КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Динаміка використання Інтернет в Україні: лютий-березень 2016

Прес-реліз підготувала Наталя Харченко

 

На початку року 62% дорослого населення України користуються Інтернет. Частка користувачів Інтернет серед людей 18-39 років в Україні сягнула 91%.  Старший вік та проживання у сільській місцевості значно зменшують вірогідність користування Інтернетом.

Протягом лютого 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське дослідження щодо користування Інтернет дорослим населенням України. Дослідження було проведене методом особистого інтерв’ю за місцем проживання. Всього було опитано 2020 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму та непідконтрольних Україні територій) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.  Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Регіональні показники наводять за даними масштабного загальнонаціонального дослідження громадської думки про стан корупції в Україні, яке було проведене протягом вересня-жовтня 2015. Обсяг вибірки  - 10 170. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення (віком 18 років і старшим) України в цілому, а також для кожної області України. Дослідження проводились за випадковою багатоступінчастою вибіркою з квотним відбором на останньому етапі.

 

У лютому 2016 року 61.6% дорослого населення України користувалися Інтернетом (графік 1). Кількість користувачів Інтернет продовжує зростати більшими темпами, ніж це прогнозувалося[1].   Темп приросту протягом лютого 2015-лютого 2016 років склав 8%. Більш тривалі порівнювання коректно робити починаючи із 2014 року, оскільки контури країни змінилися. Попри усі негаразди у країні, користування Інтернетом неуклінно зростає - усього за період з  лютого 2014 до лютого 2016 років кількість користувачів Інтернет зросла  на 7 відсоткових пунктів, а темп приросту становив 13%.

 

Графік1.  Питома вага користувачів Інтернету серед дорослого населення України

Порівняно із більшістю розвинутих країн Західної Європи та Північної Америки проникнення Інтернету в Україні відбувається дещо повільніше[1].

Головні осі розбіжностей у поширенні Інтернету в Україні залишаються незмінними, це вік і тип поселення.  Як і раніше, простежується лінійна зворотна залежність між віком і використанням Інтернету (графік 2). Чим молодший вік, тим вище проникнення Інтернету. Протягом останніх двох років усім віковим групам молодшим за 60 років притаманне активне зростає користування Інтернетом.

 

Графік 2. Частка користувачів Інтернету серед різних вікових груп

За останні роки диспропорції проникнення Інтернету в населених пунктах різної величини (графік 3) помітно згладилися. На даний момент значно відстає у поширенні Інтернету сільська місцевість, мешканці якої частіше посилаються на обмеження в технічних можливостях підключення малонаселених пунктів.


Графік 3. Частка користувачів Інтернету серед мешканців поселень різних типів

 

Користування Інтернетом суттєво варіюється в залежності від області проживання. Найбільше домогосподарств із домашнім підключенням спостерігається у Києві (78%), у той час як у Кіровоградській області таких майже в 2.5 разів менше (див. графік 4). 

 

Графік 4. Частка дорослого населення областей, яке  має вдома Інтернет підключення.

 

Коментар В.Паніотто

 

У цитованій статистиці (http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/)  показником є відсоток тих, хто підключений до Інтернет вдома, по відношенню до загальної кількості населенні країни. Україна з 44% займає 112 місце з 201 країни, але, як свідчать наші дані, інформація цього джерела є застарілою, вона відповідає початку 2015 року.  Якщо підставити вірні дані (перерахунок показує, що по відношенню до населення в цілому в Україні підключені до Інтернет 50%), то Україна займає 99 місце, тобто десь всередні списку, хоча все ж відстає не тільки від європейських країн, але і від Росії (якщо наведені дані вірні).  У таблиці дані щодо деяких з цих країн.

 

Проникнення Інтернету у 2016  в деяких країнах світу

 

 N Країна Відсоток користувачів    N Країна Відсоток користувачів
1 Ісландія 100   16 Італія 66
2 Норвегія 98   17 Греція 65
3 Данія 96   18 Албанія 63
4 Великобританія 93   19 Азербайджан 61
5 Естонія 91   20 Білорусь 61
6 Японія 91   21 Казахстан 56
7 США 89   22 Китай 52
8 Німеччина 88   23 Узбекістан 51
9 Франція 86   24 Україна 50
10 Литва 77   25 Арменія 49
11 Латвія 76   26 Молдова 48
12 Ізраїль 73   27 Нігерія 46
13 Польща 72   28 Монголія 36
14 Росія 71   29 Індія 35
15 Португалія 67   30 Киргістан 34

 

Варто також зауважити, що розвиток Інтернет породжує ще один вид соціальної диференціації (а можливо і інформаційної дискримінації) в Україні: сільське населення, особи з низьким рівнем доходу і старші вікові групи користуються Інтернетом значно менше, ніж інші.

 

 

Додаток. Запитання і таблиці

 

Чи користуєтеся Ви Iнтернетом у себе вдома?
Так 59,5
Нi 39,6
Не знаю, що це таке ,8
Немає відповіді ,1
Разом 100,0

 

Чи користуєтеся Ви Iнтернетом за межами свого помешкання (в iнших мiсцях)?
Так 34,8
Нi 63,3
Немає відповіді 1,9
Разом 100,0

 

Користуються  Iнтернетом вдома або в iнших мiсцях? (розрахунок)
Так 61,6
Інша відповідь 38,4
Разом 100,0

 

Соціально-демографічні запитання Користування Інтернет
Не користуються Користуються Разом
Стать чоловiк 31,7% 68,3% 100%
жiнка 43,9% 56,1% 100%
Вік 18-29 7,3% 92,7% 100%
30-39 11,3% 88,7% 100%
40-49 22,3% 77,7% 100%
50-59 51,3% 48,7% 100%
60-69 73,8% 26,2% 100%
70 і старші 93,1% 6,9% 100%
Тип та розмiр населеного пункту: Село 53,9% 46,1% 100%
Селище мiського типу 33,6% 66,4% 100%
Маленьке мiсто (до 20 тисяч мешканцiв) 33,9% 66,1% 100%
Середнє мiсто (20-49 тис.) 33,1% 66,9% 100%
Мiсто з населенням 50-99 тис. 23,1% 76,9% 100%
Велике мiсто (100-499 тис.) 31,9% 68,1% 100%
Дуже велике мiсто (бiльше 500 тис.) 30,2% 69,8% 100%
Будь ласка, подивiться на картку i скажiть менi, яке з тверджень найточнiше вiдповiдає фiнансовому становищу вашої сiм'ї? Нам не вистачає грошей навіть на їжу 69,2% 30,8% 100%
Нам вистачає грошей на їжу, але купити одяг уже важко 41,9% 58,1% 100%
У нас достатньо грошей на їжу й одяг, і ми можемо дещо відкладати, але цього не досить, щоб купувати дорогі речі (такі, як телевізор або холодильник) 19,4% 80,6% 100%
Ми можемо дозволити собі купувати деякі дорогі речі (такі, як телевізор або холодильник) 9,7% 90,3% 100%
Важко сказати 27,7% 72,3% 100%

 

Чи маєте Ви вдома Інтернет-підключення (будь-яке)?

Так 1
Ні, зараз ні, але плануємо підключитися у найближчі 6 місяців 2
Ні, і ми не плануємо підключатись у найближчі 6 місяців 3

 

  Чи маєте Ви вдома Інтернет-підключення (будь-яке)?
Так Ні, зараз ні, але плануємо підключитися у найближчі 6 місяців Ні, і ми не плануємо підключатись у найближчі 6 місяців Разом
м. Київ 77,8% 1,5% 20,7% 100,0%
Київська 55,3% 2,3% 42,5% 100,0%
Вінницька 44,6% 2,7% 52,7% 100,0%
Волинська 46,0% 5,0% 49,0% 100,0%
Дніпропетровська 58,1% 5,5% 36,3% 100,0%
Донецька 61,9% 1,5% 36,6% 100,0%
Житомирська 45,0% 4,7% 50,2% 100,0%
Закарпатська 63,5% 3,0% 33,6% 100,0%
Запорізька 50,0% 4,0% 46,0% 100,0%
Івано-Франківська 62,1% 1,7% 36,2% 100,0%
Кіровоградська 31,3% 1,2% 67,5% 100,0%
Луганська 59,9% 1,7% 38,4% 100,0%
Львівська 63,0% 2,7% 34,3% 100,0%
Миколаївська 45,2% 4,7% 50,1% 100,0%
Одеська 52,8% 3,7% 43,5% 100,0%
Полтавська 49,0% 1,3% 49,7% 100,0%
Рівненська 50,4% 2,9% 46,7% 100,0%
Сумська 53,2% 7,2% 39,6% 100,0%
Тернопільська 62,3% 2,5% 35,2% 100,0%
Харківська 47,0% 3,7% 49,3% 100,0%
Херсонська 45,9% 7,4% 46,7% 100,0%
Хмельницька 44,9% 7,7% 47,4% 100,0%
Черкаська 51,7% 7,0% 41,3% 100,0%
Чернівецька 60,3% 6,2% 33,5% 100,0%
Чернігівська 42,2% 4,4% 53,3% 100,0%

 З приводу коментарів звертатися до Наталі Харченко: nkh@kiis.com.ua 044-5373376


[1] Паніотто В., Харченко Н. Криза в методах опитування та шляхи її подолання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг -2012р., № 1, стор.3-19

[2] http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/


4.5.2016
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: