КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Право громадян України вільно розпоряджатися своєю землею / паєм

Прес-реліз підготував Антон Грушецький

З 30листопада по 14 грудня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2034 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.       

66,3% респондентів вважають, що громадянин України, який володіє землею / земельним паєм, повинен мати право вільно розпоряджатися нею, в т.ч. мати право продати. Вважають, що громадянин не повинен мати таке право – 17,1%. Ще 16,6% не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповідати на запитання.

Коментар заступника директора КМІС Антона Грушецького: Думки населення України щодо питання купівлі/продажу землі є амбівалентними. За даними спільного дослідження КМІС, «Рейтинг» і Центру Разумкова, проведеного в другій половині жовтня (всього опитано 10 000 респондентів), якщо запитання формулювати «Якби сьогодні проводився референдум щодо питання купівлі/продажу земель сільськогосподарського  призначення, як би Ви проголосували?», то 72% проголосували б «проти» і тільки 13% – «за». Тобто голосування на гіпотетичному референдумі щодо «купівлі/продажу с/г земель» дає діаметрально протилежні результати, ніж думка щодо особистого права громадянина продати свою землю/пай.

По-перше, думки населення щодо цього питання не є кристалізованими. По-друге, думки населення сприйнятливі і чутливі до різних маніпулятивних тверджень, що зумовлюють високу чутливість до формулювання запитання в соцопитуваннях (і як наслідок –протилежні результати). Вочевидь, відчутним є брак надійної інформації з цього питання, якій би довіряли прості громадяни країни і що дозволило б сформувати стійку громадську думку.

 


Діаграма 1

На Вашу думку, повинен чи ні громадянин України, який володіє землею / земельним паєм, мати право вільно розпоряджатися нею, в т.ч. мати право продати?

(% серед усіх респондентів)

Нижче в Таблиці 1 розподіл відповідей на запитання наводиться у розрізі окремих соціально-демографічних верств населення.

Таблиця 1 На Вашу думку, повинен чи ні громадянин України, який володіє землею / земельним паєм, мати право вільно розпоряджатися нею, в т.ч. мати право продати? (% серед усіх респондентів відповідної соціально-демографічної верстви)

100% у рядку К-сть респондентів Так Ні Важко сказати
Стать        
чоловік 803 67,5 17,3 15,1
жінка 1231 65,2 16,9 17,9
Вік        
18-29 років 381 71,4 10,3 18,4
30-39 років 348 71,2 14,0 14,8
40-49 років 375 68,5 13,3 18,3
50-59 років 379 63,6 22,3 14,1
60-69 років 300 62,2 21,8 16,0
70+ років 251 56,2 25,3 18,4
Регіон        
Західний 565 78,2 9,2 12,7
Центральний 697 63,7 23,2 13,1
Південний 497 62,0 17,1 21,0
Східний 275 56,9 17,0 26,1
Тип населеного пункту        
Село 683 69,4 16,4 14,2
Місто з населенням до 20 тис. / СМТ 250 65,9 19,7 14,4
Місто з населенням 20-99 тис. 129 73,9 11,6 14,5
Місто з населенням 100 тис. і більше 972 63,1 17,7 19,2
Освіта        
Неповна середня і нижче 107 62,4 22,9 14,7
Повна середня 486 62,0 19,0 19,0
Середня спеціальна (технікум тощо) 695 68,8 15,8 15,4
Вища 740 67,4 16,0 16,6
Основний рід занять        
Робітник, сільськогосподарський робітник 311 70,4 14,9 14,7
Службовець (заняття нефізичною працею, для якої не вимагається наявність вищої освіти) 224 63,7 13,8 22,5
Спеціаліст (заняття нефізичною працею, для якої вимагається наявність вищої освіти) 289 70,7 14,8 14,6
Індивідуальна зайнятість, підприємці, фермери 194 70,6 14,3 15,1
Веду домашнє господарство 193 69,9 14,8 15,3
Перебуваю на пенсії (за віком, через інвалідність) 576 58,3 24,1 17,5
Навчаюся (учень, студент) 83 73,5 12,7 13,7
Шукаю роботу (безробітний) 104 63,5 14,9 21,5
Фінансове становище домогосподарства        
Нам не вистачає грошей навіть на їжу 223 61,1 20,7 18,2
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 804 63,5 18,6 17,9
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор) 742 70,6 15,0 14,4
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі (такі як телевізор або холодильник) / Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 156 67,0 16,5 16,5

 


Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

 

На Вашу думку, повинен чи ні громадянин України, який володіє землею / земельним паєм, мати право вільно розпоряджатися нею, в т.ч. мати право продати? (% серед усіх респондентів)

100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід
Так, повинен 66,3 78,2 63,7 62,0 56,9
Ні, не повинен 17,1 9,2 23,2 17,1 17,0
ВАЖКО СКАЗАТИ 16,6 12,7 13,1 21,0 26,1
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8 0,5 0,4 1,1 1,8

 


18.12.2018
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: