КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Користування інтернетом серед українців: результати телефонного опитування, проведеного 13-18 травня 2022 року

Пресреліз підготовлений PR-менеджером КМІС Ольгою Черьомухіною

 

Упродовж 13-18 травня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення. Ознайомтесь, будь ласка, нижче з додатковими коментарями щодо факторів, які впливають на проведення соціологічних опитувань у воєнних умовах

 

За даними дослідження приблизно 82% опитаних користується інтернетом хоча б раз на тиждень, з них 78% щодня чи майже щодня. Міське населення частіше використовує інтернет, ніж сільське. Зі зростанням віку зменшується відсоток активних користувачів інтернетом. Чим вища освіта в українця/ки, тим частіше користується інтернетом.


 

Графік 1: Як часто користуєтесь інтернетом?

 

У травні 2022 року 82.3% опитаних користувалися інтернетом хоча б один раз на тиждень, з них 77,8% опитаних українців щодня або майже щодня використовують інтернет та 4,5% використовують інтернет один або кілька разів на тиждень (графік 1). Натомість, ніколи не використовують 15,4% опитаних українців.

Графік 2: Розподіл за типом поселення за відповіддю «Щодня або майже щодня користуюся інтернетом»

 

На графіку 2 наведено відсоток активних користувачів інтернетом (тих, хто користується інтернетом щодня чи майже щодня) у місті і селі. Міське населення частіше користується інтернетом (82,9%), ніж сільське (67,8%).

 

Графік 3: Віковий розподіл за відповіддю «Щодня або майже щодня користуюся інтернетом»

 

За даним віковим розподілом видно, що із зростанням віку зменшується відсоток активних користувачів інтернетом. Найрідше користуються інтернетом українці 70+ (27%). Натомість найчастіше використовують інтернет українці віком від 18 до 49 років.

 

  чоловік жінка
щодня або майже щодня 77,3 78,2

За гендерним розподілом можна побачити, що майже рівна кількість чоловіків і жінок щодня  або майже щодня використовує інтернет.

Графік 4: Розподіл за освітою за відповіддю «Щодня або майже щодня користуюся інтернетом»

 

За даним розподілом видно, що чим вища освіта, тим частіше користуються Інтернетом.


А. Грушецький. Методичні коментарі щодо репрезентативності телефонних опитувань, проведених під час війни.

 Навіть до повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року існував ряд факторів, які негативно впливали на репрезентативність опитувань (наприклад, відсутність перепису понад 20 років). Повномасштабна війна, зрозуміло, значною мірою впливає на репрезентативність і ускладнює роботу соціологів, але не унеможливлює її. Доступ до надійних даних про стан настроїв у суспільстві лишається актуальним як для самих українців, так і для наших закордонних партнерів (які, як показали події останніх 3 місяців, часто недооцінювали і не розуміли Україну та українців).

Водночас для збереження об’єктивності потрібно розуміти, які обмеження війна накладає на проведення соціологічних опитувань. У першу чергу ми звертаємо увагу на масштабні переміщення населення. Перед початком польового етапу за даними ООН оцінювалося, що близько 6 млн українців – дорослих і дітей – виїхали з України. Немає точних даних щодо того, скільки серед них дорослих громадян, але, скоріше за все, мова йде про близько половини. Відповідно, серед близько 30 млн дорослих громадян (оцінки на момент повномасштабного вторгнення) близько 10% виїхали закордон, а методом телефонних інтерв’ю неможливо забезпечити надійне опитування цих громадян. Ще більше громадян стали внутрішньо переміщеними особами, але вони значно меншою мірою впливають на якість телефонних опитувань, оскільки практично всі ці громадяни мають мобільні телефони і досяжні для участі в опитуванні (фактично 15% респондентів цього опитування – це ВПО).

Інша важлива проблема – досяжність для опитування населення територій, які були окуповані після 24 лютого 2022 року, через ведення інтенсивних воєнних дій або через перебої з телефонним зв’язком. Досвід проведення опитування показує, що для більшості окупованих територій є технічна можливість встановлювати контакт з жителями та проводити інтерв’ю з ними (звісно, якщо вони відчувають себе в безпеці). Загалом, 4% респондентів на момент інтерв’ю проживали на окупованій території (а ще 3% проживали до 24 лютого 2022 року у населених пунктах, які були окуповані, але виїхали з них на підконтрольну владі України територію). У випадку територій з активними воєнними діями, то вони охоплюють незначний відсоток серед загалом населення України (хоча при цьому ми не можемо забувати трагічність положення, в якому опинилися ці люди). Крім цього, значна частина населення окупованих територій та територій з воєнними діями, переїхали в більш безпечні місця на підконтрольній владі України території (або закордон). Відповідно, скоріше за все, не більше 1-2% дорослого населення України є недосяжними для опитування через ці фактори.

На нашу думку, більш істотний вплив на репрезентативність можуть мати або взагалі нижча готовність брати участь в опитуваннях громадян з «проросійськими» настроями, або нещирість тих, хто все-таки взяв участь в опитуванні (враховуючи очевидні факти та панівні думки в медіа щодо російського вторгнення, частина громадян «публічно» не захочуть говорити те, що насправді думають). Якщо говорити про загалом готовність респондентів брати участь в опитуванні, то в останніх опитуваннях ми бачимо або такі ж показники, або дещо нижчі (хоча потрібно мати на увазі, що нижча готовність до участі «проросійськи» налаштованих громадян може компенсуватися вищою готовністю до участі «проукраїнськи» налаштованих громадян).

Ми провели невеликий методичний експеримент, який показує, що громадяни, які зараз беруть участь в опитуваннях за демографічними характеристиками та змістовними настроями близькі до тих, які брали участь в опитуваннях до 24 лютого 2022 року. Попередньо ми бачимо деяке зміщення в сторону «проукраїнськи» налаштованих громадян, що позначається на до 4-6% відхиленнях для окремих запитань (у сторону більш частого обирання відповідей, що відповідають «проукраїнській» інтерпретації подій). Це, на нашу думку, у нинішніх умовах є досить оптимістичним показником. Утім, цей експеримент не дає відповіді, наскільки зараз щирі у своїх відповідях респонденти.

Враховуючи наші власні спостереження і досвід проведення опитувань за багато років, ми все-таки зберігаємо оптимізм, що здебільшого респонденти щиро відповідають на запитання. Крім цього, ми припускаємо, що демографічні категорії громадян, які виїхали закордон і недосяжні для телефонного опитування, щонайменше зараз не відрізняються дуже істотно за рядом змістовних настроїв від аналогічних демографічних категорій громадян, які залишилися в Україні.

У підсумку, на нашу думку, ми маємо говорити про деяке зниження репрезентативності та зростання похибки (крім зазначеної раніше формальної похибки додається певне систематичне відхилення через розглянуті вище фактори), але при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

 


 

 

 

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

 

«Як часто Ви користуєтесь інтернетом»

(% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Регіон: де проживали до 24 лютого 2022 року Україна в цілому Захід[1] Центр Південь Схід
Щодня або майже щодня 77,6 77,1 79 78,3 75,4
Один або кілька разів на тиждень 4,5 4,6 2,6 4,5 9,3
Один або кілька разів на місяць 1,1 1,1 1,2 0,6 1,5
Рідше, ніж один раз на місяць 0,7 1,8 0,4 0,2 0,0
Ніколи 15,4 15,3 16,4 15,0 13,8
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 0,5 0,0 0,4 1,2 0,0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0

 

 

 

«Як часто Ви користуєтесь інтернетом»

(% за статтю)

 

  чоловік жінка
щодня або майже щодня 77,3 78,2
один або кілька разів на тиждень 5,6 3,7
один або кілька разів на місяць 2 0,4
рідше, ніж один раз на місяць 0,8 0,7
ніколи 13,8 16,6
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,6 0,4
ВАЖКО СКАЗАТИ 0 0,1

 

«Як часто Ви користуєтесь інтернетом»

(% за віком)

 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
щодня або майже щодня 95,7 95,3 91,1 78,2 64,8 27
один або кілька разів на тиждень 2,8 1,2 2,8 6,3 8,8 6,9
один або кілька разів на місяць 0 1,2 1,1 1,5 1 2,2
рідше, ніж один раз на місяць 0,6 0 0 2,1 1,6 0,4
ніколи 0 2,2 4,7 11,5 23,5 62
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,9 0 0,3 0,3 0,3 1,1
ВАЖКО СКАЗАТИ 0 0 0 0 0 0,4

 

«Як часто Ви користуєтесь інтернетом»

(% за освітою)

 

  Неповна середня і нижче Повна середня Середня спеціальна Вища
щодня або майже щодня 42,2 67,7 73,6 89,0
один або кілька разів на тиждень 9,8 6,6 5,6 1,7
один або кілька разів на місяць 2,0 0,3 2,0 0,4
рідше, ніж один раз на місяць 3,3 0,2 1,3 0,2
ніколи 42,5 24,4 17,1 8,9
відмова відповідати 0,0 1,0 0,2 0,0
важко сказати 0,0 0,0 0,2 0,0

 [1] Склад макрорегіонів такий: Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Східний макрорегіон – Донецька, Луганська і Харківська області.


1.6.2022
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: