КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Яка з країн більш демократична – Росія чи Україна? Думки росіян та українців

Протягом 19-28 березня 2010 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 1226  респонденти, що мешкають в усіх областях України та Криму (включно з містом Києвом) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2.9% для показників близьких до 50%, 2.4% - для показників близьких до 25%, 1.7% - для показників близьких до 10%, 1,2% - для показників близьких до 5%.

Дослідження Центру Левада проводилося в Росії у період з 29 січня - 1 лютого 2010 року. Було опитано 1600 респондентів віком від 18 років, у 127 населених пунктах. Статистична похибка не перевищує (без урахування дизайн-ефекту)  3,4%.

Опитування КМІС показало, що:

 

  • 32% українців вважають Україну більш демократичною, 22% - Росію. Про те, що обидві країни однаково недемократичні висловились 24% опитаних. Не змогли відповісти на питання 22% українців.
  • За віковою ознакою, найбільша кількість тих, хто вважає Росію демократичнішою за Україну, виявилася серед молоді, 19-29 років (26%) та групи 30-44 роки (22%); тих, хто вважає більш демократичною Україну більше серед представників вікової категорії 45-59 років (36%).
  • За регіональним розподілом, Росію вважають більш демократичною 31% представників Східного регіону, 24% - Південного, 20% - Центрального та 12% Західного регіону. Проте, більшість опитаних у 3-ох регіонах (крім Східного) вважають більш демократичною Україну (Західний – 44%, Центральний – 27%, Південний – 29%). У Східному регіоні таких виявилось лише 18%. Також у Східному регіоні виявилося більше тих, хто вважає обидві країни недемократичними (28%). У Західному регіоні таких виявилося 25%, у Південному – 24%, у Центральному – 20%.
  • Люди з неповною середньою (та нижче) освітою найменше (16%) за інших схильні вважати Росію демократичнішою. Україну вважають більш демократичною 35% людей з вищою та середньою спеціальною освітою, 30% - з середньою та 27% - з неповною середньою освітою. Найбільша кількість тих, хто вважає обидві країни недемократичними, серед  людей з вищою освітою (28%), в усіх інших категоріях ця кількість складає 23%.

Опитування Центру Левади показало, що:

  • 57% росіян вважають більш демократичною Росію і лише 8% - Україну; 19% вважають обидві країни однаково недемократичними, 16% не змогли відповісти на запитання. Цікаво, що порівняно з опитуванням 2004 року, де також респондентам було поставлено це питання, кількість росіян, які вважають Росію більш демократичною державою, збільшилася на 12% (з 45% до 57%), а кількість тих, хто вважають більш демократичною Україну навпаки зменшилася (з 12% до 8%). Також зменшилася кількість тих, хто вважає обидві країни недемократичними – з 25% до 19%.

Таким чином, бачимо, що в Росії більше половини населення вважають свою країну більш демократичною, в Україні – лише третина. Значна різниця у відношенні до демократичності іншої країни: в Росії тільки 8% населення вважають більш демократичною Україну,  у той час як в Україні – 22% вважають більш десократичною Росію.

 

Додаток

«Як Ви вважаєте, яка з країн є більш демократичною: РОСІЯ чи УКРАЇНА?», дані КМІС та Левада-Центру

  В Україні  % в Росії, %
Росiя 21.7 56,7
Україна 32.4 8,4
Обидвi в рiвнiй мiрi недемократичнi 23.7 18,6
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 22.2 16,2
Разом 100 100

 

За віком (дані КМІС)

  Вік (4 вікові групи)
  18-29 30-44 45-59 60 +
Росiя 26.1 22.1 18.7 20.4
Україна 31.6 31.4 36.4 30.3
Обидвi в рiвнiй мiрi недемократичнi 20.2 24.0 25.2 24.6
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 22.1 22.4 19.7 24.6
Разом 100 100 100 100

 

За регіонами (дані КМІС)

  Макрорегіони
  Західний Центральний Південний Східний
Росiя 12.3 19.6 23.9 31.3
Україна 44.0 37.4 29.1 18.0
Обидвi в рiвнiй мiрi недемократичнi 24.6 19.6 23.9 27.9
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 19.0 23.5 23.2 22.8
Разом 100 100 100 100

 

За рівнем освіти (дані КМІС)

  Освіта (4 освітні групи)
  Неповна середня (та нижче) Середня Середня спеціальна Вища
Росiя 15.6 22.5 21.8 23.3
Україна 26.6 30.4 34.7 34.5
Обидвi в рiвнiй мiрi недемократичнi 22.7 21.8 22.6 27.6
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 35.2 25.2 20.9 14.6
Разом 100 100 100 100

 

 


7.4.2010
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: