КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Динаміка використання Інтернет в Україні

В 2013 році Україна стала країною, в якій половина дорослого населення користується Інтернетом  

 

Це результат опитування, що провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 13–23 вересня 2013 року. Методом інтерв'ю опитано 2044 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%. Анологічна методологія інших опитувань КМІСу, на які ми посилаємося у прес-релізі.

 

 

У вересні 2013 року 49.8% дорослого населення України користувалися Інтернетом (графік 1). Таким чином, зростання числа користувачів триває навіть більшими темпами, ніж це прогнозувалося[1].   Темп приросту протягом лютого 2012- жовтня 2013 років склав 16%, що трохи поступається рекордному стрибку в 34% у період з березня 2011 р. по лютий 2012 року[2].

 

Графік1.  Питома вага користувачів Інтернету серед дорослого населення України

 

Порівняно із розвинутими країнами Західної Європи та Північної Америки проникнення Інтернету в Україні поширюється трохи повільніше. Наприклад, співставний з Україною рівень проникнення Інтернету (56%) був у США у травні 2013 року, тільки не серед усього дорослого населення, а у віковій групі 65 років та старші[1].  Наразі рівень проникнення Інтернету серед дорослого населення у Сполучених Штатах у 2013 році складає 85%[2], а в Росії - 57%[3].

Головні осі розбіжностей у поширенні Інтернету в Україні залишаються незмінними, це вік і тип поселення.  Як і раніше, простежується лінійна зворотна залежність між віком і використанням Інтернету (графік 2). Чим молодший вік, тим вище проникнення Інтернету. Подібні розбіжності суттєво впливають не лише на форми споживання інформації, а і на її зміст, що є потенційною загрозою поглиблення непорозуміння між поколіннями.

 

Графік 2. Частка користувачів Інтернету серед різних вікових груп

 

 За останні кілька років диспропорції проникнення Інтернету в населених пунктах різної величини (графік 3) помітно згладилися. На даний момент значно відстає у поширенні Інтернету сільська місцевість, мешканці якої частіше посилаються на обмеження в технічних можливостях підключення малонаселених пунктів[1].

 

Графік 3. Частка користувачів Інтернету серед мешканців поселень різних типів


 

  Додаток

Чи користуєтеся Ви Iнтернетом у себе вдома?
Так 954 46.7
Нi 1060 51.9
Не знаю, що це  28 1.4
РАЗОМ 2042 100

 

Чи користуєтеся Ви Iнтернетом за межами свого помешкання (в iнших мiсцях)?
Так 487 24.6
Нi 1492 75.4
РАЗОМ 1979 100

 

 

  Чи користуєтеся Ви Iнтернетом за межами свого помешкання (в iнших мiсцях)?
Чи користуєтеся Ви Iнтернетом у себе вдома? Так Ні Немає відповіді Разом
Так 20.7 25.5 0.5 46.7
Ні 3.1 47.6 1.2 51.9
Не знаю, що це таке 0.0 0.0 1.4 1.4
РАЗОМ 23.8 73.1 3.1 100.0

 

Кількість користувачів Інтернет дорівнює  20.7+25.5+0.5_2+3.1=49.8


  [1] Прес-реліз КМІС «Динаміка використання Інтернет в Україні» лютий 2013. http://marketing.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=13&newsid=36#_ftn1

[1]Who’s not online and why. Pew Internet Project, September 25, 2013

[1] Паніотто В., Харченко Н. Криза в методах опитування та шляхи її подолання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг -2012р., № 1, стор.3-19

[2] Прес-реліз КМІС «Динаміка проникнення Інтернету в Україні» квітень 2012. http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=80&page=1


28.10.2013
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: