КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Індекс результативності російської пропаганди

Київський міжнародний інститут соціології
Лабораторія соціологічного сприяння інформаційної безпеки

З 14 по 24 лютого 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2013 респондентів, що мешкають в 108 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Донецькій і Луганській областях дослідження проводилося як на територіях, підконтрольних Україні, так і на територіях, непідконтрольних.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2.8% - для показників близьких до 25%, 2.0% - для показників близьких до 10%, 1.4% - для показників близьких до 5%

Інформаційна війна, яку веде Росія проти України, допомогла Росії здійснити успішну анексію Криму, забезпечити підтримку цих дій своїм населенням і спровокувати війну на Донбасі.

Інформаційна війна є такою ж важливою частиною боротьби за цілісність і незалежність України як військові дії. Невідомо, що є більш ефективним в цій боротьбі. Не виключено, що вкладення частини ресурсів, витрачених на війну, не в мобілізацію і озброєння, а в боротьбу з російською пропагандою, може виявитися більш ефективним для збереження життів наших військовослужбовців, ніж прямі вкладення в озброєння.

Ефективна протидія російській пропаганді на Донбасі може знизити приплив нових ополченців до лав сепаратистів, а також позбавити агресора можливості втягнути в протистояв населення інших східних і південних областей України.

А якби вдалося викрити деякі міфи, в які вірить населення Росії, і знизити підтримку дій Путіна населенням Росії, то це серйозно ускладнило б можливості Росії по ескалації військових дій.

 

Ідея створення Індексу Результативності Російської Пропаганди (РРП)

 • Вести контр-пропаганду неможливо без оцінки її ефективності. Можна визначити ефективність контр-пропаганди, як зниження результативності російської пропаганди на одиницю витрачених ресурсів. Тому потрібен показник результативності російської пропаганди.

 • Індекс результативності російської пропаганди, який ми пропонуємо, може стати таким інструментом для оцінки контр-пропагандистської роботи України в тих чи інших регіонах і серед тих чи інших соціальних груп.

 • Під результативністю російської пропаганди на території України ми будемо розуміти поширеність підтримки головних тез російської пропаганди населенням України в цілому або тієї чи іншої території України.

Ідея полягає в тому, щоб вибрати такі тези офіційної російської пропаганди, в які вірить більше 80% російського населення, тобто тих тез, які показали свою ефективність в Росії і на окупованій території.

На нашу думку, ядром пропаганди є квазілогічний ланцюжок:

майдан був організований американцями разом з націоналістами в результаті майдану до влади прийшли націоналісти, які загрожують російськомовному населенню України Крим і Схід України були в небезпеці → Крим вдалося захистити, включивши його до складу Росії, а Схід повстав і хоче незалежності і гарантій безпеки націоналісти, що незаконно прийшли до влади,  почали війну зі своїм народом.

 

Тому були сформульовані судження, що покривають головні тези цього квазілогічного ланцюжка - судження про Майдан, оцінка США, підтримка анексії Криму, засудження АТО, довіра до російських ЗМІ, недовіра до українських ЗМІ.

 

Результати

Індекс РРП може використовуватися для оцінки динаміки процесів і для порівняння шкоди, завданої російською пропагандою, різним територіальним та соціально-демографічним групам.
Середнє значення індексу РРП для населення України в цілому дорівнює 26, динаміку визначити неможливо, тому що це перший вимір.

За статтю та віком:

 • Суттєвих відмінностей за статтю та віком немає (див. таблиці в додатку);  жінки (РРП = 28) трохи більше схильні до впливу російської пропаганди, ніж чоловіки (РРП = 25),

 • Люди старше 70 років (РРП = 29) дещо більше схильні до впливу ніж у середньому по Україні (РРП=26).

 

За рівнем освіти:

 • Освіта тут теж не має суттєвого впливу - особи з вищою освітою (РРП=24) трохи менше схильні до впливу пропаганди, ніж у середньому по Україні.

За регіонами:

 • Найбільш суттєві відмінності в нараженості російській пропаганді пов'язані з регіоном проживання респондентів. Найбільш низький рівень нараженості російській пропаганді в Західному регіоні (індекс РРП = 12) та в Центральному регіоні (РРП = 19)

 • Набагато вище значення індексу в Південному регіоні (РРП = 32)

 • У Східному регіоні значення індексу в 4 рази вище, ніж у Західному (РРП  = 48). Ми бачимо, що Східний регіон являє собою велику проблему і вимагає серйозних зусиль у боротьбі проти російської пропаганди. Не дуже благополучна ситуація і в Південному регіоні.Графік 2. Індекс результативності російської пропаганди по регіонам України

(більш детально) •  Як видно з графіку 2, найбільше російська пропаганда (крім Донбасу) впливає  на жителів Харківської  (індекс РРП =50) та Одеської області(індекс РРП =43).

 •  Значно краща ситуація у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях (індекс РРП =28-29).

 •  У Києві ситуація не відрізняється  від інших територій Півночі та  Центру  України (індекс РРП =19)

На жаль, обсяг вибірки в 2000 респондентів недостатній для отримання репрезентативних даних по кожній області України. При накопиченні даних ще одного-двох опитувань дані по областях України стануть репрезентативними. Тому дані, які ми навели по окремих областях, є лише індикативними.

Не зважаючи на це, як нам здається, дуже серйозна контрпропагандистська робота повинна бути зосереджена у Харківській та Одеській областях.

Додаток

Складові індексу результативності російської пропаганди (опитування КМІС, одномірні розподіли, лютий 2015)

 

1. Скажiть, будь ласка, яка з наступних 2-х думок ближча до Вашої думки? Євромайдан був ...

 

  Україна в цілому, %
Народним протестом на пiдтримку європейського шляху розвитку 58.9
Боротьбою за владу антиросiйських, нацiоналiстичних сил за підтримки західних спецслужб 22.2
ВАЖКО СКАЗАТИ 15
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 3.3
Разом 100

2. Чи пiдтримуєте Ви приєднання Криму до Росiї?

  Україна в цілому, %
Безумовно так 4.2
Скорiше так 6.3
Скорiше нi 15.4
Безумовно нi 64.7
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 8
НЕМАЄ ВIДПОВIДI 1.3
Total 100

 

3. Як Ви в цiлому ставитеся зараз до Сполучених Штатiв Америки?

 

  Україна в цілому, %
Дуже добре 11.4
В основному добре 46.9
В основному погано 12
Дуже погано 10
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 18
НЕМАЄ ВIДПОВIДI 1.8
Total 100

 

4. Антитерористична операцiя на Сходi України (АТО) - це каральнi операцiї проти звичайного населення

 

  Україна в цілому, %
Погоджуюсь 18.9
Не погоджуюсь 61.8
ВАЖКО СКАЗАТИ 19.3
Total 100

 5. Чи довiряєте Ви росiйським  ЗМI (телебаченню, радiо, газетам)?

 

  Україна в цілому, %
Повнiстю довiряю 3.1
Скорiше довiряю 5.8
Скорiше не довiряю 20.6
Повнiстю не довiряю 59.8
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 10.7
Total 100

 

6. Чи довiряєте Ви українським ЗМI (телебаченню, радiо, газетам)?

  Україна в цілому, %
Повнiстю довiряю 10
Скорiше довiряю 40.7
Скорiше не довiряю 26.3
Повнiстю не довiряю 16.6
ВАЖКО ВIДПОВIСТИ 6.4
Total 100

 

Значення Індексу результативності російської пропаганди для деяких соціально-демографічних груп населення (опитування КМІС, лютий 2015)

СТАТЬ РЕСПОНДЕНТА Індекс РРП
чоловiк 25
жiнка 28
Total 26
   
Вік (6 вікових груп) Індекс РРП
18-29 26
30-39 26
40-49 27
50-59 25
60-69 25
70 + 29
Total 26

 

Освіта Індекс РРП
Неповна середня 25
Повна середня 26
Середня спецiальна 27
Повна вища 24

 

4 Макрорегіони Індекс РРП
Західний 12
Центральний 19
Південний 32
Східний (з Донбасом) 48
Total 26

 

В ЯКОМУ РЕГIОНI  ПРОХОДИЛО IНТЕРВ'Ю: Індекс РРП
Харкiвська 50
Донецька 50
Одеська 42
Луганська 38
Миколаївська 32
Днiпропетровська 28
Запорiзька 27
Херсонська 26
Полтавська 23
м. Київ 21
Житомирська 21
Чернiгiвська 21
Хмельницька 21
Кiровоградська 20
Сумська 19
Чернiвецька 18
Київська 15
Вiнницька 15
Черкаська 15
Закарпатська 15
Тернопiльська 14
Рiвненська 10
Волинська 9
Львiвська 8
Total 26

 

 
Я прошу Вас вiдповiсти ще на одне запитання стосовно нацiональної приналежностi, щоб записати її по можливостi точнiше. Ви себе вважаєте Індекс РРП
Тiльки українцем (кою) 20
I українцем (кою), i росiянином (кою), але бiльше українцем 38
Однаковою мiрою i українцем (кою), i росiянином (кою) 41
I росiянином (кою), i українцем (кою), але бiльше росiянином 58
Тiльки росiянином (кою) 66
IНША ВIДПОВIДЬ 45
Total 26

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОВИ, ЯКОЮ ВIДПОВIДАВ РЕСПОНДЕНТ: Індекс РРП
Українська 15
Сумiш української та росiйської мови 27
Росiйська 38
Total 26

 

Будь ласка, подивiться на картку i скажiть менi, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу Вашої сiм'ї? Індекс РРП
Нам не вистачає грошей навiть на їжу 38
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 25
Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати 23
Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi (такi 19
Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо 3
ВС/НЗ 18
Total 2625.3.2015
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: