КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Як планують відпочивати українці

Прес-реліз підготувала Тетяна Пясковська

З 19 по28 травня2017 рокуКиївський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

 

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

 

3,3% — для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Дослідження показало, що станом на другу половину травня 2017 р., 59% українців не планують відпочивати. Ця кількість зменшилася порівняно з 2016 роком (було 63%). Кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22% (у 2016 р. було 25%).  

Слід також зазначити, що за відсотком плануючих відпочивати ми досягли рівня «довоєнного» 2013 року.

Безвіз поки що не чинив істотного впливу на плани відпочивати за кордоном. Можливо це пов‘язано з тим, що дослідження проводилося в травні, коли безвіз ще не набув чинності в Україні та ставлення до його введення було дещо скептичним.

Крім того:

 • На першому місці за популярністю як і рік тому – відпочинок у Карпатах та інших місцях України (10%);

 • На другому місці за популярністю – відпочинок на дачах та заміських будинках (8%)

 • До родичів у село планують їхати 5% опитаних;

 • Кількість тих, хто планує поїхати відпочивати за кордон складає 3%

 • До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців

 • Не визначилися з відпусткою 14% опитаних.

  За статтю:

  • Залишатися вдома на відпочинок планують 40% жінок та 35% чоловіків

  • Тих, хто планує поїздку до Карпат більше серед чоловіків (12%), також 8% жінок планують саме такий відпочинок

  • Серед чоловіків вдвічі більше тих, хто планує поїздку за кордон (4%), ніж серед жінок (2%).

  • В іншому суттєвих різниць не виявлено.

  За віком:

  • Чим старший вік, тим більша кількість тих, хто планує залишитись вдома на відпочинок (18-29 років – 27%, 60-69 років – 46%), така сама тенденція з можливостями кудись поїхати – чим старший вік тим більша кількість тих, хто не має змогу кудись поїхати (18-29 років – 17%, 60-69 років – 27%).

  • До Криму та за кордон найбільше планують їхати відпочивати представники наймолодшої вікової категорії 28-29 років (відповідно 3% та 6%)

  • Тих, хто планує поїздку до Карпат найбільше серед представників вікових категорій 30-39 та 40-49 років (відповідно 17% та 15%), також великий відсоток серед молоді 18-29 років – 13%.

  • Тих, хто планує відпочивати на дачах найбільше серед людей середнього та літнього віку (9-10%) порівняно з молоддю (4%)

  За рівнем освіти:

  • Найбільше тих, хто не планує кудись їхати на відпочинок серед людей з початковою (85%), найменше – з вищою (42%)

  • Найбільша кількість тих, хто планує кудись їхати в межах країни, концентрована серед людей з середньою спеціальною та вищою освітою: до родичів в село – 11% людей з середньою освітою, 9% –  з вищою; до Карпат та інших місць України – 17%  людей з вищою освітою, 8% – з середньою спеціальною освітою;

  • Найбільша кількість тих, хто планує їхати за кордон серед людей з вищою освітою (7%)

  За рівнем матеріальної забезпеченості:

  • Кількість тих, хто не поїде відпочивати обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижче доход, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки (див. графік)

  • Тих, хто планує їхати за кордон найбільше серед тих, хто може дозволити собі купувати коштовні речі (17%)

За місцем проживання:

 • Найбільші розбіжності по типу відпочинку ми бачимо у людей за різним місцем проживання – серед жителів сіл 78% не планують нікуди їхати, серед жителів міст так відповіли 50% опитаних

 • Жителі сіл практично не планують поїздок до заміських будинків, на дачі та до села (1%), жителі міст навпаки: 11% на дачі, 8% – до сіл.

 • Тих, хто планує їхати до Карпат та інших місць України, вдвічі більше серед жителів міст (12%) порівняно з жителями сіл (6%)

 • Така сама ситуація з поїздкою за кордон – 4% жителів міст, 2% –  жителів сіл

 

 Додаток 1. Формулювання запитання з анкети

 

Як Ви особисто плануєте провести свій літній відпочинок? КАРТКА V1. ОДНА ВІДПОВІДЬ

Я не буду мати можливості відпочивати 1
Залишуся вдома 2
На дачі, у заміському будинку 3
Поїду до родичів у село 4
Поїду до Криму 5
Поїду до Карпат та інших місць України 6
Поїду за кордон 7
ВАЖКО СКАЗАТИ 8
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 9

 

 

Додаток 2.Таблиці

Як Ви особисто плануєте провести  свій літній відпочинок?

  Україна в цілому,2011 р Україна в цілому, 2013 р. Україна в цілому, травень 2014 р. Україна в цілому, травень 2015 р. Україна в цілому, травень 2016 р. Україна в цілому, травень 2017 р.
Я не буду мати можливості відпочивати 23.1 20.9 17.1 23.7 25,4  24,4
Залишуся вдома 43.3 47 45.1 43.8 37,5 36,8
Відпочиватимуть поза домом 28.9 24.7 23.2 17.2 25,0 27,2
З  них:            
На дачі, у заміському будинку 6.2 6 6.6 5.3 9,1 7,6
Поїду до родичів в село 5.1 4 4.1 4.0 4,9 5,4
Поїду до Криму (2014-17рр.)* 0 0 2.4 0.8 1,3 1,1
Поїду до Карпат та інших місць України (2014 -16рр.) 0 0 7.2 5.9 7,6  10,3
Поїду до Криму, Карпат та інших місць України (до 2014 р.) 16.3 12.6 0 0 0  0
Поїду за кордон 1.3 2.1 2.9 1.2 2,1 2,9
ВАЖКО СКАЗАТИ 4.7 7.4 14.5 15.2 12,1 13,6
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

*) окремо про Крим ми запитуємо, починаючи з 2014 року         


За статтю:

  чоловiк жiнка
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 21 22
Залишуся вдома 35 40
На дачi, у замiському будинку 7 8
Поїду до родичiв в село 5 6
Поїду до Криму 1 1
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 12 9
Поїду за кордон 4 2
ВАЖКО СКАЗАТИ 14 12
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 1 1
РАЗОМ 100 100

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 17 19 23 22 27 26
Залишуся вдома 27 27 33 43 46 59
На дачi, у замiському будинку 4 8 10 10 9 5
Поїду до родичiв в село 7 6 5 4 5 4
Поїду до Криму 3 1 1 1    
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 13 17 15 8 4 1
Поїду за кордон 6 4 3 2 1  
ВАЖКО СКАЗАТИ 24 17 10 9 7 4
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ     1 1 1  
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

За рівнем освіти:

  початкова освіта середня освіта середня спеціальна освіта вища освіта
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 15 29 22 15
Залишуся вдома 69 49 37 27
На дачi, у замiському будинку 4 2 11 9
Поїду до родичiв в село   3 7 6
Поїду до Криму 4 1 1 1
Поїду до Карпат та iнших мiсць України   6 8 17
Поїду за кордон 4 1 1 7
ВАЖКО СКАЗАТИ   9 13 17
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 4     1
РАЗОМ 100 100 100 100

 

 

За рівнем матеріальної забезпеченості:

  Нам не вистачає грошей навiть на їжу Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi (такi Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо ВС/НЗ
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 30,4 22,4 15,4 19,6 0,0 13,5
Залишуся вдома 49,2 43,3 23,5 8,7 11,1 21,6
На дачi, у замiському будинку 6,6 6,6 9,5 8,7 0,0 13,5
Поїду до родичiв в село 4,7 3,6 9,0 4,3 22,2 5,4
Поїду до Криму 0,6 1,1 1,4 0,0 0,0 2,7
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 1,1 8,7 18,0 28,3 44,4 0,0
Поїду за кордон 0,6 1,2 6,1 17,4 22,2 2,7
ВАЖКО СКАЗАТИ 6,6 12,4 16,7 13,0 0,0 35,1
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,3 0,7 0,4 0,0 0,0 5,4
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 За місцем проживання:

  Міське населення Сільське населення
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 19 27
Залишуся вдома 31 51
На дачi, у замiському будинку 11 1
Поїду до родичiв в село 8 1
Поїду до Криму 1 1
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 12 6
Поїду за кордон 4 2
ВАЖКО СКАЗАТИ 14 11
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 1 0
РАЗОМ 100 100

 

За регіональним розподілом:

  Макрорегіони
Західний Центральний Південний Східний
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 24,4 17,3 28,7 14,0
Залишуся вдома 36,8 40,2 36,7 34,1
На дачi, у замiському будинку 4,6 7,9 5,1 17,8
Поїду до родичiв в село 3,5 6,7 2,9 10,2
Поїду до Криму 0,5 1,3 2,0 0,0
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 14,6 11,2 6,7 5,3
Поїду за кордон 5,1 1,8 2,4 2,7
ВАЖКО СКАЗАТИ 10,6 13,6 15,5 15,9
РАЗОМ 100 100 100 100

Стосовно коментарів звертайтесь будь ласка до Тетяни Пясковської, 0675001523

 


19.6.2017
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: