КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Скільки українців вірять в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію

Пресреліз підготовлений виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким

 

Упродовж 17 лютого-5 березня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2008 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Зокрема, якщо в травні 2022 року серед всіх опитаних нами респондентів 2,5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях (і це відповідало відсотку тих, хто там проживає, бо генерація номерів телефонів була випадковою), то зараз через вимкнення окупантами телефонного зв’язку до вибірки не потрапило жодного респондента, які б наразі проживали в окупованих населених пунктах (разом з цим із загалом 2008 респондентів 58 респондентів до 24 лютого 2022 року проживали в населеному пункті, який зараз окупований). Важливо зазначити, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить подібні. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів. Є й інші фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах «воєнного часу», які наводилися КМІС раніше.

Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

 

 


Астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія

 

На початку року деякі представники журналістської спільноти поцікавилися, чи є у КМІС дані, скільки українців вірять у астрологію тощо. У нас, на жаль, не було відповідних даних, але така інформація дійсно може виступати певним індикатором стану суспільства і тому ми в лютому-березні 2024 року у рамках регулярного Омнібусу КМІС поставили запитання «Деякі люди вірять у астрологію, тарологію, екстрасенсорні здібності. Інші люди не вірять у це. А як щодо Вас? Ви особисто скоріше вірите чи ні у …». Ми обмежилися трьома варіантами, для кожного з яких респондент мав відповісти «скоріше вірю» чи «скоріше не вірю»:

  • астрологію – вплив небесних тіл на земний світ і людину (на її темперамент, характер, вчинки і долю)
  • екстрасенсорні здібності – ясновидіння, можливість рухати предмети силою думки тощо
  • тарологію – читання життя / майбутнє по картах

Потрібно враховувати, що через зміст запитань може мати місце вплив щирості відповідей. З одного боку, деякі респонденти могли давати жартівливі відповіді, що нібито вірять, хоча насправді це не так. Ми провели опитування інтерв’юєрів, які проводили інтерв’ю, щодо того, чи на їх думу респонденти серйозно відповідали на запитання і майже всі інтерв’юєри досить упевнено відповіли, що відповіді звучали серйозно (проте, звісно, це не гарантує, що респонденти дійсно серйозно відповідали). З іншого боку, деякі респонденти, навпаки, можуть вірити, але не хотіли публічно озвучувати це інтерв’юєру. Наразі у нас немає можливості оцінити вплив щирості відповідей на саме це запитання, але досвід проведення опитувань дає нам підставити довіряти отриманим загальним тенденціям.

Отже, 35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію. Принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців.

 


Графік 1. Частка українців, які вірять у астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію

 


У таблиці нижче дані наведені серед окремих соціально-демографічних категорій населення. Як можна бачити, віра поширена серед усіх категорій. Можна звернути увагу на вищий показник серед жінок (49% вірять у принаймні одне з переліку проти 36% серед чоловіків), серед більш старших респондентів (показник зростає з 26% серед респондентів до 30 років до 51% серед респондентів 60+ років), серед менш заможних респондентів (якщо серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне з переліку, серед осіб з дуже низьким достатком – 65%).

 

Таблиця 1. Віра в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію у розрізі окремих соціально-демографічних категорій, % вірять

% у рядку Астрологія Екстрасенсорні здібності Тарологія Принаймні одне з переліку
Стать        
Чоловік 29 22 9 36
Жінка 41 27 20 49
Вік        
18-29 років 25 10 14 26
30-39 років 36 18 17 42
40-49 років 35 26 16 45
50-59 років 35 32 15 46
60-69 років 40 32 16 51
70+ років 41 31 13 51
Освіта        
Повна середня або нижча 30 24 15 41
Середня спеціальна або професійно-технічна 40 29 19 50
Вища 32 21 12 38
Регіон        
Захід 28 20 10 38
Центр 39 27 17 46
Південь 36 27 17 45
Схід 39 21 21 45
Тип населеного пункту        
Село 37 25 13 45
СМТ / місто до 20 тис. 40 29 19 51
Місто 20-99 тис. 29 21 15 37
Місто 100 тис. і більше 34 25 16 42
Рівень достатку родини        
Дуже низький 54 41 19 65
Низький 38 29 16 48
Середній 35 25 18 43
Високий 29 17 10 34

 

А. Грушецький, коментарі до результатів опитування:

 

Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є «сприятливим» середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія. За результатами опитування КМІС для NDI у листопаді 2023 року 66% українців відзначали погіршення психічного здоров’я після повномасштабного вторгнення (73% серед жінок і 56% серед чоловіків). Крім цього, вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно «спрощує» дотик мешканців до астрологів, віщунок тощо.

Враховуючи масштаб ситуації, у разі бажання вести дискусії навряд чи доцільно вдаватися до простого таврування людей, які вірять в астрологію тощо. Основа віри є досить складною і її швидко не розвіяти простими аргументами (чи тим більше глузуваннями). Разом з цим питання також потребує уваги, оскільки багато людей у складних обставинах можуть під впливом недобросовісних людей зазнати значних втрат або вдатися до деструктивних дій.

 

 

 


           

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

 

Деякі люди вірять у астрологію, тарологію, екстрасенсорні здібності. Інші люди не вірять у це. А як щодо Вас? Ви особисто скоріше вірите чи ні у …

  • Астрологію – вплив небесних тіл на земний світ і людину (на її темперамент, характер, вчинки і долю) (ІНТЕРВ’ЮЄРЕ, МАЙТЕ НЕ УВАЗІ, ЩОБ НЕ СПЛУТАЛИ З НАУКОЮ АСТРОНОМІЄЮ)
  • Тарологію – читання життя / майбутнє по картах
  • Екстрасенсорні здібності – ясновидіння, можливість рухати предмети силою думки тощо

Шкала:

Скоріше вірю 1
Скоріше не вірю 2
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 4

 

 

 

 


2.4.2024
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: