КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

МІЖЕТНІЧНІ УПЕРЕДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, ВЕРЕСЕНЬ 2022

Прес-реліз підготував Володимир Паніотто

 

  • Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні до українців і поляків, потім до канадців, американців і євреїв, найвищий – до росіян, білорусів, ромів і африканців.
  • За рік (з жовтня 2021) рівень ксенофобії дещо підвищився з 3.83 до 3.99 через погірщення ставлення до росіян і білорусів.   
  • Взагалі ж з 1994 до 2007 року рівень ксенофобії в Україні зростав . З 2008 до 2013 індекс знизився до 4,0 балів.  Далі  індекс ксенофобії коливається довкола цього значення,  у жовтні 2022 він фактично дорівнює 4. Цей рівень не є високим, він показує, що для більшості етнічних груп населення України підтримує дистанцію 3, 4 або 5 (тобто не хотіли б, щоб представники цих етнічних груп були членами їх родин і близькими друзями, але готові їх бачити сусідами, колегами по роботі і жителями України)

 

Упродовж 7-13 вересня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Похибка значення індексу ксенофобії для масиву в цілому 0.09. 

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, яке може складати 3-5%.Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

 

Методологічні зауваження

Зазвичай ми наводимо методологічну інформацію у додатках, але в даному випадку необхідні попередні пояснення.   З 1994 року КМІС проводить дослідження ставлення населення України до деяких етнічних груп.  Це дослідження проводиться за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса (адаптованою Н.Паніною).  Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп.  Це називається соціальною дистанцією.  Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну)Часто рівень соціальної дистанції інтерпретують як рівень упереджень до тієї чи іншої групи.

Я згоден допустити представників названої в рядку національної групи..   ...

(ДИВІТЬСЯ ТАБЛИЦЮ 1, ДЕ ВОНИ ПЕРЕРАХОВАНІ В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ)

 

Як членів своєї родини 1
Як близьких друзів 2
Як сусідів 3
Як колег по роботі 4
Як жителів України 5
Як гостей України 6
Не пускав би в Україну 7

 

МОЖЛИВІ КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ ПО КОЖНІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ГРУПІ

Таблиця 1

  членів своєї родини близьких друзів сусідів колег по роботі жителів України гостей України Не пускав би в Україну
американців 1 2 3 4 5 6 7
білорусів 1 2 3 4 5 6 7
євреїв 1 2 3 4 5 6 7
канадців 1 2 3 4 5 6 7

 

І т.д., перелік груп у додатку

 

Результати опитування.

Ієрархія соціальних дистанцій

На графіку 1 наведена соціальна відстань (середній індекс, отриманий за допомогою шкали Богардуса) від населення України до тих чи інших етнічних груп.

Графік 1 . Соціальна дистанція від дорослого населення України до деяких етнічних груп (шкала Богардуса), вересень 2022

 

 

Найменша соціальна дистанція до україномовних і до російськомовних українців (індекс 2,22 і 2,74 відповідно), більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.  Потім йдуть поляки (2,95), далі канадці, американці і євреї (від 3.5 до 3.8).  Найбільша соціальна дистанція до росіян-жителей України (5.03), ромів (5.08), білорусів – жителей Білорусі (5.34) і особливо до росіян-жителів Росії (6.39).   Переважна більшість (80%) не допускали б росіян навіть як туристів.

Якщо порівнювати ці дані з минулим роком (див.таблицю 2), то суттєво покращилося ставлення до поляків і дуже сильно погіршилося ставлення до росіян і білорусів. В цілому рівень ксенофобії дещо підвищився з 3.83 до 3.99 через погірщення ставлення до росіян і білорусів (ми розраховуємо індекс ксенофобії як середню арифметичну відстань для всіх етнічних груп, останній рядок у таблиці 2).

 

Таблиця 2 .  Динаміка соціальної дистанції від дорослого населення України до деяких етнічних груп з листопада 2021 до вересня 2022.

 

  2021 лист 2022 верес Різниця 2021-2022  
 
українськомовні українці 2.38 2.22 0.16  
російськомовні українці 2.76 2.74 0.03  
росіяни 4.10 5.71 -1.61  
білоруси 3.38 4.85 -1.47  
євреї 3.93 3.80 0.13  
американці 3.93 3.72 0.21  
канадці 3.54 3.51 0.04  
поляки 3.70 2.95 0.75  
французи 3.82 3.96 -0.14  
німці 3.87 4.05 -0.18  
румуни 4.35 4.49 -0.15  
африканці 4.71 4.84 -0.13  
роми (цигани) 5.34 5.08 0.25  
Індекс ксенофобії 3.83 3.99 -0.16  

 

Для інтерпретації наших результатів слід взяти до уваги, що деякі групи проживають тільки за межами України (наприклад, американці, французи),  деякі переважно в Україні (українці, кримські татари), а деякі і в Україні і за ії межами (наприклад, росіяни, білоруси).   В останньому випадку частина респондентів мають на увазі громадян України, частина – громадян іншої держави, що ускладнює інтерпретацію даних.   У цьому році ми розділили росіян і білорусів на жителів України і Росії та України і Білорусі, а результати по цих двох групах у таблиці 1 для порівняння з минулим роком – це середня арифметична ставлення до росіян - жителів Росії і росіян – жителів України і аналогічно для білорусів.   Щодо євреїв, то ми запитували тільки про євреїв – жителів України.   Ми не маємо можливості порівняти ставлення до росіян і білорусів жителів України і жителі Росії і Білорусі окремо у 2022 з 2021, але можемо порівняти з 2018 роком, коли теж запитання задавалися окремо, див. таблицю 3.  

Таблиця 3 .  Динаміка соціальної дистанції від дорослого населення України до білорусів, росіян та євреї з жовтня 2018 до жовтня 2022.

 

Соціальна відстань до… 2018 жовт 2022 верес Різниця
білорусів - жителів України 2.95 4.37 1.42
білорусів - жителів Білорусі 3.58 5.34 1.76
євреїв - жителів України 3.83 3.80 -0.03
росіян - жителів України 3.24 5.03 1.79
росіян - жителів Росії 3.89 6.39 2.50

 

Як ми бачили з графіку 1 ставлення до росіян і до білорусів найгірше з усіх етнічних груп, які ми вивчали.   Зазначимо, що протягом 25 років воно було найкращим, соціальна дистанція до росіян і білорусів була найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців.  Соціальна відстань до росіян – жителів Росії у 6.39 при максимумі 7  (нагадаємо, 7 - «не пускав би в Україну») вища ніж до будь-якої етнічної групи за 28 років вимірювання соціальної дистанції.   З 2018 року вона зросла більше, ніж для інших груп.  Дещо нижча, але теж дуже висока відстань до білорусів – жителів Білорусі – 5.34  (як бачимо з таблиці розподілів у додатку 25% готові бачити білорусів лише як туристів, а 43% взагалі не пускали би в Україну).  Соціальна відстань також значно зросла у порівнянні з 2018 роком.  Дещо несподіваними були дані про те, що суттєво погіршилося також ставлення до росіян і білорусів, що мешкають в Україні. Ставлення до євреїв – мешканців України не змінилося з 2018 року.

Динаміка ксенофобії

На графіку 2 наведена динаміка індексу ксенофобії, який розрахований як середня соціальна дистанція до 13 етнічних і лінгво-етнічних груп так як це зроблено в останньому рядку таблиці 1 (крім того, як вже було сказано, для росіян і білорусів для 2022 ми використали середнє арифметичне дистанцій для мешканців України і мешканців Росії і відповідно мешканців Білорусі) .  Назва індексу умовна, цей індекс ми розглядаємо як показник, який  пов»язаний з  рівнем ксенофобії  (взагалі же ксенофобія є складним багатовимірним явищем і не може бути охарактеризоване одним показником).

Графік 2 . Динаміка рівня ксенофобії в Україні з 1994 до 2022 (середнє для 13 етнічних груп значення соціальної дистанції за шкалою Богардуса).Як бачимо, рівень ксенофобії в Україні зростав з деякими коливаннями з 1994 до 2007 року, він зріс за цей період з 3,5 до 4,3 балів.  З 2008 до 2013 індекс знизився до 4,0 балів.  Далі  індекс ксенофобії коливається довкола цього значення,  у жовтні 2022 він фактично дорівнює 4 (точніше 3.99). [1]    Цей рівень не є високим, він показує, що для більшості етнічних груп населення України підтримує дистанцію 3, 4 або 5 (тобто не хотіли б, щоб представники цих етнічних груп були членами їх родин і близькими друзями, але готові їх бачити сусідами, колегами по роботі і жителями України).  У таблиці Д1 у Додатку є розподіл для кожної етнічної групи.

 

 

 

Коментар гендиректора КМІС В.Паніотто

Рівень ксенофобії в Україні не є високим, але і не є дуже низьким, індекс ксенофобії (середнє значення соціальної дистанції) приблизно дорівнює 4.0.   Н.Паніна і Є.Головаха вважають, що значення, які менше 4.0, свідчать про відкритість (толерантність), а значення від 4 до 5 – про національну відокремленість (бажають у сім’ї та з друзями спілкуватися з представниками своєї етнічної  групи, а із сусідами та на роботі готові спілкуватися з іншими  групами). Рівень ксенофобії в Україні в цілому є середнім між відкритістю і національною відокремленістю.

Незважаючи на війну,  рівень ксенофобії в Україні в цілому залишається стабільним.  Але ставлення до росіян - мешканців Росії і білорусів – мешканців Білорусі очікувано значно погіршилося.  Неочікуване те, що ставлення до росіян і білорусів, що мешкають в Україні, теж погіршилося.   Цей результат потребує перевірки, можливо, коли ми говоримо "росіянин" навіть з додаванням "житель України", то респонденти сприймають це не як етнічне походження, а як політичну ідентифікацію, можливо вони мають на увазі не громадян України, а недавніх мігрантів з Росії чи Білорусі, які переїхали до України в останній час.  В будь-якому разі опитування КМІС після 24 лютого 2022 року засвідчують, що хоча така лінгво-етнічна категорія, як російськомовні росіяни, і дещо відрізняються за своїми поглядами, але насправді більшість із них цілком є проукраїнськи налаштованими громадями. Наприклад, серед них більшість виступають і за членство в ЄС та НАТО.  Ми маємо уважно слідкувати за міжетнічними стосунками громадян України, щоб протистояти негативним тенденціям, які можуть знизити інтегрованість нашого суспільства.  Зараз, коли представники різних етнічних груп України пліч-о-пліч боряться з жорстоким і підступним ворогом, який намагається посіяти ворожнечу між мовно-етнічними групами, нам як ніколи потрібна єдність.

Зауважу також, що якщо дані щодо ставлення населення до різних етнічних груп у 2022 році є цілком надійними, то дані про динаміку індексу ксенофобії в останні три роки потребують подальшого вивчення.  Справа в тому, що в останні роки змінилася методологія опитування (перехід на телефонні опитування у 2020, розділення ставлення до деяких груп на ставлення до тих, хто проживає в Україні і хто проживає в іншій країні, війна і міграція у 2022), тому важко сказати, яка частина динаміки є реальними змінами, а яка пов’язана зі змінами у методології дослідження.    

В цьому прес-релізі ми не надаємо детальної інформації щодо факторів, які впливають на рівень ксенофобії, протягом останніх років вони залишилися тими самими (див. http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=3&y=2018).  На рівень ксенофобії більш за все впливають такі фактори як освіта (чим вища освіта – тим нижчий рівень ксенофобії), тип поселення (в селі вищий рівень ксенофобії, ніж в місті), регіон проживання, фінансовий статус (чим вищий рівень добробуту тим нижчий рівень ксенофобії) і вік (з віком рівень ксенофобії зростає).

 

Додаток 1. Таблиці

Для вірної інтерпретації наведених у таблиці Д1а результатів слід прийняти до уваги, що для перших 6 пунктів шкали є певна кумулятивність. Якщо людина погоджується, щоб представник тієї чи іншої групи був членом ії родини, то, природно, він тим більше згоден, щоб він був другом, сусідом, колегою, жителем або гостем України.  Наприклад, 31.3% респондентів  погоджується, щоб американці були гостями України.  Це не означає, що погоджується тільки 31.3%, це означає, що погоджуються і ті, хто готовий допустити більш близькі стосунки, тобто реальна кількість тих, хто погоджується, дорівнює 21.1%+20.5%+8.6%+7.3%+5.4%+31.1%=94.2%.   Власне, не погоджується лише 5.8%.

Тому нижче наведена також таблиця Д1б з кумулятивними відсотками.

Таблиця Д1а. Розподіли відповідей щодо етнічних груп, вересень 2022, %

 

Етнічна чи лінгво-етнічна група Готовий допустити представників цієї групи як...
  Членів своєї родини (бал 1) Близьких друзів Сусідів (бал 3) Колег по роботі Жителів України Гостей України (бал 6) Не пускав би в Україну (бал 7) Разом індекс ксенофобії
(бал 2) (бал 4) (бал 5)
американці 21.1% 20.5% 8.6% 7.3% 5.4% 31.3% 5.8% 100% 3.72
африканці 11.9% 9.9% 7.2% 4.6% 5.2% 42.1% 19.1% 100% 4.84
білоруси – жителі України 17.9% 12.3% 9.7% 3.8% 13.6% 16.5% 26.2% 100% 4.37
білоруси – жителі Білорусі 9.2% 7.0% 7.9% 3.2% 4.8% 25.0% 42.9% 100% 5.34
євреї – жителі України 22.7% 14.9% 9.1% 4.2% 19.7% 21.3% 8.1% 100% 3.80
канадці 27.5% 19.4% 6.4% 5.4% 8.9% 27.6% 4.8% 100% 3.51
німці 18.2% 16.0% 8.2% 8.4% 7.1% 33.6% 8.5% 100% 4.05
поляки 35.9% 22.3% 9.0% 3.0% 7.3% 18.1% 4.4% 100% 2.95
роми (цигани) 10.4% 6.4% 8.1% 3.5% 13.2% 27.9% 30.6% 100% 5.08
росіяни – жителі України 14.7% 6.9% 6.9% 2.0% 15.0% 11.3% 43.3% 100% 5.03
росіяни – жителі Росії 4.66% 1.68% 2.29% 1.28% 1.49% 8.27% 80.34% 100% 6.39
румуни 14.80% 8.60% 11.80% 6.80% 7.20% 36.90% 13.90% 100% 4.49
українськомовні українці 61.90% 10.10% 2.70% 0.80% 19.70% 3.60% 1.20% 100% 2.22
російськомовні українці 47.50% 14.70% 3.40% 3.10% 19.10% 6.90% 5.40% 100% 2.74
французи 21.60% 14.50% 6.80% 9.00% 5.70% 35.70% 6.70% 100% 3.96

 

Таблиця Д1б-кумулятивна. Розподіли відповідей щодо етнічних груп, вересень 2022, %

 

Етнічна чи лінгво-етнічна група Готовий допустити представників цієї групи як...
  Членів своєї родини (бал 1) Близьких друзів Сусідів (бал 3) Колег по роботі Жителів України Гостей України (бал 6) Не пускав би в Україну (бал 7) індекс ксенофобії
(бал 2) (бал 4) (бал 5)
американці 21.10% 41.60% 50.20% 57.50% 62.90% 94.20% 5.80% 3.72
африканці 11.90% 21.80% 29.00% 33.60% 38.80% 80.90% 19.10% 4.84
білоруси – жителі України 17.90% 30.20% 39.90% 43.70% 57.30% 73.80% 26.20% 4.37
білоруси – жителі Білорусі 9.20% 16.20% 24.10% 27.30% 32.10% 57.10% 42.90% 5.34
євреї – жителі України 22.70% 37.60% 46.70% 50.90% 70.60% 91.90% 8.10% 3.8
канадці 27.50% 46.90% 53.30% 58.70% 67.60% 95.20% 4.80% 3.51
німці 18.20% 34.20% 42.40% 50.80% 57.90% 91.50% 8.50% 4.05
поляки 35.90% 58.20% 67.20% 70.20% 77.50% 95.60% 4.40% 2.95
роми (цигани) 10.40% 16.80% 24.90% 28.40% 41.60% 69.50% 30.60% 5.08
росіяни – жителі України 14.70% 21.60% 28.50% 30.50% 45.50% 56.80% 43.30% 5.03
росіяни – жителі Росії 4.66% 6.33% 2.29% 1.28% 1.49% 8.27% 80.34% 6.39
румуни 14.80% 23.40% 35.20% 42.00% 49.20% 86.10% 13.90% 4.49
українськомовні українці 61.90% 72.00% 74.70% 75.50% 95.20% 98.80% 1.20% 2.22
російськомовні українці 47.50% 62.20% 65.60% 68.70% 87.80% 94.70% 5.40% 2.74
французи 21.60% 36.10% 42.90% 51.90% 57.60% 93.30% 6.70% 3.96

 

 

Таблиця Д2.  Індекс ксенофобії (середня соціальна відстань за шкалою Богардуса) етнічних груп, вересень 2022

 

Етнічні групи Індекс ксенофобії
українськомовні українці 2.22
російськомовні українці 2.74
поляки 2.95
канадці 3.51
американці 3.72
євреї – жителі України 3.80
французи 3.96
німці 4.05
білоруси – жителі України 4.37
румуни 4.49
африканці 4.84
росіяни – жителі України 5.03
роми (цигани) 5.08
білоруси – жителі Білорусі 5.34
росіяни – жителі росії 6.39

 

Таблиця Д3.  Індекс ксенофобії (середня соціальна відстань за шкалою Богардуса) за роками

 

Рік Індекс ксенофобії
1994 3,45
1995 3,51
1996 3,77
1997 3,85
1998 3,91
1999 3,82
2000 4,06
2001 3,83
2002 4,08
2003 4,11
2004 4,24
2005 4,10
2006 4,24
2007 4,33
2008 4,17
2009 4,19
2010 4,15
2011 4,18
2012 4,09
2013 4,02
2014 4,00
2015 4,26
2016 3,89
2017 4,14
2018 4,20
2019 4,01
2021 3,83
2022 3,99

 

 

Додаток 2. Характеристики вибірок з 2014 до 2021 років

 

Омн_лют 2014

КМІС  провів опитування громадської думки «Омнібус» з 8 по 18 лютого 2014 року. Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Омн_жовт2014

З 9-19 жовтня 2014 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2025 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім Луганської області та АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Омн_вер2015

З 9 по 24 вересня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.Методом особистого інтерв'ю опитано 2041 респондент, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною, в Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в Донецьку (який не є підконтрольним Україні).

Омн_вер2016

З 16 по 26 вересня 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Омн_трав2017

З 20 по 29 травня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040  респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Омн_вер2018

З 8 по 23 вересня 2018 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки з застосуванням планшетів. Методом особистого інтерв'ю опитано 2026 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Омн_вер2019

З 6 по 16 вересня 2019 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2035 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Омн_лист2021

З 2 до 11 листопада 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

 [1] Коливання частково можуть бути пояснені змінами у доступності для опитування окупованих територій.  У лютому 2014 Крим ще входив у вибірку,  з жовтня 2014 вже не входив, але входили ті чи інші частини окупованого Донбасу (див. додаток 2).  Крім того, дослідження 2018-2020 року на відміну від попередніх проводилося не з паперовими опитувальниками, а за допомогою планшетів, але ми маємо надію, що це не мало великого впливу на зміни у результатах опитування. Але вже у 2021 через Ковід нам довелося перейти на телефонне опитування, а в телефонному опитуванні трохи вищий рівень освіти респондентів і тому нижчий рівень ксенофобії.   У 2022 році теж було телефонне опитування, яке не включало біженців, які знаходяться за кордоном.


20.10.2022
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: