КИЇВСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ
СОЦІОЛОГІЇ
соціологічні та
маркетингові
дослідження
 
office@kiis.com.ua

ESC or click to close

Геополітичні орієнтації громадян України: стале і мінливе останніх років (лютий 2012 - лютий 2015)

Прес-реліз підготовано Юлією Сахно.

З 14 по 24 лютого 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2013 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

В Донецькій та Луганській областях дослідження проводилося як на територіях, що підконтрольні Україні, так і на територіях, що не підконтрольні. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2.8% — для показників близьких до 25%, 2.0% — для показників близьких до 10%, 1.4% — для показників близьких до 5%

 

Бажаний інтеграційний курс

У лютому 2015 року частка прихильників вступу до Європейського Союзу в Україні суттєво переважала частку прихильників входження до Митного Союзу із Росією, Білоруссю і Казахстаном. За результатами дослідження громадської думки, проведеного КМІС, у лютому курс на вступ до ЄС підтримували 47.2% співгромадян, а вступ до Митного союзу – 12.3%.

Разом із тим, значна частина населення (27.3%) налаштовані і проти приєднання і до ЄС, і до Митного союзу. Вони вважають, що Україна має розвиватися незалежно, не входячи до жодного із цих об’єднань. А ще 13.1% не мають визначеної думки з цього приводу.

Діаграма 1

Події Майдану та агресивні дії Росії по відношенню до України помітно вплинули на геополітичні орієнтації жителів України: за минулі півтора року (із вересня 2013 до тепер) частка прихильників вступу до ЄС зросла на 6 відсоткових пунктів (із 41% до 47%), у той час як підтримка вступу до Митного союзу знизилася майже втричі (із 35% до 12%), а частка прихильників неприєднання до жодного із цих об’єднань збільшилася із 9% до 27%. Тобто зміни, що відбулися в уявленнях населення, мали дві складові: частина людей змінили свої уявлення на користь проєвропейського інтеграційного курсу, а частина – люди, які засуджують дії Росії, але не є прихильними до ЄС, наразі схиляються до самостійного курсу для України.

Діаграма  2

У регіональному розрізі, проєвропейські настрої переважають на заході та в центрі країни:курс на вступ до ЄС підтримують 75% жителів західних областей та 57% жителів центру. На півдні та на сході переважна більшість воліли би, щоб Україна зберігала нейтралітет, і не входила ані до ЄС, ані до Митного союзу – такої думки у південному регіоні дотримуються 37%, на сході – 32%.Проте, якщо порівнювати частки прихильників вступу до ЄС та Митного союзу, то на півдні переважатимуть проєвропейські настрої (у регіоні курс на ЄС підтримують 33%, на Митний союз – 12%), натомість на сході дещо популярніші проросійські геополітичні орієнтації (курс на ЄС підтримують 20%, на Митний союз - 30%). Тобто настрої населення лишаються неоднорідними, хоча проєвропейська орієнтація переважає над проросійською в усіх регіонах, окрім сходу.

Діаграма 3


*Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область.

 

Якби зараз відбувався референдум щодо вступу в ЄС?

Окрім уявлень про бажаний геополітичний курс розвитку країни, респондентів просили відповісти, як би вони вчинили, якби зараз відбувався референдум з питання, чи вступати Україні до Євросоюзу. Відповіді на ці питання дещо відрізняються, адже модель референдуму спонукає робити вибір «за» чи «проти», навіть якщо таке рішення влаштовує не повною мірою, а є вибором за принципом «меншого зла».

За даними опитування, у лютому 2015 року в умовах референдуму за вступ до ЄС були готові проголосувати 50.7% жителів України – це приблизно на 4 відсоткові пункти більше, аніж частка людей, які вважають проєвропейський курс бажаним, тобто частина людей схиляються проголосувати за ЄС як більш прийнятний, але не найбільш бажаний варіант.Проти вступу до Європейського союзу мали намір проголосувати  25.7%. Решта 23.6% - не брали би участі в такому референдумі (10.6%) або не визначилися із вибором (13.0%). Тобто якби референдум щодо вступу в ЄС відбувався у лютому цього року, у ньому імовірно взяли би участь 76.4% населення, а голоси розділилися б наступним чином: 66.4% - за вступ до ЄС, 33.6% - проти.

Діаграма 4


Як засвідчують результати опитувань, проведених КМІС, проєвропейські настрої в Україні посилилися після лютого 2014 року – тобто не стільки у зв’язку із подіями Євромайдану, скільки у зв’язку із агресією Росії проти України. Протести Євромайдану мали неоднозначний ефект: вони не призвели до збільшення підтримки вступу до ЄС (у вересні 2013, до подій Євромайдану, за ЄС були готові проголосувати 43%, в лютому 2014 - близько 42%), натомість активізували проросійські настрої, особливо на сході та півдні, тож за час Євромайдану частка противників вступу до Євросоюзу збільшилася із 30% до 37%. Проте після анексії Криму та початку збройного протистояння на сході, значна частина людей змінили свої погляди: частка противників вступу до ЄС зменшилася із 37% в лютому 2014 до 26% у лютому 2015, а частка готових проголосувати за вступ до ЄС зросла із 42% у лютому 2014 до 51% у лютому 2015 (див.діаграму 5).

Діаграма 5

За макрорегіонами, настрої населення є наступними. Якби референдум щодо вступу до ЄС відбувався у лютому 2015 року,

  • у західних областях 79% проголосували би за вступ, 7% - проти, 14% - не брали би участі / не визначилися;
  • у центральних областях 60% проголосували би за, 20% - проти, 20% - не брали би участі / не визначилися;
  • у південних областях 39% проголосували би за, 40% - проти, 21% - не брали би участі / не визначилися;
  • на сході 22% проголосували би за вступ до ЄС, 38% - проти, 41% - не брали би участі / не визначилися.

Діаграма 6


ДОДАТОК

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «Яким інтеграційним напрямком має йти Україна?», %, лютий 2015

Вступ до Європейського Союзу 47.2
Вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю i Казахстаном 12.3
Неприєднання ані до Європейського Союзу, ані до Митного союзу 27.3
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 13.1

 

Таблиця 2.Динаміка розподілу відповідей на запитання «Яким інтеграційним напрямком має йти Україна?», %, лютий 2013 - лютий 2015

  Лют.2013 Вер.2013 Лют.2015
Вступ до Європейського Союзу 36.6 41.3 47.2
Вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю i Казахстаном 37.5 35.3 12.3
Неприєднання ані до Європейського Союзу, ані до Митного союзу 10.7 9.2 27.3
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 15.2 14.1 13.1

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей на запитання «Яким інтеграційним напрямком має йти Україна?» за макрорегіонами, %, лютий 2015

  Західний Центральний Південний Східний (з Донбасом)
Вступ до Європейського Союзу 75.3 56.9 33.2 20.1
Вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю i Казахстаном 1.3 3.2 17.8 29.8
Неприєднання ані до Європейського Союзу, ані до Митного союзу 17.1 24.3 36.8 32.4
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 6.4 15.6 12.2 17.6

 

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання «Уявіть, будь ласка, що зараз відбувається референдум з питання, чи вступати Україні до Євросоюзу. Ви можете проголосувати за вступ до цього союзу, проти вступу або утриматися - не брати участі у голосуванні. Який Ваш вибір?», %, лютий 2015

За вступ 50.7
Проти вступу 25.7
Не брати участі у голосуванні 10.6
Важко сказати 13.0

Таблиця 5. Динаміка розподілу відповідей на запитання «Уявіть, будь ласка, що зараз відбувається референдум з питання, чи вступати Україні до Євросоюзу. Ви можете проголосувати за вступ до цього союзу, проти вступу або утриматися - не брати участі у голосуванні. Який Ваш вибір?», %, лютий 2012-лютий 2015

  Лют.12 Вер.13 Лис.13 Лют.14 Грг.14 Лют.15
За вступ 39.7 43.2 39.7 41.8 53.3 50.7
Проти вступу 33.2 30.1 35.1 37.2 23.9 25.7
Не брати участі у голосуванні 6.8 10.3 8.7 8.3 8.6 10.6
Важко сказати 20.3 16.4 16.5 12.7 14.2 13.0

 

Таблиця 6. Розподіл відповідей на запитання «Уявіть, будь ласка, що зараз відбувається референдум з питання, чи вступати Україні до Євросоюзу. Ви можете проголосувати за вступ до цього союзу, проти вступу або утриматися - не брати участі у голосуванні. Який Ваш вибір?», за макрорегіонами, %, лютий 2015

  Західний Центральний Південний Східний (з Донбасом)
За вступ 79.1 60.0 38.7 21.8
Проти вступу 6.9 19.8 40.5 37.7
Не брати участі у голосуванні 5.1 5.5 9.7 23.7
Важко сказати 8.9 14.7 11.0 16.9

*Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний регіон: м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області; Південний регіон: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Східний регіон: Харківська, Донецька, Луганська область.

 

За коментарями звертайтесь до Юліі Сахно j.sakhno@kiis.com.ua

 


18.3.2015
ФІЛЬТР ЗА ДАТОЮ
Рік:
Місяць: