КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Задоволеність українців різними аспектами життя та тим, як складається життя в цілому

Прес-реліз підготувала Юлія Сахно

З 26 травня по 7 червня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

 

Задоволеність різними аспектами життя

Із різних сторін життя, задоволеність якими оцінювалася в дослідженні, найбільше жителі України задоволені своєю сім'єю, дітьми, стосунками із оточенням, особистим життям та своїми знаннями і вміннями. Зокрема, своєю сім'єю тією чи іншою мірою задоволені 77%, тією чи іншою мірою не задоволені – 9% (середня оцінка задоволеності за шкалою від 1 "цілком не задовольняє" до 5 – "цілком задовольняє" становить 4,3 бали). Поведінкою своїх дітей, розвитком їхніх особистих якостей задоволені 78%, не задоволені – 6% тих, хто має дітей (середнє 4,3). Своєю поведінкою стосовно інших людей задоволені 77%, не задоволені – 4% (середнє 4,2). Тим, як інші ставляться до них, задоволені 76%, не задоволені – 6% (середнє 4,2). Своїми знаннями, досвідом, уміннями задоволені 70%, не задоволені – 7% (середнє 4,1). Особистим (інтимним) життям задоволені 63%, не задоволені – 10% (середнє 4,1).

Також у більшості опитані радше задоволені, аніж не задоволені такими сторонами життя як наявні можливості бути незалежним (задоволені 58%, не задоволені – 13%, середнє 3,8), робота (задоволені 63%, не задоволені – 17% тих, хто має роботу, середнє 3,7), можливість участі у громадському житті (задоволені 44%, не задоволені – 13%, середнє 3,7), житлові умови (задоволені 57%, не задоволені – 23%, середнє 3,5), можливість впливати на те, що відбувається з ними (задоволені 50%, не задоволені – 19%, середнє 3,5).

Меншою мірою жителів України задовольняє стан навколишнього середовища та можливості самореалізації. За даними опитування, станом природного середовища у їхній місцевості задоволені 42%, не задоволені – 36% (середнє 3,1). Можливостями реалізувати свої здібності задоволені 32%, стільки ж (31%) – не задоволені (середнє 3,0).

Найбільшою мірою опитані не задоволені рівнем добробуту та питаннями безпеки, впевненості в майбутньому. Зокрема, рівнем своєї матеріальної забезпеченості задоволені 22%, не задоволені – 57% (середнє 2,4). Мірою упевненості у завтрашньому дні задоволені 14%, не задоволені – 62% (середнє 2,1). Забезпеченням безпеки України задоволені 11%, не задоволені – 64% (середнє 2,0). Економічним становищем в Україні задоволені 5%, не задоволені – 83% (середнє 1,6).

Задоволеність кожною із цих сторін впливає на те, наскільки люди задоволені своїм життям в цілому. Із перелічених сторін життя, із задоволеністю життям найтісніше корелюють задоволеність можливістю реалізувати свої здібності (коефіцієнт кореляції Пірсона 0,383), особистим життям (0,383), роботою (0,380), можливістю впливати на те, що відбувається з ними (0,366), матеріальним добробутом (0,357).

*Аспекти впорядковано за зменшенням середньої оцінки задоволеності (за шкалою від 1 –" цілком не задовольняє" до 5 – "цілком задовольняє")

Дані дослідження свідчать, що, порівняно із 2017 роком, наразі жителі України трохи більше задоволені рівнем особистої свободи, можливостями впливати на власне життя та життя суспільства. Зокрема, рівень задоволеності можливостями участі в громадському життя зріс із 3,2 до 3,7 балів (цим аспектом були задоволені 32% в 2017 році, 44% в 2019 році, не задоволені – 22% в 2017, 13% в 2019 році), можливістю бути незалежним – із 3,5 до 3,8 балів (задоволені 45% в 2017, 58% в 2019 році, не задоволені – 17% в 2017, 13% в 2019 році), можливістю впливати на те, що відбувається з ними – із 3,3 до 3,5 балів (задоволені 42% в 2017 році, 50% в 2019 році, не задоволені – 21% в 2017, 19% в 2019 році).

Разом із тим, порівняно із 2017 роком, рівень задоволеності станом природного середовища знизився із 3,3 до 3,1 балів (задоволені 44% в 2017, 42% в 2019 році, не задоволені – 26% в 2017, 36% в 2019 році).

Середній рівень задоволеності іншими сторонами життя практично не змінився.

Задоволеність тим, як складається життя в цілому

За даними дослідження, тим, як складається їхнє життя в цілому, задоволені 48%, наскільки задоволені, настільки й не задоволені – 27%, не задоволені – 19%. Середня оцінка задоволеності за шкалою від 1 "цілком не задовольняє" до 5 – "цілком задовольняє" становить 3,4 бали.

Порівняно із 2017 роком, середній рівень задоволеності життям трохи зріс: відсоток тих, хто задоволений тим, як складається їхнє життя, збільшився із 39% до 48%, середня оцінка задоволеності – із 3,3 до 3,4 балів.

 

В середньому своїм життям трохи більше задоволені молоді люди, аніж старші: серед молодих людей (18-29 років) тим, як складається їхнє життя, задоволені  58%, не задоволені – 12% (середнє – 3,7), серед людей у віці 30-49 років задоволені 51%, не задоволені – 16% (середнє 3,5), серед старших 50 років задоволені 41%, не задоволені – 25% (середнє 3,2).

Також задоволеність життям залежить від фінансового становища: люди із кращим фінансовим становищем частіше відзначають, що вони задоволені тим, як складається їхнє життя, аніж бідні. Зокрема серед респондентів, які вказали, що їм не вистачає грошей навіть на їжу, тим, як складається їхнє життя задоволені 31%, не задоволені – 36% (середнє 2,9), серед тих, хто може дозволити собі коштовні покупки задоволені 67%, не задоволені – 10% (середнє 3,8).

За статтю і місцем проживання суттєвих відмінностей у рівні задоволеності життям немає.

ДОДАТОК. Таблиці

Таблиця 1. Задоволеність різними аспектами життя та життям в цілому, 2019, %

Якою мірою Вас задовольняє(-ють)  або  не  задовольняє (-ють): Цілком задовольняє Більше задовольняє, ніж не задовольняє Наскільки задовольняє, настільки й не задовольняє Більше не задовольняє, ніж задовольняє Цілком не задовольняє Важко сказати/Немає відповіді Для мене це не має значення Разом
1. Ваша сім'я (всі, кого Ви відносите до своєї сім’ї ) 57.1 19.5 8.4 4.8 4.4 3.8 1.9 100
2. ЗАДАВАТИ ТІЛЬКИ ТИМ, У КОГО Є ДІТИ: Поведінка Ваших дітей, розвиток їхніх особистих якостей 48.4 30.2 9.5 3.7 2.2 4.5 1.6 100
3. Ваше особисте (інтимне) життя 41.4 21.3 10.1 5.6 4.8 10.6 6.2 100
4. Ставлення до Вас оточуючих Вас  людей 41.9 34.3 12.2 3.9 2.1 2.9 2.6 100
5. Ваша поведінка стосовно оточуючих людей 44.6 32.7 12.4 2.7 1.3 3.9 2.3 100
6. Ваші знання, досвід, уміння 38.2 32.1 17.2 5.1 1.7 3.4 2.2 100
7. Існуюча можливість бути незалежним(ою) 30.9 26.6 17.5 9.3 4.5 8.2 2.9 100
8. Існуюча можливість впливати на те, що відбувається з Вами 24.4 25.1 21.7 11.4 7.7 8.0 1.8 100
9. Існуюча можливість участі у громадському житті 23.5 20.8 18.1 9.4 4.1 11.4 12.8 100
10. ЗАДАВАТИ ТІЛЬКИ ТИМ, ХТО ПРАЦЮЄ:  Ваша робота 30.4 32.5 16.9 10.4 6.2 3.1 0.5 100
11. Рівень Вашої матеріальної забезпеченості 7.7 14.4 18.9 25.7 31.0 1.8 0.5 100
12. Можливість реалізувати свої здібності 14.3 17.9 24.9 19.4 11.8 6.1 5.7 100
13. Ваші житлові умови 27.6 29.4 17.6 13.7 9.4 1.4 0.8 100
14. Стан природного середовища у місті (селищі), селі 18.1 24.3 18.5 17.7 18.2 2.3 0.9 100
15. Економічне становище в Україні 1.9 3.1 7.5 22.2 60.7 3.2 1.4 100
16. Забезпечення безпеки України 3.1 7.6 17.0 25.8 38.5 6.9 1.3 100
17. Ступінь упевненості в завтрашньому дні 4.7 9.3 17.9 22.7 39.2 5.1 1.1 100
18. Скажіть, будь ласка, якою мірою  Вас задовольняє або не задовольняє те, як складається Ваше життя в цілому? 15.1 32.5 27.4 12.7 6.5 4.9 0.9 100

 

Таблиця 2. Задоволеність життям за соціально-демографічними категоріями, 2019, %
 
Скажіть, будь ласка, якою мірою  Вас задовольняє або не задовольняє те, як складається Ваше життя в цілому? Цілком задовольняє Більше задовольняє, ніж не задовольняє Наскільки задовольняє, настільки й не задовольняє Більше не задовольняє, ніж задовольняє Цілком не задовольняє Важко сказати/Немає відповіді Для мене це не має значення Разом
Стать                
Чоловік 16.2 33.2 25.2 12.2 6.2 5.6 1.3 100
Жінка 14.2 31.9 29.2 13.2 6.8 4.3 0.5 100
Вікові групи                
18-29 років 23.0 35.2 22.6 8.5 3.8 6.2 0.6 100
30-39 років 16.7 34.4 27.1 9.3 5.3 5.9 1.3 100
40-49 років 12.7 38.0 27.0 11.5 6.1 3.8 1.0 100
50-59 років 11.2 29.7 28.5 16.6 10.1 3.3 0.7 100
60-69 років 11.7 26.2 32.9 18.1 6.3 3.8 1.0 100
70+ років 14.0 29.2 27.4 14.5 8.1 6.3 0.5 100
Самооцінка фінансового становища сім'ї                
Нам не вистачає грошей навіть на їжу 10.0 20.8 25.0 18.8 17.1 6.9 1.4 100
Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко 12.6 30.5 28.6 16.1 5.9 5.6 0.8 100
Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати 16.6 35.3 30.0 9.5 5.1 2.7 0.8 100
Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі / Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо 25.4 41.3 20.2 6.9 3.2 2.5 0.6 100
Макрорегіон                
Західний 16.2 31.6 27.4 9.1 9.2 5.6 0.9 100
Центральний 17.0 32.5 28.0 10.1 6.8 4.9 0.7 100
Південний 12.3 34.9 22.1 20.1 4.8 4.6 1.1 100
Східний 13.4 29.9 35.3 13.2 3.9 4.0 0.5 100
Тип населеного пункту                
Міське населення 15.6 32.2 27.1 13.1 6.0 5.0 1.1 100
Сільське населення 14.1 33.1 28.0 12.0 7.6 4.7 0.5 100

Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область (без тимчасово окупованих територій).

 

 

 

25.7.2019
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: