КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Самооцінка відчуття щастя, травень 2018 року

Прес-реліз підготувала Юлія Сахно

З 18 по 30 травня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю (CAPIопитування за допомогою комп’ютера, без паперових анкет)  опитано 2025  респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3% — для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Більше половини жителів України вважають себе щасливими. Відповідно до результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у травні 2018 року щасливими або скоріше щасливими себе відчували 63% жителів України, 16% почувалися частково щасливими, частково ні, і 17% - нещасливими або радше не щасливими.


Порівняно із минулим роком частка щасливих збільшилася на 10 відсоткових пунктів, із 53% в травні 2017 року до 63% у травні 2018 року. Однією з причин може бути деяке покращення матеріального становища населення: протягом року за самооцінкою частка небідних зросла із 30% до 37%.

*За 2012-2013 роки наведено середньорічний показник. Рівень щастя – відсоток тих, хто вважає себе щасливою / скоріше щасливою людиною. Рівень добробуту – відсоток тих, кому вистачає не лише на їжу та одяг.

 

Відчуття щастя залежить від багатьох чинників, у тому числі соціально-демографічних ознак, якості життя, соціального середовища тощо.

Результати опитування свідчать, що молоді люди загалом щасливіші, аніж старші, і з віком рівень щастя знижується майже лінійно. У 2018 році серед молоді віком 18-29 років щасливими почувалися 79%, серед тих, кому 30-39 років  – 72%, 40-49 років - 65%, 50-59 років - 57%, 60-69 років - 47%, старше 70 років – 45%. Зниження частки щасливих із віком пов’язане із погіршенням здоров’я, а також більш хистким матеріальним становищем і самотністю, які часто спіткають літніх людей.

 

Чим вищий рівень добробуту, тим більше людей почуваються щасливими. Так, серед найбідніших (не вистачає на їжу) щасливими себе назвали 40%, серед малозабезпечених (вистачає лише на їжу) таких 58%, серед людей із середнім доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо відкладати) - 74%, серед людей із доходом вище середнього (можуть купувати коштовні речі) – 85%.

 

Стан здоров’я є дуже важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 88%, серед тих, хто має дуже погане здоров’я, щасливими є лише 18%.

 

За місцем проживання, назагал дещо більш щасливими себе почувають мешканці західних областей: у травні 2018 року в західних областях щасливими почувалися 68%, у центральному регіоні – 63%, на півдні – 59%, у східних областях – 60%.

 

Коментар ген.директора КМІС В.Паніотто

Підвищення рівня щастя населення України не може не тішити.  Є, однак, можливість, що частина цієї динаміки пов’язана з методологічними причинами.  Попередні омнібусні дослідження, в яких були запитання про щастя,  отримані за допомогою паперових анкет.

У вересні 2017 КМІС перейшов на більш досконалу технологію проведення досліджень – використання CAPI (Computer Assisted  Personal Interview).  І це дослідження теж проводилося за  новою технологією.  ІІнтерв’юери проводили опитування за допомогою планшетів.   Ця технологія дозволяє краще контролювати інтерв’юера за декількома параметрами (наприклад, GPS показує чи він дійсно був у селі, яке потрапило до вибірки) і якість даних підвищилась.    Але оцінити, чи має зміна технології суттєвий вплив на  зміну показників, ми поки що не можемо, це предмет подальших досліджень.


 

ДОДАТОК

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?», травень 2018, %

  %
Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Так 37.1
Скоріше так, ніж ні 25.6
І так, і ні 16.2
Скоріше ні, ніж так 7.8
Ні 8.9
Важко сказати/ Відмова 4.3
РАЗОМ 100 

 

Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» за віковими групами, травень 2018, %

  Вік (6 вікових груп)
18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60-69 років 70+ років РАЗОМ
Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Так 52.7 47.1 33.9 29.9 22.7 26.0 37.1
Скоріше так, ніж ні 26.0 25.0 30.9 27.4 24.1 18.8 25.6
І так, і ні 11.3 14.2 16.2 20.4 19.6 18.2 16.2
Скоріше ні, ніж так 5.1 5.9 6.2 8.0 11.0 13.1 7.8
Ні 3.3 3.1 10.0 9.1 14.2 19.2 8.9
Важко сказати/ Відмова 1.6 4.7 2.8 5.2 8.5 4.7 4.3
РАЗОМ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» за самооцінкою матеріального становища, травень 2018, %

  Будь ласка, подивіться на картку і скажіть мені, яке з тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу Вашої сім'ї?
Нам не вистачає грошей навіть на їжу Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі / Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо РАЗОМ
Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Так 21.3 35.0 42.5 50.4 37.1
Скоріше так, ніж ні 18.8 22.7 31.8 34.2 25.6
І так, і ні 16.4 18.8 13.7 11.4 16.2
Скоріше ні, ніж так 13.2 10.5 3.6 1.5 7.8
Ні 26.9 7.3 5.5 2.5 8.9
Важко сказати/ Відмова 3.3 5.8 2.9 .0 4.3
РАЗОМ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» за самооцінкою стану здоров'я, травень 2018, %

  Як би Ви оцінили своє здоров'я?
Дуже хороше Хороше Посереднє  (ані хороше, ані погане) Погане Дуже погане РАЗОМ
Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Так 68.5 50.2 31.4 20.0 8.7 37.1
Скоріше так, ніж ні 19.3 30.7 27.4 17.6 9.4 25.6
І так, і ні 3.9 10.0 23.0 15.9 16.8 16.2
Скоріше ні, ніж так 1.9 4.2 7.1 16.4 24.0 7.8
Ні 1.9 2.6 6.9 25.1 33.4 8.9
Важко сказати/ Відмова 4.5 2.2 4.2 5.0 7.8 4.3
РАЗОМ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

Таблиця 5. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?» за макрорегіонами, травень 2018, %

  4 Макрорегіони
Західний Центральний Південний Східний РАЗОМ
Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? Так 44.1 31.8 37.5 36.4 37.1
Скоріше так, ніж ні 24.3 30.9 21.1 23.3 25.6
І так, і ні 11.8 20.1 19.5 8.7 16.2
Скоріше ні, ніж так 8.0 6.7 6.8 11.8 7.8
Ні 7.0 6.9 10.4 15.5 8.9
Важко сказати/ Відмова 4.8 3.6 4.7 4.3 4.3
РАЗОМ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область (без тимчасово окупованих територій).

 

Таблиця 6. Динаміка відчуття щастя в Україні (2001-2018)*, %

  Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною? РАЗОМ
Так Скоріше так, ніж ні І так, і ні Скоріше ні, ніж так Ні Важко сказати
Січ.2001 20.0 18.1 27.5 13.6 18.9 1.9 100
Лис.2002 22.9 26.0 22.4 16.6 10.4 1.8 100
Лис.2003 24.0 28.0 24.0 14.0 8.0 2.0 100
Гру.2005 21.7 25.2 26.8 13.5 11.4 1.3 100
Жов.2006 22.8 29.4 24.9 10.8 9.1 3.0 100
Гру.2007 28.0 26.2 21.2 12.3 10.5 1.8 100
Бер.2008 28.1 28.9 20.8 11.5 7.7 3.1 100
Чер.2009 30.3 28.3 21.1 9.8 7.3 3.2 100
Чер.2010 33.1 31.9 18.9 9.2 5.2 1.7 100
Лют.2011 34.0 29.2 17.0 9.0 7.9 2.9 100
Лют.-Лис.2012 21.8 35.3 26.3 9.0 4.0 3.6 100
Лют.-Лис.2013 24.3 33.8 24.4 9.8 5.3 2.5 100
Лют.2014 22.0 37.7 23.3 8.0 4.3 4.7 100
Тра.2015 24.4 34.4 20.8 9.8 7.1 3.5 100
Тра.2016 26.0 28.1 20.8 12.8 8.5 3.7 100
Гру.2016 22.9 31.1 25.2 11.1 7.6 2.0 100
Тра.2017 24.4 28.7 24.2 12.2 7.3 3.2 100
Тра.2018 37.1 25.6 16.2 7.8 8.9 4.3 100

*За 2012-2013 роки наведено об’єднаний середньорічний показник. Із травня 2015 року наведено дані для України без тимчасово окупованих територій (АР Крим, частина Донецької та Луганської областей).

Стосовно коментарів звертайтесь будь ласка до Юлії Сахно: j.sakhno@kiis.com.ua


25.7.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: