КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ, 2018

Прес-реліз підготував Антон Ковальов

Протягом 30 листопада - 14 грудня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування громадської думки. Методом інтерв’ю було опитано 2034 респонденти віком від 18 років і старш
е, що мешкають в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Як змінилася ситуація зі стресами в житті українців за останній рік – тема цього прес-релізу.

Згідно з дослідженням КМІС, 52% опитаних протягом 2018 року пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно з 2017 роком їх кількість суттєво не змінилася(у 2017 р. було 53%).Спостерігається зменшення сумарної частки респондентів, які відчували свою безпорадність і втрачали віру в себе (17 відсоткових пунктів у 2018 р. проти 21 у 2017 р.), а також тих, кому довелося втратити роботу й опинитися без засобів до існування (відповідно, 11 відсоткових пунктів проти 15). Водночас на три відсоткові пункти зменшилася кількість людей, що пережили інші стресові ситуаціїз 16 у 2017 до 13 у 2018.

Частка респондентів, які не пережили жодної стресової ситуації протягом 2018 року, становить 38%, що на 4 відсотки менше, ніж у 2017 році, та наближається до відповідного показника за 2016 рік (тоді було 37%).

Найчастіше в 2018 році українці переживали вісім видів стресових ситуацій:

 • Пережили важку хворобу, операцію 12% опитаних, що на 3 відсоткових пункти більше, ніж у 2017 році.
 • Відчували свою безпорадність 10% респондентів (у 2017 році таких було 13%).
 • Смерть близьких пережили 9% опитаних проти 7% у 2017 році; різниця незначуща.
 • Важку хворобу близьких довелося пережити 9% респондентів, що на 3 відсоткових пункти менше, ніж у 2017 році.
 • Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 8% опитаних, так само, як і у 2017 році.
 • Опинилися без засобів до існування 6% опитаних - це на 2 відсоткові пункти менше, ніж у 2017 році.
 • Втратили віру у власні сили 6% опитаних, що на 1 відсотковий пункт менше, ніж у 2017 році; різниця незначуща.
 • Втратили роботу та стали вимушено безробітними 5% опитаних проти 7% у 2017 році, різниця незначуща.

Графік 1. Стресові ситуації, які переживали українці в 2018 році, % (13% переживали інші стресові ситуації, яких немає в цьому списку)

 

До деякої міри інтегральним показником, який би характеризував загальний рівень стресів у суспільстві, може бути відсоток тих, хто не переживав жодних стресових ситуацій (див. графік 2).  Ми бачимо, що найкращим становище було в 2013 році, до конфлікту на сході України: 48% опитаних не переживали жодних стресових ситуацій. У 2014 та 2015 рр. становище було найгіршим, стреси не переживали лише 35% та 34% населення, відповідно (тобто 65-66% населення переживали щонайменше один із видів стресу). У 2016 і 2017 рр. ситуація покращувалася, кількість людей, що не переживали стресових ситуацій, зросла до 42%, але в 2018 знову знизилася до рівня 2016 року.

Графік 2. Відсоток опитаних, що не переживали жодних стресів

Втім, якщо ми розглянемо укрупнену класифікацію видів стресу (додаток 2, таблиця 2), то побачимо, що порівняно з «довоєнним» 2013 роком значущо зменшився лише відсоток тих, хто не переживав жодних стресів (можливо, за рахунок тих, кому важко сказати). По всіх інших показниках у 2018 році немає значущої різниці з 2013 роком: на 2 відсоткових пункти зросла кількість тих, хто пережив хворобу чи смерть близьких, і на 2 відсоткових пункти знизилася кількість тих, хто пережив інші стресові ситуації. Однак, ці зміни незначущі, а всі інші різниці ще менші. Якщо ж порівнювати 2018 рік з 2017 роком, то доречно стверджувати, що ситуація або значуще не змінилася, або дещо покращилася. Зокрема, кількість тих, хто втратив роботу і засоби до існування, зменшилася з 15% до 11%, а «безпорадність та відчай, втрата віри в себе» зменшилася з 21% до 17%.

  2013 р. 2017 р. 2018 р.
Пережити хвороби чи смерть близьких 28 28 30
Втрата роботи і засобів до існування 11 15 11
Конфлікти з оточуючими, втрата віри в людей 11 13 12
Пережити напади, крадіжки, суди 5 5 6
Безпорадність та відчай, втрата віри в себе 18 21 17
Пережити бомбардування, обстріл 0 1 1
Пережити інші стресові ситуації 15 16 13
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА)  48  42 38
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 5 10
Кількість пережитих стресових ситуацій 88 99 90

 

За статтю:

 • Загалом, протягом 2018 року жінки переживали більше стресових ситуацій: серед чоловіків стресову ситуацію пережили 48% опитаних, а серед жінок – 56%. Отриманий результат близький до показників за 2017 рік (48% і 57%, відповідно).
 • Серед тих, хто відчував свою безпорадність, було майже вдвічі більше жінок (13%), ніж чоловіків (7%).
 • Частка жінок, які пережили важку хворобу й/або операцію (14%) на 5 відсоткових пунктів більша за відповідну частку чоловіків (9%).
 • Також слід зауважити, що жінки частіше, ніж чоловіки, втрачали віру в людей і зіштовхувалися з підлістю (10% проти 6%, відповідно), а також втрачали віру у власні сили (8% та 5%, відповідно). Переживали важку хворобу близьких 10% жінок і 7% чоловіків.
 • Водночас частка чоловіків, які втратили роботу та були вимушено безробітними (8%), дещо більша за відповідну частку жінок (4%).

За віком:

 • Люди, старші за 70 років, значно частіше за інших (див. додаток) стикалися як із власними хворобами й операціями (30%, що вдвічі більше за частку представників вікової категорії 60-69 років), так і з важкими хворобами близьких їм людей (13%) та їх смертю (15%), а також відчували свою безпорадність (19%).  
 • Втім, частка опитаних віком від 18 до 29 років, які зіштовхувалися з підлістю та втрачали віру в людей (10%), більша за відповідну частку респондентів, старших за 70 років (5%).

Додаток 1.

Формулювання запитання з анкети.

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року?

ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ. МОЖЛИВО ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ

Пережити важку хворобу, операцію 1 Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 11
Пережити важку хворобу близьких 2 Втратити віру у власні сили 12
Пережити смерть близьких 3 Серйозно конфліктувати з оточуючими 13
Жити у стані, близькому до самогубства 4 Наражатися на погрози, залякування 14
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 5 Пережити бомбардування, обстріл 15
Постраждати від нападу чи пограбування 6 Переживати інші стресові ситуації 16
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 7 ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 17
Опинитися без засобів до існування 8 ВАЖКО СКАЗАТИ 18
Відчувати свою безпорадність 9 ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 19
Звертатися за допомогою до суду 10    

 


 

Додаток 2. Таблиці

Таблиця 1. У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року? % тих, хто переживав ті чи інші ситуації

  2013 р. 2014р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Пережити важку хворобу, операцію 9 7 11 11 9 12
Пережити важку хворобу близьких 12 10 14 13 12 9
Пережити смерть близьких 7 6 9 9 7 9
Жити у станi, близькому до самогубства 0 1 0 0 1 1
Втратити роботу i бути вимушено безробітним 6 8 9 6 7 5
Постраждати вiд нападу чи пограбування 1 1 1 1 1 1
Постраждати вiд крадiжки чи шахрайства 2 2 3 4 2 2
Опинитися без засобiв до iснування 5 6 6 9 8 6
Вiдчувати свою безпораднiсть 12 12 13 13 13 10
Звертатися за допомогою до суду 2 2 2 1 2 3
Втратити вiру в людей, зiштовхуватися з пiдлiстю 9 8 9 14 8 8
Втратити вiру у власнi сили 6 5 7 8 7 6
Серйозно конфлiктувати з оточуючими 2 4 3 3 3 2
Наражатися на погрози, залякування - 2 1 1 2 2
Пережити бомбардування, обстріл - 7 6 1 1 1
Пережити інші стресові ситуації 15 28 22 12 16 13
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА)  48  35 34 37  42 38
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 4 2 5 5 10

 

Таблиця 2. У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року? Ситуації з таблиці 1, об'єднані в групи*)

  2013 р. 2014
р.
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Пережити хвороби та смерть близьких 28 23 34 33 28 30
Втрата роботи і засобів до існування 11 14 15 15 15 11
Конфлікти з оточуючими, втрата віри в людей 11 14 13 18 13 12
Пережити напади, крадіжки, суди 5 5 6 6 5 6
Безпорадність та відчай, втрата віри в себе 18 18 20 21 21 17
Пережити бомбардування, обстріл 0 7 6 1 1 1
Пережити інші стресові ситуації 15 28 22 12 16 13
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦIЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА)  48  35 34 37  42 38
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 2 4 2 5 5 10
Разом (Кількість пережитих стресових ситуацій) 88 109 116 106 99 90

*) Оскільки кожна людина мала можливість вибрати декілька стресових ситуацій, які вони переживали за рік, то сума відсотків може бути більше 100 (як це було у 2014-2016 роках), тому при об’єднанні декількох пунктів сума означає не відсоток людей, а відсоток «людино-стресів» (за аналогією з людино-годинами – 2 людино-стреси означає, що або 2 людини пережили стрес, або одна людина пережила два види стресу). Наприклад, відсоток людей, які пережили хворобу або смерть близьких, -це 30% людино-стресів, що може складати і менше 30% людей (див перший рядок), якщо деякі люди пережили за рік і свою хворобу і хворобу близьких.

 


 

За даними останнього Омнібусу, грудень, 2018 р.:

У яких із цих ситуацій Вам доводилося бувати впродовж року?

Стать:

  Україна в цілому, % Чоловік Жінка
Пережити важку хворобу, операцію 12 9 14
Пережити важку хворобу близьких 9 7 10
Пережити смерть близьких 9 8 9
Жити у стані, близькому до самогубства 1 1 1
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 5 8 4
Постраждати від нападу чи пограбування 1 2 1
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 2 3 2
Опинитися без засобів до існування 6 5 7
Відчувати свою безпорадність 10 7 13
Звертатися за допомогою до суду 3 2 3
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 8 6 10
Втратити віру у власні сили 6 5 8
Серйозно конфліктувати з оточуючими 2 2 3
Наражатися на погрози, залякування 2 2 2
Пережити бомбардування, обстріл 1 2 1
Переживати інші стресові ситуації 13 11 14
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 38 41 35
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 10 11 8

 

Вік:

  18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Пережити важку хворобу, операцію 5 3 9 13 15 30
Пережити важку хворобу близьких 5 9 9 7 10 13
Пережити смерть близьких 7 8 7 9 8 15
Жити у стані, близькому до самогубства 0 1 1 2 0 0
Втратити роботу і бути вимушено безробітним 6 9 8 6 1 1
Постраждати від нападу чи пограбування 1 1 3 1 1 2
Постраждати від крадіжки чи шахрайства 2 3 4 2 3 1
Опинитися без засобів до існування 3 7 8 7 5 6
Відчувати свою безпорадність 5 8 8 13 11 19
Звертатися за допомогою до суду 2 4 4 2 5 1
Втратити віру в людей, зіштовхуватися з підлістю 10 9 9 7 7 5
Втратити віру у власні сили 6 4 8 7 7 7
Серйозно конфліктувати з оточуючими 3 3 3 3 2 0
Наражатися на погрози, залякування 3 2 2 2 1 1
Пережити бомбардування, обстріл 1 2 1 0 2 0
Переживати інші стресові ситуації 13 13 12 14 11 12
ЖОДНИХ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАВ (-ЛА) 45 41 40 34 39 23
ВАЖКО СКАЗАТИ / ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 12 8 8 11 10 6

Стосовно коментарів звертайтесь будь ласка до Антона Ковальова: kovalov@kiis.com.ua


18.2.2019
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: