КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Відчуття наслідків економічної кризи населенням України, лютий 2009

  З 6 по 15 лютого 2009 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2038 респонденти, що мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%, 0,9% - для показників близьких до 2% та 0,6% - для показників близьких до 1%.

Наслідків кризи не відчули  менше, ніж 7% населення.  Відчули наслідки кризи більше 90% населення України,

зокрема -

 • 80% людей відчули кризу через зростання цін і тарифів;
 • 44% - через зниження рівня своїх доходів;
 • 14% - через затримки виплат заробітної плати чи пенсій;
 • 11% - через втрату роботи.   

 

Зауважимо, що хоча втрата роботи ще не вважається безробіттям (за визначенням безробіття Міжнародною асоціацією праці до безробітних відносять не всіх,  хто втратив роботу, а зокрема тих, хто не має інших доходів і протягом 4-х тижнів намагався знайти роботу), але на емоційний стан людини це має негативний вплив.

 

 • Втрати роботи серед чоловіків поширеніші ніж серед жінок (14% проти 9%);
 • Найбільше тих, що втратили роботу, серед людей 18-29 років (20%) та 40-49 років (16%); а за рівнями освіти – серед тих, хто має середню освіту (15%);
 • Найбільше тих, що відчули зростання цін і тарифів серед літніх людей 60-69 років (86%) та 70 років і старше (83%); а за рівнями освіти – серед людей з середньою (83%) та середньою спеціальною (80%) освітою.

 За регіональним розподілом:

 

 • Підвищення цін і тарифів у Східному регіоні відчули 92% мешканців, у Західному – 84%, у Південному – 79%, у Центральному – 71%.
 • Зниження рівня доходів у Східному регіоні відчули 46% мешканців, у Західному – 45%, у Південному – 43%, у Центральному – 42%.
 • Затримку заробітної плати та пенсій відчули 17% мешканців Східного регіону, близько 13% – Південного і Центрального та 10% – Західного.
 • Втрату роботу в усіх регіонах відчула майже однакова частка мешканців: у Західному – 11,3%, Центральному – 10,8%, Південному – 11,4%, Східному – 11,2%.

 

Додаток

Запитання формулювалося таким чином:

Чи Ви особисто вiдчули наслiдки економiчної кризи? Якщо так, то в чому це виявилося?

  Макрорегіони Україна
Західний Центральний Південний Східний
% % % % %
 Я поки що не вiдчув наслiдкiв кризи 7.5 8.6 6.7 2.8 6.6
 Я втратив частину своїх заощаджень 9.6 5.6 8 8.5 7.8
 Я не можу зняти грошi з депозиту 8.1 3.5 5.8 3.3 5.1
 Менi стало важче виплачувати кредит 9.4 5.8 9.1 11.2 8.6
 Я не можу отримати кредит 4.6 2.3 5.2 2.7 3.7
Я втратив роботу 11.3 10.8 11.4 11.2 11
Знизився рiвень моїх доходiв 44.6 42.4 42.6 46.1 43.7
Менi затримують виплату заробiтної плати, пенсiї 10.2 13.1 13.7 17.3 13.5
 Мене вiдправили в неоплачувану вiдпустку 2.3 4.7 5.4 6 4.6
Зросли цiни i тарифи 84.3 70.6 79 91.5 80.4
 Iнше 1.7 1.1 2.5 4.3 2.3
 ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 0.2 1.5 0.3 0.6 0.7

 

Чи Ви особисто відчули наслідки економічної кризи? чоловік жінка
Я поки що не відчув наслідків кризи 8.1 5.3
Я втратив частину своїх заощаджень 7.7 7.8
Я не можу зняти гроші з депозиту 4.0 6.0
Мені стало важче виплачувати кредит 8.8 8.5
Я не можу отримати кредит 3.8 3.6
Я втратив роботу 13.7 9.1
Знизився рівень моїх доходів 44.5 43.1
Мені затримують виплату заробітної плати, пенсії 13.2 13.8
Мене відправили в неоплачувану відпустку 5.7 3.8
Зросли ціни і тарифи 79.6 81.0
Інше 1.5 3.0
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 0.4 0.8
Разом 100.0 100.0

 


Чи Ви особисто вiдчули наслiдки економiчної кризи? 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Я поки що не відчув наслідків кризи 8.5 4.3 4.9 7.5 5.3 9.4
Я втратив частину своїх заощаджень 6.3 11.1 8.3 7.3 8.5 4.7
Я не можу зняти гроші з депозиту 4.0 4.6 5.5 8.2 4.7 4.3
Мені стало важче виплачувати кредит 13.2 11.1 9.9 10.4 2.6 0.4
Я не можу отримати кредит 6.2 3.6 6.0 1.8 1.3 0.7
Я втратив роботу 19.9 11.7 16.3 8.6 1.7 1.1
Знизився рівень моїх доходів 44.9 54.4 54.3 44.7 30.8 24.6
Мені затримують виплату заробітної плати, пенсії 14.4 20.3 13.7 16.2 8.0 5.9
Мене відправили в неоплачувану відпустку 2.9 9.5 8.4 3.6 0.8 0.7
Зросли ціни і тарифи 77.2 78.3 80.9 78.5 86.4 83.0
Інше 1.6 1.5 2.3 3.4 2.6 2.9
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 0.5 0.8 0.3 0.2 1.2 1.1
Разом 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

 

Чи Ви особисто вiдчули наслiдки економiчної кризи? Неповна середня (та нижче) Середня Середня спеціальна Вища
Я поки що не відчув наслідків кризи 7.8 4.9 6.5 8.7
Я втратив частину своїх заощаджень 5.9 5.9 9.5 9.8
Я не можу зняти гроші з депозиту 3.8 4.1 6.3 6.1
Мені стало важче виплачувати кредит 6.3 7.7 11.2 8.2
Я не можу отримати кредит 2.5 3.3 5.2 3.2
Я втратив роботу 8.0 14.9 10.8 7.9
Знизився рівень моїх доходів 33.5 40.9 49.3 46.3
Мені затримують виплату заробітної плати, пенсії 10.2 12.3 15.4 14.6
Мене відправили в неоплачувану відпустку 2.5 5.3 4.0 5.4
Зросли ціни і тарифи 77.9 83.1 80.2 78.1
Інше 1.6 2.8 2.9 1.3
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 2.0 0.5 0.3 0.7
Итого 100.0 100.0 100.0 100.0

 


26.2.2009
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: