КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України

З 16 вересня по 1 жовтня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує:
3,3%— для показників близьких до 50%,
2,8% — для показників близьких до 25%,
2,0% — для показників близьких до 10%,
1,4% — для показників близьких до 5%.

 

З 2015 року члени ОУН-УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Підтримують і скоріше підтримують таке визнання 41% опитаних дорослих жителів України, проти або скоріше проти такого визнання — 27%, 26% опитаних має складнощі з відповіддю на це питання і 6% відмовились відповідати на нього взагалі.

 

 

Загалом, 47% чоловіків підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України, у жінок цей відсоток менший — 35%. Така тенденція спостерігається серед усіх вікових категорій, найбільша різниця становить 16%, між чоловіками і жінками віком старше 70 років.

Респонденти у віці 40-49 років найбільше підтримують таке визнання — 49%, віком 60-69 років найменше — 33%. Частка опитаних які також підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України віком 18-29 років — 43%, 30-39 років — 39%, 50-59 років — 40% і респонденти віком 70 і старше — 36%.

 

 

Можна побачити деякий зв'язок між рівнем добробуту та підтримкою визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України. Серед людей з найгіршим рівнем життя таких 34%, серед людей з рівнем доходу трохи вище низького таких 37%, опитані з середнім рівнем доходу підтримують визнання у 48% випадках і серед людей із відносно високим рівнем матеріальним добробутом (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) — 49%.

 

 

*Примітка: категорія тих, хто обрав варіант відповіді «Ми можемо дозволити собі купити все, що хочемо» через незначну наповненість цієї групи під час аналізу була об’єднана із категорією «Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі»

Найбільше підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України в західному регіоні — 66%, в центральному регіоні — 39%, в південному — 29%, і найменший відсоток таких людей знаходиться у східному регіоні — 13%.

 

 

Серед тих, хто проживає у сільській місцевості, відсоток, який підтримує визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — 46%. В свою чергу, серед жителів міського населення таких на 9% менше — 37%.

 

 

ДОДАТКИ

 

Таблиця 1. Підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — в розрізі статево-вікових груп (%)

 

  Чоловіки Жінки
  18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70 і старше 18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70 і старше
Так 31.9 31.8 44.7 34.8 26.2 37.2 25.6 22.6 26.4 22.9 22.1 24.6
Скорiше так 14.2 14.3 12.5 13.1 10.4 10.1 12.9 9.2 14.3 11.3 8.6 6.2
Важко вiдповiсти 25.5 22.6 18 18.7 28.1 12 32.4 40 26.2 25.3 23.1 29.8
Скорiше нi 8.8 14.7 4.8 10.2 12.7 14.4 9.5 8.4 9.5 15 15.8 13.8
Нi 14.7 10.7 12.1 20.6 17.7 21.4 7.4 13.3 17.3 20.8 27 17.7
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 4.8 5.8 7.9 2.6 5 5 12.3 6.5 6.3 4.8 3.4 7.9
Загалом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 2. Підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — в розрізі статевих груп (%)

  Чоловіки Жінки
Так 34.4 24.1
Скорiше так 12.9 10.5
Важко вiдповiсти 21.6 29.7
Скорiше нi 10.5 11.9
Нi 15.4 16.7
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 5.2 7.1
Загалом 100 100

 

Таблиця 3. Підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — в розрізі вікових груп (%)

  18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70 і старше
Так 28.9 27.2 35.2 28.3 23.8 28.2
Скорiше так 13.6 11.8 13.4 12.1 9.3 7.3
Важко вiдповiсти 28.8 31.3 22.2 22.3 25.2 24.7
Скорiше нi 9.1 11.6 7.3 12.8 14.5 13.9
Нi 11.1 12 14.8 20.7 23 18.7
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 8.5 6.2 7.1 3.8 4.1 7.1
Загалом 100 100 100 100 100 100

 

Таблиця 4. Підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — в самооцінки фінансового становища (%)

  Нам не вистачає грошей навiть на їжу Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi/Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо ВС/НЗ
Так 25.9 25.4 34.5 37.0 9.5
Скорiше так 8.3 11.5 13.3 12.3 5.8
Важко вiдповiсти 27.3 27.8 23 16.0 51.4
Скорiше нi 13 12.8 7.8 12.3 21.2
Нi 18.3 16 15.4 21.0 5.4
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 7.2 6.6 6 1.2 6.5
Загалом 100 100 100 100 100

 

*Примітка: категорія тих, хто обрав варіант відповіді «Ми можемо дозволити собі купити все, що хочемо» через незначну наповненість цієї групи під час аналізу була об’єднана із категорією «Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі»

 

Таблиця 5. Підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — в розрізі регіону (%)

  Західний Центральний Південний Східний
Так 52.3 26.1 20.3 3.5
Скорiше так 13.6 12.9 8.4 9.8
Важко вiдповiсти 18.8 33.2 21.6 30.1
Скорiше нi 3.3 11.5 18.2 13.7
Нi 4.3 11.3 25 36.6
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 7.7 4.9 6.5 6.3
Загалом 100 100 100 100

 

Таблиця 6. Підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України — в розрізі міського та сільського населення (%)

  Міське населення Сільське населення
Так 25.2 35.8
Скорiше так 12.1 10.6
Важко вiдповiсти 27 24.2
Скорiше нi 11.9 10
Нi 18.1 12.4
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 5.9 7
Загалом 100 100

 


13.10.2017
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: