КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Україна — країна мобільного зв’язку

На кінець 2013 року мобільний зв’язок в Україні відчутно посунув стаціонарний: 88% мешканців України є користувачами мобільного зв’язку, і лише 43% — стаціонарного.

Протягом 9–20 листопада 2013 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2011 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

У 2013 році в Україні зросла кількість користувачів мобільного зв'язку, особливо в сільській місцевості, і зменшилася кількість користувачів стаціонарних домашніх телефонів.

Сьогодні мобільні телефони є у 88,0% жителів країни, з них у 50,8% є тільки особистий мобільний телефон, а 37.2% є власниками одночасно і мобільного і домашнього телефонів; тільки домашній телефон є у 6,1%, і жодного телефону немає у кожного сімнадцятого опитаного (5,9%).

При цьому найбільший приріст користувачів виключно мобільного зв'язку з лютого по листопад 2013 року стався серед сільських жителів (приріст на 6,5%, від 55,5% до 62,0%, а серед міських — тільки на 3,2%, від 42,4% до 45,6%). Крім того, серед мешканців сіл майже втричі більше тих, у кого взагалі немає жодного телефону (10,4% проти 3,8%).

Найбільш активними користувачами мобільних телефонів є чоловіки (52,4%) і молоді люди у віці від 18 до 29 років (66,4%).

Використання тільки домашнього телефону за період з лютого по листопад 2013 року зменшилося з 9,8% до 6,1%. При цьому тільки стаціонарним домашнім телефоном найчастіше користуються у віковій групі 70 років і старше (25,5%).

Найбільше респондентів, що мають тільки мобільний телефон, мешкають на сході (60,0%), а найменше (41,8%) — у центрі країни. При цьому в Центральному регіоні найбільше тих, хто користується і мобільним і домашнім телефонами (47,2%).

Вибір того чи іншого виду телефону залежить від фінансового становища та рівня освіти респондентів. Серед тих, кому грошей не вистачає навіть на їжу, п'ята частина (19,4 %) взагалі не мають жодного телефону, а 46,1% мають тільки мобільний телефон. У міру поліпшення фінансового становища збільшується використання всіх видів телефонного зв'язку. І вже в групі тих, хто може купувати все, що забажає, всі мають мобільний телефон: 2/3 користуються і мобільним і домашнім телефонами, а інші тільки мобільним телефоном. Людей взагалі без телефону серед найбільш забезпечених людей немає.

Чим вище рівень освіти респондентів, тим більше серед них людей з яким-небудь телефоном, а у респондентів з більш низьким рівнем освіти найбільша частка тих, хто взагалі не має жодного телефону.


 Додаток

Таблиці 1. Скажіть, будь ласка, є чи у Вас телефон?  Якщо є, то який?

Особистий мобільний 50,8 } мобільний загалом — 88.0
І мобільний, і домашній 37,2
} стаціонарний загалом — 43.3
Тільки домашній 6,1
Немає телефону 5,9  
Разом 100

 

Таблиці 2. Динаміка користування мобільними та стаціонарними телефонами дорослим населенням України протягом 2013 року.

Скажіть, будь ласка, є чи у Вас телефон?  Якщо є, то який?

  лютий травень вересень листопад
Особистий мобільний 46,5 48,8 50,1 50,8
І мобільний, і домашній 37,3 33,4 32,9 37,2
Тільки домашній 9,8 10,6 9,3 6,1
Немає телефону 6,4 7,3 7,7 5,9
Разом 100 100 100 100

Таблиця 3.  Користування мобільними та стаціонарними телефонами на кінець 2013 року

 а) за статтю

  чоловiк жiнка
Особистий мобільний 52,4 49,4
І мобільний, і домашній 38,4 36,2
Тільки домашній 3,9 8,0
Немає телефону 5,3 6,4
Разом 100 100

б) за віковими групами

  18–29
років
3039 років 4049 років 5059 років 6069 років 70 років і старші
Особистий мобільний 66,4 63,0 54,0 47,9 36,1 21,2
І мобільний, і домашній 32,2 33,9 43,4 42,4 43,0 29,0
Тільки домашній 0,3 0,6 0,7 4,0 14,1 25,5
Немає телефону 1,1 2,4 1,9 5,7 6,9 24,4
Разом 100 100 100 100 100 100

в) за рівнем освіти

  неповна
середня
повна середня загальна середня спеціальна неповна вища та вища
Особистий мобільний 43,8 56,9 52,9 44,9
І мобільний, і домашній 14,4 28,5 38,5 51,2
Тільки домашній 13,8 7,9 5,0 3,2
Немає телефону 28,1 6,8 3,6 0,7
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0

г) за суб’єктивною оцінкою матерільного становища

  не вистачає грошей навiть на їжу вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi можемо дозволити собi купити все, що забажаємо
Особистий мобільний 46,1 52,8 51,4 45,5 34,2
І мобільний, і домашній 25,7 28,4 44,5 53,2 65,8
Тільки домашній 8,5 10,2 2,7 0,8 0
Немає телефону 19,7 8,6 1,4 0,6 0
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


д) за типом поселення

  Сільське населення Міське населення
Особистий мобільний 62,0 45,6
І мобільний, і домашній 23,5 43,5
Тільки домашній 4,1 7,0
Немає телефону 10,4 3,8
Разом 100,0 100,0

 
е) за регіоном

  Західний Центральний Південний Східний
Особистий мобільний 52,4 41,8 52,2 60,0
І мобільний, і домашній 34,0 47,2 36,1 27,7
Тільки домашній 5,7 6,4 7,8 4,1
Немає телефону 7,9 4,6 3,9 8,2
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Графік. Динаміка користування мобільними та стаціонарними телефонами дорослим населенням України протягом 2004-2013 років.
Динаміка користування телефонами

4.2.2014
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: