КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Перед голосуванням 26 грудня

Дослідження “ДУМКИ І ПОГЛЯДИ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ: Омнібус грудень 2004” проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 20 грудня 2004 року. Польовий етап дослідження  проходив з 10  по 17 грудня 2004 року.

Вибірка, розроблена для дослідження, є репрезентативної по Україні в цілому з розрізом до 5 регіонів. Вибірка є чотирьохступеневою, випадковою на кожному ступені. Опитування проходило в 114 населених пунктах (PSU) у всіх областях України та в автономній республіці Крим.

У результаті польового етапу  було зібрано 2070 опитувальників. Завдання по теоретичній вибірці складало 2080 опитувальників.  У польових дослідженнях  проекту брали участь 133 інтерв'юера.

Частка респондентів, що прийняли участь в опитуванні (response rate), складає 74%.

 

В разі, якщо б другий тур президентських виборів 2004 року відбувався 12 грудня, тоді за даними та розрахунками Київського міжнародного інституту соціології у голосуванні взяли б участь 77 ± 2 відсотки зареєстрованих виборців, а подані ними голоси найімовірніше розподілилися таким чином:

 

За В. Ющенка 51 – 55 %
За В. Януковича 43 – 47 %
Проти обох 2 – 4 %

 

Зауважимо, що ці данні не відбивають похибки, яка можлива через нещирість респондентів, їхнє небажання давати відверту відповідь. Адміністративний тиск на користь певного кандидата може спричиняти побоювання негативних наслідків іншої відповіді.  Крім того, у регіонах, де домінує прихильність до одного кандидата респонденти можуть давати нещиру відповідь через небажання зазнати осуду з боку інтерв’юера.  В експериментах, що були проведені перед першим туром виборів, різниця між даними, отриманими в очному інтерв’ю і у позаочному анкетуванні (коли респондент опускає анкету з відповіддю до скриньки не показуючи відповідь інтерв’юеру) складала до 4% на користь В.Ющенка.  Зараз повідомлень про адміністративний тиск у ЗМІ значно менше, але поляризація регіонів за прихильністю до того чи того кандидата не послабилася, і тому важко сказати, чи змінився баланс нещирості відповідей.

Розподіл голосів у чотирьох регіонах України (у відсотках від тих, хто взяв би участь у голосуванні й визначився, за кого голосуватиме) на 12 грудня виглядав таким чином:

  Чотири регіони*
Західний Центральний Південний Східний
За В. Ющенка 94,9% 79,1% 23,8% 5,8%
За В. Януковича 3,7% 18,3% 73,1% 93,3%
Проти обох 1,4% 2,5% 3,1% 0,9%
ЗАГАЛОМ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Західний регіон - Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька і Хмельницька області; Центральний регіон - Житомирська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська і Київська області та місто Київ; Південний регіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області й АР Крим; Східний регіон - Харківська, Донецька і Луганська області.

Порівняння розподілів голосів у виділених регіонах показує, що співвідношення прихильників В.Ющенка та В.Януковича значною мірою поляризована у географічному аспекті: чим далі від Сходу на Захід, тим більше підтримка В.Ющенка і тим менше підтримка В.Януковича, і навпаки. Так, частка прихильників В.Ющенка у Західному регіоні перевершує частку прихильників В.Януковича більш ніж у 25 разів, у Центральному регіоні – більш ніж у 4 рази. Але вже у Південному регіоні частка прихильників В.Януковича перевершує частку прихильників В.Ющенка у 3 рази, а у Східному регіоні - у 16 разів.

Розподіл голосів у чотирьох вікових групах (у відсотках від тих, хто взяв би участь у голосуванні й визначився, за кого голосуватиме) на 12 грудня виглядав таким чином:

  Чотири вікові групи
18-29 років 30-44 роки 45-59 років 60 років і більше
За В. Ющенка 56,2% 60,2% 53,0% 42,0%
За В. Януковича 42,0% 37,2% 46,4% 55,7%
Проти обох 1,9% 2,6% 0,6% 2,3%
ЗАГАЛОМ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Наведені у таблиці дані показують, що у порівнянні з іншими віковими групами відносно найвищою популярністю В.Ющенко користується у виборців віком до 45 років, а В.Янукович – у виборців віком старше 45 років, причому серед виборців від 60 років і старше він має навіть більше прихильників, ніж В.Ющенко.

Розподіл голосів у чотирьох освітніх групах (у відсотках від тих, хто взяв би участь у голосуванні й визначився, за кого голосуватиме) на 12 грудня виглядав таким чином:

  Чотири освітні групи
Менше середнього Повне середнє Середнє спеціальне Вище (повне і неповне)
За В. Ющенка 41,9% 54,1% 49,4% 61,2%
За В. Януковича 56,3% 45,0% 48,3% 36,2%
Проти обох 1,7% 0,9% 2,3% 2,6%
ЗАГАЛОМ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Ці дані засвідчують, що В.Янукович має перевагу лише серед виборців з освітою нижчою за загальну середню. Приблизний паритет між обома кандидатами спостерігається серед виборців зі спеціальною середньою освітою. А от серед виборців з повною середньою освітою й, особливо, з повною і неповною вищою освітою - значну перевагу має В.Ющенко.

Розподіл голосів в чотирьох лінгво-етнічних групах (у відсотках від тих, хто взяв би участь у голосуванні й визначився, за кого голосуватиме) на 12 грудня виглядав таким чином:

  Чотири лінгво-етнічні групи
україномовні українці російськомовні українці російськомовні росіяни інші
За В. Ющенка 87,2% 29,8% 12,1% 36,4%
За В. Януковича 11,5% 66,9% 87,5% 61,4%
Проти обох 1,3% 3,3% 0,4% 2,3%
ЗАГАЛОМ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Наведені в таблиці дані показують, що серед тих виборців, які належать до україномовних українців (таких серед виборців, що збираються голосувати, майже 45%), чисельність прихильників В.Ющенка більш ніж у 7 разів перевищує чисельність прихильників В.Януковича. В.Янукович має приблизно таку перевагу лише серед тих виборців, які належать до російськомовних росіян (а таких серед виборців, що збираються голосувати, 17%). Серед інших лінгво-етнічних груп чисельність прихильників В.Януковича переважає чисельність прихильників В.Ющенка меншою мірою. Так, серед російськомовних українців (таких серед виборців, що збираються голосувати, майже 35%) чисельність прихильників В.Януковича переважає чисельність прихильників В.Ющенка у 2,2 рази.

Зауважимо, що лінгво-етнічні групи тут, як і звичайно, виділені за моноетнічною самоідентифікацією респондентів, тобто, коли від респондента вимагається визначати свою належність лише якоїсь однієї етнічної групи. При такому обмеженні явища біетнічної та поліетнічної самоідентифікації не беруться до уваги, хоча за умов історично тривалого часу міксації декількох етносів через змішані шлюби такі явища є досить поширеними.

Розподіл голосів в етнічних групах (у відсотках від тих, хто взяв би участь у голосуванні й визначився, за кого голосуватиме) на 12 грудня виглядав таким чином:

  Вважають себе за національністю
українцями і українцями,   і росіянами росіянами іншими
За В. Ющенка 75,1% 20,4% 5,7% 35,6%
За В. Януковича 22,6% 77,9% 93,3% 62,2%
Проти обох 2,2% 1,7% 1,0% 2,2%
ЗАГАЛОМ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

З цих даних видно, що В.Ющенко має значну перевагу серед тих виборців, які ідентифікують себе лише як українців (а таких серед виборців, що збираються голосувати, більше 60 %). В усіх інших етнічних групах значну перевагу має В.Янукович. В тому числі - серед тих виборців, які ідентифікують себе одночасно і як українців, і як росіян (таких серед виборців, що збираються голосувати, 29%).


22.12.2004
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: