КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Як українці дотримуються карантинних умов, травень-червень 2020 року

Прес-реліз підготували Володимир Паніотто та Тетяна Пясковська  

З 24 травня по 4 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 2000 інтерв'ю.

 

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.

 

Один із основних способів не заразитися коронавірусом та не наражати на небезпеку інших – залишатися вдома. У цьому дослідженні  ми спробували виявити, наскільки українці дотримуються цього принципу після майже 3 місяців карантину.

Дослідження показало, що в середньому кожний українець віком 18 років і старший виходив на вулицю приблизно 10 разів на тиждень. Впродовж останнього  тижня 90% населення один чи більше разів виходили з дому. 

З них:

37% виходили декілька разів на день,

22% виходили раз на день, тобто  майже 60% (37%+22%) виходить на вулицю не менше, ніж раз на день,

21% виходили більше одного разу на тиждень (сума тих, хто виходив 2-3 та 3-4 рази на тиждень),

9% виходили 1 раз на тиждень.

Лише 10% опитаних сказали, що взагалі не виходили з дому впродовж тижня.

 

За статтю:

  • Жінки більше сидять вдома ніж чоловіки. Тих, хто не виходив з дому протягом тижня, майже вдвічі більше серед жінок (13%), ніж серед чоловіків (7%). Це пов’язано з тим, що очікувана тривалість життя жінок приблизно на 10 років більша, ніж чоловіків, а літні люди рідше виходять з дому.

  • Серед чоловіків набагато більше тих, хто виходив з дому декілька разів на день, ніж серед жінок (48% чоловіків проти 28% жінок).

За віком:

  • Найменше тих, хто зовсім не виходив з дому протягом тижня, серед людей віком 30-44 років (4%), найбільше таких серед людей віком 60 років та старших (22%).

  • Найбільше тих, хто виходив з дому декілька разів на день, серед людей віком 30-44 років (46%) та 45-59 років (44%). Найменше таких серед людей віком 60 років та старших (23%).

  • Починаючи з віку 50 років,  чим більше вік, тим рідше респонденти виходять з дому. 

 

За рівнем освіти:

  • Тих, хто зовсім не виходив з дому впродовж тижня, найбільше серед людей з неповною середньою освітою і нижчою (30%), найменше – серед людей з вищою освітою (6%).

  • Найбільше тих, хто виходив з дому декілька разів на день, серед людей з вищою та середньою спеціальною освітою (однаково 38%), найменше – серед людей з неповною середньою освітою і нижчою (30%).

 

Коментар В. Паніотто

Прогноз кількості підтверджених діагнозів за допомогою нелінійних регресійних рівнянь досить добре співпадав з реальними даними і показував, що розвиток хвороби йде за кривою життєвого циклу (див. графік 3), кумулята якої утворює так звану S-криву.

Графік 3. Прогноз і реальна кількість встановлених діагнозів на день (згладжування методом ковзких інтервалів, період – 7 днів) 

Якби карантин продовжився, то кількість захворювань на день впала би до 0 чи поодиноких випадків до 10-15 червня.  Але після запровадження урядом першої фази послаблення карантину 11 травня, реальна кількість підтверджених діагнозів пішла вгору, і зараз небезпека захворіти майже вдвічі вища, ніж під час суворого карантину. До того ж цей показник зростає. Дані нашого опитування показують, що 60% населення виходить на вулицю щонайменше один раз на день, у середньому українці виходять на вулицю 10 разів на тиждень.  Сукупно з недотриманням норм безпечної поведінки  на вулиці і в транспорті це й спричиняє нову хвилю зростання захворювань.

Частково зростання може бути пояснене збільшенням кількості тестувань, але лише частково, бо кількість тестувань не збільшується за експонентою.  

 

 

Додаток 1. Формулювання запитання з анкети.

 

А5. Як часто Ви виходили з дому протягом останнього тижня? ЗАЧИТАЙТЕ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ

Зовсім не виходив 1
Виходив 1 раз 2
Виходив 2-3 рази 3
Виходив 3-4 рази 4
Виходив раз на день 5
Виходив декілька разів на день 6
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 7

 


 

Додаток 2. Таблиці

Як часто Ви виходили з дому протягом останнього тижня?

  Україна в цілому Захід Центр Південь Схід
Зовсім не виходив 10,1 13,2 9,4 7,5 10,4
Виходив 1 раз 9,3 9,2 11,0 6,5 10,8
Виходив 2-3 рази 13,8 13,4 13,0 16,0 11,9
Виходив 3-4 рази 7,2 6,8 6,9 8,7 6,3
Виходив раз на день 21,8 20,6 21,3 24,3 21,3
Виходив декілька разів на день 37,0 36,2 37,5 36,2 38,4
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8 0,6 1,0 0,8 0,7
РАЗОМ 100 100 100 100 100

 

За статтю:

  Чоловік Жінка
Зовсім не виходив 7,1 12,6
Виходив 1 раз 5,4 12,5
Виходив 2-3 рази 10,5 16,5
Виходив 3-4 рази 6,3 8,0
Виходив раз на день 21,8 21,8
Виходив декілька разів на день 48,2 27,7
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,8 0,8
РАЗОМ 100 100

 

За віком:

  18-29 30-44 45-59 60+
Зовсім не виходив 7,6 3,9 6,2 22,0
Виходив 1 раз 12,4 6,6 6,8 12,6
Виходив 2-3 рази 15,0 10,2 13,7 17,1
Виходив 3-4 рази 6,8 7,7 6,0 7,9
Виходив раз на день 23,8 24,6 22,3 17,1
Виходив декілька разів на день 33,5 46,3 43,9 22,7
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,9 0,7 1,0 0,5
РАЗОМ 100 100 100 100

 

За рівнем освіти:

  Неповна середня і нижче Повна середня Середня спеціальна Вища
Зовсім не виходив 29,6 15,5 10,5 6,3
Виходив 1 раз 3,7 14,6 10,7 7,1
Виходив 2-3 рази 11,1 12,7 13,7 14,1
Виходив 3-4 рази 13,6 4,8 4,9 9,3
Виходив раз на день 12,3 18,6 21,7 23,8
Виходив декілька разів на день 29,6 33,5 38,2 38,2
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 0,0 0,3 0,3 1,2
РАЗОМ 100 100 100 100

 


18.6.2020
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: