КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Стресові ситуації в житті українців, 2016

З 3 по 12 грудня 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. У даному опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах (жовтня 2014 року).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Як змінилася ситуація із стресами в житті українців за останні 2 роки – тема цього прес-релізу.

Згідно з останнім дослідженням КМІС 58% опитаних протягом року пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно із 2015 роком їх кількість зменшилася на 5 процентних пунктів (у 2015 р. було 64%). Порівняно з 2015 р. дещо збільшилася кількість тих, хто втратив віру в людей та тих, хто опинився без засобів до існування. Проте зменшилася кількість тих, хто втратив роботу.

Кількість тих, хто не пережив жодної стресової ситуації збільшилася на 3 процентних пункти (було 34% у 2015, стало 37% - у 2016).

 

Найчастіше у 2016 році українці переживали вісім видів стресових ситуацій:

  • Втратили віру в людей, зіткнулися з підлістю 14% опитаних ( у 2015 було 9%

  • Важку хворобу близьких пережили 13% опитаних,   майже так само як і в 2015 р. (14%)

  • Відчували свою безпорадність 13% опитаних, так само як у 2015 році

  • Важку хворобу і операцію так само як у 2015 р., пережили 11% опитаних

  • Без засобів до існування опинилися більше 9% опитаних (у 2015 було 6%), хоча втратило роботу, навпаки, менше -  6% опитаних (у 2015 було 9%)

  • Пережити смерть близьких довелося 9% опитаних, так само як у 2015 році.

  • Втратили віру у власні сили 8% опитаних (у 2015 було приблизно стільки ж - 7%)

 

За статтю:

  • Загалом, жінки впродовж року переживали трохи більше стресових ситуацій: серед чоловіків стресову ситуацію пережили 55% опитаних, серед жінок – 60%.  Тих, хто переніс операцію та хворобу близьких та відчував безпорадність більше серед жінок (15%), ніж серед чоловіків (11%). Ще більша різниця у відсотку тих, хто відчував безпорадність – серед жінок 15%, серед чоловіків 9%.  Тих, хто втратив роботу вдвічі більше серед чоловіків ніж серед жінок (8% проти 4%)

      Це може бути пов‘язано з тим, що жінки довше живуть, в Україні з віком у людей більше стресів. Доказом цього є наступний розподіл.

 

За віком:

  • Люди старші за 60 років частіше за інших (дивись додаток) стикаються із хворобами, операціями (24%), хворобами та операціями близьких (18%) та смертю близьких (15%), більше за інших відчувають свою безпорадність (20%) та залишаються без засобів до існування (10%).

 

Додаток 1.

Формулювання запитання з анкети

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року? ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ. МОЖЛИВО ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ

Пережити важку хворобу, операцію 1 Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 11
Пережити важку хворобу близьких 2 Втратити віру у власні сили 12
Пережити смерть близьких 3 Серйозно конфліктувати з оточуючими 13
Жити у стані, близькому до самогубства 4 Наражатися на погрози, залякування 14
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 5 Пережити бомбардування, обстріл 15
Постраждати від нападу чи пограбування 6 Переживати інші стресові ситуації 16
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 7 ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 17
Опинитися без засобів до існування 8 ВАЖКО СКАЗАТИ 18
Відчувати свою безпорадність 9 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 19
Звертатися за допомогою до суду 10    

 

 

Додаток 2. Таблиці

У яких iз цих ситуацiй Вам доводилося бувати впродовж року?

  2013 р. 2014р. 2015 р. 2016 р.
Пережити важку хворобу, операцію 9 7 11 11
Пережити важку хворобу близьких 12 10 14 13
Пережити смерть близьких 7 6 9 9
Жити у станi, близькому до самогубства 0 1 0 0
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 6 8 9 6
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1 1 1 1
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2 2 3 4
Опинитися без засобiв до iснування 5 6 6 9
Вiдчувати свою безпораднiсть 12 12 13 13
Звертатися за допомогою до суду 2 2 2 1
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 9 8 9 14
Втратити вiру у власнi сили 6 5 7 8
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 2 4 3 3
Наражатися на погрози, залякування - 2 1 1
Пережити бомбардування, обстріл - 7 6 1
Пережити інші стресові ситуації 15 28 22 12
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 48 35 34 37
ТСНЗ 2 4 2 5

 

За даними останнього Омнібусу, грудень, 2016 р.:

У яких iз цих ситуацiй Вам доводилося бувати впродовж року?

  Україна в цілому, % чоловiк жiнка
Пережити важку хворобу, операцію 11 10 12
Пережити важку хворобу близьких 13 11 15
Пережити смерть близьких 9 9 10
Жити у станi, близькому до самогубства 0 0 0
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 6 8 4
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1 1 1
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 4 3 4
Опинитися без засобiв до iснування 9 8 9
Вiдчувати свою безпораднiсть 13 9 15
Звертатися за допомогою до суду 1 2 1
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 14 14 14
Втратити вiру у власнi сили 8 8 9
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 3 4 3
Наражатися на погрози, залякування 1 2 1
Пережити бомбардування, обстріл 1 1 0
Пережити інші стресові ситуації 12 11 12
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 37 40 35
ТСНЗ 5 5 5

 

Вік:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Пережити важку хворобу, операцію 7 6 9 11 12 24
Пережити важку хворобу близьких 8 11 14 13 20 18
Пережити смерть близьких 8 6 8 9 12 15
Жити у станi, близькому до самогубства 0 1 0 0 0 0
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 5 10 9 8 2 0
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1 2 2 1 1 1
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 5 4 3 3 2 3
Опинитися без засобiв до iснування 8 7 9 10 8 10
Вiдчувати свою безпораднiсть 6 13 13 13 12 20
Звертатися за допомогою до суду 1 1 1 2 3 1
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 13 17 17 15 14 9
Втратити вiру у власнi сили 6 10 9 10 9 7
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 4 4 4 3 2 1
Наражатися на погрози, залякування 1 1 1 2 2 1
Пережити бомбардування, обстріл 0 1 2 1 1 0
Пережити інші стресові ситуації 15 11 11 10 11 10
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 43 41 34 35 33 33
ТСНЗ 6 4 6 5 6 4

 


15.2.2017
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: