КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення в Україні та Росії до акцій протесту в Україні

Прес-реліз містить результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації  «Левада-Центр».

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування громадської думки «Омнібус» з 8 по 18 лютого 2014 року. Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка даних не перевищує 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).

Левада-центр провів опитування за репрезентативною для Росії вибіркою з 21 до 25 лютого 2014 року, опитано 1603 респонденти у віці від 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.

Наше дослідження стосується ставлення населення України і Росії до протестів, які відбувалися в Україні протягом січня-лютого 2014 року.

 

«Що, на Вашу думку, насамперед виводить людей зараз на акції протесту в центрі Києва?»

 • Основною причиною виходу людей на протести найбільше опитаних в Україні (43%) вважають обурення корумпованим режимом Януковича (найбільше на Заході – 68%, найменше на Сході – 20%). Майже третина опитаних (30%) до основних причин відносять вплив Заходу, що прагне втягти Україну в орбіту своїх політичних інтересів (думки населення різко диференційовані за регіонами: на Сході і Півдні так вважають  57% і 44% відповідно, в Центрі і на Заході тільки 17% і 5%); третє місце серед основних причин протестів поділяють чотири варіанти, кожну з яких назвали приблизно чверть опитаних:прагнення зробити Україну такою ж цивілізованою країною, як і інші країни Європи (27%), протест проти жорстких дій "Беркута"/внутрішніх військ (26%), націоналістичні настрої (26%)  тапочуття громадянської гідності, яке не сприймає свавілля влади (25%).  (Відмінності  статистично незначущі)

 

 • Росіяни виділяють три основні причини, які виводять людей на акції протесту в Києві: вплив Заходу, – 43%, націоналістичні настрої – 31% та обурення корумпованим режимом Януковича – 17% 
 • І українці і росіяни найменш важливою причиною вважають прагнення звільнити Україну від економічного та політичного диктату Росії, стати незалежними – і в Україні і в Росії так вважають  12% опитаних.

 

«Хто, на Ваш погляд, насамперед відповідає за ескалацію конфлікту в Україні?»

 • І в Україні і в Росії на першому місці винною в ескалації конфлікту є влада на чолі з Віктором Януковичем. Так вважають 49% в Україні (найбільше на Заході – 80%, найменше на Сході – 23%)  та 44% в Росії.
 • На другому місці серед тих, хто відповідає за ескалацію конфлікту, росіяни виділяють керівництво країн Заходу (36%), в Україні так відповіли лише 18% опитаних.
 • Практично однакова частка українців та росіян вважають винною опозицію (33% та 34% відповідно).  Але в Україні оцінки диференційовані – найменше на Заході (10%), найбільше на Сході (68%)
 •  На останньому місці серед винних за ескалацію конфлікту керівництво Росії. В Україні так вважають 7%, в Росії – 4% опитаних.

 

 

 «На чиєму боці зараз Ваші симпатії в нинішньому конфлікті в Україні?»

 

 • В Україні нікому не симпатизують 32% опитаних. Більшість росіян займають нейтральну позицію – 63% ні на тому ні на іншому боці.
 • Серед українців на боці протестуючих більше людей (40%), ніж на боці влади  на чолі з Януковичем (23%),  в Росії  навпаки – на боці влади України трохи більше опитаних (14%), ніж на боці протестуючих (9% опитаних).

 

Ставлення до подій в Україні суттєво залежить від регіону проживання і від деяких інших соціально-демографічних характеристик населення

 

 

Демографічні та регіональні відмінності у ставленні

до протестуючих і до влади в Україні

 

За регіональним розподілом[1]:

 • Найбільша кількість тих, хто симпатизує протестуючим сконцентрована у Західному (80%) та Центральному регіонах (51%), у Південному регіоні 20% також симпатизує протестуючим. Найменше таких у Східному регіоні (8%), в 10 разів менше, ніж у Західному.

 • Найбільша кількість тих, чиї симпатії на боці влади на чолі з Віктором Януковичем сконцентрована у Східному регіоні (52%), значно менше таких у Південному регіоні (32%). Найменше симпатизуючих владі на чолі з Януковичем у Західному (3%) та Центральному регіонах (11%).

 • Найбільша кількість нейтрально налаштованих українців  сконцентрована у Південному (42%) та Східному регіоні (39%), також багато їх у Центральному регіоні (33%). Найменше таких  у Західному регіоні (13%).
 

За статтю великої різниці немає :

 • Владі на чолі з Януковичем дещо більше симпатизують жінки (26%),  ніж чоловіки (20%)

 • Протестуючим навпаки дещо більше симпатизують чоловіки (43%) ніж жінки (38%)

 

За віком закономірність така: чим більше вік – тим більша підтримка влади і тим менша підтримка протестуючих

 • Cеред українців віком 50-59 років владі симпатизують 26%, 60-69 років – 28%, 70+ – 38%

 • Симпатії молоді та представників середнього віку більше на боці протестуючих: 18-29 років – 44%, 30-39 – 42%, 40-49 – 43%. Проте треба зазначити, що симпатії на стороні протестувальників в інших вікових категоріях також значні, перевищують 30%

  За рівнем освіти:
 • Особи з вищою освітою набагато більше підтримують протестуючих, ніж владу (45% проти 17%),  найменше це співвідношення серед осіб з початковою освітою  (33% проти 29%).

    Додаток

   

  Що, на Вашу думку, насамперед виводить людей зараз на акції протесту в центрі Києва?

    Україна, % Росія, %
   вплив Заходу, що прагне втягти Україну в орбіту своїх політичних інтересів 30,0 43,1
   нацiоналiстичнi настрої 26,4 30,5
   обурення корумпованим режимом Януковича 42,9 16,8
   прагнення звiльнити Україну вiд економічного та політичниго диктату Росії 12,2 11,5
   прагнення зробити Україну такою ж  цивілізованою країною, як і інші країни Європи 27,4 11,2
   почуття громадянської гiдностi, яке не сприймає свавiлля 24,9 11,1
   протест проти жорстких дiй 'Беркута'/внутрiшнiх вiйськ 25,5 3,5
   Iнше 4,5 1,0
   ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 9,4 13,0

  Україна – за регіонами:


    Макрорегіони
  Західний Центральний Південний Східний
   вплив Заходу, що прагне втягти Україну в орбiту своїх політичних інтересів 5.3 16.9 44.0 57.4
   нацiоналiстичнi настрої 10.3 17.4 35.1 45.0
   обурення корумпованим режимом Януковича 67.6 54.8 26.8 20.0
   прагнення звiльнити Україну вiд економічного та політичниго диктату Росії 25.1 13.4 6.9 3.6
  прагнення зробити Україну такою ж цивілізованою країною, як і інші країни Європи 52.5 31.0 14.7 11.5
   почуття громадянської гiдностi, яке не сприймає свавiлля 47.7 31.1 14.4 5.3
   протест проти жорстких дiй 'Беркута'/внутрiшнiх вiйськ 42.8 33.6 19.0 3.9
   iнше 1.9 2.5 7.5 6.4
   ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 2.9 8.4 15.6 10.0

   

  Хто, на Ваш погляд, насамперед відповідає за ескалацію конфлікту в Україні?


    Україна, % Росія, %
   Опозицiя 34,1 33,4
   Керiвництво країн Заходу 18,3 36,2
   Влада на чолi з Вiктором Януковичем 49,4 43,6
   Керiвництво Росiї 6,9 3,8
   ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 15,8 12,7


  Україна – за регіонами:

    Макрорегіони
  Західний Центральний Південний Східний
   Опозицiя 10.0 21.0 42.6 67.9
   Керiвництво країн Заходу 3.9 10.0 27.1 34.6
   Влада на чолi з Вiктором Януковичем 80.3 58.1 34.7 22.8
   Керiвництво Росiї 11.7 8.9 4.2 2.3
   ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 11.2 19.1 21.1 9.5

   

  На чиєму боці зараз Ваші симпатії в нинішньому конфлікті в Україні?


    Україна, % Росія, %
  На боцi влади на чолi з Вiктором Януковичем 23,3 13,6
  На боцi протестуючих 40,1 9,3
  Нi на тому, нi на iншому боцi 31,9 62,8
  ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 4,7 10,6


  Україна – за регіонами:

    Макрорегіони
  Західний Центральний Південний Східний
  На боцi влади на чолi з Вiктором Януковичем 2,6 10,7 32,2 51,9
  На боцi протестуючих 80,4 51,0 19,6 7,5
  Нi на тому, нi на iншому боцi 12,6 32,5 41,7 39,4
  ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 4,3 5,8 6,6 1,2
  РАЗОМ 100 100 100 100

   

  Україна – за статтю:

    чоловiки жiнки
  На боцi влади на чолi з Вiктором Януковичем 19,8 26,1
  На боцi протестуючих 43,2 37,6
  Нi на тому, нi на iншому боцi 33,0 31,1
  ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 4,0 5,2
  РАЗОМ 100 100

   

  Україна – за віком:

   

    18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
  На боцi влади на чолi з Вiктором Януковичем 14,2 20,2 21,5 26,3 27,6 37,6
  На боцi протестуючих 43,6 42,1 43,3 38,8 37,1 31,4
  Нi на тому, нi на iншому боцi 36,1 31,7 31,0 32,0 31,3 27,1
  ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 6,2 5,9 4,1 2,8 4,1 3,9
  РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

   

  Україна – за рівнем освіти:

   

    Початкова (менше 7 класiв) Неповна середня (менше 10 класiв) Повна середня, загальна (10-11 класiв) Вища
  На боцi влади на чолi з Вiктором Януковичем 28,9 30,9 25,8 17,3
  На боцi протестуючих 33,3 41,8 36,1 45,1
  Нi на тому, нi на iншому боцi 37,8 25,5 32,6 32,0
  ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 0,0 1,8 5,4 5,6
  РАЗОМ 100 100 100 100

   

   
[1] Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, АР Крим (включно з м. Севастополем), Східний макрорегіон – Донецька, Луганська, Харківська області

 


28.2.2014
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: