КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Готовність українців до участі в акціях соціального протесту, грудень 2019

Прес-реліз підготувала Тетяна Пясковська

З 1 по 12 грудня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2043  респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2.8% для показників, близьких до 25%, 2.0% - для показників, близьких до 10%, 1.4% - для показників, близьких до 5%.

 

Вступний коментар.  КМІС використовує запозичений з деяких міжнародних проектів перелік форм протесту, що включає і участь у виборчих компаніях. Питання про те чи є участь у виборчій компанії формою протесту чи навпаки, виконанням громадянського обов’язку і лояльною до влади поведінкою, є дискусійним.  Частина виборців приймає участь у виборах, щоб висловити свій протест, частина – щоб підтримати владу.  Ми залишили участь у виборах в переліку форм протесту для можливості порівняння з іншими як українськими, так і міжнародними дослідженнями. 

 

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, в цілому, готовність до протестів за останній рік не змінилася. Частка тих, хто стверджує, що НЕ готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2018-2019 рр. не змінилась і складає 49%.

У грудні 2019 року в акціях  протесту готові брати участь 48% дорослих жителів України. Рівень зріс порівняно з 2018 роком (44%). Порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року, і в останні 2 роки зростає (44% у 2018 та 48% у 2019 р.).  Але, як бачимо з останньої таблиці у додатку, це зростання пов’язано переважно зі зростанням готовності прийняти участь у виборах. 

Готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях практично не змінилася і складає 11%, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях навіть дещо зменшилася (з 4% до 2%).

Найбільша кількість людей, як і раніше, готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (34%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).

Графік 1. Готовність українців до протестів, грудень 2019 р. (упорядковано за зменшенням) 

 

За регіонами:

 

 • Найнижчий рівеньготовності до участі в акціях протесту спостерігається у Західному регіоні (61% не готові до протестів), найвищий – у Східному (39% не готові до протестів). У Центральному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 46% та 45% відповідно)
 • Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, найменше тих, хто готовий брати участь у виборчій компанії у Західному та  Центральному регіонах (20% та 34% відповідно), найбільше у Східному регіоні (49%), у Центральному – 41%. В іншому значущих розбіжностей за регіональним розподілом немає

 

За статтю: 

 • Більше половини опитаних жінок не готові брати участь у протестах (52%), серед чоловіків таких на 6 процентних пунктів менше (46%).
 • Жінки дещо більше ніж чоловіки готові брати участь у виборчих компаніях (36% проти 32%) та зборі підписів під колективними відозвами (17% проти 15%)
 • Проте чоловіки більше за жінок готові брати участь у санкціонованих мітингах та демонстраціях (13% проти 9%), загрозах страйком (4% проти 2%) та у страйках (5% проти 3%)

 

За рівнем освіти: 

 • Чим вище рівень освіти, тим більша готовність до участі у протестах (34% однаково серед людей з початковою та неповною середньою освітою,  46% - серед людей в повною середньою освітою та 52% - з вищою)
 • Найбільше тих, хто готовий брати участь у виборчих компаніях серед людей з вищою та повною середньою освітою (38% та 33% відповідно), найменше – серед людей з неповною середньою освітою (21%)
 • Найбільше тих, хто готовий брати участь у зборі підписів під колективними відозвами серед людей з вищою та повною середньою освітою (19% та 14% відповідно), найменше – серед людей з неповною середньою освітою (8%)
 • Найбільше тих, хто готовий брати участь у санкціонованих мітингах та демонстраціях серед людей з вищою та повною середньою освітою (14% та 10% відповідно), найменша – серед людей з початковою та неповною середньою освітою (однаково 4%)

 

За типом поселення (місто-село): 

 • Рівень готовності до протестів у міського населення вищий ніж у сільського (50% проти 43%)
 • Серед різних видів протестів найбільша різниця спостерігається у готовності до участі у виборчій компанії (міське населення - 37%, сільське населення – 28%), зборі підписів під колективними відозвами (міське населення - 17%, сільське населення – 12%), та участі у санкціонованих мітингах та демонстраціях (міське населення - 12%, сільське населення – 8%) 

На графіку 2 можна побачити динаміку готовності українців до протестів за 10 років (2009-2019 рр).  Рівень готовності до протестів розраховувався наступним чином – 100% мінус кількість тих, хто відповів, що «не готовий до участі у протестах», мінус ті, що відповіли «важко сказати та відмова відповідати»

Графік 2. Динаміка готовності українців до протестів за 10 років, 2009-2019 рр. 

 

Додаток 1. Формулювання питання в анкеті

8. В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді. ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ 8. ВІДМІТЬТЕ ВСЕ НАЗВАНЕ РЕСПОНДЕНТОМ 

Участь у виборчій кампанії 1
Збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 2
Санкціоновані мітинги і демонстрації 3
Загроза страйком 4
Бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 5
Несанкціоновані мітинги і демонстрації 6
Участь у страйках 7
Голодування протесту 8
Пікетування державних установ 9
Захоплення будівель 10
Створення незалежних від владних структур збройних формувань 11
Інше (ЗАПИШІТЬ) ______________ 12
Я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 13
ВАЖКО СКАЗАТИ  14
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 15

 

Додаток 2. Таблиці

В яких акціях соціального протесту Ви особисто були б готові взяти участь? Зазначте, будь ласка, всі підходящі відповіді (упорядковано за зменшенням відсотків)

  Україна в цілому
 я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 48,8
участь у виборчій кампанії 34,1
 збір підписів під колективними відозвами 15,6
 санкціоновані мітинги і демонстрації 10,7
 участь у страйках 3,6
 ВАЖКО СКАЗАТИ 3,5
 бойкот 2,9
 загроза страйком 2,9
 несанкціоновані мітинги і демонстрації 2,1
 пікетування державних установ 1,8
 створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,0
 голодування протесту 0,9
 захоплення будівель 0,7
 інше (ЗАПИШІТЬ) 0,3

 

За статтю:

  чоловік жінка
участь у виборчій кампанії 32,4 35,5
 збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 14,6 16,5
 санкціоновані мітинги і демонстрації 13,0 8,8
 загроза страйком 3,7 2,2
 бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,2 2,7
 несанкціоновані мітинги і демонстрації 2,4 1,8
 участь у страйках 4,7 2,7
 голодування протесту 1,4 ,6
 пікетування державних установ 2,3 1,4
 захоплення будівель 1,1 ,5
 створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,8 ,4
 інше (ЗАПИШІТЬ) ,1 ,4
 я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 45,5 51,6
 ВАЖКО СКАЗАТИ 5,2 2,1

 

За регіонами:

  Західний Центральний Південний Східний
участь у виборчій кампанії 19,8 34,2 40,7 49,3
 збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 15,4 14,4 17,0 16,3
 санкціоновані мітинги і демонстрації 10,3 10,8 12,2 8,7
 загроза страйком 3,0 3,4 2,4 2,3
 бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 2,5 4,1 0,9 4,3
 несанкціоновані мітинги і демонстрації 1,6 2,7 1,8 2,2
 участь у страйках 4,4 3,0 3,7 3,1
 голодування протесту 1,2 0,9 1,1 0,5
 пікетування державних установ 1,7 2,2 2,0 0,6
 захоплення будівель 0,9 0,4 1,2 0,4
 створення незалежних від владних структур збройних формувань 2,0 0,8 0,7 0
 інше (ЗАПИШІТЬ) 0 0,3 0,6 0,5
 я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 61,1 46,3 44,6 39,1
 ВАЖКО СКАЗАТИ 3,5 3,7 3,5 3,2

 

За типом поселення:

  Міське населення Сільське населення
участь у виборчій кампанії 37,3 27,5
 збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,2 12,2
 санкціоновані мітинги і демонстрації 12,2 7,6
 загроза страйком 2,9 2,9
 бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,1 2,5
 несанкціоновані мітинги і демонстрації 2,8 0,7
 участь у страйках 3,1 4,5
 голодування протесту 0,6 1,7
 пікетування державних установ 1,5 2,3
 захоплення будівель 0,5 1,1
 створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,0 1,0
 інше (ЗАПИШІТЬ) 0,4 0,1
 я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 46,0 54,6
 ВАЖКО СКАЗАТИ 3,9 2,9

 

За рівнем освіти:

  початкова освіта неповна середня освіта повна середня освіта вища освіта
участь у виборчій кампанії 26,7 21,0 32,8 38,0
 збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 10,1 8,2 14,3 18,6
 санкціоновані мітинги і демонстрації 3,6 3,6 9,6 13,7
 загроза страйком 0 1,7 3,0 2,9
 бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,6 1,8 2,9 3,0
 несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,6 0 1,6 3,1
 участь у страйках 3,6 1,8 3,4 4,1
 голодування протесту 0 0,9 1,1 ,8
 пікетування державних установ 0 0 1,9 1,9
 захоплення будівель 0 2,0 0,7 0,6
 створення незалежних від владних структур збройних формувань 0 0 1,1 0,9
 інше (ЗАПИШІТЬ) 0 0 0,3 0,4
 я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 66,1 64,2 49,6 45,2
 ВАЖКО СКАЗАТИ 0 2,0 4,0 2,9

 

Динаміка готовності участі у акціях соціального протесту (2009-2019 рр., альтернативи – в анкетному порядку)

  Лют.09 Кві.09 Вер.12 Лис.13 Лют.14 Гру.14 Гру.16 Гру.17 Гру.18 Гру.19
участь у виборчій кампанії 21,6 23,7 18,5 26,1 30,8 29 35,4 28,9 32 34,1
збір підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) 17,4 11,3 11,7 13,2 18,5 16,5 15,5 16,5 16,2 15,6
санкціоновані мітинги і демонстрації 16,6 15,8 13,8 11,9 17,3 15,8 11,9 9,6 11,1 10,7
загроза страйком 5 3,2 3 2,2 3,3 2,3 2,8 1,7 3,7 2,9
бойкот (відмова виконувати рішення адміністрації, органів влади) 3,8 2,4 2,9 2,9 3,6 2,6 2,9 2,8 4 2,9
несанкціоновані мітинги і демонстрації 3,6 3,6 3,1 3,2 4,6 3 2,4 2,3 3,8 2,1
участь у страйках 7,7 7,6 4,4 4,2 5 5,8 3,4 2,9 3,3 3,6
голодування протесту 0,9 1,1 1,1 0,5 0,5 0,9 1,2 0,7 0,9 0,9
пікетування державних установ 4,8 4 2,8 1,6 4,5 4 2,3 2 2,5 1,8
захоплення будівель 1,6 1,3 1,2 0,5 1,1 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7
створення незалежних від владних структур збройних формувань 1,8 1,5 0,6 0,4 1 1,2 0,7 0,6 0,8 1
інше 0,4 0,5 0,5 0,3 1,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3
я не готовий брати участь у будь-яких акціях масового протесту 51 52,4 59,1 56,4 50,3 48,8 45,6 53,2 49,2 48,8
ВАЖКО СКАЗАТИ 8 4,9 6,9 6,4 7,5 7,9 4,4 5,3 5,9 3,5
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0 0 0 0 0 0 1,5 1,2 0,8 0

 


17.1.2020
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: