КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Думки і погляди населення України щодо судової реформи: Вересень 2018 року

Презентація

З 12 по 24 вересня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів на замовлення клієнта всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2011 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Головні результати опитування

           

Євроінтеграційні прагнення населення України і пріоритетність судової реформи після Революції Гідності

 • У разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 47,9% жителів країни проголосували б «за», 25,1% проголосували б «проти», а 11,5% утрималися б і не брали участі в голосуванні. Ще 15,5% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання. Таким чином, 65,7% українців, які б узяли участь у референдумі, проголосували б «за» вступ до Європейського Союзу.
 • На запитання «Чи потребувала судова система реформування після Революції Гідності в 2013-14 році?» 40,5% респондентів відповіли, що «так, і це було одним з найбільш нагальних завдань». Ще 35,2% респондентів обрали варіант «так, але це було не найголовнішим завданням / були інші, більш актуальні реформи». Частка тих, хто вважає, що потреби в реформуванні не було – 4,6%. Ще 19,7% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

 

 

Довіра судам України

 • Судам України скоріше або повністю довіряють 12,3% жителів України, не довіряють – 78,5%. Ще 9,2% респондентів не визначилися зі своєю думкою, або відмовилися відповідати.
 • Разом з цим, на запитання «Як змінилося Ваше ставлення до судів України протягом останніх 3-4 років?» 31,3% респондентів відповіли, що їхнє ставлення погіршилося, 2,7% – що покращилося. Ще 58,1% стверджують, що їхнє ставлення не змінилося, а 7,9% не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповідати.

 

Поінформованість про судову реформу, очікування від реалізації судової реформи і оцінка реалізації судової реформи

 • 73,3% респондентів принаймні чули про те, що в Україні протягом останніх років реалізовується судова реформа, а 26,7% говорять, що вони взагалі не чули про це. Водночас, з цих 73,3% стверджують, що вони знають досить добре про основні положення реформи – 3,9%. Ще 22,7% стверджують, що вони знають про деякі положення реформи, а 46,7% відповіли, що вони лише чули про реформу, але не знають про її положення.
 • На запитання «А які зміни в судовій системі України Ви очікували б побачити в результаті успішного проведення судової реформи?» серед усіх опитаних респондентів (запитання ставилося всім респондентам, незалежно від поінформованості про поточну реформу) найчастіше обиралися такі варіанти:
  • позбавити суддів недоторканності і привілеїв – 53,2%;
  • ввести майнову відповідальність суддів за незаконні рішення – 49,4%;
  • покращення доступу до правосуддя – 43,9%;
  • скорочення термінів розгляду справ в судах – 40,5%;
  • впровадження перевірки суддів на детекторі брехні – 40,4%;
  • швидкість виконання судових рішень – 38,8%;
  • звільнення частини суддів, переатестація суддів – 34,7%;
  • впровадження виборності суддів, щоб місцеві жителі самі їх обирали – 30,4%.
  • Серед респондентів, які принаймні чули про судову реформу, 0,9% вважають її повністю успішною, 10,2% – у цілому успішною, хоча є деякі негативні аспекти. Водночас, 23,7% вважають її у цілому неуспішною, хоча є деякі позитивні аспекти, а 44% дотримуються думки, що реформа була зовсім неуспішною. Ще 21,2% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
  • Респондентам, які принаймні чули про судову реформу, також ставилося запитання «А що з перерахованого, на Вашу думку, уже реалізовано / буде реалізовано після завершення судової реформи?». Нижче в таблиці для тих, хто принаймні чув про судову реформу, порівнюються відповіді на запитання про бажані очікування від реформи і на запитання про те, що, на їхню думку, уже реалізовано / буде реалізовано внаслідок поточної реформи:

 

  Хотіли б бачити при успішній реалізації Вважають, що реалізовано / буде реалізовано
Позбавити суддів недоторканності і привілеїв 54,0 2,7
Ввести майнову відповідальність суддів за незаконні рішення 51,2 2,8
Покращення доступу до правосуддя 43,5 5,2
Впровадження перевірки суддів на детекторі брехні 41,8 1,8
Скорочення термінів розгляду справ в судах 40,5 5,2
Швидкість виконання судових рішень 39,4 4,3
Звільнення частини суддів, переатестація суддів 36,6 20,1
Впровадження виборності суддів, щоб місцеві жителі самі їх обирали 32,3 2,8
Впровадження призначення суддів незалежним від влади органом, членами якого є судді та представники громадськості / Конкурсний відбір кандидатів на посаду судді 25,7 3,0
Повне звільнення всіх суддів 19,3 3,1
Покращення матеріально-технічного стану судів та їх близькість до місця проживання 17,9 8,2
Істотне підвищення рівня заробітної плати суддів, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя 7,8 24,2
Інше 2,7 0,3
НІЧОГО НЕ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО --- 34,4
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 4,0 21,6

 

 • На запитання «Як Ви думаєте, що є головною причиною неуспішності судової реформи?», яке ставилося лише респондентам, які вважають неуспішною реформу, 45% обрали варіант «Корупція в системі органів державної влади». 17,7% обрали варіант «спроба Президента України підпорядкувати собі всі гілки державної влади, зокрема чиновників, відповідальних за проведення судової реформи», 10,2% – «протидія самих суддів і причетних осіб, кругова порука», 5,3% – «боротьба політичних кланів за сфери впливу», 5,1% – «небажання депутатів Верховної Ради ухвалювати потрібні закони», 4,8% – «розвал системи державного управління в цілому», 4,7% – «некомпетентність чиновників, відповідальних за проведення судової реформи». Інші варіанти називалися респондентами рідше.
 • На запитання «А хто конкретно, на Вашу думку, несе найбільше відповідальності за неуспішну реалізацію судової реформи?» серед респондентів, які вважають неуспішною реформу, 51,8% обрали варіант «Президент України Петро Порошенко», 9,2% – «народі депутати», 7,6% – «Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман», 7,5% – «Голова комісії при Президентові України з проведення судової реформи Олексій Філатов». Інші варіанти називалися респондентами рідше.
 • Також серед тих, хто вважає неуспішною реформу, 64,2% вважають, що чиновники, відповідальні за неуспішність реформи, мають бути притягнені до кримінальної відповідальності, 62,4% – що вони мають бути звільнені з забороною займати будь-які державні та виборні посади, 51,1% – що вони мають компенсувати особистим майном витрати, взяті з держбюджету

 

Роль міжнародних організацій у проведенні судової реформи

 • 46,4% респондентів вважають, що міжнародні організації повинні брати участь у судовій реформі, а 33,4%, навпаки, дотримуються думки, що не повинні. Ще 20,2% не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
 • Серед респондентів, які принаймні чули про проведення судової реформи, 19,6% вважають, що міжнародні організації «взагалі ніяк не впливають / не беруть участі в процесі судової реформи», 30,7% – що вони «беруть участь, але в недостатній мірі», 10,5% – що «беруть участь у достатній мірі», 7,5% – що вони «надмірно беруть участь / занадто сильно впливають на процес судової реформи». Ще 31,8% не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
 • Також серед тих, хто принаймні чув про судову реформу, 62,6% вважають, що кошти, виділені міжнародними організаціями на її проведення, були використані не за призначенням. 10% вважають, що були використані за призначенням, а 27,4% не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповідати на запитання. 

 


 

Додаток

Нижче наводиться фрагмент анкети з розподілом відповідей респондентів на запитання, оприлюднені у прес-релізі, а також на інші запитання, які ставилися респондентам.
 
Запитання з анкети наводяться у порядку, в якому вони ставилися респондентам.
 
Деякі запитання ставилися не всім респондентам (наприклад, якщо респондент не знає взагалі нічого про судову реформу, ряд запитань про неї пропускалися). Під кожним запитанням зазначено, кому саме ставилося це запитання.
 
А1. Уявіть, будь ласка, що зараз відбувається референдум з питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу. Ви можете проголосувати за вступ до цього союзу, проти вступу або утриматися – не брати участі у голосуванні. Який Ваш вибір?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
За вступ 47,9 72,2 47,9 32,2 31,9 24,3
Проти вступу 25,1 9,2 23,0 33,8 38,0 47,0
Не брати участі у голосуванні 11,5 4,9 13,3 17,0 15,3 7,7
ВАЖКО СКАЗАТИ 15,4 13,7 15,7 17,1 14,7 19,5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1,5
 
 
А2. Ви, у цілому, довіряєте чи не довіряєте судам України?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Зовсім не довіряю 46,2 49,4 38,5 50,8 51,6 48,8
Скоріше, не довіряю 32,3 32,5 34,1 32,9 28,5 32,8
Скоріше, довіряю 10,5 9,8 14,3 7,4 8,6 5,1
Повністю довіряю 1,8 1,0 2,8 0,9 1,7 0,8
ВАЖКО СКАЗАТИ 9,0 7,3 9,7 8,1 9,6 12,5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
 
 
 
 
А3. Як змінилося Ваше ставлення до судів України протягом останніх 3-4 років?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Погіршилось 31,3 31,5 32,5 38,8 28,4 18,0
Не змінилось 58,1 58,5 54,5 54,7 60,4 75,4
Покращилось 2,7 2,1 4,6 0,9 1,8 1,4
ВАЖКО СКАЗАТИ 7,8 7,9 8,0 5,6 9,4 5,2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
 
 
Б1. Чи потребувала судова система реформування після Революції Гідності в 2013-14 році?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Так, і це було одним з найбільш нагальних завдань 40,5 52,9 39,0 33,1 31,2 39,7
Так, але це було не найголовнішим завданням / були інші, більш актуальні реформи 35,2 30,5 37,5 44,1 33,2 32,4
Ні, судова система працювала ефективно 4,6 1,5 6,2 4,2 6,5 3,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 18,1 14,8 16,5 18,6 23,1 24,9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 1,6 0,3 0,8 0,0 5,9 0,0
 
Б2. Чи знаєте Ви, чули що-небудь або читали про те, що в Україні протягом останніх років уже здійснюється судова реформа?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Знаю досить добре про основні положення реформи 3,9 3,6 5,0 2,7 3,9 1,4
Знаю / чув тільки про деякі положення реформи 22,7 21,5 26,4 21,8 18,7 22,6
Чув про реформу, але нічого не знаю про її положення 46,7 52,9 42,1 55,6 48,1 23,0
Взагалі не чув, що в Україні здійснюється судова реформа 26,7 22,0 26,6 20,0 29,3 53,0
 
 
 
 
Б3. На Вашу думку, чи відбулася судова реформа на сьогоднішній день?
(% серед респондентів, які знають, що в Україні здійснюється судова реформа (всього серед усіх респондентів знають 73,3%), n=1481)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Так, уже відбувалася 4,5 3,6 8,0 1,9 1,7 2,6
Ні, реформа ще продовжується 69,4 71,8 66,2 64,2 73,4 77,2
ВАЖКО СКАЗАТИ 25,1 24,4 23,5 33,9 24,5 20,2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,9 0,2 2,3 0,0 0,4 0,0
 

Б4. Як Ви вважаєте, вона пройшла успішно / успішно реалізовується?
(% серед респондентів, які знають, що в Україні здійснюється судова реформа (всього серед усіх респондентів знають 73,3%), n=1481)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Повністю успішно 0,9 0,0 1,3 0,0 1,9 1,6
У цілому, успішно, хоча є деякі негативні аспекти 10,2 7,7 17,8 3,4 4,4 13,4
У цілому, неуспішно, хоча є деякі позитивні аспекти 23,7 24,5 27,2 26,1 15,6 18,4
Зовсім неуспішно \ реформа провалена 44,0 42,0 39,7 50,3 50,5 43,8
ВАЖКО СКАЗАТИ 21,1 25,9 13,6 20,3 27,6 22,7
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
 
 

Б5. А які зміни в судовій системі України Ви очікували б побачити в результаті успішного проведення судової реформи?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

% у стовпчику Респондент міг обрати будь-яку кількість відповідей Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Покращення доступу до правосуддя 43,9 40,3 36,2 52,4 48,9 70,7
Скорочення термінів розгляду справ в судах 40,5 31,9 35,3 50,4 47,1 67,6
Швидкість виконання судових рішень 38,8 34,8 30,5 47,6 47,8 57,0
Покращення матеріально-технічного стану судів та їх близькість до місця проживання 16,3 7,6 14,2 9,1 35,0 17,6
Істотне підвищення рівня заробітної плати суддів, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя 7,3 8,6 8,2 4,1 3,6 14,4
Повне звільнення всіх суддів 18,9 21,3 16,8 14,7 20,9 21,0
Звільнення частини суддів, переатестація суддів 34,7 32,1 29,7 42,6 38,4 48,5
Впровадження виборності суддів, щоб місцеві жителі самі їх обирали 30,4 27,9 24,5 41,5 32,9 46,4
Впровадження призначення суддів незалежним від влади органом, членами якого є судді та представники громадськості / Конкурсний відбір кандидатів на посаду судді 24,1 29,6 20,4 14,3 25,7 34,6
Впровадження перевірки суддів на детекторі брехні 40,4 40,7 30,8 43,3 50,8 54,3
Ввести майнову відповідальність суддів за незаконні рішення 49,4 48,6 42,3 68,2 54,2 40,5
Позбавити суддів недоторканності і привілеїв 53,2 53,5 44,9 73,8 54,0 57,6
Інше 2,6 2,3 1,6 1,8 3,8 7,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 6,4 8,5 8,2 0,5 5,2 2,0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,3 0,4 0,5 0,0 0,2 0,0
 

Б6. А що з перерахованого, на Вашу думку, уже реалізовано / буде реалізовано після завершення судової реформи?
(% серед респондентів, які знають, що в Україні здійснюється судова реформа (всього серед усіх респондентів знають 73,3%), n=1481)

% у стовпчику Респондент міг обрати будь-яку кількість відповідей Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Покращення доступу до правосуддя 5,2 5,6 5,0 4,2 5,2 8,3
Скорочення термінів розгляду справ в судах 5,2 6,9 5,6 4,3 2,5 5,5
Швидкість виконання судових рішень 4,3 4,4 6,8 2,3 0,6 6,8
Покращення матеріально-технічного стану судів та їх близькість до місця проживання 8,2 6,0 12,3 4,6 5,8 12,9
Істотне підвищення рівня заробітної плати суддів, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя 24,2 25,7 22,2 25,7 28,9 2,1
Повне звільнення всіх суддів 3,1 2,9 3,2 1,4 3,3 8,7
Звільнення частини суддів, переатестація суддів 20,1 17,0 24,8 25,5 12,0 23,9
Впровадження виборності суддів, щоб місцеві жителі самі їх обирали 2,8 2,3 4,5 1,1 0,7 7,5
Впровадження призначення суддів незалежним від влади органом, членами якого є судді та представники громадськості / Конкурсний відбір кандидатів на посаду судді 3,0 2,0 5,4 0,4 0,9 8,0
Впровадження перевірки суддів на детекторі брехні 1,8 2,3 1,3 1,3 1,2 7,6
Ввести майнову відповідальність суддів за незаконні рішення 2,8 2,3 4,0 1,6 1,6 5,3
Позбавити суддів недоторканності і привілеїв 2,7 3,3 2,7 2,1 1,3 7,3
Інше 0,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
НІЧОГО НЕ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО 34,4 29,2 37,4 42,8 31,4 33,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 21,4 28,5 11,7 16,6 30,3 27,9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
 
Б7. На Вашу думку, чи повинні чиновники, які проводять судову реформу, відповідати критеріям доброчесності?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Так 95,5 95,1 91,8 98,3 99,6 99,0
Ні 1,7 2,2 2,8 0,8 0,0 1,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 2,2 2,7 3,8 0,9 0,4 0,0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0
 
 
Б8. Чи повинні чиновники, які проводять реформу, публічно проходити аналогічну процедуру з перевірки їхніх морально-етичних, професійних якостей і матеріального стану?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Так 94,8 96,4 91,4 96,7 97,4 95,2
Ні 2,4 1,1 4,5 0,9 1,5 1,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 2,6 2,4 3,6 2,3 0,9 3,8
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,2 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
 
Б9.1 Ви згодні чи не згодні з такими твердженнями?
Зарплата судів вищих рівнів, наприклад, Верховного суду, становить близько 200-250 тис. грн. (згідно з даними декларацій). Потрібно підняти зарплати суддів районного суду до цього ж рівня, оскільки це дозволить знизити корупцію
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Згоден 11,6 11,0 15,4 4,3 11,5 7,4
Не згоден 82,7 82,8 77,3 90,6 86,1 87,3
ВАЖКО СКАЗАТИ 5,4 6,2 6,6 5,1 2,4 5,3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
 
Б9.2 Ви згодні чи не згодні з такими твердженнями?
Якщо зробити посаду судді виборною і звичайні жителі зможуть самі його вибирати, це полегшить доступ до правосуддя і зменшить корупцію серед суддів
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Згоден 56,6 54,4 58,4 63,4 50,7 63,1
Не згоден 23,3 22,5 22,5 13,8 31,1 23,8
ВАЖКО СКАЗАТИ 19,4 22,8 17,8 22,8 17,8 13,0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,6 0,3 1,3 0,0 0,5 0,0
 
 
 
В1. Як Ви думаєте, що є головною причиною неуспішності судової реформи?
(% серед респондентів, які вважають у цілому або зовсім неуспішною судову реформу (всього серед усіх респондентів знають про реформу і вважають її неуспішною 49,6%), n=1003)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Спроба Президента України підпорядкувати собі всі гілки державної влади, зокрема чиновників, відповідальних за проведення судової реформи 17,7 17,9 18,2 18,4 16,8 12,8
Корупція в системі органів державної влади 45,0 52,3 40,6 23,2 55,9 60,1
Боротьба політичних кланів за сфери впливу 5,3 4,7 6,8 4,0 4,0 8,5
Розвал системи державного управління в цілому 4,8 1,3 3,7 13,9 6,1 0,0
Втручання зовнішніх чинників 1,2 1,9 2,0 0,0 0,0 0,0
Некомпетентність чиновників, відповідальних за проведення судової реформи 4,7 2,6 6,5 8,9 2,0 1,2
Небажання депутатів Верховної Ради ухвалювати потрібні закони 5,1 5,6 2,9 6,4 7,7 3,3
Сама реформа була не до кінця продуманою 3,1 3,0 3,1 5,0 1,0 7,2
Протидія самих суддів і причетних осіб, кругова порука 10,2 8,5 12,1 16,6 5,4 4,6
Інше 0,5 0,8 0,6 0,0 0,6 0,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 2,2 1,6 3,2 3,0 0,5 2,3
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,2 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0
 
В2. Ви згодні або не згодні з твердженням: «Судова реформа не була успішно реалізована через прагнення окремих чиновників, які її проводили, до особистого збагачення»?
(% серед респондентів, які вважають у цілому або зовсім неуспішною судову реформу (всього серед усіх респондентів знають про реформу і вважають її неуспішною 49,6%), n=1003)

 100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Згоден 87,3 87,4 82,3 93,4 91,4 87,6
Не згоден 5,8 6,4 8,4 1,7 2,7 9,1
ВАЖКО СКАЗАТИ 6,2 6,3 7,5 4,3 5,9 3,2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,7 0,0 1,7 0,6 0,0 0,0
 

В3. А хто конкретно, на Вашу думку, несе найбільше відповідальності за неуспішну реалізацію судової реформи?
(% серед респондентів, які вважають у цілому або зовсім неуспішною судову реформу (всього серед усіх респондентів знають про реформу і вважають її неуспішною 49,6%), n=1003)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Президент України Петро Порошенко 51,8 59,5 48,7 32,1 61,8 46,8
Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман 7,6 7,5 6,2 12,9 7,2 3,2
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій 1,4 1,0 2,1 1,4 0,5 3,3
Голова комісії при Президентові України з проведення судової реформи Олексій Філатов 7,5 5,6 9,0 6,5 8,7 6,2
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Сергій Козьяков 5,1 2,8 7,7 6,3 0,6 17,1
Голова Вищої ради правосуддя України Ігор Бенедисюк 3,8 2,4 4,6 6,7 2,7 0,0
Народні депутати 9,2 7,9 9,1 15,6 6,8 7,9
Міжнародні донори (ЄС і США), які фінансували реформу 0,8 0,0 0,3 0,9 2,3 2,3
Народ України, недостатньо поінформоване про суть проведеної реформи 2,9 3,5 2,3 5,0 2,0 0,0
Інше 2,3 2,0 3,5 1,5 1,6 0,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 7,3 7,8 6,0 10,9 5,8 9,9
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 3,2
 
В4. Чи повинні понести покарання українські чиновники, відповідальні за неуспішну реалізацію реформи? ЯКЩО «ТАК»: Яке саме покарання вони повинні понести?
(% серед респондентів, які вважають у цілому або зовсім неуспішною судову реформу (всього серед усіх респондентів знають про реформу і вважають її неуспішною 49,6%), n=1003)

% у стовпчику Респондент міг обрати будь-яку кількість відповідей Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Звільнення з забороною займати будь-які державні та виборні посади 62,4 53,4 58,4 73,0 69,5 91,2
Компенсація особистим майном витрат, взятих з держбюджету 51,1 45,9 48,2 59,7 54,5 68,4
Кримінальна відповідальність 64,2 65,0 58,2 73,0 64,4 78,7
Інше 0,8 1,1 0,4 1,2 0,9 0,0
НЕ ВВАЖАЮ, ЩО ПОТРІБНО КАРАТИ 1,1 0,7 1,4 3,0 0,0 0,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 3,5 2,4 5,4 3,2 2,3 0,0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,4 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
 
В5. Хто, на Вашу думку, повинен ініціювати процедуру притягнення до відповідальності чиновників, відповідальних за неуспішну реалізацію реформи?
(% серед респондентів, які вважають у цілому або зовсім неуспішною судову реформу (всього серед усіх респондентів знають про реформу і вважають її неуспішною 49,6%), n=1003)

100% у стовпчикуТільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 24,7 30,6 23,8 12,2 28,6 15,0
Державне бюро розслідувань (ДБР) 6,4 5,0 6,6 7,0 7,5 7,9
Служба безпеки України (СБУ) 11,9 10,5 11,0 19,1 9,8 14,0
Генеральна прокуратура України (ГПУ) 25,6 26,6 26,4 34,7 19,8 4,4
Національна поліція України 1,9 2,5 1,9 3,3 0,5 0,0
Громадські організації 6,1 3,8 6,2 1,3 14,1 0,0
Політики з чинної влади 2,0 0,7 3,8 1,4 1,0 2,0
Політична опозиція до чинної влади 2,5 0,7 4,5 2,8 1,3 2,6
Інше 1,9 2,2 1,5 1,2 3,2 0,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 16,6 17,2 13,7 16,3 14,1 54,0
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,4 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0
 
 
 
Г1. На Вашу думку, чи повинні міжнародні організації брати участь у судовій реформі в Україні?
(% серед усіх респондентів, n=2011)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Так, повинні 46,4 61,8 37,7 32,4 47,6 51,2
Ні, не повинні 33,4 20,7 43,8 27,3 40,4 17,8
ВАЖКО СКАЗАТИ 19,8 17,5 17,7 39,9 11,8 30,1
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,4 0,0 0,7 0,4 0,2 1,0
 

Г2. А як би Ви оцінили на даний момент роль міжнародних організацій в судовій реформі в Україні?
(% серед респондентів, які знають, що в Україні здійснюється судова реформа (всього серед усіх респондентів знають 73,3%), n=1481)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Вони взагалі ніяк не впливають / не беруть участі в процесі судової реформи 19,6 13,7 17,8 22,4 29,3 19,7
Вони беруть участь, але в недостатній мірі 30,7 41,4 29,3 27,4 22,9 15,6
Вони беруть участь в достатній мірі 10,5 10,6 16,2 6,1 2,9 10,1
Вони надмірно беруть участь / занадто сильно впливають на процес судової реформи 7,5 3,3 10,9 5,3 10,1 0,7
ВАЖКО СКАЗАТИ 31,5 30,9 25,3 38,7 34,6 53,8
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0
 
Г3.1 Чи знаєте Ви, чули що-небудь або читали про те, що за офіційними даними Міністерства економічного розвитку міжнародні донори виділили на проведення судової реформи близько 56 млн, доларів?
(% серед респондентів, які знають, що в Україні здійснюється судова реформа (всього серед усіх респондентів знають 73,3%), n=1481)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Так 16,4 17,4 19,8 7,1 16,7 7,4
Ні 78,7 79,9 70,3 90,2 81,9 90,9
ВАЖКО СКАЗАТИ 4,2 2,8 7,9 2,7 1,1 1,6
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8 0,0 2,0 0,0 0,3 0,0
 

Г3.2 Як Ви думаєте, чи достатньо цієї суми для забезпечення рівності різних людей в можливостях використання юридичної допомоги та судової системи?
(% серед респондентів, які знають, що в Україні здійснюється судова реформа (всього серед усіх респондентів знають 73,3%), n=1481)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Так 42,7 44,9 49,2 30,8 36,3 39,7
Ні 21,1 21,5 19,2 23,3 22,1 24,1
ВАЖКО СКАЗАТИ 35,3 33,6 29,6 45,9 40,9 36,1
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8 0,0 2,0 0,0 0,6 0,0
 
Г4. Як Ви вважаєте, чи достатньо контролювали міжнародні донори ефективність використання грошей, виділених на судову реформу?
(% серед респондентів, які знають, що в Україні здійснюється судова реформа (всього серед усіх респондентів знають 73,3%), n=1481)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Достатньо 9,9 6,9 17,1 1,8 6,6 9,9
Недостатньо 62,5 62,9 58,4 79,1 61,9 44,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 27,3 29,9 23,7 19,1 31,5 46,2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,4 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0

Г5. На Вашу думку, гроші на проведення судової реформи використані за призначенням?
(% серед респондентів, які знають, що в Україні здійснюється судова реформа (всього серед усіх респондентів знають 73,3%), n=1481)

100% у стовпчику Тільки одна відповідь Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Так, усі або майже всі кошти були використані за призначенням 1,6 1,5 2,2 0,0 1,7 0,0
У цілому, так, хоча могло мати місце несуттєве нецільове використання 8,4 7,1 15,1 3,5 3,1 1,4
У цілому, ні, хоча частина грошей була використана за призначенням 21,3 26,4 19,1 25,6 17,0 11,1
Ні, усі або майже всі кошти були використані не за призначенням 41,4 33,2 42,3 44,5 55,2 12,6
ВАЖКО СКАЗАТИ 26,7 31,7 20,7 26,5 21,4 71,5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,7 0,0 0,7 0,0 1,5 3,4

 

 


3.10.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: