КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Чи існує проблема дискримінації в Україні?

Прес-реліз підготував Станіслав Зленко

Близько половини дорослого населення вважає що дискримінація у нашій країні не проявляється. Залежно від типу дискримінації, від 23 до 32% населення вважають, що дискримінація майже не трапляється і 5-10% - що дискримінація за цими типами проявляється слабко. Лише 8.8% мали персональний досвід дискримінації за останній рік.

Протягом вересня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення клієнта провів всеукраїнське дослідження щодо дискримінації в Україні. Дослідження було проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ). Всього було опитано 1998 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму) за 2-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.  

 У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося і на території, що контролюється українською владою, і на території, що не контролюється українською владою. Всього на Донбасі було опитано 231 респондент.

 Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту та без врахуванням можливих обмежень, пов’язаних з використанням стаціонарних телефонів) не перевищує 2.2%.

В  ході дослідження серед інших, респондентам ставилося запитання: «У кожному з типів дискримінації, які я зараз назву, скажіть будь ласка, на скільки вони поширені чи не поширені у Вашому місті/селі», а також з’ясовувалося, чи відчували респонденти упереджене ставлення до себе хоча б за однією с таких ознак, як етнічна група, регіон походження, мова, стать, вік, релігійні вподобання, інвалідність, тощо?

Трьома найбільш розповсюдженими видами дискримінації на думку респондентів є дискримінація за віком (11%), сексуальною орієнтацією (10%) та інвалідністю (7%). Найменше проявляється дискримінація за ознакою статі (3%). Дискримінація за інвалідністю переважно проявляється в обласних центрах. Основна група населення що виділяє цей тип дискримінації -  малозабезпечені та бідні люди.

 • Найбільше розповсюдженим видом дискримінації респонденти вважають дискримінацію за віком. Її наявність виділяли переважно люди вікової групи 45-59 років, та люди старше 60 років. 14% респондентів в обох групах вважають, що цей тип дискримінації є поширеним у їх населених пунктах.
 • Дискримінацію за статевою орієнтацією переважно виділяє молодь17% респондентів віком до 29 років вважають, що цей тип дискримінації є розповсюдженим на території України. Дискримінація за сексуальною орієнтацією більше проявляється  у великих містах.


    Щодо сприйняття дискримінації у різних соціодемографічних групах:

 • Респонденти з середньою освітою гостріше відчувають дискримінацію за віком (15%) ніж люди зі спеціальною (11%) чи вищою освітою (10%). Респонденти з вищою освітою вважають що дискримінація за сексуальною орієнтацією розповсюджена більше(12%) ніж люди з середньою (5%) та спеціальною освітою (10%).

 • Якщо розглядати дискримінацію за рівнем якості життя, то найбільше страждає бідне населення. Вони найчастіше виділяють дискримінацію за віком  - 21%, на другому місці – дискримінація за інвалідністю – 15%. Серед  респондентів цієї групи, 17% відчували дискримінацію протягом останнього року.

 • Респонденти с низьким рівнем достатку виділяють дискримінацію за віком -  12%, як розповсюджену.

 • Респонденти з помірним и високим рівнем достатку більше уваги приділяють проблемі дискримінації за статевою орієнтацією – 14% для респондентів з помірним рівнем достатку і 18% для респондентів з високим. Слід зазначити, що лише 7% респондентів з помірним рівнем достатку і 4% з високим рівнем достатку мали персональний досвід дискримінації за останній рік.

 • Якщо розглядати погляди на дискримінацію соціокультурних груп стосовно їх зайнятості, то найбільшу дискримінацію на собі відчували приватні підприємці та  безробітні - 12%. Приватні підприємці найбільше виділяли дискримінацію за статевою орієнтацією - 17%. Люди що займаються домашнім господарством вважають розповсюдженими дискримінацію за віком - 13% та інвалідністю - 10%.

 • Пенсіонери вважають наявною дискримінацію за віком (15%) та інвалідністю (10%), 10% пенсіонерів відчували себе дискримінованими за останній рік. Серед студентів, єдиною дискримінацією яку вони вважають наявною, є дискримінація за статевою орієнтацією, 5% студентів відчували себе дискримінованими за останній рік. Безробітні вважають найбільш розповсюдженими дискримінацію за сексуальною орієнтацією (24%), за віком (12%) та за національністю (12%)

 • Дискримінація за віком та сексуальною орієнтацією найбільше виділяють у обласних центрах та великих містах .

 • У східному регіоні відчувало себе дискримінованими 11% респондентів.  Найбільше – за віком (13%) та сексуальною орієнтацією (11%). Дискримінацію за віком вважали наявною 12% респондентів Південного і 11% респондентів Центрального регіонів. У Західному регіоні дискримінацію за віком вважало наявною лише 8% респондентів. У Східному регіоні 7% респондентів вважали наявною дискримінацію за регіоном походження.

 • Дискримінованими себе відчували 8% чоловіків і 9% жінок. Серед чоловіків 12% виділяли наявність дискримінації за статевою орієнтацією і 9% - дискримінацію за віком. Серед жінок – 13% за віком, 8% за сексуальною орієнтацією та інвалідністю.

 • Ситуація відрізняється на території Донбасу. Типи дискримінації, що мають значущі відмінності – дискримінація за регіоном походження (13%) більше ніж у три рази перевищує показники на інших територіях України (4%), дискримінація за мовою (10%) що у два рази перевищує аналогічні показники по Україні (5%) та дискримінація за  національністю (9%), що майже у 2 рази перевищує загальні показники цього типу дискримінації по Україні (5%). При цьому значущих відмінностей між показниками дискримінації на підконтрольних та непідконтрольних уряду України територіях не виявлено.  Персональний досвід дискримінації у респондентів

  Загалом, 9% респондентів відчували упереджене ставлення до себе протягом останнього року

  • Упереджене ставлення до себе найбільшою мірою відчували люди з дуже поганим рівнем забезпеченості – 17% себе дискримінованими.

  • Меншою мірою упереджене ставлення до себе відчували люди, що шукають роботу та приватні підприємці – 12% представників обох груп.

  • 11% мешканців сходу України відчували до себе упереджене ставлення протягом останнього року.

  • 10% респондентів віком 45-59 років та 10% респондентів старше 60 років відчували упереджене ставлення до себе протягом останнього року.

   

  Додаток 1.

  Формулювання запитання з анкети.

   

  А зараз мені хотілося б задати декілька запитань стосовно дискримінації. Під дискримінацією ми розуміємо упереджене ставлення до людини через її особисті ознаки, такі як вік, стать чи належність до соціальної меншини.

  А1. По кожному з типів дискримінації, які я зараз назву, скажіть, будь ласка, наскільки вони поширені чи не поширені у Вашому місті/селі?

  Дискримінація на основі…

   

    Дуже поширена Доволі поширена Мало поширена Майже не трапляється ВІДСУТНЯ НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ ВІДМОВА
  a)   Національності 1 2 3 4 5 6 7
  b)   Регіону походження 1 2 3 4 5 6 6
  c)   Мови 1 2 3 4 5 6 6
  d)   Освіти              
  e)   Статі 1 2 3 4 5 6 6
  f)    Сексуальної орієнтації (геї, лесбіянки) 1 2 3 4 5 6 6
  g)   Віку 1 2 3 4 5 6 6
  h)   Релігії або вірування 1 2 3 4 5 6 6
  i)    Інвалідності 1 2 3 4 5 6 6

   

  А2. Чи відчували Ви упереджене ставлення до себе протягом останніх 12 місяців хоча б за однією з таких ознак, як етнічна група, регіон походження, мова, стать, вік, релігійні вподобання, інвалідність, тощо?

  1 – Так.

  2 – Ні.

  7 – Не знаю/Немає відповіді.

  9. Відмова.

  Таблиці

   

  Таблиця 1.1 Дискримінація на території України, % - всього було опитано 1998 осіб

  По кожному з типів дискримінації, які я зараз назву, скажіть, будь ласка, наскільки вони поширені чи не поширені у Вашому місті/селі?

    Дуже поширена Доволі поширена Мало поширена Майже не трапляється ВІДСУТНЯ НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
  Віку 2.3 8.8 8.2 30.6 47.9 2.3 100
  Сексуальної орієнтації (геї, лесбіянки) 1.8 8 9.9 24.2 42.7 13.5 100
  Інвалідності 1 6.4 10.4 26.5 52.5 3.4 100
  Національності 0.9 4.6 9.3 31.3 51.9 2.1 100
  Регіону походження 0.8 4.5 9.8 31.8 50.6 2.6 100
  Мови 0.8 4.3 9.2 30.6 53.7 1.7 100
  Освіти 0.9 2.5 6.2 31.7 56.2 2.8 100
  Релігії або вірування 0.7 3 7.8 31 54.7 3 100
  Статі 0.5 1.8 4.9 33.1 57 2.7 100

   

  Дискримінація на території Донбасу

  По кожному з типів дискримінації, які я зараз назву, скажіть, будь ласка, наскільки вони поширені чи не поширені у Вашому місті/селі?

  Таблиця 1.2 Дискримінація на території Донбасу, % - всього було опитано 231 особа

    Дуже поширена Доволі поширена Мало поширена Майже не трапляється ВІДСУТНЯ НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ РАЗОМ
  Сексуальної орієнтації (геї, лесбіянки) 4.3 8.2  7.4  29.9  36.4 13.9 100
  Віку 2.2 9.1 5.2 40.3 41.6 1.7 100
  Регіону походження 1.3 11.3 15.6 34.2 38.5 1.7 100
  Мови 1.7 4.5 18 33.3 40.5 1.8 100
  Національності 1.8 4.5 14.4 36 42.3 0.9 100
  Інвалідності 1.7 4.8 10.4 34.2 47.2 1.7 100
  Релігії або вірування 1.3 1.3 7.4 40.7 46.8 2.6 100
  Освіти 1.7 0.9 5.2 40.3 50.2 1.8 100
  Статі 0.4 1.3 3.5 41.6 51.5 1.8 100

   

  Таблиця 1.3 Особистий досвід у дискримінації

  Чи відчували Ви упереджене ставлення до себе протягом останніх 12 місяців хоча б за однією з таких ознак, як етнічна група, регіон походження, мова, стать, вік, релігійні вподобання, інвалідність, тощо?

    Україна в цілому, %
  Так 8.8
  Ні 90.6
  Не знаю 0.5
  Відмова 0.2
  РАЗОМ 100

   

  З приводу коментарів можна звертатися до Станіслава Зленка: S.Zlenko@kiis.com.ua

   


10.2.2016
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: