КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО РОСІЇ ТА ЯКИМИ МАЮТЬ БУТИ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І РОСІЇ, ЛЮТИЙ 2022 РОКУ

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 5-13 лютого 2022 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2004 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.   

 

Ставлення в Україні до Росії

 

У перебігу дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?». Порівняно з листопадом 2021 року зараз з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії. Можна бачити, що ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши «дна» у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року ми бачимо знову погіршення ставлення.

 

 

Графік 1. Динаміка доброго і поганого ставлення населення України до Росії

 

 

  • · Ставлення українців до Росії  суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 21%, у Центрі – 31%, на Півдні – 45%, на Сході – 53%. Водночас на Заході найбільше тих, хто ставиться негативно до Росії – 64%. У Центрі негативно ставляться – 55%, на Півдні – 40%, на Сході – 30% (див. таблицю 2).
  • · У листопаді 2021 року КМІС ставив більш розширений блок запитань (https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1078&page=4). Результати показали, що респонденти, які зберігають позитивне ставлення до Росії, більшою мірою сприймають «Росію» як «звичайних людей» / «російську культуру» / тощо (враховуючи, що 43% мають близьких родичів у Росії). Водночас респонденти, які мають негативне ставлення, більше асоціюють «Росію» з «російською владою» / «державою». Разом з цим абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до влади Росії.

 

Думки українців щодо того, якими мають бути відносини України і Росії

 

Респондентам також ставилося запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?». Як і раніше, абсолютна більшість – 92% – респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами. Причому, порівняно з листопадом 2021 року показник навіть зріс (з 88%). Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об’єднатися в одну державу.

 

Графік 2. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?* 

 

 

Лінія на графіку «Україна і Росія мають бути незалежними» – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 6, тобто  відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів і митниць (див таблиці нижче).

 

  • · У всіх регіонах абсолютна більшість респондентів – від 95% на Заході до 86% на Сході – вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (підтримка об’єднання в одну державу варіює від 1% на Заході до 11% на Сході). Якщо окремо аналізувати Донецьку і Луганські області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами, а за об’єднання виступають 14%.

 


Додаток 1. Формулювання і порядок запитань з анкети

 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?  ОДНА ВІДПОВІДЬ

Відносини України з Росією мають бути такими ж, як з іншими державами  – із закритими кордонами, візами, митницями 1
Україна й Росія мають бути незалежними, але дружніми державами  – з відкритими кордонами, без віз і митниць 2
Україна й Росія мають об'єднатися в одну державу 3
ВС/НВ 9

 

Як Ви в цілому ставитесь зараз до Росії?

дуже добре 1  в основному погано 3 ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ  9
в основному добре 2  дуже погано 4

 

 


Додаток 2. Склад регіонів України

 

 

Західний макрорегіон –  Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; 

 

Центральний макрорегіон –  м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області;

 

Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області;

 

Східний макрорегіон –  Харківська, Донецька, Луганська область (райони, підконтрольні Україні)

 

 

 

Додаток 3.  ТАБЛИЦІ

 

Таблиця 1. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?  

В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, %
Дата дуже добре/в основному добре в основному погано/дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
Квіт.08 88 7 5 100
Вер.08 88 9 3 100
Лют.09 91 5 4 100
Трав.09 93 4 3 100
Жовт.09 92 6 3 100
Бер.10 90 6 4 100
Чер.10 92 6 3 100
Жовт.10 93 4 3 100
Лист.11 80 13 7 100
Лют.12 85 9 6 100
Вер.12 83 11 6 100
Лют.13 85 8 7 100
Трав.13 81 10 9 100
Лист.13 82 10 8 100
Лют.14 78 13 9 100
Трав.14 52 38 10 100
Вер.14 48 41 11 100
Груд.14 37 48 16 100
Лют.15 34 51 15 100
Трав.15 30 56 14 100
Вер.15 34 53 13 100
Лют.16 36 47 13 100
Трав.16 42 43 15 100
Вер.16 40 46 14 100
Груд.16 40 47 13 100
Лют.17 39 46 15 100
Трав.17 44 37 19 100
Вер.17 37 46 17 100
Груд.17 42 39 19 100
Лют.18 45 38 18 100
Вер.18 48 32 19 100
Лют.19 57 27 17 100
Вер.19 54 35 11 100
Лют.20 54 33 13 100
Вер.20 42 42 16 100
Лют.21 41 42 17 100
Лис.21 39 47 14 100
Гру.22 34 50 15 100

 

Таблиця 2. Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії? 

                    Розподіл за регіонами, лютий 2022 р., %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Дуже добре 4 2 3 7 9
В основному добре 30 19 28 38 44
В основному погано 23 25 27 19 18
Дуже погано 27 39 28 21 12
ВАЖКО СКАЗАТИ/ ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 15 15 14 16 18
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

 

 

 


 

Таблиця 3. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? 

 

  В УКРАЇНІ
Дата Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу Важко сказати Разом
Квіт.08 10 67 20 3 100
Вер.08 17 66 16 2 100
Лют.09 8 68 23 1 100
Трав.09 10 65 23 2 100
Жовт.09 11 67 19 3 100
Бер.10 11 67 19 3 100
Чер.10 12 70 16 2 100
Жовт.10 10 67 20 2 100
Лист.11 13 67 16 1 100
Лют.12 13 69 16 2 100
Вер.12 11 72 14 3 100
Лют.13 13 68 16 3 100
Трав.13 11 69 14 5 100
Лист.13 12 73 9 6 100
Лют.14 15 68 12 5 100
Трав.14 32 54 8 5 100
Вер.14 45 44 5 6 100
Груд.14 50 42 3 5 100
Лют.15 48 43 4 6 100
Трав.15 45 46 2 7 100
Вер.15 46 45 2 7 100
Лют.16 42 43 4 11 100
Трав.16 44 44 3 9 100
Вер.16 49 43 3 6 100
Груд.16 45 46 3 7 100
Лют.17 47 43 2 7 100
Трав.17 43 47 4 6 100
Вер.17 49 40 4 8 100
Груд.17 45 40 4 11 100
Лют.18 44 44 3 9 100
Вер.2018 38 50 4 8 100
Лют.2019 39 48 4 9 100
Вер.2019 41 49 3 7 100
Лют.2020 39 51 3 7 100
Вер.2020 39 51 5 5 100
Лют.2021 39 49 6 6 100
Лис.2021 39 49 6 6 100
Лют.2022 44 48 5 3 100

 

 

 

 Таблиця 4. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?

 Розподіл за регіонами, лютий 2022 р., %

  Україна в цілому, % Західний Центральний Південний Східний
Вiдносини України з Росiєю мають бути такими ж, як з iншими, з візами і митницями 44 55 49 35 23
Україна й Росiя мають бути незалежними, але без віз і митниць 48 40 45 54 62
Україна й Росiя мають об'єднатися в одну державу 5 1 3 8 11
ВАЖКО СКАЗАТИ 3 4 3 3 3
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

 

 

 


17.2.2022
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: