КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Думки та погляди населення України, січень 2001 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ

У цьому розділі в першому стовпчику наведені дані опитування, проведеного в грудні 1991 року (опитано 1163 респондента), у другому стовпчику – дані опитувань різних років з 1994 до 1999 залежно від того, коли задавалися відповідні питання (у листопаді 1994 року було опитано 2123 респондента, у березні 1995 року - 1597 респондентів, у листопаді 1996 року - 1179 респондентів), а в третьому стовпчику наведені дані опитування, проведеного в січні 2001 року.

У якій мірі Вас не задовольняє або задовольняє те, як ідуть зараз справи в Україні?

  1991 1994 2001
Зовсім не задовольняє - 67% 48%
Скоріше не задовольняє, чим задовольняє - 20% 27%
Наскільки задовольняє, настільки й не задовольняє - 8% 18%
Скоріше задовольняє, ніж не задовольняє - 3% 5%
Повністю задовольняє - 2% 2%

Як Ви оцінюєте нинішню економічну ситуацію в Україні? Як…

  1991 1995 2001
…дуже гарну, 1% 1% 0%
…гарну, 10% 3% 3%
…ні гарну, ні погану, 6% 2% 30%
…погану 35% 24% 46%
…або дуже погану? 49% 69% 22%

Як Ви оцінюєте нинішнє матеріальне становище Вашої родини? Як…

  1991 1996 2001
…дуже гарне, 1% 0% 0%
…гарне, 21% 15% 7%
…ні гарне, ні погане, 8% 1% 43%
…погане 25% 45% 34%
…або дуже погане? 45% 39% 16%


Як зміниться, на Ваш погляд, економічна ситуація в Україні протягом року, що почався …

  1991 1996 2001
 …значно покращиться, 5% 1% 1%
…трохи покращиться, 38% 16% 22%
…майже не зміниться, 20% 30% 39%
…трохи погіршиться 14% 20% 16%
…або значно погіршиться? 9% 14% 3%
Важко сказати, не знаю 13% 19% 19%


Як зміниться, на Ваш погляд, матеріальне становище Вашої родини протягом року, що почався …

  1991 1996 2001
 …значно покращиться, 2% 0% 1%
…трохи покращиться, 25% 15% 24%
…майже не зміниться, 23% 29% 37%
…трохи погіршиться 18% 19% 14%
…або значно погіршиться? 12% 14% 3%
Важко сказати, не знаю 20% 23% 21%


Як Ви вважаєте, протягом останніх 12 місяців матеріальне становище Вашої родини…

  1991 1996 2001
…значно покращилося, 2% 1% 1%
…трохи покращилося, 9% 7% 16%
…майже не змінилося, 22% 25% 48%
…трохи погіршилося 41% 32% 24%
…або значно погіршилося? 23% 35% 10%
Важко сказати, не знаю 3% 1% 2%


У якій мірі Вас не задовольняє або задовольняє те, як складається зараз Ваше життя?

  1991 1994 2001
Зовсім не задовольняє - 3% 4%
Скоріше не задовольняє, чим задовольняє - 7% 11%
Наскільки задовольняє, настільки й не задовольняє - 12% 17%
Скоріше задовольняє, чому не задовольняє - 18% 26%
Повністю задовольняє - 58% 40%
Важко сказати, не знаю - 1% 2%


Як Ви вважаєте,  яке з наведених на цій картці висловлень більше відповідає життєвій ситуації, яка у Вас склалася?

  1991 1998 2001
- усе не так погано й жити можна       - 7% 14%
- жити важко, але можна терпіти - 37% 54%
- терпіти наше тяжке становище вже неможливо - 54% 31%
Важко сказати, не знаю - 1% 1%


Деякі люди вважають, що кожний повинен сам більшою мірою відповідати за забезпечення себе всім необхідним.
Інші вважають, що за забезпечення людей усім необхідним більшою мірою повинна нести відповідальність держава.
А як Ви вважаєте, хто більше відповідає за забезпечення людей усім необхідним —

  1991 - 2001
самі люди 16% - 26%
або держава? 31% - 29%
Однаково, важко сказати напевно 54% - 45%


Є різні уявлення про те, як поліпшити стан справ в економіці й добробуті людей. Якою мірою Ви згодні або не згодні з наступними судженнями:

Громадяни України повинні отримати право приватної власності НА ЗЕМЛЮ, право володіти землею, купувати й продавати її

  1991 1994 2001
Повністю не згодний 10% 7% 17%
Скоріше не згодний, ніж згодний 10% 2% 11%
Важко сказати напевно 7% 12% 21%
Скоріше згодний, ніж не згодний 16% 12% 16%
Повністю згодний 58% 66% 35%


Громадяни України повинні мати право приватної власності  НА МАЛІ Й СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА,   майстерні, магазини, ресторани, кафе та ін., у яких зайнято не більше 200 працівників

  1991 1994 2001
Повністю не згодний 14% 13% 13%
Скоріше не згодний, чим згодний 10% 6% 9%
Важко сказати виразно 5% 20% 17%
Скоріше згодний, чим не згодний 20% 18% 26%
Повністю згодний 52% 43% 35%

Громадяни й групи громадян України повинні одержати право приватної власності на великі підприємства, на яких зайнято більше 200 працівників

  1991 1994 2001
Повністю не згодний 32% 24% 36%
Скоріше не згодний, чим згодний 17% 13% 15%
Важко сказати виразно 13% 28% 21%
Скоріше згодний, чим не згодний 17% 11% 12%
Повністю згодний 32% 23% 16%


Нижче представлені основні точки зору на те, ЯКУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ ПОТРІБНО МАТИ В УКРАЇНІ. Яку точку зору Ви вважаєте більш правильною, ніж інші.

  1991 1994 2001
 Потрібно  відновити державне керування економікою  без усякого приватного підприємництва 25% 23% 18%
 Потрібно  відновити державне керування економікою,  зберігши деякі можливості для  приватного підприємництва 19% 22% 23%
 Потрібно створити рівні можливості  державному керуванню економікою й розвитку приватного підприємництва 31% 29% 33%
 Потрібно дати дорогу приватному підприємництву, зберігши деякі можливості для державного  керування економікою 12% 11% 15%
 Потрібно дати волю приватному підприємництву без усякого державного втручання 3% 5% 5%
Важко сказати 9% 9% 5%


У цілому, як би Ви оцінили своє здоров'я сьогодні?

Дуже гарне 1%
Гарне 18%
Середнє 49%
Погане 22%
Дуже погане 10%
Важко сказати 0%

Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?


Так 20%
Скоріше так, ніж ні 18%
І так, і ні 27%
Скоріше ні, ніж так 14%
Ні 19%
Важко сказати 2%


СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ

У цьому розділі, у першому стовпчику наведені дані опитувань у різні роки – від 1996 до 2000 – залежно від того, коли ставилися відповідні питання (у жовтні 1996 року опитано 1466 респондентів, у вересні 2000 року – 1877 респондентів, у жовтні 2000 року – 1198 респондентів), а в іншому стовпчику – дані опитування в січні 2001 року.

Яка з проблем, що стоять сьогодні перед Україною, Вас турбує найбільше?


  1996 2001
Рівень життя людей   66% 76%
Злочинність 49% 43%
Екологічні (Чорнобильська й інші) 33% 23%
Відносини з Росією 23% 21%
Безпека України 20% 16%
Відродження української нації 7% 8%
Положення російської мови в Україні 6% 5%
Положення української мови в Україні - 4%
Відносини між представниками різних національностей 5% 4%
Відносини між прихильниками різних церков, конфесій - 3%
Назване інше 7% 4%
Важко сказати 3% 1%


Якими б Ви хотіли бачити взаємини України з Росією?

  1996 2001
Вони повинні бути такими ж, як з іншими державами - із закритими границями, візами, митницями 18% 9%
Україна й Росія повинні бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими границями, без віз і митниць 53% 56%
Україна й Росія повинні об'єднатися в одну державу 25% 32%
Важко сказати 4% 2%

 

Як Ви вважаєте, який повинна бути державна політика стосовно російської мови в Україні?

Російську мову -

  1996 2001
 Потрібно усунути з офіційного спілкування у всій Україні 18% 15%
 Потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає 36% 37%
 Потрібно зробити другою державною мовою України 39% 44%
Важко сказати 7% 4%

Скажіть, будь ласка, а якби вибори були в найближчу неділю та в бюлетені для голосування були
представлені ці й, можливо, інші партії, за яку з них Ви б, швидше за все, проголосували?

  2000 вересень 2001 січень
Комуністична партія 20.3% 18.2%
Соціалістична партія 3.8% 5.0%
Народно-демократична партія 3.6% 4.9%
Народний Рух України 4.8% 4.7%
Соціал-демократична партія (об'єднана) 4.5% 3.6%
Партія «Реформи й порядок» 2.1% 3.5%
Партія Зелених 1.2% 3.4%
Прогресивна соціалістична партія 2.6% 2.4%
Український народний рух 1.3% 2.0%
Аграрна партія 1.5% 1.4%
Партія “Трудова Україна” 0% 1,4%
Партія «Батьківщина» 1.3% 1.2%
Партія «Демократичний союз» 1.1% 0.8%
Конгрес українських націоналістів 0.7% 0.4%
За іншу партію 1.2% 1.5%
Ні за одну з партій 7.4% 17.2%
Не визначилися за кого голосувати 22.7% 16.6%
Не пішли б голосувати 20.7% 11.6%


Якою мірою Ви довіряєте…

Президенту Леоніду Кучмі

  2000 жовтень 2001 січень
Дуже довіряю 3.9% 4.3%
В основному довіряю 24.9% 21.9%
Не дуже довіряю 28.2% 31.8%
Зовсім не довіряю 37.9% 36.0%
Недостатньо чув(а) або читав(а) 0.3% 1.7%
Важко сказати 4.5% 3.9%

 

Голові Верховної Ради Івану Плющу

  2000 жовтень 2001 січень
Дуже довіряю 2.3% 2.7%
В основному довіряю 16.6% 14.6%
Не дуже довіряю 23.7% 27.8%
Зовсім не довіряю 28.9% 29.4%
Недостатньо чув(а) або читав(а) 19.2% 17.0%
Важко сказати 9.0% 7.9%
Прем'єр-міністру Віктору Ющенко

  2000 жовтень 2001 січень
Дуже довіряю 11.2% 16.5%
В основному довіряю 29.1% 29.9%
Не дуже довіряю 22.7% 20.4%
Зовсім не довіряю 23.4% 19.4%
Недостатньо чув(а) або читав(а) 8.1% 7.1%
Важко сказати 5.1% 6.3%
Міністру внутрішніх справ Юрію Кравченко

  2000 жовтень 2001 січень
Дуже довіряю 1.9% 2.3%
В основному довіряю 14.4% 9.7%
Не дуже довіряю 15.7% 16.3%
Зовсім не довіряю 19.7% 27.5%
Недостатньо чув(а) або читав(а) 39.0% 33.6%
Важко сказати 8.9% 9.9%
Голові СБУ Леоніду Деркачу

  2000 жовтень 2001 січень
Дуже довіряю 1.8% 1.1%
В основному довіряю 10.3% 7.1%
Не дуже довіряю 13.0% 14.0%
Зовсім не довіряю 16.2% 22.3%
Недостатньо чув(а) або читав(а) 47.1% 42.7%
Важко сказати 11.0% 11.9%
Голові Комуністичної партії Петру Симоненко

  2000 жовтень 2001 січень
Дуже довіряю 7.7% 10.4%
В основному довіряю 19.4% 17.2%
Не дуже довіряю 20.5% 19.3%
Зовсім не довіряю 36.5% 37.0%
Недостатньо чув(а) або читав(а) 7.0% 7.9%
Важко сказати 8.6% 7.8%
Колишньому голові Верховної Ради Олександру Морозу

  2000 жовтень 2001 січень
Дуже довіряю 4.0% 4.5%
В основному довіряю 14.5% 15.3%
Не дуже довіряю 27.5% 22.6%
Зовсім не довіряю 35.4% 39.2%
Недостатньо чув(а) або читав(а) 9.8% 9.0%
Важко сказати 8.6% 9.1%
Колишньому міністрові закордонних справ і депутатові Геннадію Удовенко

  2000 жовтень 2001 січень
Дуже довіряю 2.4% 3.7%
В основному довіряю 12.0% 12.0%
Не дуже довіряю 23.7% 19.1%
Зовсім не довіряю 29.0% 28.0%
Недостатньо чув(а) або читав(а) 21.4% 24.9%
Важко сказати 11.2% 11.7%
Усім, напевно, відомі імена таких політиків, як Президент Леонід Кучма або прем'єр Віктор Ющенко, голова Верховної Ради  Іван Плющ.
А кого ще з українських політиків Ви могли б назвати?
(Прізвища в наведеному списку не показували респондентам)


  2001 січень
Мороз Олександр 52.9%
Симоненко Петро 42.3%
Тимошенко Юлія 41.3%
Кравчук Леонід 37.1%
Вітренко Наталя 30.4%
Пустовойтенко Валерій 20.2%
Медведчук Віктор 17.9%
Удовенко Геннадій 15.7%
Марчук Євгеній 15.0%
Суркіс Григорій 14.1%
Пинзеник Віктор 8.9%
Омельченко Олександр 6.7%
Костенко Юрій 6.3%
Тігіпко Сергій 6.0%
Кравченко Юрій 5.5%
Головатий Сергій 4.0%
Єхануров Юрій 3.1%
Звягільський Юхим 3.0%
Кузьмук Олександр 2.7%
Кінах Анатолій 2.4%
Вовків Олександр 2.1%
Жулинський Микола 1.1%
Азаров Микола 0.9%
Лавринович Олександр 0.9%
Мітюков Ігор 0.9%
Табачник Дмитро 0.9%
Литвин Володимир 0.7%
Інші прізвища 8.9%
Немає відповіді 19.1%


Хто такі олігархи? Який із цих відповідей Ви б вибрали?

Олігархи - це самі багаті люди України 12.4%
Олігархи - це невелика група людей, які фактично правлять Україною 17.6%
Олігархи - це дуже багаті люди, що впливають на вище керівництво країни 28.6%
Олігархи - це люди, які більше всіх грабують Україну за допомогою влади 52.9%
Інша відповідь 0.7%
Не знаю 3.3%


Кого з українських діячів Ви б назвали олігархом?

   2001 січень
Павло Лазаренко 38.4%
Юлія Тимошенко 26.8%
Леонід Кучма 16.1%
Григорій Суркіс 15.6%
Леонід Кравчук 13.5%
Віктор Ющенко 8.5%
Олександр Мороз 7.9%
Віктор Медведчук 7.0%
Валерій Пустовойтенко 6.3%
Олександр Волков 5.2%
Вадим Рабинович 4.5%
Петро Симоненко 3.5%
Ігор Бакай 2.9%
Сергій Тігіпко 2.9%
Юрій Кравченко 2.8%
Олександр Омельченко 2.5%
Віктор Пінчук 2.4%
Андрій Деркач 1.4%
Інше 1.8%
Ніхто не названий 24.4%


Які суспільно-політичні телепрограми із цього списку Ви дивитеся хоча б час від часу?

Табу 57.8%
Подробиці тижня 53.0%
Вісті тижня 37.7%
Людей і закон 30.6%
Сім днів 27.6%
Епіцентр 26.5%
Саме тієї 20.4%
Панорама 19.6%
Факти докладно 18.4%
Закон є закон 16.7%
Право 12.7%
Право вибору 8.3%
Парламентський вісник 7.9%
День сьомий 7.4%
Ніякі з перерахованих 9.8%


СТАН МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Відношення населення України до деяких національних груп в 1994 та 2001 рр.,
по індексу соціальної дистанції

Індекс дорівнює 1, якщо всі респонденти згодні, щоб представники даної соціальної групи були членами їх родин,
7 – якщо всі респонденти «не пускали б представників даної національної групи в Україну»

Етнічні групиі етнокультурні групи 1994груденьN=2181 2001січеньN=1997
Українці україномовні 1.70 2.01
Українці російськомовні 1.78 2.15
Росіяни 1.95 2.13
Білоруси 2.32 2.94
Євреї 3.63 3.92
Американці 3.68 4.09
Канадці 3.69 4.26
Поляки 3.85 4.05
Французи 3.90 4.41
Німці 4.03 4.39
Румуни 4.27 4.78
Негри 4.92 5.20
Цигани 5.15 5.42
Середній індекс 3.60 3.82

 

ПОРІВНЯЛЬНІ ДАНІ ОПИТУВАНЬ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ Й ІНШИХ КРАЇНАХ

У цьому розділі дані українського опитування, яке було проведено в січні 2001 року, порівнюються з даними аналогічних досліджень, які проводилися:

  • у Росії (з 19 по 22 січня, опитано 1600 респондентів)
  • у Литві (з 18 по 22 січня, опитано 1012 респондентів)
  • у Польщі (з 5 по 8 січня, опитано 1069 респондентів)
  • у Словенії (з 10 по 20 січня, опитано 948 респондентів).


Як Ви оцінюєте нинішню економічну ситуацію в …

  Україні Росії Литві Польщі Словенії
…дуже гарна, 0% 1% 0% 0% 2%
…гарна, 3% 6% 1% 9% 31%
…ні гарна, ні погана, 27% 45% 20% 29% 41%
…погана 46% 37% 45% 46% 19%
…або дуже погана? 22% 7% 32% 11% 3%
Важко сказати, не знаю 3% 4% 2% 4% 4%


Як, на Ваш погляд, зміниться економічна ситуація протягом року, що почався, в …

  Україні Росії Литві Польщі Словенії
…значно покращиться, 1% 2% 0% 0% 1%
…дещо покращиться, 22% 30% 21% 15% 26%
…майже не зміниться, 39% 41% 43% 50% 35%
…дещо погіршиться 16% 15% 17% 23% 27%
…або значно погіршиться? 3% 2% 7% 3% 3%
Важко сказати, не знаю 19% 11% 12% 8% 8%


Як Ви вважаєте, протягом останніх 12 місяців економічна ситуація в …

  Україні Росії Литві Польщі Словенії
…значно покращиться, 1% - - 0% -
…дещо покращиться, 23% - - 7% -
…майже не зміниться, 41% - - 34% -
…дещо погіршиться 23% - - 39% -
…або значно погіршиться? 9% - - 15% -
Важко сказати, не знаю 4% - - 5% -


Як Ви оцінюєте нинішнє матеріальне становище Вашої родини? Як…

  Україна Росія Литва Польща Словенія
…дуже добре, 0% 0% 0% 8% 3%
…добре, 7% 11% 8% 13% 41%
…ні добре, ні погано, 42% 46% 56% 46% 37%
…погано 34% 34% 27% 12% 13%
…або дуже погано? 16% 8% 7% 21% 4%
Важко сказати, не знаю 1% 1% 1% 0% 2%


Як зміниться, на Ваш погляд, матеріальне становище Вашої родини протягом року, що почався, …

  Україна Росія Литва Польща Словенія
…значно покращиться, 1% 1% 0% 1% 1%
…дещо покращиться, 24% 21% 15% 15% 23%
…майже не зміниться, 37% 50% 52% 56% 49%
…дещо погіршиться 14% 12% 14% 20% 17%
…або значно погіршиться? 3% 3% 5% 7% 3%
Важко сказати, не знаю 21% 13% 14% 1% 6%

Як Ви вважаєте, протягом останніх 12 місяців матеріальне становище Вашої родини …

  Україна Росія Литва Польща Словенія
…значно покращиться, 1% - - 1% -
…дещо покращиться, 16% - - 7% -
…майже не зміниться, 48% - - 46% -
…дещо погіршиться 24% - - 31% -
…або значно погіршиться? 10% - - 13% -
Важко сказати, не знаю 2% - - 1% -


Яку оцінку Ви б дали діяльності нинішнього Уряду на чолі із Прем'єр-міністром з моменту їх приходу до влади…

  Україна Росія Литва Польща Словенія
…дуже високу, 6% 5% 2% 1% 9%
…скоріше високу, 27% 34% 38% 23% 63%
…скоріше низьку, 31% 22% 20% 44% 15%
…або низьку? 20% 7% 6% 18% 3%
Важко сказати, не знаю 15% 32% 34% 14% 10%

17.1.2001
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: