КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
тел. 537-3376
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Як планують відпочивати українці, травень 2018 р.

Прес-реліз підготувала Тетяна Пясковська

З
18 по 30 травня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3% — для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Дослідження показало, що станом на другу половину травня 2018 р., 64% українців не планують відпочивати. Ця кількість збільшилася порівняно з 2017 роком (було 59%). Кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22% (а було 24%).

Безвіз починає дещо впливати на плани українців відпочивати за кордоном. В цьому році 4% респондентів планують їхати відпочивати за кордон, ця кількість багато років не піднімалася вище 2%.

Крім того:

 • На першому місці за популярністю як і рік тому – відпочинок у Карпатах та інших місцях України (8%);

 • На другому місці за популярністю – відпочинок на дачах та заміських будинках (7%)

 • Третє місце розділили відпочинок  у родичів та поїздки за кордон, однаково 4%;

 • До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців

 • Не визначилися з відпусткою 12% опитаних.

 

 

За статтю:

 • Залишатися вдома на відпочинок планують 45% жінок та 37% чоловіків

 • Серед чоловіків вдвічі більше тих, хто планує поїздку за кордон (5%), ніж серед жінок (3%).

В іншому суттєвих різниць не виявлено.

За віком:

 • Чим старший вік, тим більша кількість тих, хто планує залишитись вдома на відпочинок (18-29 років – 25%, 70+ років – 72%), така сама тенденція з можливостями кудись поїхати – чим старший вік тим більша кількість тих, хто не має змогу кудись поїхати (18-29 років – 22%, 60-69 років – 28%).

 • Поїздку до Карпат та за кордон найбільше планують представники наймолодшої вікової категорії 18-29 років (відповідно 14% та 8%)

 • Тих, хто планує відпочивати на дачах, найбільше серед людей середнього та літнього віку (8-9%) порівняно з молоддю (4%)

 

За рівнем освіти:

 • Найбільше тих, хто не планує кудись їхати на відпочинок серед людей з неповною середньою та нижче освітою (84%), найменше – з вищою (48%)

 • Найбільша кількість тих, хто планує кудись їхати в межах країни, концентрована серед людей з середньою спеціальною та вищою освітою: до родичів в село – 3% людей з середньою, 4% з середньою спеціальною освітою та 6% –  з вищою; до Карпат та інших місць України – 13%  людей з вищою освітою, 7% – з середньою спеціальною освітою;

 • Найбільша кількість тих, хто планує їхати за кордон серед людей з вищою освітою (8%)

 

За рівнем матеріальної забезпеченості:

 • Кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижче доход, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки (див. графік 1)

 

Графік 1.   Як фінансовий стан впливає на те, чи планують українці відпочивати влітку • Тих, хто планує їхати за кордон найбільше серед тих, хто може дозволити собі купувати коштовні речі (16%)

За місцем проживання:

 • Великі розбіжності щодо планів на відпочинок ми бачимо у людей за різним місцем проживання – серед жителів сіл 79% не планують нікуди їхати, серед жителів міст так відповіли 56% опитаних

 • Серед жителів сіл лише 3% планують поїздку до заміських будинків, на дачі та до села, серед жителі міст таких більше: 8% на дачі, 5% – до сіл.

 • Тих, хто планує їхати до Карпат та інших місць України, вдвічі більше серед жителів міст (10%) порівняно з жителями сіл (5%)

 • Така сама ситуація з поїздкою за кордон – 5% жителів міст, 2% –  жителів сіл


 

Додаток 1. Формулювання запитання з анкети

 

Як Ви особисто плануєте провести свій літній відпочинок? КАРТКА V1. ОДНА ВІДПОВІДЬ

Я не буду мати можливості відпочивати 1
Залишуся вдома 2
На дачі, у заміському будинку 3
Поїду до родичів у село 4
Поїду до Криму 5
Поїду до Карпат та інших місць України 6
Поїду за кордон 7
ВАЖКО СКАЗАТИ 8
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 9

 

 

Додаток 2.Таблиці

Як Ви особисто плануєте провести  свій літній відпочинок?

  Україна в цілому,2011 р Україна в цілому, 2013 р. Україна в цілому, 2014 р. Україна в цілому, 2015 р. Україна в цілому, 2016 р. Україна в цілому, 2017 р. Україна в цілому, 2018 р.
Я не буду мати можливості відпочивати 23.1 20.9 17.1 23.7 25,4   24,4   22,3
Залишуся вдома 43.3 47 45.1 43.8 37,5 36,8 41,3
Відпочиватимуть поза домом 28.9 24.7 23.2 17.2 25,0 27,2  24,4 
З  них:              
На дачі, у заміському будинку 6.2 6 6.6 5.3 9,1   7,6   6,5
Поїду до родичів в село 5.1 4 4.1 4.0 4,9  5,4  4,3
Поїду до Криму (2014-18рр.)* 0 0 2.4 0.8 1,3  1,1  1,2
Поїду до Карпат та інших місць України (2014 -18 рр.) 0 0 7.2 5.9 7,6    10,3    8,3
Поїду до Криму, Карпат та інших місць України (до 2014 р.) 16.3 12.6 0 0 0 0 0
Поїду за кордон 1.3 2.1 2.9 1.2 2,1 2,9 4,1
ВАЖКО СКАЗАТИ 4.7 7.4 14.5 15.2 12,1  13,6  11,9
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100 100

*) окремо про Крим ми запитуємо, починаючи з 2014 року            


За статтю:

  чоловiк жiнка
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 25,1 20,1
Залишуся вдома 37,0 44,8
На дачi, у замiському будинку 5,7 7,2
Поїду до родичiв в село 4,1 4,4
Поїду до Криму 1,6 0,8
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 8,4 8,3
Поїду за кордон 5,0 3,4
ВАЖКО СКАЗАТИ 12,2 10,8
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,9 0,3
РАЗОМ 100 100

За віком:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 21,9 19,5 23,8 23,9 27,9 17,9
Залишуся вдома 25,1 31,6 36,6 42,5 53,4 71,7
На дачi, у замiському будинку 6,5 4,0 8,0 8,6 8,4 3,6
Поїду до родичiв в село 5,8 5,9 3,3 4,7 2,8 1,8
Поїду до Криму 2,3 2,1 0,6 1,4 0 0
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 13,7 11,2 10,1 6,7 3,2 1,1
Поїду за кордон 8,4 5,6 3,3 3,1 1,2 0,4
ВАЖКО СКАЗАТИ 15,3 19,0 14,0 8,9 3,2 3,2
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,9 1,1 0,3 0,3 0 0,4
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 

За рівнем освіти:

  початкова освіта середня освіта середня спеціальна освіта вища освіта
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 26,8 27,9 20,7 17,4
Залишуся вдома 57,3 46,5 44,4 30,3
На дачi, у замiському будинку 3,8 2,5 8,9 8,8
Поїду до родичiв в село 1,9 3,0 3,9 6,3
Поїду до Криму 0,6 1,2 1,2 1,2
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 1,9 5,5 7,4 13,3
Поїду за кордон 1,3 3,0 2,0 7,6
ВАЖКО СКАЗАТИ 5,7 9,4 11,1 14,9
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,6 1,0 0,3 0,3
РАЗОМ 100 100 100 100

 

За рівнем матеріальної забезпеченості:

  Нам не вистачає грошей навiть на їжу Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко Нам вистачає грошей на їжу, одяг i ми можемо дещо вiдкладати Ми можемо дозволити собi купувати деякi коштовнi речi (такi Ми можемо дозволити собi купити все, що захочемо ВС/НЗ
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 30,4 22,4 15,4 19,6 0,0 13,5
Залишуся вдома 49,2 43,3 23,5 8,7 11,1 21,6
На дачi, у замiському будинку 6,6 6,6 9,5 8,7 0,0 13,5
Поїду до родичiв в село 4,7 3,6 9,0 4,3 22,2 5,4
Поїду до Криму 0,6 1,1 1,4 0 0 2,7
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 1,1 8,7 18,0 28,3 44,4 0
Поїду за кордон 0,6 1,2 6,1 17,4 22,2 2,7
ВАЖКО СКАЗАТИ 6,6 12,4 16,7 13,0 0 35,1
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,3 0,7 0,4 0 0 5,4
РАЗОМ 100 100 100 100 100 100

 За місцем проживання:

  Міське населення Сільське населення
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 18,5 29,8
Залишуся вдома 37,4 49,0
На дачi, у замiському будинку 8,2 3,2
Поїду до родичiв в село 5,1 2,6
Поїду до Криму 1,0 1,5
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 10,1 5,0
Поїду за кордон 5,2 1,9
ВАЖКО СКАЗАТИ 13,9 6,6
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 0,6 0,4
РАЗОМ 100 100

За регіональним розподілом [i]:

  Макрорегіони
Західний Центральний Південний Східний
Я не буду мати можливостi вiдпочивати 27,0 19,4 26,0 13,2
Залишуся вдома 37,8 44,0 37,3 49,4
На дачi, у замiському будинку 5,0 7,6 6,9 6,4
Поїду до родичiв в село 6,1 3,8 3,7 3,0
Поїду до Криму 1,3 0,7 1,8 1,1
Поїду до Карпат та iнших мiсць України 9,7 9,3 7,9 3,4
Поїду за кордон 5,1 3,5 4,3 3,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 7,9 10,6 11,6 20,4
РАЗОМ 100 100 100 100

 [i] Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область (без тимчасово окупованих територій).


19.6.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: