КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Динаміка відчуття щастя (2001-2016)

Прес-реліз підготовлений Ліаною Новіковою.

 

З 3 по 12 грудня 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. У даному опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах (жовтня 2014 року). 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3%— для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

 

Попри усі проблеми і негаразди, трохи більше половини жителів України не втрачають оптимізму. Відповідно до результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у грудні 2016 року щасливими або скоріше щасливими себе відчували 54% жителів України, 25% почувалися частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасливими або радше не щасливими.


Порівняно з минулими роками, рівень щасливості населення суттєво не змінився: якщо протягом 2001-2010 років простежувалася тенденція росту загального рівня щасливості населення, то після 2011 року тих, хто почувається щасливими, дещо поменшало, і після 2012-го частка щасливих стабілізувалася на рівні 57%-60%, дещо знизившись в 2016 році.

 

*За 2012-2013 роки наведено середньорічний показник.
 

Відчуття щастя залежить від багатьох чинників, у тому числі соціально-демографічних аспектів, якості життя, соціального середовища тощо.

Результати опитування свідчать, що :

  • Молоді люди назагал щасливіші, аніж старші, і з підвищенням віку рівень щастя падає. У грудні 2016 року, серед молоді віком 18-29 років щасливими почувалися 74%, серед людей віком 30-39 років – 59%, серед тих, кому 40-49 років щасливими себе назвали 51%, 50-59 років – 48%, 60-69 років – 44%, старше 70 років – 38%. Зв’язок із віком значною мірою обумовлений станом здоров’я – літні люди частіше хворіють, а, як підтверджують дослідження, стан здоров’я має суттєвий вплив на суб’єктивне відчуття благополуччя.
  • Чим вищий рівень добробуту, тим більше людей почуваються щасливими. Так, серед найбідніших (не вистачає на їжу) щасливими себе назвали 40%, серед малозабезпечених (вистачає лише на їжу) таких половина, серед людей із середнім доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) - 68%, серед людей із доходом вище середнього (можуть купувати коштовні речі) – 85%.
  • Відносно менш щасливими наразі є жителі східних областей: у грудні 2016 року в західних областях щасливими почувалися 59%, у центральних – 50%, у південних областях – 60%, тоді як на Сході країни – 44%. Тобто війна з усіма її наслідками є вагомим чинником, що робить нещасними жителів східних областей України.

ДОДАТОК

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?», Україна в цілому %

Так 22.9
Скорiше так, нiж нi 31.1
I так, i нi 25.2
Скорiше нi, нiж так 11.1
Нi 7.6
Важко сказати 2.0
РАЗОМ 100

Таблиця 2. «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» - розподіл за віком, %

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Так 39.4 25.4 20.5 18.9 13.1 11.4
Скорiше так, нiж нi 34.6 33.2 30.8 28.9 30.6 26.8
I так, i нi 17.1 26.8 27.2 26.6 29.5 27.6
Скорiше нi, нiж так 2.7 9.1 13.7 14.5 12.3 18.3
Нi 4.9 3.6 5.6 9.0 11.8 14.1
Важко сказати 1.3 2.0 2.2 2.0 2.7 1.9
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 3. «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» - розподіл за рівнем матеріального добробуту, %

  Нам не вистачає грошей навіть на їжу Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі / Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо
Так 15.0 17.2 35.2 58.5
Скорiше так, нiж нi 25.1 32.8 32.3 26.8
I так, i нi 23.6 28.2 23.2 9.1
Скорiше нi, нiж так 18.4 12.0 5.5 0.0
Нi 16.8 6.9 3.1 3.8
Важко сказати 1.0 2.9 0.6 1.8
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Таблиця 4. «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» - розподіл за макрорегіонами, %

  Західний Центральний Південний Східний
Так 25.1 20.8 24.9 20.3
Скорiше так, нiж нi 33.9 28.8 35.1 24.0
I так, i нi 26.3 26.9 18.3 31.7
Скорiше нi, нiж так 9.4 11.9 12.3 10.5
Нi 3.7 8.8 8.0 11.6
Важко сказати 1.6 2.7 1.4 1.9
РАЗОМ 100 100 100 100

 

Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область.

 

Таблиця 5. Динаміка відчуття щастя в Україні (2001-2016)

«Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?»

  Січ.2001 Лис.2002 Лис.2003 Гру.2005 Жов.2006 Гру.2007 Бер.2008 Чер.2009 Чер.2010 Лют.2011 Лют.-Лис.2012 Лют.-Лис.2013 Лют.2014 Тра.2015 Гру.2016
Так 20.0 22.9 24.0 21.7 22.8 28.0 28.1 30.3 33.1 34.0 21.8 24.3 22.0 23.1 22.9
Скоріше так, ніж ні 18.1 26.0 28.0 25.2 29.4 26.2 28.9 28.3 31.9 29.2 35.3 33.8 37.7 33.6 31.1
І так, і ні 27.5 22.4 24.0 26.8 24.9 21.2 20.8 21.1 18.9 17.0 26.3 24.4 23.3 21.6 25.2
Скоріше ні, ніж так 13.6 16.6 14.0 13.5 10.8 12.3 11.5 9.8 9.2 9.0 9.0 9.8 8.0 10.3 11.1
Ні 18.9 10.4 8.0 11.4 9.1 10.5 7.7 7.3 5.2 7.9 4.0 5.3 4.3 7.3 7.6
Важко сказати 1.9 1.8 2.0 1.3 3.0 1.8 3.1 3.2 1.7 2.9 3.6 2.5 4.7 4.1 2.0

*За 2012-2013 роки наведено об’єднаний середньорічний показник.

З приводу коментарів можна звертатися до Ліани Новікової: l.novikova@kiis.com.ua

 

23.12.2016
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: