КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Динаміка ставлення населення України до Росії та населення Росії до України, яких відносин з Росією хотіли б українці

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Київським міжнароднимІнститутом соціології та Фондом «Демократинчі ініціативи» ім. Ілька Кучеріва з 8 по 18 лютого 2014 року. Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка даних не перевищує 2,2% (без врахування дизайн-ефекту). Питання Фонду «Демократичні ініціативи» були профінансовані в рамках проекту «Громадський соціологічний Консорціум»за фінансової підтримки Європейського Союзу, програми Matra Посольства Королівства Нідерландів, Міжнародного Фонду «Відродження», а також у рамках проекту «Стимулювання діалогу щодо транзитних процесів» за фінансування Національного фонду підтримки демократії США.

Для порівняння наводяться дані опитування, проведеного російською дослідницькою організацією «Левада-Центр». Левада-центр провів опитування за репрезентативною для Росії вибіркою з 21 до 25 лютого 2014 року, опитано 1603 респонденти у віці від 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.

Українці не хочуть віз і кордонів з Росією, але й об’єднуватися з Росією не хочуть

  • І в Україні і в Росії більшість опитаних хотіли б, щоб обидві країни були незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць (в Україні — 68%, у Росії — 59%). В Україні ця кількість зменшилася з листопада на 5%, в Росії — на 4% збільшилася.
  • Об‘єднання в єдину державу з Росією в Україні бажають 12% опитаних, за останні роки ця кількість зменшилася з 20% до 9%, але після Майдану зросла на 3%. Найбільше прихильників об’єднання з Росією на Сході (26%) та на Півдні (19%), найменше в Центрі (5%) та на Заході (1%). За областями прихильників найбільше прихильників об’єднання з Росією в АР Крим (41%), Донецькій області (33%), Луганській (24%), Одеській (24%), Запорізькій (17%), Харківській області (15%), але й там переважає підтримка нинішнього статусу відносин з Росією — як двох незалежних дружніх держав.
  • Серед росіян, так само як і серед українців переважає бажання, щобУкраїна і Росія були незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць (відповідно, 68% і 63%). Бажають об’єднатися в єдину державу 9% українців і 32% росіян. Існує пряма вікова залежність між бажанням об’єднатися в єдину державу з Росією: серед молоді віком до 30 років цього хотіли б 5%, у віковій групі 30-54 роки — 11%, а серед людей старших 55 років — 17%.
  • Зрозуміло, що серед тих, хто робить вибір на користь вступу до Митного союзу, більше прихильників об’єднання з Росією (26.5%), ніж серед тих, хто орієнтований на вступ до ЄС (1%), проте більшість хотіла б зберегти статус-кво (69%). І серед тих, хто негативно ставиться до Майдану, приєднатися до Росії бажають 21%.
  • Серед прихильників політичних партій найвищий відсоток бажаючих приєднати Україну до Росії серед виборців комуністів (35.5%), але й там більшість бачить Україну та Росію дружніми незалежними державами (63%). Серед виборців Партії регіонів обстоюють приєднання до Росії 28%.
  • В Росії приєднання України хотіли б 16%.

Українці позитивно ставляться до росіян і росіяни — до українців (принаймні так було до російської агресії)

  • Українців запитували «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?» а росіян «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?»
  • Як і раніше, ставлення українців до Росії краще, ніж ставлення росіян до України. Порівняно з травневим опитуванням кількість позитивно налаштованих до Росії українців дещо зменшилося (82% у листопаді, 78% — у лютому). Частка українців, що негативно ставляться до Росії, навпаки дещо збільшилася (10% у листопаді, 13% — у лютому).
  • За регіональним розподілом1 як і раніше, найбільші частки позитивно налаштованих до Росії українців у Східному (92%, було 89%) та Південному регіонах (86%, було 90%), найменше їх у Західному регіоні (59%, було 70%). У Центральному регіоні позитивно ставляться до Росії 76% (у листопаді — 80%). Порівняно з листопадом 2013 збільшилася кількість позитивно налаштованих до Росії лише у Східному регіоні, на іншій території України відчутна тенденція погіршання ставлення до Росії.
В Росії кількість позитивно налаштованих до України росіян зменшилася порівняно з листопадом з 69% до 66%. Кількість негативно налаштованих збільшилася за цей самий період з 22% до 26%. Як бачимо, переважна більшість росіян ставиться до України позитивно. Тому війна з Україною влада Росії буде виправдовувати в очах російського суспільства як «допомогу братерському українському народу».

ТАБЛИЦІ 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (розподіл за регіонами)2

  Захід Центр Південь Схід Україна загалом
Вони мають бути таким же, як з іншими державами — з закритими кордонами, візами, митницями 24.0 20.9 10.5 2.0 14.7
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць 66.7 69.7 63.8 72.2 68.0
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 0.7 5.4 19.4 25.8 12.5
ВС/НВ 8.6 3.9 6.3 0.0 4.7

 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (розподіл за національністю)

  Українці Росіяни Україна загалом
Вони мають бути таким же, як з іншими державами — з закритими кордонами, візами, митницями 17.4 4.6 14.7
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць 68.4 62.9 68.0
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 8.7 31.8 12.5
ВС 5.5 0.7 4.7

 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (за віком)

  18–29 30–54 55 і старші Україна загалом
Вони мають бути таким же, як з іншими державами — з закритими кордонами, візами, митницями 20.1 15.6 11.7 14.7
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць 66.9 68.3 67.3 68.0
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 5.4 11.2 17.2 12.5
ВС/НВ 7.6 4.9 3.8 4.7

 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (у залежності від орієнтації на вступ до ЄС чи до Митного Союзу)

  ЄС Митний Союз Важко відповісти Україна загалом
Вони мають бути таким же, як з іншими державами — з закритими кордонами, візами, митницями 29.2 2.8 11.2 14.7
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць 63.0 69.5 71.2 68.0
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 1.1 26.5 6.4 12.5
ВС/ НВ 5.8 1.1 11.1 4.7

 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (у залежності від ставлення до Майдану)

  Підтримують Не підтримують Важко сказати Україна загалом
Вони мають бути таким же, як з іншими державами — з закритими кордонами, візами, митницями 26.0 6.6 7.6 14.7
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць 66.9 69.2 62.1 68.0
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 2.3 21.4 8.6 12.5
ВС/ НВ 4.7 3.1 22.7 4.7

 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? (розподіл за партійним вибором)

  Батьківщина Свобода КПУ ПР УДАР Україна загалом
Вони мають бути таким же, як з іншими державами — з закритими кордонами, візами, митницями 24.8 38.6 1.4 2.7 25.5 14.7
Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць 68.9 58.4 63.1 67.9 67.9 68.0
Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 0.1 0.0 35.5 28.3 2.1 12.5
ВС/НВ 5.3 2.9 0.0 1.1 5.9 4.7

 

Динаміка громадської думки щодо питання про відносини України та Росії.
Дані порівняльного дослідження Україна-Росія

Відсоток тих, хто хотів би, щоб Україна приєдналася до Росії1

  Україна i Росiя мають об'єднатись в одну державу 2013, % Україна i Росiя мають об'єднатись в одну державу 8–18 лютого 2014, %
АР Крим 35.9 41.0
Донецька 29.8 33.2
Луганська 29.4 24.1
Одеська 22.8 24.0
Днiпропетровська 14.7 13.8
Харкiвська 13.9 15.1
Запорiзька 8.9 16.7
Вiнницька 8.6 2.7
м. Київ 3.7 5.3
Полтавська 3.3 4.3
Київська 3.0 6.4
Львiвська 0.3 0.0

 

Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?

  В УКРАЇНІ
Дата Вони мають бути такими самими, як з іншими державами — з закритими кордонами, візами, митницями Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
квіт.2008 10 67 20 3 100
вер.2008 17 66 16 2 100
лют.2009 8 68 23 1 100
трав.2009 10 65 23 2 100
жовт.2009 11 67 19 3 100
бер.2010 11 67 19 3 100
черв.2010 12 70 16 2 100
жовт.2010 10 67 20 2 100
лист.2011 13 67 16 1 100
лют. 2012 13 69 16 2 100
вер. 2012 11 72 14 3 100
лют.2013 13 68 16 3 100
трав.2013 11 69 14 5 100
лист.2013 12 73 9 6 100
лют.2014 15 68 12 5 100
  В РОСІЇ
  Вони мають бути такими самими, як з іншими державами — з закритими кордонами, візами, митницями Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами — з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
бер.2008  19  56  19  100
вер.2008  24  52  13  11  100
січ.2009  29  51  12  100
чер.2009  25  55  14  100
вер.2009  25  55  13  100
січ.2010  25  55  14  100
трав.2010  17  64  13  100
вер.2010  16  60  18  100
вер.2011 16 63 14 6 100
січ.2012 16 61 16 8 100
вер.2012 14 60 20 6 100
лют.2013 13 64 18 6 100
трав.2013 19 58 15 8 100
вер.2013 23 55 16 6 100
січ.2014 19 59 16 6 100

 

Якими загалом Ви зараз ставитеся до України (до Росії)?

В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, % В РОСІЇ ДО УКРАЇНИ ставляться, %
Дата дуже добре/ в основ- ному добре в основному погано/ дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ Дата дуже добре/ в основ- ному добре в основному погано/ дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
квіт.08 88 7 5 100 бер.08 55 33 12 100
вер.08 88 9 3 100 вер.08 38 53 10 100
лют.09 91 5 4 100 січ.09 29 62 10 100
трав.09 93 4 3 100 трав.09 33 56 11 100
жовт.09 92 6 3 100 вер.09 46 44 10 100
бер.10 90 6 4 100 бер.10 59 29 12 100
черв.10 92 6 3 100 лип.10 70 22 9 100
жовт.10 93 4 3 100 жовт.10 67 21 12 100
лист.11 80 13 7 100 вер.11 68 23 9 100
лют.12 85 9 6 100 січ.12 64 25 12 100
вер.12 83 11 6 100 вер.12 74 17 10 100
лют.13 85 8 7 100 лют.13 69 21 9 100
трав.13 81 10 9 100 трав.13 72 18 9 100
лист.13 82 10 8 100 вер.13 69 22 8 100
лют.14 78 13 9 100 січ.14 66 26 9 100

 

 ГРАФІКИ

Графік 1. Ставлення населення України до Росії і населенні Росії до України, % тих, хто ставиться позитивно

 Графік 2. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?

 


1 Західний макрорегіон — Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон — Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон — Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, АР Крим (включно з м. Севастополем), Східний макрорегіон — Донецька, Луганська, Харківська області
2 Наводяться дані лише по тих областях, де кількість респондентів достатня для статистичної репрезентативності

4.3.2014
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: