КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

ДИНАМІКА СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ

Прес-реліз підготував Володимир Паніотто

Упродовж 29 листопада-9 грудня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. КМІС раніше наводив фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах «воєнного часу». А загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність для населення України, що проживає на підконтрольній Уряду території, та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

 

КМІС проводить вивчення ставлення населення до соціологічних опитувань раз на  рік, у грудні. Грудневе опитування 2023 року показало, що 47% опитаних довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 7% – не довіряють, інші не мають певної думки з цього приводу.   Динаміка зміни довіри і недовіри до соціологічних центрів наведена на графіку 1.

 

Графік 1. Динаміка рівня довіри і рівня недовіри до соціологічних центрів  з 2002 до 2023 рр., %

 

 

 Як бачимо, рівень довіри до результатів соціологічних опитувань організацій, що вже давно працюють та публікують результати своїх досліджень, серед населення України за останні 20 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2016 року, але потім почав знижатися і у 2021 р. знизився до 37%. 

Однак, дані за 2022 і 2023 роки показують значні зміни  у громадській думці. В 2022 році рівень довіри до результатів соціологічних опитувань зріс до 42%, а у 2023 році - до 47%. В той же час недовіра показала тенденцію до зниження, стабілізувавшись на рівні 7% у 2023 році. Цей стрибок у довірі можна пояснити зростаючою потребою населення в надійній інформації в умовах кризи. Він також може бути одним із проявів «гуртування навколо прапора» - підвищення довіри до влади і соціальних інституцій під час війни.

Більш чітко динаміку змін видно на графіку 2.

 

 Графік 2. Баланс довіри і недовіри до соціологічних центрів (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) з 2002 до 2023 рр.  

 

 

Ми бачимо зростання балансу довіри, стабільний період і падіння з 36% до 14% у 2021 році. Після початку повномасштабної війни баланс довіри і недовіри відновив свої позиції, збільшившись з +14% у 2021 році до +34% у 2022 році та до +40% у 2023 році.

Баланс довіри і недовіри відновив свої позиції, збільшившись з +14% у 2021 році до +34% у 2022 році та до +40% у 2023 році, відображаючи зростання довіри у ці непрості часи. Ці зміни підкреслюють важливість соціологічних опитувань для населення як інструменту для вимірювання та розуміння громадської думки у періоди суспільних випробувань.

 

 

 

Додаток

Чи довіряєте Ви результатам соціологічних опитувань організацій, які вже давно працюють та публікують результати своїх досліджень? % опитаних 

 

Рік Довіряють Важко сказати Не довіряють Відмова від відповіді Баланс довіри і недовіри
2002 36 32 29 3 7
2004 47 37 13 3 34
2009 45 35 14 6 31
2012 51 34 13 2 38
2013 46 37 15 2 31
2014 48 40 9 3 39
2015 50 36 10 4 40
2016 50 35 14 2 36
2017 47 41 11 1 36
2018 43 35 20 3 23
2021 37 39 23 2 14
2022 42 47 8 2 34
2023 47 46 7 0 40

 

 


9.4.2024
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: