КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Довіра соціальним інституціям

Прес-реліз підготував Станіслав Зленко

Київський міжнародний інститут соціології провів власне опитування громадської думки «Омнібус» з  2 грудня по 12  грудня 2016 року. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. У даному опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах (жовтня 2014 року). 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%

Найбільшою довірою серед  українців користуються церква, волонтери та збройні сили України,  а найменшою – уряд України, російські ЗМІ та Верховна рада України (цим інституціям довіряє менше 10% українців). В цілому, протягом року рівень довіри до деяких інституцій суттєво змінився (Графік 1). Можна спостерігати тенденцію до деякого зниження рівня довіри українців до соціальних інституцій.

Церква. Все ще утримує позиції лідера довіри українців. Порівняно с 2015 роком рівень довіри до церкви майже не змінився (Графік 1).

Волонтери та громадські організації. Баланс довіри – не довіри до волонтерів знизився порівняно з 2015 роком (з 44,1% у 2015 до 33,9 % у 2016) (Графік 1). Але більше половини українців все ще довіряють волонтерам, баланс довіри – не довіри до громадських організацій практично не змінився (Графік 1).

Українські та російські ЗМІ. Вітчизняним ЗМІ все ще довіряє чверть українців, але вони сильно втратили довіру порівняно с попереднім роком (Графік 1).  Позитивний баланс довіри вони зберігають лише у західному регіоні, східний регіон взагалі не довіряє українським ЗМІ (Таблиця 4). Як і раніше, російські ЗМІ займають позицію аутсайдера, рейтинг довіри до них низький у всіх регіонах (Таблиця 4).

Силові структури. Значно зросла довіра до Збройних Сил України – більше половини українців довіряє цій інституції. Вони не лише зберегли позитивний баланс довіри, а навіть більше ніж подвоїли його. Найбільше їм довіряюсь у західному регіоні, найменше – у східному (Таблиця 3). Довіра українців до інших органів безпеки та правопорядку значно нижча (Таблиця 1),  і вони зберігаюсь негативні показники балансу довіри – недовіри. Слід зазначити, що ми спостерігаємо значне покращення рівня довіри до національної поліції порівняно с попереднім роком (Графік 1). Східний регіон більше за інші не довіряє як національній так і патрульній поліції, у той час як західний – довіряє поліції найбільше (Таблиця 3).

Інститути влади. Владні інститути (Уряд та ВРУ) викликають найменше довіри у населення та мають дуже низький баланс довіри й недовіри. При цьому, порівняно з попереднім роком, баланс довіри до уряду трохи зріс, а баланс довіри до Верховної ради України знизився (Графік 1).

Опозиція має кращий, ніж президент, але негативний баланс довіри – недовіри (13% довіряє і майже 60% не довіряє; президенту не довіряють на 10 процентних пунктів більше). Баланс довіри – недовіри до опозиції покращився порівняно з минулим роком, у той час як баланс довіри – недовіри до Президента України знизився (Графік 1). Опозиції найбільше довіряють у східних, а найменше у західних регіонах України. Президенту навпаки, більше довіряють у західних регіонах, і менше у східних (Таблиця 2).

Зараз я буду називати деякі соціальні інституції. Скажіть мені, будь ласка, наскільки Ви довіряєте тим, кого я називатиму?

Таблиця 1. Довіра до соціальних інституцій, % опитаних

Соціальні інституції Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра (різниця)
Церква 56,7 17 39,7
Волонтери 53,5 19,6 33,9
Збройні сили України 53,1 23,5 29,6
Громадські організації 37 24,5 12,5
Патрульна поліція 25,6 41,7 -16,1
Українські ЗМІ 26,1 43,3 -17,2
Національна поліція (колишня міліція) 22,9 44 -21,1
СБУ 11,9 47,1 -35,2
Опозиція 13 59,1 -46,1
Президент України 13,7 69 -55,3
Уряд України 9,5 72,8 -63,3
Російські ЗМІ 2,4 76,3 -73,9
Верховна Рада України 5,3 82,1 -76,8

 

Додатки

Таблиця 2 Регіональний розподіл довіри президенту й опозиції, % опитаних

Регіон Президент Опозиція
Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра,% Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра,%
Західний 15,8 61,9 -46,2 3,5% 76,4 -72,9
Центральний 12,5 68,5 -56,0 8,6 62,3 -53,6
Південний 16,3 72,3 -55,9 23,4 40,0 -16,6
Східний 7,4 79,1 -71,7 24,1 51,9 -27,8
Україна в цілому 13,7 69 -55,3 13 59,1 -46,1

 

Таблиця 3 Регіональний розподіл довіри до Збройних сил України, Національної поліції (колишньої міліції) та Патрульної поліції, % опитаних

Регіон Збройні сили України Національна поліція Патрульна поліція
Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра,% Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра,% Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра,%
Західний 65,2 12,6 52,6 22,3 39,9 -17,6 28,5 38,4 -9,9
Центральний 54,1 19,0 35,0 23,4 42,2 -18,9 23,9 39,3 -15,4
Південний 50,3 30, 20,1 25,3 44,0 -18,8 28,5 43,4 -14,9
Східний 31,1 44,5% -13,4 18,2 56,8 -38,7 18,7 51,6 -33,0
Україна в цілому 53,1 23,5 29,6 22,9 44 -21,1 25,6 41,7 -16,1

 

Таблиця 4 Регіональний розподіл довіри до українських та російських ЗМІ, % опитаних

Регіон Українські ЗМІ Російські ЗМІ
Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра,% Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра,%
Західний 39,3 28,8 10,5 0,8 94,5 -93,8
Центральний 24,9 33,6 -8,7 2,3 75,9 -73,6
Південний 21,9 59,5 -37,7 4,6 65,0 -60,4
Східний 10,0 68,2 -58,2 2,1 60,9 -58,8
Україна в цілому 26,1 43,3 -17,2 2,4 76,3 -73,9

 

Таблиця 5 Довіра до соціальних інституцій, вихідні дані % опитаних

Соціальні інституції Повністю довіряю Скоріше довіряю Важко сказати Скоріше не довіряю Зовсім не довіряю
Церква 23,1 33,6 22,7 8,3 8,7
Волонтери 15,4 38,1 24,8 8,9 10,7
Збройні сили України 18,3 34,8 21,6 10,8 12,7
Громадські організації 7,1 29,9 35,9 12,9 11,6
Патрульна поліція 4,4 21,3 30,7 22,1 19,8
Українські ЗМІ 2,6 23,5 28,7 22,7 20,6
Національна поліція (колишня міліція) 4,1 18,8 31 23,2 20,8
СБУ 1,7 10,2 37,8 21,8 25,3
Опозиція 2,3 10,7 25,7 22,7 36,4
Президент України 4,3 9,4 15,4 26 43
Уряд України 1,4 8,1 16 29,1 43,7
Російські ЗМІ 0,5 1,9 15,9 20,3 56
Верховна Рада України 0,3 5 10,9 30,6 51,5

 

Графік 1. Динаміка зміни балансу довіри-недовіри до соціальних інституцій у 2015 – 2016 роках, % опитаних

З приводу коментарів звертайтесь будь ласка до Станіслава Зленка, S.Zlenko@kiis.com.ua

1.2.2017
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: