8 12,8 8,5 3,7 100
Тра.2016 22,9 31,1 25,2 11,1 7,6 2,0 100
Тра.2017 24,4 28,7 24,2 12,2 7,3 3,2 100
Тра.2018 37,1 25,6 16,2 7,8 8,9 4,3 100
Кві.2020 45,2 23,3 13,7 6,0 9,9 2,0 100
Кві.2021 44,4 24,0 11,8 6,1 11,1 2,5 100
Гру.2021 44,3 26,3 13,1 6,5 8,1 1,7 100

*За 2012-2013 роки наведено об’єднаний середньорічний показник. Із травня 2015 року наведено дані для України без тимчасово окупованих територій (АР Крим, частина Донецької та Луганської областей).

 

З приводу коментарів можна звертатись до Юлії Сахно, j.sakhno@kiis.com.ua


11.2.2022
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: