КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Хто здоровий, щасливий та мультимедійний в Україні

Опис дослідження (9-23 листопада, 2006 р.)

Методом інтерв’ю опитано 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 110 селах, селищах міського типу та містах всіх областей та Криму, а також у Києві, за чотириступеневою стохастичною на кожній ступені вибіркою.                                        

     Вибірка розроблена на основі випадкового відбору 200 точок опитування (поштових ділянок) по всій Україні (в усіх 24 областях України та в АР Крим). Процес побудови вибірки заснований на випадковому відборі вулиць, будинків та квартир у межах кожної поштової ділянки. Завершальним етапом є випадковий відбір респондентів у домогосподарствах.

 

Статистична похибка вибірки з ймовірністю 0.95 не перевищує

  • 2.3% для показників близьких до 50%,
  • 2,0% - для показників близьких до 25% та 75%,
  • 1,5% - для показників близьких до 12% та 88%,
  • 1% - для показників близьких до 5% та 95%, 
  • 0,5% - для показників близьких до 1% та 99%,
  • 0,2% - для показників близьких до 0,2% та 99,8%.

 

 (Наведені теоретичні величини статистичної похибки без врахування дизайн-ефекту; для переважної більшості показників вплив дизайну застосованої в опитуванні стохастичної вибірки підвищує похибку не більше ніж у 1.5 рази).

 

Самооцінка рівня здоров‘я населенням України

В.Захожа

Відповідно до даних КМІС, зібраних протягом десяти років, частка людей, які оцінюють своє здоров‘я як добре, почала зростати, починаючи з 2001 року, тоді як до цього вона поступово скорочувалась.

Динаміка відповідей на запитання “Як би Ви оцінили своє здоров‘я” протягом 1995-2006 років.

  1995 1998 2001 2005 2006
Дуже добре 1,3% 1,6% 1,4% 4,7% 3,9%
Добре 21,1% 18,2% 17,8% 26,4% 26,9%
Посереднє 45,1% 50,6% 49,2% 42,9% 46,7%
Погане 22,8% 21,0% 21,9% 21,3% 18,0%
Дуже погане 8,6% 7,1% 9,5% 4,2% 3,4%
Важко сказати 1,1% 1,5% 0,2% 0,4% 1,1%

 

Розглянемо ряд чинників, які можуть бути пов‘язані зі здоров‘ям. Не є дивним той факт, що рівень здоров‘я прямо залежить від віку, однак цікаво, що динаміка здоров‘я протягом 10 років була викликана переважно зростанням позитивної самооцінки здоров‘я серед населення середнього віку, тоді як серед молоді цей відсоток з самого початку був досить високим. Що стосується відмінностей за статтю, то традиційно для чоловіків більш характерна завищена оцінка свого здоров‘я, порівняно з жінками, і це типово для всіх вікових груп. Однією з гіпотез може бути те, що чоловіки починають скаржитись на здоров‘я лише тоді, коли ці проблеми перетворюються на досить серйозні.

Якщо прослідкувати динаміку за 5 останніх років, то кількість людей, що позитивно оцінюють своє здоров‘я, значно зросла у всіх статево-вікових групах, окрім найстаршої (60 років та старші).

 

Частка здорових серед різних статево-вікових груп (2001, 2006).

  Чоловіки Жінки Разом
  2001 2006 2001 2006 2001 2006
18-29 років 52,5% 70,0% 27,2% 54,3% 40,1% 53,0%
30-44 років 27,0% 50,9% 16,4% 26,5% 21,5% 38,1%
45-59 років 19,1% 29,2% 6,0% 13,9% 12,2% 20,7%
60 років та старші 10,1% 10,6% 3,0% 4,9% 5,7% 7,0%
Разом 28,0% 41,3% 12,1% 22,3% 19,3% 30,8%

 

Іншим фактором, що позитивно впливає на здоров‘я, є освіта: чим вона вища, тим здоровішими почуваються люди. Очевидно, вищий рівень освіти дає змогу влаштуватись на роботу з кращими умовами праці.

Докладніше


23.11.2006
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: