КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення до статусу російської мови в Україні

Прес-реліз підготований Дариною Пироговою

З 14 по 24 лютого 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2013 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

В Донецькій та Луганській областях дослідження проводилося як на територіях, що підконтрольні Україні, так і на територіях, що не підконтрольні. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3%для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

  • Трохи більше половини населення України – 52% вважають, що російську мову потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає. Позицію, що російську мову потрібно усунути із офіційного спілкування та позицію, що російську мову потрібно зробити другою державною мовою в Україні підтримують приблизно рівні частки опитаних – 21% та 19% відповідно.

  • Частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно зробити другою державною мовою України істотно зменшилася: у 2013 році таких було 27%, а у 2015 році стало 19%.

  • У Східному та Південному регіонах більше прихильників надання російській мові статусу другої державної ніж у Західному та Центральному. Натомість у Західному та Центральному регіонах більше ніж у Південному та Східному прихильників усунення  російської мови з офіційного спілкування у всій Україні.

  • Варіант надання російській мові статусу другої офіційної мови тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає, підтримує найбільша частка населення у всіх регіонах України.

  • За результатами опитування, в разі проведення референдуму щодо надання російській мові статусу другої державної майже половина населення 48% проголосувала б проти і лише третина – 33% проголосувала б за. Ще 9% не взяли б участі у голосуванні та 10% не змогли б визначитися.

  • Тільки половина жителів Східного та Південного регіонів, які б проголосували на гіпотетичному референдумі за надання російській мові статусу другої державної дійсно вважає, що російська мова має отримати статус другої державної, інша частина жителів цих регіонів – 46% – вважає, що російську мову потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає.

  • З тих жителів Східного та Південного регіонів, які б на референдумі проголосували за надання російській мові статусу другої державної,  лише 51% важає, що російська мова має отримати цей статус навіть в тому випадку, коли є можливість зробити російську другою офіційною мовою в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає. За наявності такого вибору інша частина жителів цих регіонів – 46% – вважає, що російську мову потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає.

 

Респондентам було задано запитання: «Як Ви вважаєте, якою має бути державна політика стосовно російської мови в Україна?» і три варіанти відповіді:

Потрібно усунути з офіційного спілкування у всій Україні
Потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає
Потрібно зробити другою державною мовою України

Результати опитування показали, що трохи більше половини населення України – 52% вважають, що російську мову потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає. Позицію, що російську мову потрібно усунути із офіційного спілкування та позицію, що російську мову потрібно зробити другою державною мовою в Україні підтримують приблизно рівні частки опитаних – 21% та 19% відповідно (різниця статистично не значуща), 6% опитаних зізналися, що вагаються із відповіддю на дане запитання, 2% – не дали на нього відповіді.


 

Діаграма 1.Порівняння результатів даного опитування із даними, які було отримано 2 роки тому, у лютому-березні 2013 року (N=2760), показало, що частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно зробити другою державною мовою України істотно зменшилася: у 2013 році таких було 27%, а у 2015 році стало 19% (різниця статистично значуща на рівні 1%). Також, дещо зменшилася частка респондентів, які переконані, що російську мову потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає:у 2013 році таких було 52%, а у 2015 році стало 47% (різниця статистично значуща на рівні 1%). Також, дещо збільшилася частка респондентів, які переконані, що російську мову потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає: у 2013 році таких було 47%, а у 2015 році стало 52% (різниця статистично значуща на рівні 1%).
Частка опитаних, які відповіли, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування у всій Україні фактично не змінилася: у 2013 році таких було 21%, а у 2015 році стало 19% (різниця статистично незначуща).Серед населення різних регіонів* ставлення до різних варіантів державної політики з приводу російської мови відрізняється. У Східному та Південному регіонах більше прихильників надання російській мові статусу другої державної порівняно із Західним та Центральним регіонами. Натомість у Західному та Центральному регіонах більше прихильників позиції, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування у всій Україні, порівняно із Південним та Східним регіонами.

Позицію щодо усунення російської мови з офіційного спілкування  у всій Україні підтримують 42% жителів Західного регіону, 24% Центрального, 13% Південного та тільки 3% Східного (всі різниці статистично значущі на рівні 1%).
Позицію щодо надання російській мові статусу другої державної підтримують 37% жителів Південного регіону, 31% Східного, 8% Центрального та 6% Західного (всі різниці статистично значущі на рівні 1%).
Варіант надання російській мові статусу другої офіційної мови тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає підтримала найбільша частка населення Східного регіону 61%, 57% населення Центрального регіону та майже однакові частки населення Західного та Південного регіонів (44% та 43% відповідно). Порівняно із іншими, саме такий варіант здійснення державної політики щодо російської мови видається відносно компромісним для жителів усіх регіонів, адже прийнятним його вважає відносна більшість населення у всіх регіонах України.

 

Таблиця 1.

Як Ви вважаєте, якою має бути державна політика стосовно російської мови в Україні?, %

  Західний Центральний Південний Східний (з Донбасом)
Потрібно усунути з офіційного спілкування у всій Україні 42 24 13 3
Потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає 44 57 43 61
Потрібно зробити другою державною мовою України 6 8 37 31
Важко сказати/Не знаю 7 8 6 5
НЕМАЄ ВІДПОВІДІ 1 3 1 0

 

Також, респондентам було задано запитання: «Якою, на Вашу думку, повинна бути державна політика стосовно викладання російської мови в УКРАЇНОМОВНИХ школах?»

Отримані результати свідчать, що відносна більшість – 36% населення України – вважає, що російська мова повинна викладатися не в більшому обсязі, ніж інші іноземні мови, 30% висловилися за те, що обсяги викладання російської та українськоїмов мають бути рівними, ще 27% погодилися із тим, що російська мова повинна викладатися у меншому обсязі, ніж українська мова, але в більшому, ніж іноземні мови. 7% опитаних вагалися із відповіддю на дане запитання, ще 1% – не дали відповіді.

У регіональному розрізі виявилося, що  абсолютна більшість мешканців Західного регіону – 71% – вважає, що російська мова  повинна викладатися не в більшому обсязі, ніж інші іноземні мови. В той же час, у Східному регіоні переважаю позиція, що російська мова  повинна викладатися у тому ж обсязі, що і українська мова – її прихильників абсолютна більшість – 62% опитаних.

 

Таблиця 2.

Якою, на Вашу думку, повинна бути державна політика стосовно викладання російської мови в УКРАЇНОМОВНИХ школах?, %

  Україна Західний Центральний Південний Східний (з Донбасом)
Російська мова  повинна викладатися у тому ж обсязі, що і українська мова 30 5 14 46 62
Російська мова  повинна викладатися у меншому обсязі, ніж українська мова, але в більшому, ніж іноземні мови 27 16 33 34 21
Російська мова  повинна викладатися не в більшому обсязі, ніж інші іноземні мови 36 71 44 16 10
Важко сказати/Не знаю 6 7 9 4 6
НЕМАЄ ВІДПОВІДІ 1 1 0 0 1


Крім того, у даному опитуванні ми просили респондентів  уявити, що зараз вiдбувається референдум з питання надання росiйськiй мовi статусу другої державної мови в Українi. Запитання звучало таким чином:«Ви можете проголосувати за, проти або утриматися - не брати участi у голосуваннi. Який Ваш вибiр?»

За результатами опитування, на такому гіпотетичному референдумі більшість населення проголосувала б проти надання російській мові статусу другої державної мови в Українi – 48%. Третина опитаних проголосували б за – 33%, 9% не брали б участі у голосуванні, а 10% – не відповіли на дане запитання.

Діаграма 3.
У регіональному розрізі можна спостерігати схожу тенденцію, що і в попередніх запитаннях. У Східному та Південному регіонах більшість населення проголосувала б за надання російській мові статусу другої державної мови –66% та 56% відповідно. У Західному та Центральному, навпаки, більшість населення проголосувала би проти надання російській мові статусу другої державної мови – 81% та 67% відповідно.

Таблиця 3.

Уявіть, будь ласка, що зараз відбувається референдум з питання надання російській мові статусу другої державної мови в Україні. Ви можете проголосувати за, проти або утриматися не брати участі у голосуванні. Який Ваш вибір?, %

  Західний Центральний Південний Східний (з Донбасом)
За 5 13 56 66
Проти 81 67 29 10
Не брати участi у голосуваннi 7 8 9 12
НЕМАЄ ВІДПОВІДІ 7 12 6 12

 

Можна зробити цікаве порівняння, використовуючи отримані дані. Третина населення України готова голосувати за надання російській мові статусу другої державної, при цьому тільки 19% вважає, що російську мову потрібно зробити другою державною мовою України. Але не варто забувати про те, що половина населення (52%) не проти, щоб російська стала другою офіційною мовою, але тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає.

Якщо розглянути орієнтації тільки жителів Східного та Південного регіонів, які б проголосували на референдумі за надання російській мові статусу другої державної і подивитися, скільки із них дійсно вважає, що російська мова має отримати статус другої державної, то таких виявиться тільки половина – 51%, інша частина жителів Півдня та Сходу – 46% – вважають, що російську мову потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає.

Таблиця 4.

Як Ви вважаєте, якою має бути державна політика стосовно російської мови в Україні?, %

Населення Південних та Східних областей, яке б проголосувало за надання російській мові статусу другої державної на гіпотетичному референдумі, N=565
Потрібно зробити другою державною мовою України 51
Потрібно зробити другою офіційною мовою тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає 46
Важко сказати/Не знаю 3


* Західний регіон  Закарпатська, Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області; Центральний регіон — Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області та місто Київ; Південний регіон — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська області; Східний регіон — Харківська, Донецька і Луганська області. 

 
10.4.2015
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: