КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Міграційні настрої населення України у квітні 2018 року

Прес-реліз підготував Лиштва Олексій

 

Згідно з нещодавнім опитуванням КМІС, 7% повнолітніх українців збираються в найближчі півроку виїхати за кордон з метою тривалого перебування, роботи, навчання чи еміграції, проте приблизно третина з них ще не робила для цього конкретних кроків. Країна, найбільш популярна серед охочих виїхати з України, — Польща.

 

З 3 по 20 квітня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 4005 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 2.3% для показників близьких до 50%, 2% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%, 1% — для показників близьких до 5%

 

Більшість опитаних (а саме, 86%) не збираються виїжджати за кордон в найближчі 6 місяців з метою тривалого перебування. Тільки 7% респондентів відповіли, що збираються виїхати, а 6% вагаються із відповіддю. Втім, тільки 62% респондентів, що планують виїзд за кордон, робили конкретні кроки для цього.

Ті опитані, які планують виїзд за кордон, могли назвати одну чи декілька країн, куди вони мають намір вирушити. Країна, до якої збирається найбільша частка серед охочих виїхати за кордон з метою тривалого перебування, — Польща (36%). Втричі менше респондентів обрали Чехію і Німеччину: 12% і 11% відповідно. Росію назвали лише 7% опитаних, а США — 6%. До Італії та Канади збираються виїхати з метою тривалого перебування 5% і 3% респондентів відповідно. Угорщину і Францію обрали по 2%. Останньою країною, яка закриває десятку найпопулярніших країн, є Ізраїль (1%). Інші країни вказували не більше 1% респондентів.

Не визначились із країною переїзду 16% опитаних, а інші 6% не змогли відповісти.

Крім того:

  • Серед чоловіків майже втричі більше тих, хто збирається виїхати за кордон. Різниця між чоловіками (11%) та жінками (4%) становить 7 відсоткових пунктів.
  • Спостерігається деяка залежність між рівнем освіти і бажанням виїхати за кордон. Люди з вищою освітою більш охоче розглядають питання виїзду за кордон з метою тривалого перебування — серед них 10% замислюються про це. Серед людей з повною середньою, середньою спеціальною освітою таких 7% і 6% відповідно. А серед людей з освітою не вище неповної середньої таких всього 2%.
  • Бажання виїхати за кордон безпосередньо залежить від віку респондента. Молоді люди частіше відповідають ствердно, аніж люди похилого віку. Так, серед опитаних у віці 18-29 років таких 15%, у віці 30-44 роки — 10%, у віці 45-59 років — 6% та 0% серед людей у віці 60 років і старше.
  • На заході країни більше людей збираються виїхати (11%) порівняно з іншими регіонами. В центральному, південному та східному регіонах цей показник становить 6%. Найменше тих, хто збирається виїхати, на Донбасі (2%).
  • Найбільше охочих виїхати за кордон серед осіб, які шукають роботу (20%), студентів (15%) та самозайнятих (14%). Втім, і серед тих, хто перебуває на пенсії, 1% опитаних розглядають можливість переїзду в іншу країну.

 

Коментар В.Паніотто.

У грудні 2017 на замовлення видання «Дзеркало тижня» ми вже проводили дослідження щодо міграції (див. статтю за матеріалами цього дослідження Ю.Мостова, С.Рахманін. Кровотеча. Чому українці покидають свою країну. Дзеркало тижня, 27 січня 2018 https://dt.ua/internal/krovotecha-chomu-ukrayinci-pokidayut-svoyu-krayinu-267394_.html ). Дане дослідження дещо уточнює ситуацію. У грудні на запитання «Чи готові Ви виїхати з країни?» готовність виїхати висловило 17% (сума перших двох відповідей у таблиці К1).

К1. Чи готові Ви виїхати з країни?

Так, готовий і роблю певні кроки для цього 6%
У принципі готовий, але поки нічого для від'їзду не робив 11%
Поки не готовий, але хотів би, якщо будуть сприятливі обставини 20%
Не готовий за жодних умов 57%
ВАЖКО СКАЗАТИ /НЕ ЗНАЮ 6%

 

Це люди, які взагалі готові виїхати коли-небудь тимчасово або постійно на недовгий період чи на довгий, тобто це максимально можливий потенціал еміграції. Зараз же (у квітні) ми питаємо про тих, хто не тільки абстрактно готовий, а хто конкретно планує виїхати у найближчі 6 місяців. Ця категорія близька до тих 6%, хто готовий виїхати і роблять певні кроки до цього (перша відповідь у таблиці К1), зараз тих, хто планує виїхати 7%, різниця незначуща.

У грудні 2017 ми також задавали питання «Якби у Вас був вибір, куди їхати на заробітки за однакової зарплати, то куди б Ви поїхали в першу чергу?». Відносна більшість серед цих потенційних емігрантів називали Німеччину (14% від тих, хто готовий виїхати) і Польщу (13%). А от у квітні 2018 серед тих, хто реально планує виїхати, на першому місті Польща 36%, потім Чехія (13%) і Німеччина (11%). Це різниця між мріями, абстрактним бажанням («якби у Вас був вибір..») і реальністю, коли такий вибір обмежений. Хотіли б до Німеччини, а більше їдуть до Польщі.

 

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

D8. Скажіть, будь ласка, чи збираєтеся Ви в найближчі 6 місяців виїхати за кордон з метою тривалого перебування (більше 3-х місяців), роботи, навчання або еміграції?

Так 1
Ні 2
Важко сказати 3

 

D9. В яку країну Ви збираєтеся виїхати?

США 1
Канада 2
Велика Британія 3
Франція 4
Німеччина 5
Італія 6
Іспанія 7
Португалія 8
Польща 9
Чехія 10
Росія 11
Інша 12
Угорщина 15
Швеція 16
Туреччина 17
Словаччина 18
Норвегія 19
Литва 20
Китай 21
Ізраїль 22
Болгарія 23
Бельгія 24
Білорусь 25
ЗБИРАЮСЯ ВИЇХАТИ, АЛЕ ПОКИ НЕ ЗНАЮ КУДИ 13
ВАЖКО СКАЗАТИ /НЕ ЗНАЮ 14

 

D10. Скажіть, будь ласка, чи робили Ви конкретні кроки для цього: шукали в цій країні роботу, житло, зверталися до державних органів за дозвільними документами тощо?

Так 1
Ні 2
Важко сказати 3

 

 

Додаток 2. Таблиці

Таблиця 1. Чи збираєтеся Ви в найближчі 6 місяців виїхати за кордон з метою тривалого перебування (більше 3-х місяців), роботи, навчання або еміграції?

  Україна в цілому, %
Так 7,3
Ні 86,3
Важко сказати 6,5

 

Таблиця 2. За регіонами, %:

  Захід Центр Південь Схід Донбас
Так 11,3 6,5 5,7 5,8 1,9
Ні 78,8 88,4 87,9 89,7 93,0
Важко сказати 9,9 5,2 6,4 4,5 5,1

 

Таблиця 3. За статтю, %:

  Чоловіки Жінки
Так 11,1 4,1
Ні 8,1 91,4
Важко сказати 8,8 4,5

 

Таблиця 4. За віком, %:

  18-29 30-44 45-59 60+
Так 15,0 10,0 5,8 0,5
Ні 74,2 80,3 89,5 97,9
Важко сказати 10,8 9,7 4,7 1,7

 

Таблиця 5. За рівнем освіти, %:

  Неповна середня і нижче Повна середня Середня спеціальна Вища
Так 1,7 6,8 5,9 9,9
Ні 92,9 86,6 88,3 83,2
Важко сказати 5,4 6,5 5,8 6,8

 

Таблиця 6. Чи робили Ви конкретні кроки для цього: шукали в цій країні роботу, житло, зверталися до державних органів за дозвільними документами тощо?

  Україна в цілому, % % від тих, хто збирається виїхати за кордон
Так 5% 62,3
Ні 2% 29,8
Важко сказати 1% 7,9

Таблиця 7. В яку країну Ви збираєтеся виїхати? (Респондент міг назвати більше однієї країни)

  Україна в цілому, % % від тих, хто збирається виїхати за кордон
Польща 2,6 35,6
Чехія 0,9 12,5
Німеччина 0,8 10,6
Росія 0,5 7,1
США 0,4 5,6
Італія 0,4 5,0
Канада 0,2 3,0
Угорщина 0,2 2,1
Франція 0,1 1,7
Ізраїль 0,1 1,4
Іспанія 0,1 1,2
Велика Британія 0,1 1,2
Литва 0,1 0,8
Португалія 0,1 0,7
Словаччина 0,04 0,6
Білорусь 0,03 0,5
Бельгія 0,03 0,4
Китай 0,03 0,4
Болгарія 0,03 0,4
Швеція 0,03 0,4
Норвегія 0,02 0,3
Туреччина 0,02 0,3
ЗБИРАЮСЯ ВИЇХАТИ, АЛЕ ПОКИ НЕ ЗНАЮ КУДИ 1,2 16,3
ВАЖКО СКАЗАТИ /НЕ ЗНАЮ 0,4 5,6

 

З приводу коментарів звертайтесь будь ласка до Олексія Лиштви: oleksii.lyshtva@kiis.com.ua


18.5.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: