КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Готовність населення України до участі в акціях соціального протесту

Прес-реліз підготувала  Ободовська Мирослава

 

З 2 грудня по 12 грудня 2016 року Київським міжнародним інститутом соціології було проведене дослідження громадської думки «Омнібус». Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів. Опитування у Луганській і Донецькій областях проводилося лише на підконтрольній українською владою території. У даному опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах (жовтня 2014 року).

У межах нещодавнього дослідження громадської думки «Омнібус» розглядалося питання, що стосувалося протестних настроїв українців. Згідно з дослідженням 45,6%- опитаних громадян не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, 5,9%- не могли дати певної відповіді, 48,5% - готові брати участь у певних акціях протесту.

Рис.1

Серед тих, хто готовий брати участь у певних акціях протесту, найбільша кількість опитаних готові взяти участь у виборчій компанії[1] (35,4%), зборі підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) та у санкціонованих мітингах і демонстраціях (11,9%). Найменш популярним видом протестних акцій є, наприклад, створення незалежних від владних структур збройних формувань (0,7%), захоплення будівель (0,9%). Це свідчить про те, що, якщо українці готові й брати участь у акціях протестах, то зазвичай мирним шляхом.

Графік 1[1] Чи є участь у виборах формою соціального протесту – питання дискусійне: частина тих, хто обрав цю відповідь, безперечно розглядає вибори як можливість висловити свій протест владі, але частина тих, хто  голосує, лояльні до влади.

 

Порівняно з минулими роками готовність українців брати участь у акціях соціального протесту зросла. Якщо у грудні 2014 р. приблизно 43% громадян висловили свою готовність до участі в акціях протесту, то у грудні 2016 року такий відсоток складає приблизно 49% .

Графік 2.

Але це зростання пов’язане, перш за все, зі зменшенням кількості людей, які не готові брати участь у жодних акціях (у грудні 2014 таких було 49%, у грудні 2016 стало 46%) і зі зростанням кількості тих, хто збирається брати участь у виборчій кампанії - (було 29%, стало 35%).  Що ж до основних форм протесту, то як видно з таблиці 1 у додатках, кількість готових брати участь дещо знизилася (найбільше зниження відбулося щодо санкціонованих мітингів та демонстрацій – з 16% до 12%).

До участі в акціях протесту високою мірою готові як чоловіки,так і жінки, люди усіх вікових категорій (найменшою мірою – люди старше 70 років). Згідно з даними, можна вважати, що готовність до участі у акціях протесту фактично зростає зі зростанням рівня освіти. Найбільш активно себе можуть проявити в протестній поведінці люди з неповною вищою освітою.

За регіонами, найвищу готовність до участі в акціях протесту демонструють жителі Східної України (57,2%). За ними слідують жителі Південної України-50%, далі – Західної України (49,2%), і найменший відсоток готовності до участі у акціях протесту показують жителі Центрального регіону України (43,5%).

*Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, контрольовані урядом України території Донецької та Луганської областей

 

Додаток

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка всі підходящі відповіді. (альтернативи – в порядку зниження частоти згадування,2016 році)
 
  2015, грудень 2016, грудень
участь у виборчій кампанії 29,0% 35,4%
збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 16,5% 15,5%
санкціоновані мітинги і демонстрації 15,8% 11,9%
участь у страйках 5,8% 3,4%
пікетування державних установ 4,0% 2,3%
несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,0% 2,4%
бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,6% 2,9%
загроза страйком 2,3% 2,8%
створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,2% 0,7%
голодування протесту 0,9% 1,2%
захоплення будівель 0,7% 0,9%
інше 0,4% 0,4%

 

 

Таблиця 2. Готовність брати участь у акціях соціального протесту – розподіл за статтю

  чоловiки жiнка
Участь у виборчiй кампанiї 36,5% 34,5%
Збiр пiдписiв пiд колективними вiдозвами (вимогами, закликами) 16,1% 15,0%
Санкцiонованi мiтинги i демонстрацiї 14,4% 9,8%
Загроза страйком 3,9% 1,8%
Бойкот (вiдмова виконувати рiшення адмiнiстрацiї, органiв влади) 4,0% 2,0%
Несанкцiонованi мiтинги i демонстрацiї 3,1% 1,8%
Участь у страйках 3,5% 3,3%
Голодування протесту 1,7% 0,8%
Пiкетування державних установ 3,4% 1,5%
Захоплення будiвель 1,5% 0,4%
Створення незалежних вiд владних структур збройних формувань 1,2% 0,3%
Iнше 0,5% 0,2%
Я не готовий брати участь у будь-яких акцiях масового протесту 41,2% 49,3%
Важко сказати 4,8% 4,1%
Відмова відповідати 2,0% 1,0%

 

Таблиця 3. Готовність брати участь у акціях соціального протесту – розподіл за віком

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Участь у виборчiй кампанiї 34,9% 33,4% 35,6% 36,3% 40,3% 33,0%
Збiр пiдписiв пiд колективними вiдозвами (вимогами, закликами) 15,2% 15,6% 17,8% 16,0% 17,6% 10,3%
Санкцiонованi мiтинги i демонстрацiї 13,9% 9,5% 14,4% 14,7% 11,0% 6,0%
Загроза страйком 3,0% 2,9% 3,7% 3,1% 2,0% 1,3%
Бойкот (вiдмова виконувати рiшення адмiнiстрацiї, органiв влади) 5,0% 3,5% 3,0% 1,4% 3,1% ,3%
Несанкцiонованi мiтинги i демонстрацiї 2,5% 2,1% 3,2% 2,9% 1,3% 1,7%
Участь у страйках 3,3% 2,0% 6,2% 4,8% 2,9% 0,7%
Голодування протесту 0,9% 3,0% 0,7% 0,9% 0,9% 0,7%
Пiкетування державних установ 4,2% 3,0% 2,0% 1,9% 1,3% 0,7%
Захоплення будiвель 0,6% 2,1% 0,4% 1,2% 0,2% 0,3%
Створення незалежних вiд владних структур збройних формувань 0% 1,0% 0,9% 1,4% 0,2% 0,7%
Iнше 0,6% 0,0% 0,5% 0,2% 0,7% 0,3%
Я не готовий брати участь у будь-яких акцiях масового протесту 42,1% 45,6% 43,2% 44,2% 45,1% 56,2%
Важко сказати 5,3% 5,1% 2,9% 4,8% 3,7% 4,4%
Відмова відповідати 1,6% 2,0% 1,5% 1,6% 1,0% 1,1%

 

Таблиця 4. Готовність брати участь у акціях соціального протесту – розподіл за рівнем освіти

  Початкова (менше 7 класiв) Неповна середня (менше 10 класiв) РУ, ФЗУ, ПТУ пiсля 7-8 класiв Повна середня, загальна (10-11 класiв) СПТУ, ПТУ пiсля 10-11 класiв Середня спецiальна (технiкум тощо) Неповна вища (3 курси i бiльше) Повна вища
Участь у виборчiй кампанiї 29,0% 16,5% 20,2% 33,5% 30,6% 39,8% 37,0% 35,9%
Збiр пiдписiв пiд колективними вiдозвами (вимогами, закликами) 4,7% 2,9% 6,8% 13,6% 16,2% 17,0% 19,6% 16,3%
Санкцiонованi мiтинги i демонстрацiї 7,3% 2,9% 13,1% 9,8% 13,5% 12,2% 16,2% 12,5%
Загроза страйком ,0% 2,8% ,0% 2,4% 4,3% 2,6% 6,1% 2,4%
Бойкот (вiдмова виконувати рiшення адмiнiстрацiї, органiв влади) ,0% ,0% 9,6% 2,4% 4,8% 2,3% 4,3% 2,9%
Несанкцiонованi мiтинги i демонстрацiї 2,5% ,0% ,0% 1,0% 5,1% 2,6% ,0% 2,7%
Участь у страйках 2,5% 2,8% 2,5% 2,8% 5,6% 4,3% 2,4% 2,2%
Голодування протесту 2,5% ,0% ,0% ,5% ,0% 1,3% 2,5% 2,0%
Пiкетування державних установ 2,5% 1,0% ,0% 1,9% 2,6% 1,9% 3,3% 3,2%
Захоплення будiвель 2,5% 1,0% ,0% ,3% ,0% ,4% 2,0% 1,8%
Створення незалежних вiд владних структур збройних формувань 2,5% 1,0% ,0% ,4% 1,5% ,1% ,8% 1,3%
Iнше ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4% ,1% ,0% ,7%
Я не готовий брати участь у будь-яких акцiях масового протесту 65,9% 76,5% 55,1% 51,9% 43,8% 41,8% 34,6% 44,4%
Ввжко сказати ,0% ,0% 11,4% 2,6% 5,7% 4,9% 4,4% 4,7%
Відмова відповідати ,0% 3,2% ,0% 1,2% 1,4% 1,6% 2,2% 1,5%

 

Таблиця 5. Готовність брати участь у акціях соціального протесту – розподіл за макрорегіонами

  Західний Центральний Південний Східний
Участь у виборчiй кампанiї 27,2% 29,4% 44,2% 51,4%
Збiр пiдписiв пiд колективними вiдозвами (вимогами, закликами) 19,2% 17,3% 6,3% 20,6%
Санкцiонованi мiтинги i демонстрацiї 21,0% 10,1% 5,7% 9,5%
Загроза страйком 5,7% 2,8% 0% 1,8%
Бойкот (вiдмова виконувати рiшення адмiнiстрацiї, органiв влади) 6,2% 2,7% 0,3% 1,6%
Несанкцiонованi мiтинги i демонстрацiї 3,5% 3,8% 0,2% 0,3%
Участь у страйках 7,2% 3,0% 1,2% 0,8%
Голодування протесту 1,2% 2,4% 0,2% 0,2%
Пiкетування державних установ 5,6% 2,2% 0,1% 0,3%
Захоплення будiвель 0,9% 1,8% 0% 0%
Створення незалежних вiд владних структур збройних формувань 1,8% 0,7% 0% 0%
Iнше 0,8% 0,3% 0,1% 0%
Я не готовий брати участь у будь-яких акцiях масового протесту 45,3% 49,2% 46,,4% 35,2%
ВАЖКО СКАЗАТИ 3,1% 5,9% 3,4% 5,4%
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 2,4% 1,4% ,2% 2,2%


З приводу коментарів звертайтеся будь ласка до Мирослави Ободовської: 0507319498

 


23.2.2017
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: