КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Ставлення українців до політики регулювання інформаційної сфери: Березень 2019 року

З 28 лютого по 11 березня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів на замовлення клієнта всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% — для показників близьких до 25%, 2,9% — для показників близьких до 10%, 2,1% — для показників близьких до 5%.

           

У березні 2019 року у досліджені КМІС респондентам було запропоновано відповісти на декілька питань щодо політики регулювання інформаційної сфери держави. В лютому 2018 року ці ж питання досліджувались в опитувані, що проводив КМІС на замовлення ГО «Детектор медіа» «Протидія російській пропаганді та медіаграмотність» (з повним звітом з цього дослідження можна ознайомитись за посиланням https://detector.media/doc/images/news/archive/2016/136017/DM_KMIS_ukr__WEB-2.pdf). Потім аналогічні запитання були поставлені респондентам в опитуванні КМІС у вересні 2018 року (з результатами можна ознайомитися за посиланням https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=797&page=5).

 

У березні 33,9% опитаних вважали, що в Україні відбувається наступ на свободу слова (цей відсоток лишився таким же, як і у вересні 2018 року), 35,4% - притримувались протилежної думки, що в Україні занадто багато прокремлівських пропагандистських ЗМІ, а держава й суспільство на це слабко реагують (у вересні був 30,2%). Зауважимо, що значній частині респондентів було важко визначитись зі своєю позицією: близько 28,8% або не змогли вибрати відповідь або відмовились відповідати, хоча відсоток таких респондентів істотно зменшився за останній рік (у лютому 2018 року він складав 37,7%).

 Виберіть, будь ласка, із двох протилежних інтерпретацій подій або дій держави ту, яка найбільше відображає Вашу особисту думку (у кожній парі тверджень виберіть одне з висловлень або варіант «Важко сказати / не знаю» або «Відмову відповідати»)

  КМІС, лютий 2018 року, дослідження для ГО «Детектор медіа» КМІС, вересень 2018 КМІС, березень 2019
В Україні відбувається наступ на свободу слова 29,6 35,1 33,9
В Україні занадто багато прокремлівських пропагандистських ЗМІ, а держава й суспільство на це слабко реагують 32,8 30,2 35,4
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 37,7 30,6 28,8
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ --- 4,0 1,9

 

Близько половини опитаних у березні (53,5%) вважають, що заборона російських телеканалів в Україні є помилкою й призводить лише до обмеження прав громадян, і відсоток респондентів, які обирають цю відповідь поступово зростає з лютого 2018 року: у лютому таких було 43,7%, у вересні – 49,6%. Приблизно кожен третій (31,7%) притримується протилежної думки і вважає, що заборона російських телеканалів в Україні є необхідним кроком для захисту держави. Відсоток тих, хто обирає цей варіант, знизився з 36,6% у лютому 2018 року. 14,7% респондентів вагалися із відповіддю або відмовились відповідати на це питання.

  КМІС, лютий 2018 року, дослідження для ГО «Детектор медіа» КМІС, вересень 2018 КМІС, березень 2019
Заборона російських телеканалів в Україні є необхідним кроком для захисту держави 36,6 32,5 31,7
Заборона російських телеканалів в Україні є помилкою й призводить лише до обмеження прав громадян 43,7 49,6 53,5
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 19,7 15,0 13,7
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ --- 2,9 1,0

 

27,7% учасників дослідження у березні притримувалися думки, що заборона окремих артистів і російських фільмів в Україні є необхідним кроком для захисту держави, тоді як 59,6% респондентів вважали, що заборона окремих артистів і російських фільмів в Україні є помилкою й обмежує права громадян. Причому, частка тих, хто вважає заборону необхідним кроком практично не змінилася за рік (у лютому 2018 року було 29,2%), а натомість частка тих, хто вважає заборону помилкою – зросла з 53% у лютому 2018 року. 12,6% респондентів вагалися із відповіддю або відмовились відповідати на це питання.

  КМІС, лютий 2018 року, дослідження для ГО «Детектор медіа» КМІС, вересень 2018 КМІС, березень 2019
Заборона окремих артистів і російських фільмів в Україні є необхідним кроком для захисту держави 29,2 26,6 27,7
Заборона окремих артистів і російських фільмів в Україні є помилкою й обмежує права громадян 53,0 56,7 59,6
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 17,8 13,8 11,4
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ --- 2,8 1,2

 

28,8% українців погоджуються з думкою, про те, що заборона російських соцмереж є необхідним кроком для захисту держави (у лютому 2018 року було 30,2%). Протилежної точки зору, що заборона російських соцмереж є помилкою й призводить лише до обмеження прав громадян притримуються близько 53,2% опитаних (причому, відсоток зріс з 45,8% у лютому 2018 року). 17,9% вагалися із відповіддю або відмовились відповідати на це питання.

  КМІС, лютий 2018 року, дослідження для ГО «Детектор медіа» КМІС, вересень 2018 КМІС, березень 2019
Заборона російських соцмереж є необхідним кроком для захисту держави 30,2 28,2 28,8
Заборона російських соцмереж є помилкою й призводить лише до обмеження прав громадян 45,8 45,9 53,2
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 24,0 22,9 16,6
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ --- 2,9 1,3

 

У питані про доцільність уведення квот на українську мову на радіо і ТБ 32,2% учасників вважають такий крок доцільним, 42,2% – ні.  Якщо між лютим і вереснем 2018 року підтримка запровадження квот дещо зросла, то в березні 2019 року вона повернулася практично до рівня лютого 2018 року. 25,6% респондентів вагалися із відповіддю або відмовились відповідати на це питання.

Чи Вважаєте Ви доцільним уведення квот на українську мову на радіо і ТБ?

  КМІС, лютий 2018 року, дослідження для ГО «Детектор медіа» КМІС, вересень 2018 КМІС, березень 2019
Так 33,1 37,2 32,2
Ні 43,0 40,2 42,2
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 23,9 21,7 24,6
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ --- 0,9 1,0

 

Додаток 1. Формулювання запитань з анкети

Виберіть, будь ласка, із двох протилежних інтерпретацій подій або дій держави ту, яка найбільше відображає Вашу особисту думку (у кожній парі тверджень виберіть одне з висловлень або варіант «Важко сказати / не знаю» або «Відмову відповідати») (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід
В Україні відбувається наступ на свободу слова 33,9 23,3 27,0 43,1 55,1
В Україні занадто багато прокремлівських пропагандистських ЗМІ, а держава й суспільство на це слабко реагують 35,4 46,8 40,1 27,2 16,7
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 28,8 28,4 30,3 28,6 26,1
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 1,9 1,5 2,6 1,2 2,2
Заборона російських телеканалів в Україні є необхідним кроком для захисту держави 31,7 52,8 34,6 17,9 9,1
Заборона російських телеканалів в Україні є помилкою й призводить лише до обмеження прав громадян 53,5 26,9 52,0 68,8 80,4
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 13,7 19,5 12,6 12,3 8,0
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 1,0 0,8 0,7 1,0 2,5
Заборона окремих артистів і російських фільмів в Україні є необхідним кроком для захисту держави 27,7 49,8 29,7 15,1 3,6
Заборона окремих артистів і російських фільмів в Україні є помилкою й обмежує права громадян 59,6 32,4 58,5 74,8 87,0
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 11,4 16,5 11,1 9,5 6,2
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 1,2 1,3 0,7 0,6 3,3
Заборона російських соцмереж є необхідним кроком для захисту держави 28,8 48,3 32,0 17,1 5,1
Заборона російських соцмереж є помилкою й призводить лишедо обмеження прав громадян 53,2 26,1 51,0 68,3 83,0
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 16,6 24,2 15,9 13,9 8,7
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 1,3 1,3 1,0 0,8 3,3

 

Чи Вважаєте Ви доцільним уведення квот на українську мову на радіо і ТБ? (% серед усіх респондентів)

100% в столбце Україна в цілому Захід Центр Південь Схід
Так 32,2 53,6 33,6 21,2 7,6
Ні 42,2 16,7 45,0 52,6 64,9
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 24,6 27,8 20,8 26,0 25,4
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 1,0 1,9 0,6 0,2 2,2

 


15.3.2019
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: