КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення населення України та Росії до українсько-російських відносин

У цьому прес-релізі ми продовжуємо порівнювальний аналіз даних паралельних  досліджень, проведених минулого 2008 та поточного 2009 року за взаємною домовленістю в Україні (КМІС) та в Росії (Левада-Центр).

  З 13 по 23 березня 2009 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2000 респондентів, що мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%, 0,9% - для показників близьких до 2% та 0,6% - для показників близьких до 1%.

 Дослідження Левада-Центру проводилося 20-23 березня 2009 року. Було опитано 1602 респондента у 127 населених пунктах росіян. Статистична похибка не перевищує (без урахування дизайн-ефекту)  3,4%.


Динаміка відповідей українців на запитання «Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?»

 

  • Протягом місяця знизилася кількість тих, хто бажає дружніх стосунків між Україною та Росією, як незалежними державами (із 68%  у лютому до 63% - у березні).
  • Порівняно із лютим дещо підвищилася кількість тих, хто вважає що Україна та Росія повинні об‘єднатися в одну державу – з 23% до 26%.
  • Порівняно з лютим, у березні підвищився відсоток тих, хто не визначився – з 1% до 4%.

 

Динаміка відповідей росіян та українців на запитання: «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії/України?»

 

  • Дані трьох досліджень (див. таблицю 2) показують, що ставлення до Росії в Україні набагато краще, ніж ставлення до України в Росії, 90% українців позитивно ставляться до Росії. Кількість тих, хто негативно ставився до Росії у 2008 році (7%) практично не змінилася (6%).
  • Ситуація в Росії дещо змінилася – там позитивне ставлення до України збільшилося з 29%  у січні 2009 року до 40% - у березні 2009, а негативне ставлення зменшилося на 13% (із 62% до 49%).

 

Таким чином,  у березні добре ставилися в Україні до Росії 90% населення, а в Росії до України 41%;  погано ставиться до Росії в Україні 6% опитаних,  в Росії до України – 49%.

За останні 1-2 місяці ставлення українців до Росії не змінилося, ставлення росіян до України дещо покращилося (частка тих, хто ставиться добре зросла на 11%).


Додаток

 «Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?»

 

Варіанти відповідей Україна, квітень 2008 (%) Україна, лютий2009 (%) Україна, березень2009 (%)
відносини України з Росією повинні бути такими самими, як з іншими країнами – із закритими кордонами, візами, митницями 10.2 7.8  7.7 
Україна й Росія повинні бути незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць 66.7 67.6  62.9 
Україна й Росія повинні об’єднатися в одну державу 20.3 23.1  25.7 
ВАЖКО СКАЗАТИ 2.8 1.4  3.7 
Разом 100 100 100

 

 «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії/України?»

 
(питання КМІС) Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії? 

(питання Центру Левада) Як Ви в цілому ставитеся зараз до України?

  ДО УКРАЇНИ (Росія), % ДО РОССІЇ (Україна), %
  березень 2008 січень 2009 березень  2009 квітень 2008 лютий 2009 березень 2009
дуже добре/в основному добре 55 29 41  88 91 90
в основному погано/дуже погано 33 62  49 7 5 6
ВАЖКО СКАЗАТИ 12 9 5 4 4

Графік 1. Індекс відношення до України в Росії

(різниця між позитивними та негативними оцінками, %)7.4.2009
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: