КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Динаміка позитивного ставлення населення України до Росії і населення Росії до України («Кінець нерозділеного кохання українців до Росії»)

Прес-реліз містить результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр».

З 11 по 21 вересня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2041 респондента, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

В Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні Україні,в  Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в Донецьку (який не є підконтрольним Україні). 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3%— для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

«Левада-центр» провів опитування за репрезентативною для Росії вибіркою з 22 до 25 травня 2015 року; опитано 1602 респонденти у віці від 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів країни.

Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.

Прес-реліз на цю тему паралельно оприлюднюється Левада-Центром. Докладніше

Кількість українців, що позитивно ставляться до Росії, вперше за час спостережень[1] приблизно зрівнялося  з кількістю росіян, що позитивно ставляться до України, в усіх попередніх дослідженнях українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України .

В ході дослідження українцям, як і раніше ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?»,а росіянам «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?»

  • Ставлення українців до Росії та росіян до України дещо покращилося за останні півроку. При цьому в Росії відбулося суттєве зростання (9%), а в Україні незначне, 3%, але статистично значуще. Кількість тих, хто добре ставиться в Україні до Росії складає 34% (в травні було 26%),  в Росії до України – 33% (в травні було 30%). Тобто зараз вже немає статистично значущої  розбіжності між ставленнями мешканців двох країн до України та Росії, воно практично зрівнялося.

Ситуацію щодо зміни ставлення населення Росії до України так коментує директор Левада-центру Олексій Гражданкін: «Що стосується динаміки ставлення до України серед населення Росії – я б пояснив її тим, що фокус суспільної уваги в Росії зараз зміщується з проблем, пов'язаних з Україною, на більш широке коло проблем, і це дає стимул до відновлення традиційно доброзичливого ставлення до сусідньої країн».

  • Погано ставляться до Росії  53% українців (було 56%), в Росії погано ставляться до України 56% (було 59%). Тобто ступень негативного відношення мешканців обох країн дещо знизився.

  • Деяке покращення ставлення до Росії відбулося за рахунок Сходу та Півдня України.  Так, значне покращення ставлення до Росії, порівняно з травнем, спостерігається у Східному (з 41% у  травні до 60% у вересні) та Південному регіоні (з 43% у травні до 48% у вересні).  У Західному регіоні  навпаки дещо погіршилося ставлення до Росії (з 16% до 13%), в Центрі ситуація не змінилася (23%).

Графік1. Динаміка позитивного ставлення населення України до Росії і населення Росії до України (% тих, хто ставиться до іншої країни добре і дуже добре)


Динаміка відповідей на запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?»

  • Порівняно з травнем в Україні ситуація залишається стабільною:  кількість тих, хто бажає закритих кордонів та митниць з Росією становить 46%, дружніх та незалежних стосунків двох держав з відкритими кордонами без віз та митниць бажають 45%, об’єднатися в одну країну бажають 2% опитаних як в травні, так у вересні.  

  • В Росії ситуація порівняно з травнем змінилася: зменшилася кількість тих, хто бажає закритих кордонів та митниць з Україною (30% — у травні, 25% - у вересні), збільшилася кількість тих, хто бажає дружніх та незалежних стосунків двох держав з відкритими кордонами без віз та митниць (з 54% у травні до 59% у вересні); кількість тих хто хоче об’єднання в єдину країну становить 8% (було 10%, різниця статистично не значуща)

Графік 2. Яких відносин з Росією хочуть в Україні?*

* Лінія на графіку «Україна і Росія мають бути незалежними» – це сума перших двох стовпчиків у таблиці 3, тобто  відсоток тих, хто хоче незалежності з кордонами та митницями, і тих, хто хоче незалежності, але без кордонів та митниць (див таблиці нижче).

ТАБЛИЦІ

 


Таблиця 1.
Як Ви загалом зараз ставитеся до України/Росії?

В УКРАЇНІ ДО РОСІЇ ставляться, % В РОСІЇ ДО УКРАЇНИ ставляться, %
Дата дуже добре/в основному добре в основному погано/дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ Дата дуже добре/в основному добре в основному погано/дуже погано ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
Квіт.08 88 7 5 100 Бер.08 55 33 12 100
Вер.08 88 9 3 100 Вер.08 38 53 10 100
Лют.09 91 5 4 100 Січ.09 29 62 10 100
Трав.09 93 4 3 100 Тра.09 33 56 11 100
Жовт.09 92 6 3 100 Вер.09 46 44 10 100
Бер.10 90 6 4 100 Бер.10 59 29 12 100
Чер.10 92 6 3 100 Лип.10 70 22 9 100
Жовт.10 93 4 3 100 Жов.10 67 21 12 100
Лист.11 80 13 7 100 Вер.11 68 23 9 100
Лют.12 85 9 6 100 Січ.12 64 25 12 100
Вер.12 83 11 6 100 Вер.12 74 17 10 100
Лют.13 85 8 7 100 Лют.13 69 21 9 100
Трав.13 81 10 9 100 Тра.13 72 18 9 100
Лист.13 82 10 8 100 Вер.13 69 22 8 100
Лют.14 78 13 9 100 Січ.14 66 26 9 100
Трав.14 52 38 10 100 Трав.14 35 49 17 100
Вер.14 48 41 11 100 Вер.14 32 55 13 100
Груд.14 37 48 16 100 Січ. 15 24 63 13 100
Лют.15 34 51 15 100 Бер.15 31 56 13 100
Трав.15 30 56 14 100 Трав.15 26 59 14 100
Вер.15 34 53 13 100 Вер.15 33 56 11 100Таблиця 2.
Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?  Розподіл за макрорегіонами України

  Західний Центральний Південний Східний Україна в цілому
дуже добре 4 3 10 23 9
в основному добре 9 20 38 38 25
в основному погано 23 25 25 16 22
дуже погано 55 39 14 10 31
ВАЖКО СКАЗАТИ 9 14 14 14 13

 


Таблиця 3. Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?

  В УКРАЇНІ
Дата Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу Важко сказати Разом
Квіт.08 10 67 20 3 100
Вер.08 17 66 16 2 100
Лют.09 8 68 23 1 100
Трав.09 10 65 23 2 100
Жовт.09 11 67 19 3 100
Бер.10 11 67 19 3 100
Чер.10 12 70 16 2 100
Жовт.10 10 67 20 2 100
Лист.11 13 67 16 1 100
Лют.12 13 69 16 2 100
Вер.12 11 72 14 3 100
Лют.13 13 68 16 3 100
Трав.13 11 69 14 5 100
Лист.13 12 73 9 6 100
Лют.14 15 68 12 5 100
Трав.14 32 54 8 5 100
Вер.14 45 44 5 6 100
Груд.14 50 42 3 5 100
Лют.15 48 43 4 6 100
Трав.15 45 46 2 7 100
Вер.15 46 45 2 7 100

 

  В РОСІЇ
Дата  Вони мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями Росія і Україна мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу Важко сказати Разом
Бер.08  19  56  19  100
Вер.08  24  52  13  11  100
Січ. 09  29  51  12  100
Чер.09  25  55  14  100
Вер.09  25  55  13  100
Січ. 10  25  55  14  100
Тра. 10  17  64  13  100
Вер.10  16  60  18  100
Вер.11 16 63 14 6 100
Січ.12 16 61 16 8 100
Вер.12 14 60 20 6 100
Лют.13 13 64 18 6 100
Трав.13 19 58 15 8 100
Вер.13 23 55 16 6 100
Січ.14 19 59 16 6 100
Трав.14 28 54 12 6 100
Вер.14 26 62 7 5 100
Січ. 15 32 53 7 8 100
Трав.15 30 54 10 6 100
Вер.15 25 59 8 7 100

 


[1] Спільний проект КМІСу та Левада-центру почався у квітні 2008,  за 7 років в кожній х країн було проведено більше 20 опитувань
5.10.2015
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: